ວັນສຸກ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2020

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຖືວ່າເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອໃນໂລກອອນລາຍໂດຍສະເພາະເຟສບຸກ ທີ່ມັກມີບັນດາຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ເພຈຕ່າງໆນຳເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນອື່ນມາແບ່ງປັນ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງລາວໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເສຍຊື່ສຽງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບພາບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າບ້ານເມືອງມີຄຸ້ມຄອງບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ ທັງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບປີ 2015.

ໂດຍໃນປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຍາ ສະບັບ 2017 ໄດ້ກຳນົດໂທດໃສ່ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໄວ້ເຖິງ 5 ມາດຕາ ປະກອບດ້ວຍ:

 • ມາດຕາ 168 ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 4,000,000 ກີບ ຫາ 20,000,000 ກີບ.
 • ມາດຕາ 204 ການໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນພຶດຕິກຳທີ່ກະທຳ ຫຼື ໃຊ້ວາຈາຫຍາບຊ້າຕໍ່ຊາກສົບ, ຊື່ສຽງ, ບ່ອນຝັງສົບ ຫຼື ທາດຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ປັບໃໝ ແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.
 • ມາດຕາ 205 ການນິນທາ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍ ເຊິ່ງເປັນພຶດຕິກຳການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ດ້ວຍການຂຽນ, ການເວົ້າ ຫຼື ຮູບການອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິສະຫຼະພາບ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ. ພ້ອມນັ້ນການໃສ່ຮ້າຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ດ້ວຍການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ຮູບການອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮຸນແຮງ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂທດແບບດຽວກັນ.
 • ມາດຕາ 206 ການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນອັບອາຍ ເປັນການລະເມີດກຽດສັກສີຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ຈະຖືກຕຳນິວິຈານ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ຫຼື ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.
 • ມາດຕາ 207 ການປ້ອຍດ່າ ເປັນພຶດຕິກຳຫຍາບຊ້າໃສ່ຜູ້ອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍວາຈາ, ການຂຽນ ຫຼື ຮູບການອື່ນ ກໍຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຖືກປັບໃໝ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.

ນອກນັ້ນ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ສະບັບປີ 2015 ຍັງກຳນົດໃຫ້ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເປັນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ໂດຍໃນນີ້ ກຳນົດພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ:

 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝິ່ນປະໝາດ, ໃຊ້ຄຳສັບບໍ່ສຸພາບເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ, ທຳລາຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;
 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນຊວນເຊື່ອ, ຍຸຍົງ, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຫຼື ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ໂຄສະນາຄ້າຂາຍອາວຸດເສິກ, ຢາເສບຕິດ, ອາວຸດເຄມີ, ຄ້າມະນຸດ, ຄ້າປະເວນີ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງທັງໝົດນີ້ ແລະ ການຕັດຕໍ່ຮູບພາບ, ເນື້ອໃນ, ວິດີໂອໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ສຳລັບມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແມ່ນຈະສາມາດຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ ຫຼື ອາຍາ ເພື່ອປັບໃໝ ຫຼື ລົງໂທດຜູ້ທີ່ລະເມີດ ໂດຍສາມາດຍື່ນແຈ້ງຄວາມ, ລາຍງານ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ອົງການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.

Advertisement Replay Ad
ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ