ວັນເສົາ ທີ 16 ພະຈິກ 2019

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຖືວ່າເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອໃນໂລກອອນລາຍໂດຍສະເພາະເຟສບຸກ ທີ່ມັກມີບັນດາຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ເພຈຕ່າງໆນຳເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນອື່ນມາແບ່ງປັນ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງລາວໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເສຍຊື່ສຽງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບພາບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າບ້ານເມືອງມີຄຸ້ມຄອງບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ ທັງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບປີ 2015.

ໂດຍໃນປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຍາ ສະບັບ 2017 ໄດ້ກຳນົດໂທດໃສ່ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໄວ້ເຖິງ 5 ມາດຕາ ປະກອບດ້ວຍ:

 • ມາດຕາ 168 ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 4,000,000 ກີບ ຫາ 20,000,000 ກີບ.
 • ມາດຕາ 204 ການໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນພຶດຕິກຳທີ່ກະທຳ ຫຼື ໃຊ້ວາຈາຫຍາບຊ້າຕໍ່ຊາກສົບ, ຊື່ສຽງ, ບ່ອນຝັງສົບ ຫຼື ທາດຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ປັບໃໝ ແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.
 • ມາດຕາ 205 ການນິນທາ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍ ເຊິ່ງເປັນພຶດຕິກຳການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ດ້ວຍການຂຽນ, ການເວົ້າ ຫຼື ຮູບການອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິສະຫຼະພາບ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ. ພ້ອມນັ້ນການໃສ່ຮ້າຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ດ້ວຍການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ຮູບການອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮຸນແຮງ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂທດແບບດຽວກັນ.
 • ມາດຕາ 206 ການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນອັບອາຍ ເປັນການລະເມີດກຽດສັກສີຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ຈະຖືກຕຳນິວິຈານ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ຫຼື ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.
 • ມາດຕາ 207 ການປ້ອຍດ່າ ເປັນພຶດຕິກຳຫຍາບຊ້າໃສ່ຜູ້ອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍວາຈາ, ການຂຽນ ຫຼື ຮູບການອື່ນ ກໍຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຖືກປັບໃໝ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.

ນອກນັ້ນ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ສະບັບປີ 2015 ຍັງກຳນົດໃຫ້ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເປັນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ໂດຍໃນນີ້ ກຳນົດພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ:

 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝິ່ນປະໝາດ, ໃຊ້ຄຳສັບບໍ່ສຸພາບເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ, ທຳລາຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;
 • ການນຳເອົາຂໍ້ມູນຊວນເຊື່ອ, ຍຸຍົງ, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຫຼື ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ໂຄສະນາຄ້າຂາຍອາວຸດເສິກ, ຢາເສບຕິດ, ອາວຸດເຄມີ, ຄ້າມະນຸດ, ຄ້າປະເວນີ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ;
 • ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງທັງໝົດນີ້ ແລະ ການຕັດຕໍ່ຮູບພາບ, ເນື້ອໃນ, ວິດີໂອໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ສຳລັບມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແມ່ນຈະສາມາດຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ ຫຼື ອາຍາ ເພື່ອປັບໃໝ ຫຼື ລົງໂທດຜູ້ທີ່ລະເມີດ ໂດຍສາມາດຍື່ນແຈ້ງຄວາມ, ລາຍງານ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ອົງການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.

Advertisement Replay Ad
ງານນີ້ຕ້ອງບໍ່ພາດ "2019 K-Beauty Product Festival" ສູນລວມເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີຄຸນນະພາບດີ ຍີ່ຫໍ້ດັງ

ງານນີ້ຕ້ອງບໍ່ພາດ "2019 K-Beauty Product Festival" ສູນລວມເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີຄຸນນະພາບດີ ຍີ່ຫໍ້ດັງ

7 ພາສາກາຍງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈ ແລະ ຈົດຈຳເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

7 ພາສາກາຍງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈ ແລະ ຈົດຈຳເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເກັບໄວ້ເປັນໄອເດຍ 15 ແບບແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນທ້າຍປີ 2019

ເກັບໄວ້ເປັນໄອເດຍ 15 ແບບແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນທ້າຍປີ 2019

5 ຂໍ້ຄິດ ເຮັດບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນພິທີຕັກບາດ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ

5 ຂໍ້ຄິດ ເຮັດບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນພິທີຕັກບາດ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ

5 ວິທີອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າໜັກແບບຜິດໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

5 ວິທີອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າໜັກແບບຜິດໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວັດທະນະທຳການ “ບໍ່ຍ່າງໄປກິນໄປ” ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວັດທະນະທຳການ “ບໍ່ຍ່າງໄປກິນໄປ” ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃຫ້ກວດດ່ວນ! ເພາະອາດເປັນຍ້ອນ 6 ສາເຫດນີ້

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃຫ້ກວດດ່ວນ! ເພາະອາດເປັນຍ້ອນ 6 ສາເຫດນີ້

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພື້ນຕຳນານການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພື້ນຕຳນານການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ປະເທດໃດໃຊ້ "ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (EV)" ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ?

ປະເທດໃດໃຊ້ "ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (EV)" ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ?

"ມົນລະພິດທາງອາກາດ" ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນ-ທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ

"ມົນລະພິດທາງອາກາດ" ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນ-ທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ

"ສາຍສີດກົ້ນ" ຄວນສີດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ຫຼື ສີດຈາກຫຼັງໄປໜ້າ?

"ສາຍສີດກົ້ນ" ຄວນສີດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ຫຼື ສີດຈາກຫຼັງໄປໜ້າ?

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

ຮູ້ຈັກບໍ່? "ກະແຈລັບ" ໃນລົດ ກັບປະໂຫຍດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

ຮູ້ຈັກບໍ່? "ກະແຈລັບ" ໃນລົດ ກັບປະໂຫຍດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

5 ອາຫານຊ່ວຍຍ່ອຍ ຫຼຸດຜ່ອນອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈັດໜັກບຸບເຟ້

5 ອາຫານຊ່ວຍຍ່ອຍ ຫຼຸດຜ່ອນອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈັດໜັກບຸບເຟ້

5 ເຕັກນິກພິຊິດໃຈແຂກໃນງານແຕ່ງດອງ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກັບງານຂອງທ່ານ

5 ເຕັກນິກພິຊິດໃຈແຂກໃນງານແຕ່ງດອງ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກັບງານຂອງທ່ານ

10 ເຕັກນິກ “ລົດໜ້າທ້ອງ” ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນແທ້

10 ເຕັກນິກ “ລົດໜ້າທ້ອງ” ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນແທ້

ທະເລໝອກ 7 ແຫ່ງໃນເມືອງລາວ ໜ້າໜາວນີ້ຕ້ອງໄປເບິ່ງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ທະເລໝອກ 7 ແຫ່ງໃນເມືອງລາວ ໜ້າໜາວນີ້ຕ້ອງໄປເບິ່ງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

Nissan TERRA SUV ຕອບໂຈດທຸກຄວາມທ້າທາຍ ມາຫາຄຳຕອບກັນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ

Nissan TERRA SUV ຕອບໂຈດທຸກຄວາມທ້າທາຍ ມາຫາຄຳຕອບກັນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ

ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສູງ! ກຽມເປີດ 'ພູຜາມ່ານ' ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂຫນ-ປີນ-ໄຕ່ Skywalk ເໜືອປ່າຫິນ

ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສູງ! ກຽມເປີດ 'ພູຜາມ່ານ' ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂຫນ-ປີນ-ໄຕ່ Skywalk ເໜືອປ່າຫິນ

ແຕ້ມຄິ້ວງ່າຍໆໄດ້ໃນ 4 ຂັ້ນຕອນ ເໝາະກັບມືໃໝ່ຫັດແຕ້ມ

ແຕ້ມຄິ້ວງ່າຍໆໄດ້ໃນ 4 ຂັ້ນຕອນ ເໝາະກັບມືໃໝ່ຫັດແຕ້ມ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ