ວັນສຸກ ທີ 18 ຕຸລາ 2019

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ສານຍຸຕິທໍໍາສະຫະພາບເອີຣົບ (CJEU) ມີຄໍາຕັດສິນວ່າ ກູເກິລ () ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” (right to be forgotten) ທົ່ວໂລກ. ຄໍາຕັດສິນຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ກູເກິລຕ້ອງປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງລິ້ງ ຜົນການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນຕາມທີ່ມີຜູ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບອອກໄປສະເພາະໃນເອີຣົບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ ຮວມທັງຈາກການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ (VPN) ຊຶ່ງຊ່ວຍປົກປິດຕໍາແໜງການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງ.

ຄໍາຕັດສິນນີ້, ມີຂຶ້ນຈາກຂໍ້ພິພາກລະຫວ່າງກູເກິລ ກັບ CNIL ຊຶ່ງເປັນຄະນະກໍາມາທິການດ້ານສາລະສົນເທດ ແລະ ເສລີພາບແຫ່ງຊາດຂອງຝຣັ່ງ ເມື່ອປີ 2015 CNIL ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ກູເກິລລຶບຜົນການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນເທັດກ່ຽວກັບບຸກຄົນໂດບໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໂລກ.

ໃນປີຕໍ່ມາ ກູເກິລ ໄດ້ໃຊ້ຟິເຈີ geoblock ທີ່ປິດກັ້ນຂໍ້ມູນສະເພາະໃນບາງພາກພື້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານກູເກິລໃນເອີຣົບເຫັນຜົນການສືບຄົ້ນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກູເກິລ ຄັດຄ້ານການປິດກັ້ນຜົນການສືບຄົ້ນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ ແລະ ຕໍ່ສູ້ຄະດີທີ່ CNIL ສັ່ງປັບກູເກິລຈາກກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນໜຶ່ງແສນເອີໂຣ.

CJEU ມີຄໍາວິນິດໄສວ່າ ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ບັງຄັບໃດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນຕ້ອງລຶບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອອກຈາກເຄື່ອງມືສືບຄົ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.

ສິດໃນການຖືກລືມ” ແມ່ນຫຍັງ

ສິດນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັດໃນນາມຂອງ “ສິດໃນການລຶບ” ຊຶ່ງໃຫ້ອໍານາດຈາກພົນລະເມືອງອີຢຸ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຕົນອອກໄປໄດ້.

ໃນກໍລະນີການສືບຄົ້ນທາງອິນເຕີເນັດນັ້ນ ພົນລະເມືອງອີຢຸມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບລິ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດການກໍ່ຄະດີອາດຊະຍາກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມີຄວາມສໍາພັນນອກສົມຣົດ ອອກໄປໄດ້ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ແຕ່ລະບຽບວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (GDPR) ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອປີ 2019 ໄດ້ເພີ່ທກົດເກນເຂົ້າໄປອີກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປສາມາດຮ້ອງຂໍເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ອົງກອນຕ່າງໆ ໄດ້ທັງໃນຮູບຂອງການຮ້ອງຂໍທາງວາຈາ ແລະ ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ອົງກອນດັ່ງກ່າວມີເວລາ 1 ເດືອນໃນການຕອບສະໜອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ໂດຍມີກົດເກນຕ່າງໆ ໃນການຕັດສະນໃຈວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື ບໍ່?

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກູເກິລ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຫາກພາວະຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນອກເອີຣົບ ກໍ່ອາດຖືກລັດຖະບານຜະເດັດການນໍາໄປໃຊ້ໂດຍຜິດທາງ ເພື່ອປົກປິດການລະເມີດສິດມະນຸດຊົນໄດ້.

ກູເກິລ ອອກຖະແຫຼງການຫຼັງສານມີຄໍາຕັດສິນວ່າ “ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນການຖືກລືມໃນເອີຣົບ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງສິດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງປະຊາຊົນກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ”.

ກູເກິລ ລະບຸວ່າ ນັບແຕ່ເລີ່ມບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນການຖືກລືມເມື່ອເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງກວ່າ 845.000 ຄໍາຮ້ອງ ໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນສວນບຸກຄົນທີ່ລະອຽດອ່ອນອອກຈາກເວັບໄຊ 3.3 ລ້ານເວັບ ແລະ ປະມານ 45% ຂອງລິ້ງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກລຶບອອກໄປຢ່າງຖາວອນ ຊຶ່ງລວມທັງຜົນການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທາງເວັບໄຊໃນເອີຣົບຂອງກູເກິລ ເຊັ່ນ Google.fr, Google.co.uk ແລະ Google.de ລວມທັງຈໍາກັດຜົນການຄົ້ນຫາທາງ Google.com ຫາກກວດພົບວ່າເປັນການສືບຄົ້ນຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເອີຣົບ.

ຄະດີນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຫຼາຍຝ່າຍ ເພາະຫາກສານມີຄໍາຕັດສິນອອກໄປໃນອີກທາງ ກໍ່ອາດຖືກເບິ່ງວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເອີຣົບໃນການຄວບຄຸມບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຍັກໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ນອກເໜືອໄປຈາກພົມແດນອີຢູ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : BBC

ລາວຊຳຊຸງອີເລັກໂທຣນິກ ຈັບມື ອົງການອາຫານໂລກ ສ້າງໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນພິການຫູ ແລະ ປາກ

ລາວຊຳຊຸງອີເລັກໂທຣນິກ ຈັບມື ອົງການອາຫານໂລກ ສ້າງໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນພິການຫູ ແລະ ປາກ

'sanook' ສະຫຼອງຄົບຮອບ 21 ປີ ປັບປຸງໂສມໜ້າຂອງເວັບໄຊ ຫວັງໃກ້ຊິດຜູ້ອ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ

'sanook' ສະຫຼອງຄົບຮອບ 21 ປີ ປັບປຸງໂສມໜ້າຂອງເວັບໄຊ ຫວັງໃກ້ຊິດຜູ້ອ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ

5G ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ນີ້

5G ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ນີ້

'ເຟສບຸກ' ເລີ່ມໂຄງການກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍ່ແຕະຕ້ອງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 'ການເມືອງ'

'ເຟສບຸກ' ເລີ່ມໂຄງການກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍ່ແຕະຕ້ອງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 'ການເມືອງ'

LOCA ຍົກລະດັບການປະກັນໄພໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນເອງ ໂດຍຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ

LOCA ຍົກລະດັບການປະກັນໄພໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນເອງ ໂດຍຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ

LOCA ສະຕາດອັບຕົວແທນຈາກລາວ ຄວ້າຮອງອັນດັບ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

LOCA ສະຕາດອັບຕົວແທນຈາກລາວ ຄວ້າຮອງອັນດັບ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບ 5G ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບ 5G ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ

ສະຕາດອັບໃນສະຫະລັດໃຊ້ 'ແບັກທີເຣຍຕັດຕໍ່ພັນທຸກຳ' ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ 'ແກ້ເມົາຄ້າງ'

ສະຕາດອັບໃນສະຫະລັດໃຊ້ 'ແບັກທີເຣຍຕັດຕໍ່ພັນທຸກຳ' ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ 'ແກ້ເມົາຄ້າງ'

ບົດລາຍງານຊີ້ ຄົນອາຊຽນໃຊ້ເວລາເທິງໂລກອອນລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ດັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນເຕີບໂຕໄວ

ບົດລາຍງານຊີ້ ຄົນອາຊຽນໃຊ້ເວລາເທິງໂລກອອນລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ດັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນເຕີບໂຕໄວ

LOCA ແອັບພລິເຄຊັນລົດຮັບສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ຕາງໜ້າປະເທດລາວແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

LOCA ແອັບພລິເຄຊັນລົດຮັບສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ຕາງໜ້າປະເທດລາວແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

10 ວິທີໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບ ກັບຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ໃຊ້ຫາຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ

10 ວິທີໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບ ກັບຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ໃຊ້ຫາຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ

ເຟສບຸກກຽມເປີດໂຕ "Horizon" ໂຊຊຽວເນັກເວີກແບບສະເໝືອນ ເລີ່ມທົດສອບການນຳໃຊ້ປີໜ້າ

ເຟສບຸກກຽມເປີດໂຕ "Horizon" ໂຊຊຽວເນັກເວີກແບບສະເໝືອນ ເລີ່ມທົດສອບການນຳໃຊ້ປີໜ້າ

ໄວໆນີ້ມາແນ່ນອນ! ເຟສບຸກກຳລັງທົດສອບເຊື່ອງຈຳນວນ Like ຂອງໂພສ ເລີ່ມທີ່ອອສເຕຣເລຍ

ໄວໆນີ້ມາແນ່ນອນ! ເຟສບຸກກຳລັງທົດສອບເຊື່ອງຈຳນວນ Like ຂອງໂພສ ເລີ່ມທີ່ອອສເຕຣເລຍ

ແນະນຳ ການສັງເກດ 5 ສັນຍານເຕືອນ ສ່ຽງຂ້າໂຕຕາຍໃນໂລກໂຊຊຽວ

ແນະນຳ ການສັງເກດ 5 ສັນຍານເຕືອນ ສ່ຽງຂ້າໂຕຕາຍໃນໂລກໂຊຊຽວ

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ໄຕ້ຫວັນກຽມຈັດຊ້ອມຮົບທາງໄຊເບີຮ່ວມກັບ 15 ປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ

ໄຕ້ຫວັນກຽມຈັດຊ້ອມຮົບທາງໄຊເບີຮ່ວມກັບ 15 ປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນຮຸ່ນໃຫຍ່ Huawei Mate 30 ແລະ Mate 30 Pro ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເຢຍລະມັນ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນຮຸ່ນໃຫຍ່ Huawei Mate 30 ແລະ Mate 30 Pro ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເຢຍລະມັນ

ມືຖືແອນດຣອຍຫາຍຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ ນີ້ແມ່ນວິທີເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕິດຕາມ ແລະ ວິທີຄົ້ນຫາມືຖືທີ່ຫາຍໄປ

ມືຖືແອນດຣອຍຫາຍຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ ນີ້ແມ່ນວິທີເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕິດຕາມ ແລະ ວິທີຄົ້ນຫາມືຖືທີ່ຫາຍໄປ

"ແທັກຊີລອຍຟ້າ" ຍານພາຫະນະໃນອະນາຄົດທີ່ໃກ້ຄວາມເປັນຈິງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

"ແທັກຊີລອຍຟ້າ" ຍານພາຫະນະໃນອະນາຄົດທີ່ໃກ້ຄວາມເປັນຈິງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ເກົາຫຼີໃຕ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດນຳໃຊ້ແອັບຕ້ານພະຍາດລະບາດຢູ່ລາວ

ເກົາຫຼີໃຕ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດນຳໃຊ້ແອັບຕ້ານພະຍາດລະບາດຢູ່ລາວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ