ວັນສຸກ ທີ 13 ທັນວາ 2019

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ສານຍຸຕິທໍໍາສະຫະພາບເອີຣົບ (CJEU) ມີຄໍາຕັດສິນວ່າ ກູເກິລ () ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” (right to be forgotten) ທົ່ວໂລກ. ຄໍາຕັດສິນຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ກູເກິລຕ້ອງປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງລິ້ງ ຜົນການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນຕາມທີ່ມີຜູ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບອອກໄປສະເພາະໃນເອີຣົບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ ຮວມທັງຈາກການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ (VPN) ຊຶ່ງຊ່ວຍປົກປິດຕໍາແໜງການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງ.

ຄໍາຕັດສິນນີ້, ມີຂຶ້ນຈາກຂໍ້ພິພາກລະຫວ່າງກູເກິລ ກັບ CNIL ຊຶ່ງເປັນຄະນະກໍາມາທິການດ້ານສາລະສົນເທດ ແລະ ເສລີພາບແຫ່ງຊາດຂອງຝຣັ່ງ ເມື່ອປີ 2015 CNIL ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ກູເກິລລຶບຜົນການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນເທັດກ່ຽວກັບບຸກຄົນໂດບໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໂລກ.

ໃນປີຕໍ່ມາ ກູເກິລ ໄດ້ໃຊ້ຟິເຈີ geoblock ທີ່ປິດກັ້ນຂໍ້ມູນສະເພາະໃນບາງພາກພື້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານກູເກິລໃນເອີຣົບເຫັນຜົນການສືບຄົ້ນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກູເກິລ ຄັດຄ້ານການປິດກັ້ນຜົນການສືບຄົ້ນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ ແລະ ຕໍ່ສູ້ຄະດີທີ່ CNIL ສັ່ງປັບກູເກິລຈາກກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນໜຶ່ງແສນເອີໂຣ.

CJEU ມີຄໍາວິນິດໄສວ່າ ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ບັງຄັບໃດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນຕ້ອງລຶບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອອກຈາກເຄື່ອງມືສືບຄົ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.

ສິດໃນການຖືກລືມ” ແມ່ນຫຍັງ

ສິດນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັດໃນນາມຂອງ “ສິດໃນການລຶບ” ຊຶ່ງໃຫ້ອໍານາດຈາກພົນລະເມືອງອີຢຸ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຕົນອອກໄປໄດ້.

ໃນກໍລະນີການສືບຄົ້ນທາງອິນເຕີເນັດນັ້ນ ພົນລະເມືອງອີຢຸມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບລິ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດການກໍ່ຄະດີອາດຊະຍາກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມີຄວາມສໍາພັນນອກສົມຣົດ ອອກໄປໄດ້ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ແຕ່ລະບຽບວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (GDPR) ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອປີ 2019 ໄດ້ເພີ່ທກົດເກນເຂົ້າໄປອີກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປສາມາດຮ້ອງຂໍເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ອົງກອນຕ່າງໆ ໄດ້ທັງໃນຮູບຂອງການຮ້ອງຂໍທາງວາຈາ ແລະ ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ອົງກອນດັ່ງກ່າວມີເວລາ 1 ເດືອນໃນການຕອບສະໜອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ໂດຍມີກົດເກນຕ່າງໆ ໃນການຕັດສະນໃຈວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື ບໍ່?

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກູເກິລ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຫາກພາວະຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນອກເອີຣົບ ກໍ່ອາດຖືກລັດຖະບານຜະເດັດການນໍາໄປໃຊ້ໂດຍຜິດທາງ ເພື່ອປົກປິດການລະເມີດສິດມະນຸດຊົນໄດ້.

ກູເກິລ ອອກຖະແຫຼງການຫຼັງສານມີຄໍາຕັດສິນວ່າ “ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນການຖືກລືມໃນເອີຣົບ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງສິດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງປະຊາຊົນກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ”.

ກູເກິລ ລະບຸວ່າ ນັບແຕ່ເລີ່ມບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນການຖືກລືມເມື່ອເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງກວ່າ 845.000 ຄໍາຮ້ອງ ໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນສວນບຸກຄົນທີ່ລະອຽດອ່ອນອອກຈາກເວັບໄຊ 3.3 ລ້ານເວັບ ແລະ ປະມານ 45% ຂອງລິ້ງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກລຶບອອກໄປຢ່າງຖາວອນ ຊຶ່ງລວມທັງຜົນການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທາງເວັບໄຊໃນເອີຣົບຂອງກູເກິລ ເຊັ່ນ Google.fr, Google.co.uk ແລະ Google.de ລວມທັງຈໍາກັດຜົນການຄົ້ນຫາທາງ Google.com ຫາກກວດພົບວ່າເປັນການສືບຄົ້ນຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເອີຣົບ.

ຄະດີນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຫຼາຍຝ່າຍ ເພາະຫາກສານມີຄໍາຕັດສິນອອກໄປໃນອີກທາງ ກໍ່ອາດຖືກເບິ່ງວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເອີຣົບໃນການຄວບຄຸມບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຍັກໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ນອກເໜືອໄປຈາກພົມແດນອີຢູ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : BBC

ລວມ 7 ຈຸດເດັ່ນ Huawei Y9s 2019 ພ້ອມ BIG PROMOTION ແຈກລາງວັນໃຫຍ່ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020 ນີ້!

ລວມ 7 ຈຸດເດັ່ນ Huawei Y9s 2019 ພ້ອມ BIG PROMOTION ແຈກລາງວັນໃຫຍ່ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020 ນີ້!

ລໍ້າໜ້າໄປໄກ! ຈີນໃຊ້ຜູ້ພິພາກສາ AI ຕັດສິນຄະດີດິຈິຕອລແທນມະນຸດ ຕັດສິນໄປແລ້ວ 3.1 ລ້ານຄະດີ

ລໍ້າໜ້າໄປໄກ! ຈີນໃຊ້ຜູ້ພິພາກສາ AI ຕັດສິນຄະດີດິຈິຕອລແທນມະນຸດ ຕັດສິນໄປແລ້ວ 3.1 ລ້ານຄະດີ

ມາເບິ່ງ AirPods Pro ຂອງປອມທີ່ເຮັດໄດ້ຄືກັບຂອງແທ້ ຈົນຄົນຊື້ອາດພາດຫຼົງຊື້ກັນ

ມາເບິ່ງ AirPods Pro ຂອງປອມທີ່ເຮັດໄດ້ຄືກັບຂອງແທ້ ຈົນຄົນຊື້ອາດພາດຫຼົງຊື້ກັນ

ຈີນສັ່ງຫ້າມໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຕ່າງປະເທດໃນສຳນັກງານຂອງລັດ

ຈີນສັ່ງຫ້າມໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຕ່າງປະເທດໃນສຳນັກງານຂອງລັດ

ມີຈໍາໜ່າຍແລ້ວ Huawei Watch GT2 ແລະ FreeBuds 3 ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດລາວ

ມີຈໍາໜ່າຍແລ້ວ Huawei Watch GT2 ແລະ FreeBuds 3 ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດລາວ

ຣັດເຊຍຫ້າມຂາຍສະມາດໂຟນ ຄອມພິວເຕີ & ສະມາດທີວີ ທີ່ບໍ່ຕິດຕັ້ງຊອບແວຣັດເຊຍ ເລີ່ມ 1 ກໍລະກົດ 2020

ຣັດເຊຍຫ້າມຂາຍສະມາດໂຟນ ຄອມພິວເຕີ & ສະມາດທີວີ ທີ່ບໍ່ຕິດຕັ້ງຊອບແວຣັດເຊຍ ເລີ່ມ 1 ກໍລະກົດ 2020

ຮູ້ຈັກ "ໂນໂມໂຟເບຍ" ອາການຂອງຄົນທີ່ຂາດໂທລະສັບມືຖືບໍ່ໄດ້

ຮູ້ຈັກ "ໂນໂມໂຟເບຍ" ອາການຂອງຄົນທີ່ຂາດໂທລະສັບມືຖືບໍ່ໄດ້

ຈີນເລັງສ້າງ "ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນກາງອະວະກາດ" ສົ່ງໄຟຟ້າກັບໂລກແບບໄຮ້ສາຍ ພາຍໃນປີ 2035

ຈີນເລັງສ້າງ "ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນກາງອະວະກາດ" ສົ່ງໄຟຟ້າກັບໂລກແບບໄຮ້ສາຍ ພາຍໃນປີ 2035

ສຸດລໍ້າ! ຟາມໃນຣັດເຊຍໃສ່ແວ່ນ VR ໃຫ້ງົວນົມ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ເພີ່ມປະລິມານນໍ້ານົມ

ສຸດລໍ້າ! ຟາມໃນຣັດເຊຍໃສ່ແວ່ນ VR ໃຫ້ງົວນົມ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ເພີ່ມປະລິມານນໍ້ານົມ

Vikram ຍານສຳຫຼວດອິນເດຍຕຳດວງຈັນໃກ້ເປົ້າໝາຍ 500 ແມັດ ຍັງເຮັດວຽກເກັບຂໍ້ມູນໄດ້

Vikram ຍານສຳຫຼວດອິນເດຍຕຳດວງຈັນໃກ້ເປົ້າໝາຍ 500 ແມັດ ຍັງເຮັດວຽກເກັບຂໍ້ມູນໄດ້

"YouTube" ປັບກົດໃໝ່ ຫ້າມໂພສຄລິບທີ່ມີເນື້ອໃນລະເມີດສິດທິເດັກ

"YouTube" ປັບກົດໃໝ່ ຫ້າມໂພສຄລິບທີ່ມີເນື້ອໃນລະເມີດສິດທິເດັກ

ໃຊ້ຊີວິດໃນໂລກໂຊຊຽວແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

ໃຊ້ຊີວິດໃນໂລກໂຊຊຽວແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

foodpanda ເປີດບໍລິການໃນລາວຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມສົ່ງອາຫານແຊບໆເຖິງທີ່ທຸກມື້

foodpanda ເປີດບໍລິການໃນລາວຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມສົ່ງອາຫານແຊບໆເຖິງທີ່ທຸກມື້

ຣີວິວ Huawei Y9s 2020 ແບບຈັດເຕັມພ້ອມຕອບຄໍາຖາມເລື່ອງ Google Services!

ຣີວິວ Huawei Y9s 2020 ແບບຈັດເຕັມພ້ອມຕອບຄໍາຖາມເລື່ອງ Google Services!

ອີທີແອລ ເປີດໂຕ 4.5G ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃໝ່ ແລະ ບໍລິການໃໝ່ ຢ່າງເປັນທາງການ

ອີທີແອລ ເປີດໂຕ 4.5G ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃໝ່ ແລະ ບໍລິການໃໝ່ ຢ່າງເປັນທາງການ

Google ອອກຄຸນສົມບັດໃໝ່ ສອນອອກສຽງພາສາອັງກິດຟຣີ ພ້ອມທັງແນະນຳວິທີອອກສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ

Google ອອກຄຸນສົມບັດໃໝ່ ສອນອອກສຽງພາສາອັງກິດຟຣີ ພ້ອມທັງແນະນຳວິທີອອກສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ເລີ່ມແລ້ວ! ອິນສະຕາແກຣມ ທົດລອງປິດການສະແດງໂຕເລກຍອດໄລ້ ຂອງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ລວມທັງລາວ

ເລີ່ມແລ້ວ! ອິນສະຕາແກຣມ ທົດລອງປິດການສະແດງໂຕເລກຍອດໄລ້ ຂອງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ລວມທັງລາວ

ເປີດຈອງແລ້ວ HUAWEI Y9s 2020 ມາພ້ອມກ້ອງໜ້າປັອບອັບ ແລະ ກ້ອງຫຼັງຄົມຊັດ 48 ລ້ານພິກເຊວ

ເປີດຈອງແລ້ວ HUAWEI Y9s 2020 ມາພ້ອມກ້ອງໜ້າປັອບອັບ ແລະ ກ້ອງຫຼັງຄົມຊັດ 48 ລ້ານພິກເຊວ

ຫົວເຫວີຍຄວ້າ 2 ລາງວັນຈາກ TechRadar MCCA: ສະມາດໂຟນທີ່ມີກ້ອງດີທີ່ສຸດ & ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ປີ 2019

ຫົວເຫວີຍຄວ້າ 2 ລາງວັນຈາກ TechRadar MCCA: ສະມາດໂຟນທີ່ມີກ້ອງດີທີ່ສຸດ & ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ປີ 2019

ກຽມພົບກັບ DevFest Vientiane 2019 ງານສຳມະນາທີ່ເປັນບ່ອນຮວມໂຕນັກພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ

ກຽມພົບກັບ DevFest Vientiane 2019 ງານສຳມະນາທີ່ເປັນບ່ອນຮວມໂຕນັກພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ