ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

CEOWORLD ວາລະສານດ້ານ​ທຸລະກິດ​ຂອງ​ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ປະເທດ​ທີ່​ມີ​ລະບົບສຸຂະພາບ​ດີ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ປະຈຳ​ປີ 2019 ຈາກ​ທັງ​ໝົດ 89 ປະເທດ ໂດຍ​ພິຈາລະນາ​ຈາກ​ປັດໄຈ​ຕ່າງໆ ໄດ້​ແກ່:

 • ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​
 • ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຂອງ​ບຸກຄະລາກອນດ້ານ​ສາທາລະນະສຸກ ຕັ້ງ​ແຕ່​ແພດ, ພະ​ຍາ​ບານ ແລະ ​ບຸກຄະລາກອນອື່ນໆ
 • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ລະບົບ
 • ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ​ຄຸນນະພາບ
 • ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ການ​ຈັດການ​ລະບົບ

ເຊິ່ງ​ຄະ​ແນນ​ຮວມ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ເຕັມ 100 ໂດຍ 10 ອັນ​ດັບ​ປະເທດ​ທີ່​ມີ​ລະບົບສຸຂະພາບ​ດີ​ທີ່ສຸດ ຄື:

ອັນ​ດັບ 1 ໄຕ້​ຫວັນ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 78.72

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 87.16 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 14.23 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 83.59 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 82.3 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 87.89 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 2 ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 77.7

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 79.05 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 13.06 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 78.39 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 78.99 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 65.09 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 3 ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 74.11

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 90.75 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 30.01 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 82.59 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 92.06 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 96.3 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 4 ອອສ​ເຕ​ຣຍ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 71.32

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 86.18 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 20.25 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 78.99 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 88.23 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 91.8 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 5 ເດນ​ມາ​ກ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 70.73

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 78.77 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 21.6 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 74.88 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 74.18 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 93.2 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 6 ໄທ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 67.99

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 92.58 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 17.37 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 96.22 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 67.51 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 89.91 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 7 ສະ​ເປນ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 65.38

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 77.86 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 13.24 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 71.82 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 55.1 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 81.38 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 8 ຝ​ຣັ່ງ​ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 64.66

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 86.28 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 34.25 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 75.81 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 83.82 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 96.8 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 9 ເບລ​ຢຽມ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 64.63

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 72.48 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 24.51 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 68.68 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 64.78 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 94.9 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 10 ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 61.73

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 88.63 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 14.66 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 75.61 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 90.25 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 88.41 ຄະ​ແນນ

ທັງນີ້ການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນທັງໝົດ 89 ປະເທດທົ່ວໂລກແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງປະເທດລາວແຕ່ຢ່າງໃດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ceoworld.biz

ພາບ : Pixabay

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ