ວັນພຸດ ທີ 16 ຕຸລາ 2019

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

CEOWORLD ວາລະສານດ້ານ​ທຸລະກິດ​ຂອງ​ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ປະເທດ​ທີ່​ມີ​ລະບົບສຸຂະພາບ​ດີ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ປະຈຳ​ປີ 2019 ຈາກ​ທັງ​ໝົດ 89 ປະເທດ ໂດຍ​ພິຈາລະນາ​ຈາກ​ປັດໄຈ​ຕ່າງໆ ໄດ້​ແກ່:

 • ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​
 • ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຂອງ​ບຸກຄະລາກອນດ້ານ​ສາທາລະນະສຸກ ຕັ້ງ​ແຕ່​ແພດ, ພະ​ຍາ​ບານ ແລະ ​ບຸກຄະລາກອນອື່ນໆ
 • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ລະບົບ
 • ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ​ຄຸນນະພາບ
 • ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ການ​ຈັດການ​ລະບົບ

ເຊິ່ງ​ຄະ​ແນນ​ຮວມ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ເຕັມ 100 ໂດຍ 10 ອັນ​ດັບ​ປະເທດ​ທີ່​ມີ​ລະບົບສຸຂະພາບ​ດີ​ທີ່ສຸດ ຄື:

ອັນ​ດັບ 1 ໄຕ້​ຫວັນ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 78.72

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 87.16 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 14.23 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 83.59 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 82.3 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 87.89 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 2 ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 77.7

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 79.05 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 13.06 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 78.39 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 78.99 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 65.09 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 3 ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 74.11

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 90.75 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 30.01 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 82.59 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 92.06 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 96.3 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 4 ອອສ​ເຕ​ຣຍ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 71.32

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 86.18 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 20.25 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 78.99 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 88.23 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 91.8 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 5 ເດນ​ມາ​ກ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 70.73

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 78.77 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 21.6 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 74.88 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 74.18 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 93.2 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 6 ໄທ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 67.99

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 92.58 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 17.37 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 96.22 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 67.51 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 89.91 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 7 ສະ​ເປນ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 65.38

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 77.86 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 13.24 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 71.82 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 55.1 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 81.38 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 8 ຝ​ຣັ່ງ​ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 64.66

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 86.28 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 34.25 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 75.81 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 83.82 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 96.8 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 9 ເບລ​ຢຽມ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 64.63

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 72.48 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 24.51 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 68.68 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 64.78 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 94.9 ຄະ​ແນນ

ອັນ​ດັບ 10 ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 61.73

 • ດ້ານ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ 88.63 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ບຸກຄະລາກອນຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ 14.66 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 75.61 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ 90.25 ຄະ​ແນນ
 • ດ້ານ​ຄວາມພ້ອມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ 88.41 ຄະ​ແນນ

ທັງນີ້ການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນທັງໝົດ 89 ປະເທດທົ່ວໂລກແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງປະເທດລາວແຕ່ຢ່າງໃດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ceoworld.biz

ພາບ : Pixabay

ສານອອສເຕຣເລຍ ສັ່ງຊົດເຊີຍ 7 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ຊາຍຜູ້ຕິດຄຸກຟຣີ 19 ປີ ໃນຄະດີສັງຫານຕຳຫຼວດ

ສານອອສເຕຣເລຍ ສັ່ງຊົດເຊີຍ 7 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ຊາຍຜູ້ຕິດຄຸກຟຣີ 19 ປີ ໃນຄະດີສັງຫານຕຳຫຼວດ

ຊຽງຂວາງ ຢຶດລົດບັນທຸກໄມ້ 25 ຄັນ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ

ຊຽງຂວາງ ຢຶດລົດບັນທຸກໄມ້ 25 ຄັນ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ

ລາວ-ໄທ ຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາສັນຍານ ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີ່ລົບກວນລຽບຊາຍແດນ

ລາວ-ໄທ ຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາສັນຍານ ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີ່ລົບກວນລຽບຊາຍແດນ

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ຊົງປະດິດ ຄົນລາວຜູ້ປູກຜັກປອດສານເຄມີ ສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ຊົງປະດິດ ຄົນລາວຜູ້ປູກຜັກປອດສານເຄມີ ສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເຫັນໃຈ ເຖິງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເຫດໄພພິບັດໄຕ້ຝຸ່ນຮາກິບິສ

ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເຫັນໃຈ ເຖິງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເຫດໄພພິບັດໄຕ້ຝຸ່ນຮາກິບິສ

ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂະນະທີ່ທົ່ວເມືອງຍັງມີ 68 ບ້ານທຸກຍາກ

ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂະນະທີ່ທົ່ວເມືອງຍັງມີ 68 ບ້ານທຸກຍາກ

ຍອດເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 74 ຄົນແລ້ວ ຜົນຈາກພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຮາກິບິສ

ຍອດເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 74 ຄົນແລ້ວ ຜົນຈາກພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຮາກິບິສ

ສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວ ໃຜກໍຕາມທີ່ຄິດຈະແບ່ງແຍກຈີນ ລະວັງພົບຈຸດຈົບ "ຮ່າງແຫຼກແຫຼວ-ກະດູກແຕກເປັນສ່ຽງ"

ສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວ ໃຜກໍຕາມທີ່ຄິດຈະແບ່ງແຍກຈີນ ລະວັງພົບຈຸດຈົບ "ຮ່າງແຫຼກແຫຼວ-ກະດູກແຕກເປັນສ່ຽງ"

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົນໄກການປະສານງານ ໃຫ້ທີມແພດສຸກເສີນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົນໄກການປະສານງານ ໃຫ້ທີມແພດສຸກເສີນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ງານບຸນອອກພັນສາ-ຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢຶດເຄື່ອງຂອງຕ້ອງຫ້າມ ໄດ້ຫຼາຍລາຍການ

ງານບຸນອອກພັນສາ-ຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢຶດເຄື່ອງຂອງຕ້ອງຫ້າມ ໄດ້ຫຼາຍລາຍການ

ອິນເດຍ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາພະນັກງານລັດຖະກອນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 110 ທຶນ

ອິນເດຍ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາພະນັກງານລັດຖະກອນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 110 ທຶນ

ໜຸ່ມບຸກລວນລາມ ໄອດໍ້ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງແກະຮອຍທີ່ຢູ່ຈາກ “ເງົາໃນດວງຕາ” ໃນຮູບທີ່ໂພສລົງໂຊຊຽວ

ໜຸ່ມບຸກລວນລາມ ໄອດໍ້ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງແກະຮອຍທີ່ຢູ່ຈາກ “ເງົາໃນດວງຕາ” ໃນຮູບທີ່ໂພສລົງໂຊຊຽວ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງໃຫ້ 100 ບໍລິສັດ ເຂົ້າພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ 5 ທັນວາ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງໃຫ້ 100 ບໍລິສັດ ເຂົ້າພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ 5 ທັນວາ

ຈີນເປີດໂຕ “ທາງມ້າລາຍອັດສະລິຍະ” ເພີ່ມແສງສີ ສະດວກຂຶ້ນໃນຍາມກາງຄືນ

ຈີນເປີດໂຕ “ທາງມ້າລາຍອັດສະລິຍະ” ເພີ່ມແສງສີ ສະດວກຂຶ້ນໃນຍາມກາງຄືນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈູດທຳລາຍຢາເສບຕິດຫຼາຍກວ່າ 700 ກິໂລກຼາມ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈູດທຳລາຍຢາເສບຕິດຫຼາຍກວ່າ 700 ກິໂລກຼາມ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທິໂອເປຍ ໄດ້ຮັບ "ລາງວັນໂນເບວສາຂາສັນຕິພາບ" ປະຈຳປີ 2019

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທິໂອເປຍ ໄດ້ຮັບ "ລາງວັນໂນເບວສາຂາສັນຕິພາບ" ປະຈຳປີ 2019

ອຸໂມງຂະໜາດໃຫຍ່ໃຕ້ດິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍໂຕກຽວລອດຈາກ “ໄຕ້ຝຸ່ນຮາກິບິສ”

ອຸໂມງຂະໜາດໃຫຍ່ໃຕ້ດິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍໂຕກຽວລອດຈາກ “ໄຕ້ຝຸ່ນຮາກິບິສ”

ແຕ່ລະພາກມີອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນບ່າຍອາກາດຍັງຮ້ອນ ລົມພັດແຮງ ແລະ ຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ

ແຕ່ລະພາກມີອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນບ່າຍອາກາດຍັງຮ້ອນ ລົມພັດແຮງ ແລະ ຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ

ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ “ສຽງແຄນລາວ” ໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້

ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ “ສຽງແຄນລາວ” ໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້

ສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄຊຍະບູລີ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄຊຍະບູລີ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ