ວັນພຸດ ທີ 8 ເມສາ 2020

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

1. ເກມໄຂ່ໜ້າຍິ້ມ

ເກມນີ້ເປັນເກມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄດ້ເຝິກທັກສະກ່ຽວກັບຄວາມຄິດການຈັບຄູ່ຮູບພາບ ໂດຍພໍ່ແມ່ສາມາດນຳແກັດເຈ້ຍມາແຕ້ມເປັນຮູບໜ່ວຍໄຂ່. ຈາກນັ້ນກໍແຕ້ມໜ້າຕ່າງໆລົງໄປ, ແລ້ວຕັດສ່ວນຕາກັບສ່ວນປາກແຍກອອກຈາກກັນ ແລ້ວໃຫ້ລູກຈັບຄູ່ພາບ ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ.

2. ເກມຈັບຄູ່ຮູບແຕ້ມ

ເກມນີ້ຈະໄດ້ເຝິກຈິນຕະນາການ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາຝາເຂົ້າໜົມໃສໆຫຼາຍໆອັນ ແລ້ວແຕ້ມອົງປະກອບຂອງພາບລົງໄປ ເຊັ່ນ ຕົ້ນໄມ້, ເຮືອນ, ຕາເວັນ. ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ແຕ້ມຮູບທີ່ມີທຸກອົງປະກອບລົງໄປ ແລ້ວໃຫ້ລູກໃຊ້ຝາເຂົ້າໜົມເພື່ອສ້າງຮູບຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ແຕ້ມ ຕາມຕົວຢ່າງ.

3. ເກມຈັດລຽນຈອກ

ເກມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດຖຸຮູບຊົງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງສີອີກດ້ວຍ. ເລີ່ມຈາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ກຽມຈອກເຈ້ຍມາຫຼາຍໆຈອກ ອາດຈະໃຊ້ປະມານ 1 ແພັກ ແລ້ວໃຫ້ແຕ້ມຮູບຊົງຕ່າງໆລົງທີ່ກົ້ນຈອກ ເຊັ່ນ ຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ຮູບວົງມົນ, ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍໃຫ້ແຕ້ມຮູບຊົງລະປະມານ 3 ຈອກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັດປະເພດຂອງຮູບຊົງທີ່ຄືກັນ ດັ່ງໃນຮູບ.

4. ເກມເຝິກຂຽນໂຕເລກ

ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຝິກກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຕເລກ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາກ່ອງມາຕັດກົ້ນ ຈາກນັ້ນກໍຖອກຂີ້ຊາຍ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ເຂົ້າ, ນໍ້າຕານ ຫຼື ດິນກໍໄດ້ ແລ້ວໃຫ້ລູກເຝິກຂຽນໂຕເລກ ຕາມຕົວຢ່າງ.

5. ເກມຈັດລຽນອາຫານ

ເປັນເກມທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຝິກສະມາທິ, ເຝິກພັດທະນາການກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນມື ແລະ ສາຍຕາໄດ້ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດຈະຊອກຫາໄມ້ຍາວໆ ປະມານ 2-3 ທ່ອນກໍໄດ້ ແລ້ວກໍເອົາດິນນໍ້າມັນມາເປັນຖານໃຫ້ສຽບ. ຈາກນັ້ນກໍເອົາຂອງກິນເດັກນ້ອຍເຊັ່ນ ເສັ້ນກະໂລນີຍັງຍໍ່ຕົ້ມສຸກ ຫຼື ລູກປັດ (ຕ້ອງລະວັງເຂົ້າຄໍ) ມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຝິກຮ້ອຍ ຄ້າຍກັບການຮ້ອຍລູກປັກຕາມພາບ.

6. ເກມຈັບຄູ່ສີກັບໄມ້ກະແລ້ມ

ສຳລັບກິດຈະກຳນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບສີຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາໄມ້ກະແລ້ມຈຳນວນໜຶ່ງ ແລ້ວທາເປັນສີຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກຽມເຈ້ຍແລ້ວລະບາຍສີລົງໄປໃຫ້ມີຂະໜາດປະມານໄມ້ກະແລ້ມ ແລ້ວໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັບຄູ່ສີ.

 

7. ເກມສີຈາກໃບໄມ້

ກິດຈະກຳນີ້ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງສີ, ການໃຊ້ສີຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະພາລູກໄປສຳຫຼວດສວນໜ້າເຮືອນ ເພື່ອເກັບໃບໄມ້ກັບດອກໄມ້ສີຕ່າງໆ ມາເຮັດເປັນສີຕາມທຳມະຊາດ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະແຕ້ມຮູບລຳຕົ້ນໄວ້ ແລະ ໃຫ້ລູກຕື່ມໃບ ຫຼື ດອກເອງ.

8. ນັບໂຕເລກ

ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ມ່ວນໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ເລື່ອງໂຕເລກ ແລະ ການນັບເລກ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດຈະພາລູກໆໄປຍ່າງສຳຫຼວດຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ຕາມພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ແລ້ວບອກວ່າໃຫ້ເດັດໃບໄມ້ມາ 1 ໃບ ມາວາງໄວ້ຊ່ອງໝາຍເລກ 1 ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບທຳມະຊາດ.

9. ເກມຈັບຄູ່ຕົວເລກຫິນ

ເກມນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຕເລກ, ການນັບ ແລະ ວັດຖຸພື້ນຜິວຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາກ້ອນຫິນມາແຕ້ມຮູບ ແລະ ໃສ່ໂຕເລກ ຕັ້ງແຕ່ 0-9 ແລ້ວວາງໄວ້ໃນກ່ອງ, ແລ້ວໃຫ້ລູກຈັບຄູ່ໂຕເລກດັ່ງພາບ.

10. ຟອຍແຕ້ມຮູບໃບໄມ້

ກິດຈະກຳນີ້ ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ຍ່າງອອກໄປສວນໜ້າບ້ານ ເພື່ອເລືອກດອກໄມ້, ໃບໄມ້ມາຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອນຳມາເຮັດເປັນຟອຍແຕ້ມຮູບ ແລ້ວໃຫ້ກຽມສີນໍ້າກັບເຈ້ຍ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ແຕ້ມຮູບລະບາຍສີຕາມຈິນຕະນາການ.

11. ກິດຈະກຳພື້ນຜິວສຸດມ່ວນ

ເກມນີ້ບໍ່ຍາກເລີຍ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ລັກສະນະພື້ນຜິວທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາເທົ່າທີ່ຈະຊອກຫາໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສຳຜັດວັດຖຸທີ່ມີພື້ນຜິວແຕກຕ່າງກັນ.

12. ເກມຍ່າງຊົງໂຕ

ເກມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຝິກການຊົງໂຕ ແລະ ການຄິດ, ການວາງແຜນ ໂດຍພໍ່ມາອາດຈະເອົາຜ້າ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຫຼື ເຈ້ຍມາວາງເປັນທາງຍ່າງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ລູກຍ່າງຕາມທາງໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຮູບແບບທາງຍ່າງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.

13. ເກມວາງຫິນ

ສຳລັບເກມນີ້ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ເຝິກການຄາດຄະເນ, ການເຂົ້າໃຈເລື່ອງຮູບຊົງຂອງຫິນ, ເຂົ້າໃຈຂະໜາດ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດຈະຊວນລູກໄປເກັບຫິນມາ ຈາກນັ້ນນຳຫິນທີ່ໄດ້ມາແຕ້ມເທິງເຈ້ຍ ແລ້ວໃຫ້ລູກຊອກຫາຫິນທີ່ມີຂະໜາດຕາມຮູບແຕ້ມມາວາງໄວ້.

14. ເກມບໍລູນຂອງຂ້ອຍ

ເກມນີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊອກຫາກ່ອງມາ 1 ກ່ອງ ຈາກນັ້ນນຳມາສ້າງເປັນຮູບບໍລູນ, ແລ້ວໃຫ້ເຈາະຮູໂດຍມີຂະໜາດເທົ່າກັບສຳລີຜັນຫູ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ທາສີທີ່ກ້ອນສຳລີເພື່ອໃຫ້ລູກນຳໄປໃສ່ຮູຕາມສີຂອງບໍລູນ ຕາມພາບ.

15. ເກມຕາກເຄື່ອງນັບເລກ

ເກມນີ້ອາດຈະຕ້ອງອາໄສສີມືຂອງພໍ່ແມ່ຈັກໜ່ອຍ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ຈຳລອງການແຕ້ມຮູບຜຽກຕາກເຄື່ອງ ແລະ ເສື້ອຜ້າຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ໃຫ້ຫຍິບກະດຸມຕາມລຳດັບໂຕເລກ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ເຝິກການນັບເລກ ແລະ ການຈັດລຽນລຳດັບເລກ.

16. ເກມໃຫ້ເດົາເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງ

ເປັນເກມເຝິກຄວາມຈຳ ແລະ ເກມທວາຍປິດສະໜາຂອງຮູບພາບ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາຮູບສັດທີ່ລູກຮູ້ຈັກ ແລະ ນຳເຈ້ຍມາປິດໄວ້ໃຫ້ເຫຼືອສະເພາະສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ຂາ, ປາກ ຫຼື ປີກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທວາຍວ່າສັດຊະນິດນັ້ນແມ່ນຫຍັງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , The asian parents

ລວມເບີໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນໂຄວິດ-19" ສຳລັບແຂວງທີ່ບໍ່ສາມາດໂທເຂົ້າເບີ 165 ແລະ 166 ໄດ້

ລວມເບີໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນໂຄວິດ-19" ສຳລັບແຂວງທີ່ບໍ່ສາມາດໂທເຂົ້າເບີ 165 ແລະ 166 ໄດ້

ສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການນັ່ງ ’’ເບິ່ງຮູບເງົາ-ຊີຣີ’’ ດົນໆໃນໄລຍະ Work From Home

ສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການນັ່ງ ’’ເບິ່ງຮູບເງົາ-ຊີຣີ’’ ດົນໆໃນໄລຍະ Work From Home

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ