ວັນສຸກ ທີ 26 ກຸມພາ 2021

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

1. ເກມໄຂ່ໜ້າຍິ້ມ

ເກມນີ້ເປັນເກມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄດ້ເຝິກທັກສະກ່ຽວກັບຄວາມຄິດການຈັບຄູ່ຮູບພາບ ໂດຍພໍ່ແມ່ສາມາດນຳແກັດເຈ້ຍມາແຕ້ມເປັນຮູບໜ່ວຍໄຂ່. ຈາກນັ້ນກໍແຕ້ມໜ້າຕ່າງໆລົງໄປ, ແລ້ວຕັດສ່ວນຕາກັບສ່ວນປາກແຍກອອກຈາກກັນ ແລ້ວໃຫ້ລູກຈັບຄູ່ພາບ ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ.

2. ເກມຈັບຄູ່ຮູບແຕ້ມ

ເກມນີ້ຈະໄດ້ເຝິກຈິນຕະນາການ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາຝາເຂົ້າໜົມໃສໆຫຼາຍໆອັນ ແລ້ວແຕ້ມອົງປະກອບຂອງພາບລົງໄປ ເຊັ່ນ ຕົ້ນໄມ້, ເຮືອນ, ຕາເວັນ. ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ແຕ້ມຮູບທີ່ມີທຸກອົງປະກອບລົງໄປ ແລ້ວໃຫ້ລູກໃຊ້ຝາເຂົ້າໜົມເພື່ອສ້າງຮູບຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ແຕ້ມ ຕາມຕົວຢ່າງ.

3. ເກມຈັດລຽນຈອກ

ເກມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດຖຸຮູບຊົງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງສີອີກດ້ວຍ. ເລີ່ມຈາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ກຽມຈອກເຈ້ຍມາຫຼາຍໆຈອກ ອາດຈະໃຊ້ປະມານ 1 ແພັກ ແລ້ວໃຫ້ແຕ້ມຮູບຊົງຕ່າງໆລົງທີ່ກົ້ນຈອກ ເຊັ່ນ ຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ຮູບວົງມົນ, ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍໃຫ້ແຕ້ມຮູບຊົງລະປະມານ 3 ຈອກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັດປະເພດຂອງຮູບຊົງທີ່ຄືກັນ ດັ່ງໃນຮູບ.

4. ເກມເຝິກຂຽນໂຕເລກ

ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຝິກກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຕເລກ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາກ່ອງມາຕັດກົ້ນ ຈາກນັ້ນກໍຖອກຂີ້ຊາຍ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ເຂົ້າ, ນໍ້າຕານ ຫຼື ດິນກໍໄດ້ ແລ້ວໃຫ້ລູກເຝິກຂຽນໂຕເລກ ຕາມຕົວຢ່າງ.

5. ເກມຈັດລຽນອາຫານ

ເປັນເກມທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຝິກສະມາທິ, ເຝິກພັດທະນາການກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນມື ແລະ ສາຍຕາໄດ້ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດຈະຊອກຫາໄມ້ຍາວໆ ປະມານ 2-3 ທ່ອນກໍໄດ້ ແລ້ວກໍເອົາດິນນໍ້າມັນມາເປັນຖານໃຫ້ສຽບ. ຈາກນັ້ນກໍເອົາຂອງກິນເດັກນ້ອຍເຊັ່ນ ເສັ້ນກະໂລນີຍັງຍໍ່ຕົ້ມສຸກ ຫຼື ລູກປັດ (ຕ້ອງລະວັງເຂົ້າຄໍ) ມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຝິກຮ້ອຍ ຄ້າຍກັບການຮ້ອຍລູກປັກຕາມພາບ.

6. ເກມຈັບຄູ່ສີກັບໄມ້ກະແລ້ມ

ສຳລັບກິດຈະກຳນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບສີຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາໄມ້ກະແລ້ມຈຳນວນໜຶ່ງ ແລ້ວທາເປັນສີຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກຽມເຈ້ຍແລ້ວລະບາຍສີລົງໄປໃຫ້ມີຂະໜາດປະມານໄມ້ກະແລ້ມ ແລ້ວໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັບຄູ່ສີ.

 

7. ເກມສີຈາກໃບໄມ້

ກິດຈະກຳນີ້ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງສີ, ການໃຊ້ສີຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະພາລູກໄປສຳຫຼວດສວນໜ້າເຮືອນ ເພື່ອເກັບໃບໄມ້ກັບດອກໄມ້ສີຕ່າງໆ ມາເຮັດເປັນສີຕາມທຳມະຊາດ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະແຕ້ມຮູບລຳຕົ້ນໄວ້ ແລະ ໃຫ້ລູກຕື່ມໃບ ຫຼື ດອກເອງ.

8. ນັບໂຕເລກ

ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ມ່ວນໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ເລື່ອງໂຕເລກ ແລະ ການນັບເລກ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດຈະພາລູກໆໄປຍ່າງສຳຫຼວດຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ຕາມພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ແລ້ວບອກວ່າໃຫ້ເດັດໃບໄມ້ມາ 1 ໃບ ມາວາງໄວ້ຊ່ອງໝາຍເລກ 1 ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບທຳມະຊາດ.

9. ເກມຈັບຄູ່ຕົວເລກຫິນ

ເກມນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຕເລກ, ການນັບ ແລະ ວັດຖຸພື້ນຜິວຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາກ້ອນຫິນມາແຕ້ມຮູບ ແລະ ໃສ່ໂຕເລກ ຕັ້ງແຕ່ 0-9 ແລ້ວວາງໄວ້ໃນກ່ອງ, ແລ້ວໃຫ້ລູກຈັບຄູ່ໂຕເລກດັ່ງພາບ.

10. ຟອຍແຕ້ມຮູບໃບໄມ້

ກິດຈະກຳນີ້ ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ຍ່າງອອກໄປສວນໜ້າບ້ານ ເພື່ອເລືອກດອກໄມ້, ໃບໄມ້ມາຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອນຳມາເຮັດເປັນຟອຍແຕ້ມຮູບ ແລ້ວໃຫ້ກຽມສີນໍ້າກັບເຈ້ຍ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ແຕ້ມຮູບລະບາຍສີຕາມຈິນຕະນາການ.

11. ກິດຈະກຳພື້ນຜິວສຸດມ່ວນ

ເກມນີ້ບໍ່ຍາກເລີຍ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ລັກສະນະພື້ນຜິວທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາເທົ່າທີ່ຈະຊອກຫາໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສຳຜັດວັດຖຸທີ່ມີພື້ນຜິວແຕກຕ່າງກັນ.

12. ເກມຍ່າງຊົງໂຕ

ເກມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຝິກການຊົງໂຕ ແລະ ການຄິດ, ການວາງແຜນ ໂດຍພໍ່ມາອາດຈະເອົາຜ້າ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຫຼື ເຈ້ຍມາວາງເປັນທາງຍ່າງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ລູກຍ່າງຕາມທາງໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຮູບແບບທາງຍ່າງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.

13. ເກມວາງຫິນ

ສຳລັບເກມນີ້ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ເຝິກການຄາດຄະເນ, ການເຂົ້າໃຈເລື່ອງຮູບຊົງຂອງຫິນ, ເຂົ້າໃຈຂະໜາດ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດຈະຊວນລູກໄປເກັບຫິນມາ ຈາກນັ້ນນຳຫິນທີ່ໄດ້ມາແຕ້ມເທິງເຈ້ຍ ແລ້ວໃຫ້ລູກຊອກຫາຫິນທີ່ມີຂະໜາດຕາມຮູບແຕ້ມມາວາງໄວ້.

14. ເກມບໍລູນຂອງຂ້ອຍ

ເກມນີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊອກຫາກ່ອງມາ 1 ກ່ອງ ຈາກນັ້ນນຳມາສ້າງເປັນຮູບບໍລູນ, ແລ້ວໃຫ້ເຈາະຮູໂດຍມີຂະໜາດເທົ່າກັບສຳລີຜັນຫູ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ທາສີທີ່ກ້ອນສຳລີເພື່ອໃຫ້ລູກນຳໄປໃສ່ຮູຕາມສີຂອງບໍລູນ ຕາມພາບ.

15. ເກມຕາກເຄື່ອງນັບເລກ

ເກມນີ້ອາດຈະຕ້ອງອາໄສສີມືຂອງພໍ່ແມ່ຈັກໜ່ອຍ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ຈຳລອງການແຕ້ມຮູບຜຽກຕາກເຄື່ອງ ແລະ ເສື້ອຜ້າຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ໃຫ້ຫຍິບກະດຸມຕາມລຳດັບໂຕເລກ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ເຝິກການນັບເລກ ແລະ ການຈັດລຽນລຳດັບເລກ.

16. ເກມໃຫ້ເດົາເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງ

ເປັນເກມເຝິກຄວາມຈຳ ແລະ ເກມທວາຍປິດສະໜາຂອງຮູບພາບ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາຮູບສັດທີ່ລູກຮູ້ຈັກ ແລະ ນຳເຈ້ຍມາປິດໄວ້ໃຫ້ເຫຼືອສະເພາະສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ຂາ, ປາກ ຫຼື ປີກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທວາຍວ່າສັດຊະນິດນັ້ນແມ່ນຫຍັງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , The asian parents

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ