ວັນຈັນ ທີ 17 ກຸມພາ 2020

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ຊີວິດຄູ່ທີ່ແທ້ຈິງຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກການແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງແທ້ທີ່ແທ້ທີ່ສຸດ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ເຂົ້າກັນໃຫ້ໄດ້ຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງແລ້ວ, ມຸມມອງໃນເລື່ອງການໃຊ້ເງິນທີ່ເຄີຍແຕກຕ່າງກັນ ອີກຄົນໜຶ່ງໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປະຢັດອົດອອມ, ອີກຄົນໜຶ່ງໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ ກໍອາດຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນມຸມມອງການເງິນໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເພາະເລື່ອງການເງິນໃນຄອບຄົວເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງ ເງິນ ຫຼື ລາຍຮັບທຸກຢ່າງຂອງຄອບຄົວຈະລວມຢູ່ໃນກະເປົາໜ່ວຍດຽວກັນ, ຫາກບໍລິຫານຈັດການບໍ່ດີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເປັນເທົ່າໂຕ, ຍິ່ງຖ້າວ່າຄູ່ສາມີພັນລະຍາຄູ່ໃດທີ່ກຳລັງວາງແຜນມີລູກ ຍິ່ງຕ້ອງວາງແຜນຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາເລື່ອງການເງິນມານຳຫຼັງໄດ້.

ໂດຍຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ຄູ່ສາມີພັນລະຍາມືໃໝ່ຈະຕ້ອງເຮັດແມ່ນການເປີດໃຈ ແລະ ໂອ້ລົມກັນ ເພື່ອວາງແຜນບໍລິຫານເງິນພາຍໃນຄອບຄົວຢ່າງຮອບຄອບ, ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີ “ເງິນທ້ອນ” ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ “ຄ່າດອງ” ທີ່ໄດ້ມາຈາກຄອບຄົວເກີດດອກອອກຜົນ.

ກວດສຸຂະພາບດ້ານການເງິນ

ເມື່ອແຕ່ງດອງແລ້ວ ຄູ່ຮັກຄວນຈະວິເຄາະສະຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງທັງສອງຢ່າງເປີດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດວາງແຜນການເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະພາບທາງການເງິນ (ແຕ່ລະຄອບຄົວອາດຈະບໍ່ເທົ່າກັນ) ເຊັ່ນ ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ, ໜີ້ສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍເດືອນ ທີ່ຈະເປັນໂຕກຳນົດວ່າເຮົາຄວນຈະຕ້ອງວາງແຜນແນວໃດຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ.

1. ສ້າງບັນຊີກາງຮ່ວມກັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມປະມານລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວແລ້ວ ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນກາງຫຍັງແດ່ ເຊັ່ນ ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໄຟ, ຄ່າຜ່ອນລົດ ແລະ ອື່ນໆ ຄູ່ສົມລົດອາດຈະສ້າງບັນຊີຮ່ວມກັນຂຶ້ນມາ 1 ບັນຊີ ເປັນບັນຊີກາງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ສົມລົດສະບາຍໃຈຂຶ້ນ ໂດຍເງິນໃນບັນຊີກອງກາງນີ້ອາດຈະມາຈາກການແບ່ງສັດສ່ວນຕາມລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ 50% ເຂົ້າບັນຊີກອງກາງໃນແຕ່ລະເດືອນ,​ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກ 50% ຂອງເງິນເດືອນ ຖືເປັນສ່ວນໂຕທີ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍບໍ່ສະບາຍໃຈ.

2. ບັນຊີເງິນອອມ ແລະ ເງິນສຳລອງສຸກເສີນ

ການສຳຮອງເງິນຖືເປັນຫຼັກປະກັນໃຫ້ຄອບຄົວໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນບໍ່ຄາດຝັນ ເຊັ່ນ ວ່າງວຽກ, ເຈັບປ່ວຍ, ອຸບັດເຫດ, ຄູ່ສາມີພັນລະຍາສາມາດນຳເງິນສ່ວນນີ້ມາໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ສະນັ້ນ, ບັນຊີທະນາຄານນີ້ຄວນເປັນບັນຊີເງິນຝາກອອມຊັບ ຫຼື ກອງທຶນ ທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ, ສາມາດຖອນເງິນມາໃຊ້ໄດ້ໃນ 1-2 ມື້ ເຊິ່ງຫາກບໍ່ມີກໍລະນີຕ້ອງໃຊ້ເງິນສຸກເສີນ ເງິນສ່ວນນີ້ກໍຈະກາຍເປັນເງິນທ້ອນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍ ທີ່ຄູ່ສາມີພັນລະຍາອາດຈະຕ້ອງມາຄິດຕໍ່ວ່າຈະຕ້ອງທ້ອນເງິນວິທີໃດຈຶ່ງຈະແຕກດອກອອກຜົນ ໄດ້ຜົນກຳໄລມາຕໍ່ຍອດດີທີ່ສຸດ, ອາດຈະຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ຫຸ້ນ ຫຼື ຝາກປະຈຳ ເຊິ່ງຄູ່ຮັກຕ້ອງລົມກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າວິທີທ້ອນເງິນແບບໃດຈຶ່ງຈະສະບາຍໃຈທັງສອງຝ່າຍ.

3. ບັນຊີກອງທຶນຂອງຄອບຄົວ

ຈັດສັນເງິນທ້ອນຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງເງິນເດືອນມາຕໍ່ຍອດສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ຄອບຄົວ ດ້ວຍການສ້າງບັນຊີ, ກອງທຶນລວມຕ່າງໆ ຫຼື ຫຸ້ນ ເພື່ອສະສົມໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

4. ບັນຊີອະນາຄົດເພື່ອລູກນ້ອຍ

ແນ່ນອນວ່າຄູ່ຮັກໄວໜຸ່ມອາດຈະຍັງບໍ່ຄິດມີລູກນ້ອຍໃນຕອນນີ້ ແຕ່ຫາກມີການວາງແຜນອະນາຄົດໃຫ້ລູກດີຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ, ເມື່ອພ້ອມມີລູກແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ມີລູກສິບຄົນກໍບໍ່ທຸກໄປເປັນສິບປີຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະທ່ານໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເຂົາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລ້ວ. ເລີ່ມຈາກຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳຄັນຕ່າງໆ, ລວມເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການສຶກສາໃນລະດັບສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ ມາພິຈາລະນາຈາກການທ້ອນເງິນ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນຝາກປະຈຳ ຫຼື ປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄືນໃນອະນາຄົດ, ບັນຊີອະນາຄົດເພື່ອລູກນ້ອຍ ຈຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງບັນຊີທີ່ຈະຊ່ວຍຄູ່ສາມີພັນລະຍາໃນໄລຍະຍາວໄດ້.

5. ບັນຊີສ່ວນຕົວເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ

ແນ່ນອນວ່າທຸກຄົນຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກແຕກຕ່າງກັນ, ການແຍກບັນຊີທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ເຄື່ອງທີ່ມັກ ຫຼື ສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມີອິດສະຫຼະໃນການໃຊ້ເງິນຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ ໂດຍທີ່ຄູ່ຮັກບໍ່ສາມາດນຳເອົາເລື່ອງເງິນສ່ວນນີ້ມາເປັນບັນຫາໃນການຜິດຖຽງກັນໄດ້.

ເພາະສະຖິຕິການຢ່າຮ້າງ ມາຈາກບັນຫາເລື່ອງເງິນຄຳຫຼາຍເຖິງ 80​% ຈາກສະຖິຕິການຢ່າຮ້າງທັງໝົດ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະກ່ອນແຕ່ງ ຫຼື ຫຼັງແຕ່ງກໍຕາມ ສິ່ງສຳຄັນອັນດັບທຳອິດທີ່ຄູ່ຮັກຈະຕ້ອງໄດ້ມານັ່ງເປີດໃຈລົມກັນກໍຄື “ການບໍລິຫານການເງິນໃນຄອບຄົວ” ໃຫ້ມີມຸມມອງທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເຊິ່ງຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ຈັກຫຼັກການບໍລິຫານເງິນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງສະຫຼາດອີກດ້ວຍ ບັນຫາເລື່ອງເງິນຄຳຈະບໍ່ມີຜົນໃນອະນາຄົດຕໍ່ຄູ່ຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , Happymom.life

ຝັນວ່າ “ຂ້າຄົນ” ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໄດ້ແດ່?

ຝັນວ່າ “ຂ້າຄົນ” ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໄດ້ແດ່?

How to ແຕ່ງຕາວັນວາເລັນທາຍ! ສີນີ້ງາມທຳມະຊາດ ແລະ ລອດແນ່ນອນ

How to ແຕ່ງຕາວັນວາເລັນທາຍ! ສີນີ້ງາມທຳມະຊາດ ແລະ ລອດແນ່ນອນ

ຂໍ້ດີຂອງການຢູ່ເປັນໂສດ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ມັນມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ

ຂໍ້ດີຂອງການຢູ່ເປັນໂສດ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ມັນມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ

ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບຄົນອົກຫັກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຮັກທີ່ດີອີກຄັ້ງ

ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບຄົນອົກຫັກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຮັກທີ່ດີອີກຄັ້ງ

ຮູ້ບໍ... ສີດອກກຸຫຼາບມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່? ແລ້ວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຮູ້ບໍ... ສີດອກກຸຫຼາບມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່? ແລ້ວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໄປເມືອງຮົ່ມ ຢ່າລືມໄປສຳຜັດທຳມະຊາດ "ນ້ຳຕົກຕາດພະແຈແຫຼ້"

ໄປເມືອງຮົ່ມ ຢ່າລືມໄປສຳຜັດທຳມະຊາດ "ນ້ຳຕົກຕາດພະແຈແຫຼ້"

“ພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ” ພະຍາດລັບໆຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ມີຢູ່ຈິງ!

“ພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ” ພະຍາດລັບໆຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ມີຢູ່ຈິງ!

ລູກບໍ່ສະບາຍຫຼືບໍ່?​ ສັງເກດໃຫ້ດີດ້ວຍ 5 ວິທີ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນໃສ່ໃຈ

ລູກບໍ່ສະບາຍຫຼືບໍ່?​ ສັງເກດໃຫ້ດີດ້ວຍ 5 ວິທີ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນໃສ່ໃຈ

ພາວະຕົກເລືອດຫຼັງເກີດລູກ ອັນຕະລາຍທີ່ແມ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ພາວະຕົກເລືອດຫຼັງເກີດລູກ ອັນຕະລາຍທີ່ແມ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ວິທີຈັດການກັບອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ ເມື່ອເລີ່ມກ້າວເຂົ້າສູ່ “ໄວທອງ”

ວິທີຈັດການກັບອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ ເມື່ອເລີ່ມກ້າວເຂົ້າສູ່ “ໄວທອງ”

ການພັດທະນາສະໝອງລູກໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ “ສຽງເພງ”

ການພັດທະນາສະໝອງລູກໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ “ສຽງເພງ”

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຄວນສັກ "ວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່" ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ຢາກສັກກໍຕາມ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຄວນສັກ "ວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່" ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ຢາກສັກກໍຕາມ

"ການຢ່າຮ້າງ" ບໍ່ໄດ້ແປວ່າຊີວິດບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

"ການຢ່າຮ້າງ" ບໍ່ໄດ້ແປວ່າຊີວິດບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

10 ພຶດຕິກຳນີ້ລະ ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ໄວຣັດໄປໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້

10 ພຶດຕິກຳນີ້ລະ ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ໄວຣັດໄປໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້

ເດັກນ້ອຍທີ່ນອນໜ້ອຍ-ນອນບໍ່ພໍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ “ພຶດຕິກຳໂມໂຫຮ້າຍ” ແທ້ຫຼືບໍ່?

ເດັກນ້ອຍທີ່ນອນໜ້ອຍ-ນອນບໍ່ພໍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ “ພຶດຕິກຳໂມໂຫຮ້າຍ” ແທ້ຫຼືບໍ່?

ກິນໄຂ່ຕົ້ມສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັດໂຄໂຣນາໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບຄື "ບໍ່ເລີຍ"

ກິນໄຂ່ຕົ້ມສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັດໂຄໂຣນາໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບຄື "ບໍ່ເລີຍ"

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ “ໃສ່ໝວກ” ໄປດົນໆ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຫົວລ້ານ?

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ “ໃສ່ໝວກ” ໄປດົນໆ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຫົວລ້ານ?

ຖືພາກໍງາມໄດ້! ກັບ 17 ວິທີເບິ່ງແຍງຕົນເອງໃຫ້ເປັນແມ່ທີ່ງາມ ແລະ ສຸຂະພາບດີ

ຖືພາກໍງາມໄດ້! ກັບ 17 ວິທີເບິ່ງແຍງຕົນເອງໃຫ້ເປັນແມ່ທີ່ງາມ ແລະ ສຸຂະພາບດີ

“ນໍ້າຢາລ້າງອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍິງ” ຈຳເປັນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?

“ນໍ້າຢາລ້າງອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍິງ” ຈຳເປັນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?

ຄວາມເປັນມາຂອງ "ວັນມາຄະບູຊາ" ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າເດືອນ 3 ລາວ ໜຶ່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງຊາວພຸດ

ຄວາມເປັນມາຂອງ "ວັນມາຄະບູຊາ" ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າເດືອນ 3 ລາວ ໜຶ່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງຊາວພຸດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ