ວັນສຸກ ທີ 3 ເມສາ 2020

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ຊີວິດຄູ່ທີ່ແທ້ຈິງຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກການແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງແທ້ທີ່ແທ້ທີ່ສຸດ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ເຂົ້າກັນໃຫ້ໄດ້ຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງແລ້ວ, ມຸມມອງໃນເລື່ອງການໃຊ້ເງິນທີ່ເຄີຍແຕກຕ່າງກັນ ອີກຄົນໜຶ່ງໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປະຢັດອົດອອມ, ອີກຄົນໜຶ່ງໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ ກໍອາດຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນມຸມມອງການເງິນໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເພາະເລື່ອງການເງິນໃນຄອບຄົວເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງ ເງິນ ຫຼື ລາຍຮັບທຸກຢ່າງຂອງຄອບຄົວຈະລວມຢູ່ໃນກະເປົາໜ່ວຍດຽວກັນ, ຫາກບໍລິຫານຈັດການບໍ່ດີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເປັນເທົ່າໂຕ, ຍິ່ງຖ້າວ່າຄູ່ສາມີພັນລະຍາຄູ່ໃດທີ່ກຳລັງວາງແຜນມີລູກ ຍິ່ງຕ້ອງວາງແຜນຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາເລື່ອງການເງິນມານຳຫຼັງໄດ້.

ໂດຍຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ຄູ່ສາມີພັນລະຍາມືໃໝ່ຈະຕ້ອງເຮັດແມ່ນການເປີດໃຈ ແລະ ໂອ້ລົມກັນ ເພື່ອວາງແຜນບໍລິຫານເງິນພາຍໃນຄອບຄົວຢ່າງຮອບຄອບ, ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີ “ເງິນທ້ອນ” ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ “ຄ່າດອງ” ທີ່ໄດ້ມາຈາກຄອບຄົວເກີດດອກອອກຜົນ.

ກວດສຸຂະພາບດ້ານການເງິນ

ເມື່ອແຕ່ງດອງແລ້ວ ຄູ່ຮັກຄວນຈະວິເຄາະສະຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງທັງສອງຢ່າງເປີດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດວາງແຜນການເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະພາບທາງການເງິນ (ແຕ່ລະຄອບຄົວອາດຈະບໍ່ເທົ່າກັນ) ເຊັ່ນ ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ, ໜີ້ສິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍເດືອນ ທີ່ຈະເປັນໂຕກຳນົດວ່າເຮົາຄວນຈະຕ້ອງວາງແຜນແນວໃດຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ.

1. ສ້າງບັນຊີກາງຮ່ວມກັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມປະມານລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວແລ້ວ ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນກາງຫຍັງແດ່ ເຊັ່ນ ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໄຟ, ຄ່າຜ່ອນລົດ ແລະ ອື່ນໆ ຄູ່ສົມລົດອາດຈະສ້າງບັນຊີຮ່ວມກັນຂຶ້ນມາ 1 ບັນຊີ ເປັນບັນຊີກາງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ສົມລົດສະບາຍໃຈຂຶ້ນ ໂດຍເງິນໃນບັນຊີກອງກາງນີ້ອາດຈະມາຈາກການແບ່ງສັດສ່ວນຕາມລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ 50% ເຂົ້າບັນຊີກອງກາງໃນແຕ່ລະເດືອນ,​ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກ 50% ຂອງເງິນເດືອນ ຖືເປັນສ່ວນໂຕທີ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍບໍ່ສະບາຍໃຈ.

2. ບັນຊີເງິນອອມ ແລະ ເງິນສຳລອງສຸກເສີນ

ການສຳຮອງເງິນຖືເປັນຫຼັກປະກັນໃຫ້ຄອບຄົວໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນບໍ່ຄາດຝັນ ເຊັ່ນ ວ່າງວຽກ, ເຈັບປ່ວຍ, ອຸບັດເຫດ, ຄູ່ສາມີພັນລະຍາສາມາດນຳເງິນສ່ວນນີ້ມາໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ສະນັ້ນ, ບັນຊີທະນາຄານນີ້ຄວນເປັນບັນຊີເງິນຝາກອອມຊັບ ຫຼື ກອງທຶນ ທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ, ສາມາດຖອນເງິນມາໃຊ້ໄດ້ໃນ 1-2 ມື້ ເຊິ່ງຫາກບໍ່ມີກໍລະນີຕ້ອງໃຊ້ເງິນສຸກເສີນ ເງິນສ່ວນນີ້ກໍຈະກາຍເປັນເງິນທ້ອນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍ ທີ່ຄູ່ສາມີພັນລະຍາອາດຈະຕ້ອງມາຄິດຕໍ່ວ່າຈະຕ້ອງທ້ອນເງິນວິທີໃດຈຶ່ງຈະແຕກດອກອອກຜົນ ໄດ້ຜົນກຳໄລມາຕໍ່ຍອດດີທີ່ສຸດ, ອາດຈະຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ຫຸ້ນ ຫຼື ຝາກປະຈຳ ເຊິ່ງຄູ່ຮັກຕ້ອງລົມກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າວິທີທ້ອນເງິນແບບໃດຈຶ່ງຈະສະບາຍໃຈທັງສອງຝ່າຍ.

3. ບັນຊີກອງທຶນຂອງຄອບຄົວ

ຈັດສັນເງິນທ້ອນຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງເງິນເດືອນມາຕໍ່ຍອດສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ຄອບຄົວ ດ້ວຍການສ້າງບັນຊີ, ກອງທຶນລວມຕ່າງໆ ຫຼື ຫຸ້ນ ເພື່ອສະສົມໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

4. ບັນຊີອະນາຄົດເພື່ອລູກນ້ອຍ

ແນ່ນອນວ່າຄູ່ຮັກໄວໜຸ່ມອາດຈະຍັງບໍ່ຄິດມີລູກນ້ອຍໃນຕອນນີ້ ແຕ່ຫາກມີການວາງແຜນອະນາຄົດໃຫ້ລູກດີຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ, ເມື່ອພ້ອມມີລູກແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ມີລູກສິບຄົນກໍບໍ່ທຸກໄປເປັນສິບປີຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະທ່ານໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເຂົາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລ້ວ. ເລີ່ມຈາກຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳຄັນຕ່າງໆ, ລວມເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການສຶກສາໃນລະດັບສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ ມາພິຈາລະນາຈາກການທ້ອນເງິນ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນຝາກປະຈຳ ຫຼື ປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄືນໃນອະນາຄົດ, ບັນຊີອະນາຄົດເພື່ອລູກນ້ອຍ ຈຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງບັນຊີທີ່ຈະຊ່ວຍຄູ່ສາມີພັນລະຍາໃນໄລຍະຍາວໄດ້.

5. ບັນຊີສ່ວນຕົວເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ

ແນ່ນອນວ່າທຸກຄົນຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກແຕກຕ່າງກັນ, ການແຍກບັນຊີທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ເຄື່ອງທີ່ມັກ ຫຼື ສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມີອິດສະຫຼະໃນການໃຊ້ເງິນຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ ໂດຍທີ່ຄູ່ຮັກບໍ່ສາມາດນຳເອົາເລື່ອງເງິນສ່ວນນີ້ມາເປັນບັນຫາໃນການຜິດຖຽງກັນໄດ້.

ເພາະສະຖິຕິການຢ່າຮ້າງ ມາຈາກບັນຫາເລື່ອງເງິນຄຳຫຼາຍເຖິງ 80​% ຈາກສະຖິຕິການຢ່າຮ້າງທັງໝົດ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະກ່ອນແຕ່ງ ຫຼື ຫຼັງແຕ່ງກໍຕາມ ສິ່ງສຳຄັນອັນດັບທຳອິດທີ່ຄູ່ຮັກຈະຕ້ອງໄດ້ມານັ່ງເປີດໃຈລົມກັນກໍຄື “ການບໍລິຫານການເງິນໃນຄອບຄົວ” ໃຫ້ມີມຸມມອງທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເຊິ່ງຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ຈັກຫຼັກການບໍລິຫານເງິນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງສະຫຼາດອີກດ້ວຍ ບັນຫາເລື່ອງເງິນຄຳຈະບໍ່ມີຜົນໃນອະນາຄົດຕໍ່ຄູ່ຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , Happymom.life

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ