ວັນອັງຄານ ທີ 17 ກັນຍາ 2019

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງກັບເຄັດລັບຄວາມງາມຂອງ ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ທີ່ເຮົາຈັດມາໃຫ້ສຳຄັນຄົນທີ່ກຳລັງມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນໂດຍສະເພາະ. ເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າບັນຫາໜ້າມັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສິວອັກເສບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແປ້ວເທິງໃບໜ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ. ບັນຫາໜ້າມັນນັ້ນມີສາເຫດຫຼັກມາຈາກຕ່ອມໄຂມັນເທິງໃບໜ້າເຮັດວຽກດີຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໄຈ. ການຈະເອົາຊະນະບັນຫາໜ້າມັນໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮວບຮວມມາໃຫ້ແລ້ວ.

1. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າມັນ ທີ່ເປັນແບບນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກກັງວົນ ລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະເກີດການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີລະດັບຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງຮໍໂມນນີ້ຈະໄປສັ່ງການໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນຜະລິດນໍ້າມັນອອກມາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາມັນນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກໄລຍະນີ້ ໃຜທີ່ຮູ້ສຶກມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ໜ້າມັນເປັນພິເສດ ກໍຄວນຜ່ອນຄາຍລົງແດ່ເລັກໜ້ອຍ.

2. ການແຕ່ງໜ້າ ແລະ ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງບໍ່ຖືກວິທີ

ການຄັນຄາຍຜິວໜ້າເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ສຳລັບຜູ້ຍິງເກືອບທຸກຄົນ ສາເຫດຫຼັກທີ່ກໍໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍເທິງຜິວໜ້າກໍຄືການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງແຕ່ງໜ້າເກືອບທຸກມື້ ໂດຍບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜິວໜ້າໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນຟື້ນຟູໂຕເອງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ສາວໆທີ່ແຕ່ງໜ້າເຂັ້ມ ຫຼື ແຕ່ງໜ້າທຸກມື້ ຈຶ່ງມັກປະສົບກັບບັນຫາຜິວໜ້າມັນນັ້ນເອງ ແລະ ຖ້າຢາກຮັກສາບັນຫາໜ້າມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນກໍຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງລົງ.

3. ລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຊ້ໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ມີລິດແຮງ

ສາວໆຫຼາຍຄົນຖືກສອນມາວ່າ ໃຜທີ່ໜ້າມັນກໍຕ້ອງລ້າງໜ້າຕະຫຼອດເພື່ອລ້າງຄວາມມັນເທິງໃບໜ້າອອກແມ່ນບໍ່ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ເຮົາຢາກຈະບອກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ມານັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດ. ກົງກັນຂ້າມ, ການລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດບັນຫາໜ້າມັນ ທີ່ເປັນແນວນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າການລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປຈະເປັນການລ້າງນໍ້າມັນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມທຳມະຊາດຂອງຜິວໜ້າອອກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາແຫ້ງ, ເມື່ອຜິວໜ້າແຫ້ງແລ້ວຮ່າງກາຍເຮົາຈະສັ່ງໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນຜະລິດນໍ້າມັນມາຊົດເຊີຍໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ໜ້າຂອງທ່ານກໍຈະກໍຈະກັບມາມັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ. ແນວທາງການລ້າງໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າມັນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຄືລ້າງພຽງມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ. ສ່ວນໃນລະຫວ່າງມື້ຖ້າຫາກໜ້າມັນກໍພຽງແຕ່ໃຊ້ເຈ້ຍເຊັດໜ້າເຊັດອອກ. ສ່ວນໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ເລືອກໃຊ້ສຳລັບຄົນໜ້າມັນທັງຫຼາຍຄວນເລືອກໃຊ້ສູດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ.

4. ກິນແປ້ງ, ຂອງມັນ ແລະ ນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ

ອາຫານການກິນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາໜ້າມັນເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນເຮົາພົບວ່າຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນບີ 2 ຈະມີໂອກາດທີ່ຕ່ອມໄຂມັນຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນນັກວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານຈຳພວກແປ້ງ, ນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ເກີດໄຂມັນສະສົມຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຮ່າງກາຍຈະຂັບໄຂມັນສ່ວນເກີນອອກມາທາງຕ່ອມໄຂມັນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາວໆຄົນໃດທີ່ປະສົບກັບບັນຫາໜ້າມັນຢູ່ ກໍຄວນຫຼຸດຜ່ອນການກິນອາຫານຫວານ, ມັນ ແລະ ແປ້ງ.

5. ຮໍໂມນທີ່ປ່ຽນແປງ

ຄືທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າຮໍໂມນເປັນອີກໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນ ເຊິ່ງຮໍໂມນນີ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຜະລິດອອກມາຫຼາຍໃນໄລຍະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈເລີຍແມ່ນບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງໄລຍະທີ່ເຮົາເປັນໄວໜຸ່ມຜິວໜ້າເຮົາຈຶ່ງມັນ ແລະ ມັກຈະມີບັນຫາສິວເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນ ຍັງຖືກຜະລິດອອກມາຫຼາຍໃນຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ໄລຍະທີ່ມີປະຈຳເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ ສາວໆທີ່ຖືພາ ຫຼື ມີປະຈຳເດືອນກໍຄວນຈະກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫາໜ້າມັນໄວ້ພ້ອມ.

6. ກຳມະພັນ

ສຳລັບຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ອາດຖືໄດ້ວ່າເປັນສາເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ເພາະມັນເປັນເລື່ອງຂອງກຳມະພັນນັ້ນເອງ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຜິວໜ້າມັນ ເປັນລັກສະນະທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ທາງກຳມະພັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ມີຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນກໍຈະມີໂອກາດສ່ຽງສູງທີ່ຈະມີຜິວໜ້າທີ່ມັນໄປນຳ ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງບໍ່ມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນ. ໃຜທີ່ຮູ້ໂຕແລ້ວກໍຄວນກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫານີ້ໃຫ້ດີ ດ້ວຍແນວທາງທີ່ເຮົາໄດ້ແນະນຳໄປກ່ອນໜ້ານີ້.

ແລະນີ້ກໍຄື 6 ສາເຫດຂອງບັນຫາຜິວໜ້າມັນທີ່ເຮົາຢາກຈະບອກໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ. ຫວັງວ່າເມື່ອໄດ້ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ໃຜທີ່ກຳລັງມີບັນຫາໜ້າມັນຈະໄດ້ຫາທາງຫຼີກລ່ຽງຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ ເພື່ອບັນຫາໜ້າມັນຈະບໍ່ມາລົບກວນໃຈທ່ານອີກ. ສຸດທ້າຍນີ້ ກໍຫວັງວ່າຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ຈະມີປະໂຫຍດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ມີຜິວໜ້າມັນກັນເດີ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ image

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5  ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ນໍ້າຫຼຸດ ເຮືອນມີກິ່ນອັບ! ມາເບິ່ງວິທີດັບກິ່ນພາຍໃນເຮືອນດ້ວຍວັດຖຸໃກ້ໂຕແບບງ່າຍໆກັນດີກວ່າ

ນໍ້າຫຼຸດ ເຮືອນມີກິ່ນອັບ! ມາເບິ່ງວິທີດັບກິ່ນພາຍໃນເຮືອນດ້ວຍວັດຖຸໃກ້ໂຕແບບງ່າຍໆກັນດີກວ່າ

ແນະນຳ ຫຼັກ 10 ປະການ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ

ແນະນຳ ຫຼັກ 10 ປະການ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ

ຂໍ້ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂໍ້ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

6 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ທີ່ແມ່ລູກອ່ອນຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ

6 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ທີ່ແມ່ລູກອ່ອນຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ

ຮູ້ຈັກ "18 ສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມ" ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກ ຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍຜ່ານທາງໄປສະນີໄດ້

ຮູ້ຈັກ "18 ສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມ" ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກ ຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍຜ່ານທາງໄປສະນີໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ