ວັນສຸກ ທີ 3 ເມສາ 2020

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງກັບເຄັດລັບຄວາມງາມຂອງ ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ທີ່ເຮົາຈັດມາໃຫ້ສຳຄັນຄົນທີ່ກຳລັງມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນໂດຍສະເພາະ. ເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າບັນຫາໜ້າມັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສິວອັກເສບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແປ້ວເທິງໃບໜ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ. ບັນຫາໜ້າມັນນັ້ນມີສາເຫດຫຼັກມາຈາກຕ່ອມໄຂມັນເທິງໃບໜ້າເຮັດວຽກດີຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໄຈ. ການຈະເອົາຊະນະບັນຫາໜ້າມັນໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮວບຮວມມາໃຫ້ແລ້ວ.

1. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າມັນ ທີ່ເປັນແບບນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກກັງວົນ ລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະເກີດການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີລະດັບຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງຮໍໂມນນີ້ຈະໄປສັ່ງການໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນຜະລິດນໍ້າມັນອອກມາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາມັນນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກໄລຍະນີ້ ໃຜທີ່ຮູ້ສຶກມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ໜ້າມັນເປັນພິເສດ ກໍຄວນຜ່ອນຄາຍລົງແດ່ເລັກໜ້ອຍ.

2. ການແຕ່ງໜ້າ ແລະ ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງບໍ່ຖືກວິທີ

ການຄັນຄາຍຜິວໜ້າເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ສຳລັບຜູ້ຍິງເກືອບທຸກຄົນ ສາເຫດຫຼັກທີ່ກໍໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍເທິງຜິວໜ້າກໍຄືການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງແຕ່ງໜ້າເກືອບທຸກມື້ ໂດຍບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜິວໜ້າໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນຟື້ນຟູໂຕເອງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ສາວໆທີ່ແຕ່ງໜ້າເຂັ້ມ ຫຼື ແຕ່ງໜ້າທຸກມື້ ຈຶ່ງມັກປະສົບກັບບັນຫາຜິວໜ້າມັນນັ້ນເອງ ແລະ ຖ້າຢາກຮັກສາບັນຫາໜ້າມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນກໍຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງລົງ.

3. ລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຊ້ໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ມີລິດແຮງ

ສາວໆຫຼາຍຄົນຖືກສອນມາວ່າ ໃຜທີ່ໜ້າມັນກໍຕ້ອງລ້າງໜ້າຕະຫຼອດເພື່ອລ້າງຄວາມມັນເທິງໃບໜ້າອອກແມ່ນບໍ່ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ເຮົາຢາກຈະບອກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ມານັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດ. ກົງກັນຂ້າມ, ການລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດບັນຫາໜ້າມັນ ທີ່ເປັນແນວນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າການລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປຈະເປັນການລ້າງນໍ້າມັນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມທຳມະຊາດຂອງຜິວໜ້າອອກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາແຫ້ງ, ເມື່ອຜິວໜ້າແຫ້ງແລ້ວຮ່າງກາຍເຮົາຈະສັ່ງໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນຜະລິດນໍ້າມັນມາຊົດເຊີຍໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ໜ້າຂອງທ່ານກໍຈະກໍຈະກັບມາມັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ. ແນວທາງການລ້າງໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າມັນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຄືລ້າງພຽງມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ. ສ່ວນໃນລະຫວ່າງມື້ຖ້າຫາກໜ້າມັນກໍພຽງແຕ່ໃຊ້ເຈ້ຍເຊັດໜ້າເຊັດອອກ. ສ່ວນໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ເລືອກໃຊ້ສຳລັບຄົນໜ້າມັນທັງຫຼາຍຄວນເລືອກໃຊ້ສູດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ.

4. ກິນແປ້ງ, ຂອງມັນ ແລະ ນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ

ອາຫານການກິນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາໜ້າມັນເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນເຮົາພົບວ່າຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນບີ 2 ຈະມີໂອກາດທີ່ຕ່ອມໄຂມັນຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນນັກວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານຈຳພວກແປ້ງ, ນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ເກີດໄຂມັນສະສົມຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຮ່າງກາຍຈະຂັບໄຂມັນສ່ວນເກີນອອກມາທາງຕ່ອມໄຂມັນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາວໆຄົນໃດທີ່ປະສົບກັບບັນຫາໜ້າມັນຢູ່ ກໍຄວນຫຼຸດຜ່ອນການກິນອາຫານຫວານ, ມັນ ແລະ ແປ້ງ.

5. ຮໍໂມນທີ່ປ່ຽນແປງ

ຄືທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າຮໍໂມນເປັນອີກໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນ ເຊິ່ງຮໍໂມນນີ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຜະລິດອອກມາຫຼາຍໃນໄລຍະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈເລີຍແມ່ນບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງໄລຍະທີ່ເຮົາເປັນໄວໜຸ່ມຜິວໜ້າເຮົາຈຶ່ງມັນ ແລະ ມັກຈະມີບັນຫາສິວເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນ ຍັງຖືກຜະລິດອອກມາຫຼາຍໃນຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ໄລຍະທີ່ມີປະຈຳເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ ສາວໆທີ່ຖືພາ ຫຼື ມີປະຈຳເດືອນກໍຄວນຈະກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫາໜ້າມັນໄວ້ພ້ອມ.

6. ກຳມະພັນ

ສຳລັບຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ອາດຖືໄດ້ວ່າເປັນສາເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ເພາະມັນເປັນເລື່ອງຂອງກຳມະພັນນັ້ນເອງ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຜິວໜ້າມັນ ເປັນລັກສະນະທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ທາງກຳມະພັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ມີຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນກໍຈະມີໂອກາດສ່ຽງສູງທີ່ຈະມີຜິວໜ້າທີ່ມັນໄປນຳ ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງບໍ່ມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນ. ໃຜທີ່ຮູ້ໂຕແລ້ວກໍຄວນກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫານີ້ໃຫ້ດີ ດ້ວຍແນວທາງທີ່ເຮົາໄດ້ແນະນຳໄປກ່ອນໜ້ານີ້.

ແລະນີ້ກໍຄື 6 ສາເຫດຂອງບັນຫາຜິວໜ້າມັນທີ່ເຮົາຢາກຈະບອກໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ. ຫວັງວ່າເມື່ອໄດ້ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ໃຜທີ່ກຳລັງມີບັນຫາໜ້າມັນຈະໄດ້ຫາທາງຫຼີກລ່ຽງຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ ເພື່ອບັນຫາໜ້າມັນຈະບໍ່ມາລົບກວນໃຈທ່ານອີກ. ສຸດທ້າຍນີ້ ກໍຫວັງວ່າຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ຈະມີປະໂຫຍດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ມີຜິວໜ້າມັນກັນເດີ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ