ວັນເສົາ ທີ 6 ມີນາ 2021

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງກັບເຄັດລັບຄວາມງາມຂອງ ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ທີ່ເຮົາຈັດມາໃຫ້ສຳຄັນຄົນທີ່ກຳລັງມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນໂດຍສະເພາະ. ເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າບັນຫາໜ້າມັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສິວອັກເສບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແປ້ວເທິງໃບໜ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ. ບັນຫາໜ້າມັນນັ້ນມີສາເຫດຫຼັກມາຈາກຕ່ອມໄຂມັນເທິງໃບໜ້າເຮັດວຽກດີຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໄຈ. ການຈະເອົາຊະນະບັນຫາໜ້າມັນໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮວບຮວມມາໃຫ້ແລ້ວ.

1. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າມັນ ທີ່ເປັນແບບນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກກັງວົນ ລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະເກີດການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີລະດັບຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງຮໍໂມນນີ້ຈະໄປສັ່ງການໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນຜະລິດນໍ້າມັນອອກມາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາມັນນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກໄລຍະນີ້ ໃຜທີ່ຮູ້ສຶກມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ໜ້າມັນເປັນພິເສດ ກໍຄວນຜ່ອນຄາຍລົງແດ່ເລັກໜ້ອຍ.

2. ການແຕ່ງໜ້າ ແລະ ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງບໍ່ຖືກວິທີ

ການຄັນຄາຍຜິວໜ້າເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ສຳລັບຜູ້ຍິງເກືອບທຸກຄົນ ສາເຫດຫຼັກທີ່ກໍໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍເທິງຜິວໜ້າກໍຄືການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງແຕ່ງໜ້າເກືອບທຸກມື້ ໂດຍບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜິວໜ້າໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນຟື້ນຟູໂຕເອງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ສາວໆທີ່ແຕ່ງໜ້າເຂັ້ມ ຫຼື ແຕ່ງໜ້າທຸກມື້ ຈຶ່ງມັກປະສົບກັບບັນຫາຜິວໜ້າມັນນັ້ນເອງ ແລະ ຖ້າຢາກຮັກສາບັນຫາໜ້າມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນກໍຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງລົງ.

3. ລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຊ້ໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ມີລິດແຮງ

ສາວໆຫຼາຍຄົນຖືກສອນມາວ່າ ໃຜທີ່ໜ້າມັນກໍຕ້ອງລ້າງໜ້າຕະຫຼອດເພື່ອລ້າງຄວາມມັນເທິງໃບໜ້າອອກແມ່ນບໍ່ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ເຮົາຢາກຈະບອກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ມານັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດ. ກົງກັນຂ້າມ, ການລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດບັນຫາໜ້າມັນ ທີ່ເປັນແນວນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າການລ້າງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປຈະເປັນການລ້າງນໍ້າມັນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມທຳມະຊາດຂອງຜິວໜ້າອອກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂອງເຮົາແຫ້ງ, ເມື່ອຜິວໜ້າແຫ້ງແລ້ວຮ່າງກາຍເຮົາຈະສັ່ງໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນຜະລິດນໍ້າມັນມາຊົດເຊີຍໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ໜ້າຂອງທ່ານກໍຈະກໍຈະກັບມາມັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ. ແນວທາງການລ້າງໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າມັນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຄືລ້າງພຽງມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ. ສ່ວນໃນລະຫວ່າງມື້ຖ້າຫາກໜ້າມັນກໍພຽງແຕ່ໃຊ້ເຈ້ຍເຊັດໜ້າເຊັດອອກ. ສ່ວນໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ເລືອກໃຊ້ສຳລັບຄົນໜ້າມັນທັງຫຼາຍຄວນເລືອກໃຊ້ສູດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ.

4. ກິນແປ້ງ, ຂອງມັນ ແລະ ນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ

ອາຫານການກິນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາໜ້າມັນເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນເຮົາພົບວ່າຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນບີ 2 ຈະມີໂອກາດທີ່ຕ່ອມໄຂມັນຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນນັກວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານຈຳພວກແປ້ງ, ນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ເກີດໄຂມັນສະສົມຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຮ່າງກາຍຈະຂັບໄຂມັນສ່ວນເກີນອອກມາທາງຕ່ອມໄຂມັນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາວໆຄົນໃດທີ່ປະສົບກັບບັນຫາໜ້າມັນຢູ່ ກໍຄວນຫຼຸດຜ່ອນການກິນອາຫານຫວານ, ມັນ ແລະ ແປ້ງ.

5. ຮໍໂມນທີ່ປ່ຽນແປງ

ຄືທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າຮໍໂມນເປັນອີກໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນ ເຊິ່ງຮໍໂມນນີ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຜະລິດອອກມາຫຼາຍໃນໄລຍະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈເລີຍແມ່ນບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງໄລຍະທີ່ເຮົາເປັນໄວໜຸ່ມຜິວໜ້າເຮົາຈຶ່ງມັນ ແລະ ມັກຈະມີບັນຫາສິວເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນ ຍັງຖືກຜະລິດອອກມາຫຼາຍໃນຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ໄລຍະທີ່ມີປະຈຳເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ ສາວໆທີ່ຖືພາ ຫຼື ມີປະຈຳເດືອນກໍຄວນຈະກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫາໜ້າມັນໄວ້ພ້ອມ.

6. ກຳມະພັນ

ສຳລັບຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ອາດຖືໄດ້ວ່າເປັນສາເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ເພາະມັນເປັນເລື່ອງຂອງກຳມະພັນນັ້ນເອງ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຜິວໜ້າມັນ ເປັນລັກສະນະທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ທາງກຳມະພັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ມີຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນກໍຈະມີໂອກາດສ່ຽງສູງທີ່ຈະມີຜິວໜ້າທີ່ມັນໄປນຳ ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງບໍ່ມີບັນຫາຜິວໜ້າມັນ. ໃຜທີ່ຮູ້ໂຕແລ້ວກໍຄວນກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫານີ້ໃຫ້ດີ ດ້ວຍແນວທາງທີ່ເຮົາໄດ້ແນະນຳໄປກ່ອນໜ້ານີ້.

ແລະນີ້ກໍຄື 6 ສາເຫດຂອງບັນຫາຜິວໜ້າມັນທີ່ເຮົາຢາກຈະບອກໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ. ຫວັງວ່າເມື່ອໄດ້ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ໃຜທີ່ກຳລັງມີບັນຫາໜ້າມັນຈະໄດ້ຫາທາງຫຼີກລ່ຽງຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ ເພື່ອບັນຫາໜ້າມັນຈະບໍ່ມາລົບກວນໃຈທ່ານອີກ. ສຸດທ້າຍນີ້ ກໍຫວັງວ່າຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ຈະມີປະໂຫຍດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ມີຜິວໜ້າມັນກັນເດີ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ