ວັນອັງຄານ ທີ 17 ກັນຍາ 2019

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນອາດຈະນອນ 6-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການຝັນ ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະຄືນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ. ອາດຈະມີທັງຝັນດີຈົນບໍ່ຢາກຕື່ນ,​ ຝັນຮ້າຍຈົນຕື່ມມາພ້ອມກັບເຫື່ອແຕກໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ ຫຼື ຝັນທີ່ເນື້ອເລື່ອງມົ້ວຈົນຈັບໃຈຄວາມບໍ່ຖືກ.

“ບໍ່ຝັນ” ແປວ່າ “ນອນຫຼັບສະໜິດ”?

ຄວາມຈິງແລ້ວ ມະນຸດເຮົາຝັນໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບທຸກຄືນ ພຽງແຕ່ໃນຫຼາຍໆຄືນທ່ານອາດຈະຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າຝັນ. ຄວາມຝັນໃດທີ່ເຮົາຈື່ໄດ້ ແມ່ນຝັນທີ່ເຮົາຕື່ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຝັນຢູ່, ອາດເປັນໄລຍະທີ່ຫາກໍ່ເຂົ້ານອນໄດ້ບໍ່ດົນ, ຕອນເດິກ ຫຼື ຕອນໃກ້ຈະແຈ້ງ. ຖ້າຫາກຄືນໃດທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຝັນເລີຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຮົານອນຫຼັບໆ ຕື່ນໆ, ບໍ່ໄດ້ນອນຫຼັບຍາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຝັນຫຼາຍກວ່າ.

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງ “ຝັນ”?

ຂອງຄົນເຮົາມັກຈະຝັນຢູ່ຕະຫຼອດ, ເປັນຂະບວນການທາງສະໝອງທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ. ໃນ 1 ຄືນເຮົາບໍ່ໄດ້ຝັນພຽງເລື່ອງດຽວ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະຄືນເຮົາອາດຈະຝັນໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 4-5 ເລື່ອງ ແຕ່ເຮົາມັກຈະຈື່ຄວາມຝັນໄດ້ບໍ່ໝົດທຸກເລື່ອງ, ໂດຍມັກຈະຈື່ໄດ້ພຽງເລື່ອງສຸດທ້າຍທີ່ຝັນ ເພາະເປັນຕອນທີ່ໃກ້ຈະຕື່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ບາງຄົນຝັນເປັນພາບສີ, ບາງຄົນຝັນເປັນພາບຂາວດຳ ໂດຍທາງທິດສະດີແລ້ວແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ສາເຫດທີ່ເຮົາຝັນ ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ຄວາມຝັນບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນມາລ້າໆ ເພາະການທີ່ເຮົາຝັນໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ ເປັນການຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຈິດໃຈເໝືອນກັບໄດ້ຮັບການບຳບັດຈິດດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ດີຂອງຄວາມຝັນ

ນອກຈາກຄວາມຝັນຕາມຄວາມເຊື່ອທາງໄສຍະສາດຈະໃຫ້ຄຳທຳນາຍຕ່າງໆໄດ້ແລ້ວ, ທາງວິທະຍາສາດເອງ ຄວາມຝັນກໍມີປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາເຊັ່ນກັນ. ເຮົາສາມາດຝັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງທີ່ໄຮ້ສາລະທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃນຕອນນັ້ນ ໄປຈົນເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາຢ້ານ ຫຼື ກັງວົນໃນອະດີດ. ລວມໄປເຖິງຄວາມຊົງຈຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຈິງ ແຕ່ເຮົາພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະພົບກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ການທີ່ເຮົາຝັນເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຂະບວນການທາງສະໝອງທີ່ຢາກບຳບັດຈິດໃຈຂອງເຮົາເອງໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ຍອມຮັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮົາຢ້ານ. ເມື່ອເຮົາເປີດໃຈຍອມຮັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄວາມຝັນ ຈິດໃຕ້ສຳນຶກຂອງເຮົາກໍຈະເລີ່ມຄ່ອຍໆປັບໂຕ ແລະ ຮູ້ສຶກຢ້ານ ຫຼື ຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໜ້ອຍລົງໄດ້ ເໝືອນກັບວ່າເຮົາໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທີ່ເຮົາກັງວົນໃຈໃຫ້ກັບຈິດຕະແພດໄດ້ຟັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄວາມຝັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຂອງພະຍາດຊຶມເສົ້າໄດ້. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຫາກເຮົາພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ພົບບໍ່ເຫັນເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄວາມຝັນ ເຮົາກໍອາດຈະຕ້ອງພົບກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄວາມຝັນໄປເລື້ອຍໆ ບໍ່ຈົບບໍ່ສິ້ນ.​ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບພາວະຝັນຮ້າຍຊໍ້າໆ ເພາະທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດປ່ອຍວາງຈາກເລື່ອງນັ້ນໆໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກປະເຊີນໃນຄວາມຝັນໄດ້ ທ່ານອາດຈະສາມາດປົດລັອກໂຕເອງຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາກັງວົນ ຫຼື ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເປັນບາດແຜໃນໃຈເລິກໆຂອງທ່ານໄດ້ຈາກການຝັນນັ້ນເອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກເຮົາມີຄວາມຝັນທີ່ດີ ກໍສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຈື່ຈຳດີໆ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີຫຼັງຈາກຕື່ນນອນໄດ້ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈທີ່ເບີກບານໄປຕະຫຼອດທັງມື້ໄດ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະ “ຝັນດີ”?

ເຖິງແມ່ນວ່າຝັນຮ້າຍຈະສາມາດສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາເລືອກໄດ້ຫຼາຍຄົນກໍຢາກມີຝັນທີ່ດີຫຼາຍກວ່າ. ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຝັນດີບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຊັດເຈນ ພຽງແຕ່ມີປັດໄຈເສີມບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຝັນໃນຄືນນັ້ນໆໄດ້ ນັ້ນກໍຄືສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງເຮົາເອງກ່ອນເຂົ້ານອນ. ໃຜທີ່ເຂົ້ານອນຫຼັງຈາກໄດ້ເບິ່ງ ຫຼື ໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວດີໆ ກໍຈະມີໂອກາດນອນຫຼັບຝັນດີຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຄິດແຕ່ເລື່ອງຮ້າຍໆ. ລວມໄປເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຄຳເວົ້າທີ່ເວົ້າ, ຄົນທີ່ລົມນຳ, ເລື່ອງທີ່ລົມກັນໃນມື້ນັ້ນ ກໍອາດຈະມາປາກົດໃນຄວາມຝັນຂອງເຮົາໃນຄືນນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຄຸນນະພາບໃນການນອນກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຄືດັ່ງທີ່ບອກໄປແລ້ວວ່າ ການນອນຫຼັບສະໜິດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຝັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຽມໂຕໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຜ່ອນຄາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

1. ອາບນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ແຊ່ນໍ້າອຸ່ນໃຫ້ສະບາຍໂຕ

2. ດື່ມນໍ້າ ຫຼື ນົມອຸ່ນກ່ອນນອນ

3. ປັບອາກາດໃນຫ້ອງນອນໃຫ້ສະບາຍ, ບໍ່ຮ້ອນ ຫຼື ໜາວຈົນເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ໂຕແຫ້ງບໍ່ມີເຫື່ອຕະຫຼອດຄືນ

4. ງົດໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິກທຸກຊະນິດ ລວມທັງງົດການເບິ່ງໂທລະພາບກ່ອນເຂົ້ານອນ

5. ມອດໄຟໃນຫ້ອງນອນໃຫ້ມືດ ຫຼື ມີພຽງແສງໄຟອ່ອນໆ

6. ມອດເພງ ຫຼື ເປີດພຽງເພງຄ່ອຍໆ ທີ່ເປັນເພງຊ້າຟັງສະບາຍ

7. ໄຕ້ທຽງຫອມ ຫຼື ສີດສະເປທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອນຄາຍ ເຊັ່ນ ກິ່ນຂອງດອກລາເວັນເດີ

8. ຫາກຫຼັບຕານອນໄປ 15-30 ນາທີແລ້ວຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກນອນ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຮັດກິດຈະກຳເບົາໆກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະຮູ້ສຶກຢາກນອນ ເຊັ່ນ ຟັງເພງ, ອ່ານປຶ້ມ (ຍັງຄົງງົດເວັ້ນຈາກໂທລະພາບ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິກ)

9. ຕອນຫຼັບຕານອນ ໃຫ້ຄິດເຖິງເລື່ອງດີໆ ທີ່ເຮົາຢາກຝັນເຖິງ

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຖ້າເຮັດທຸກວິທີແລ້ວກໍຍັງມີບັນຫາໃນການນອນຫຼັບຢູ່ ຄວນປຶກສາແພດເພື່ອເຮັດ Sleep Test ວິເຄາະບັນຫາການນອນຫຼັບຢ່າງຈິງຈັງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ພາບ : senivpetro from freepik

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ image

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5  ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ນໍ້າຫຼຸດ ເຮືອນມີກິ່ນອັບ! ມາເບິ່ງວິທີດັບກິ່ນພາຍໃນເຮືອນດ້ວຍວັດຖຸໃກ້ໂຕແບບງ່າຍໆກັນດີກວ່າ

ນໍ້າຫຼຸດ ເຮືອນມີກິ່ນອັບ! ມາເບິ່ງວິທີດັບກິ່ນພາຍໃນເຮືອນດ້ວຍວັດຖຸໃກ້ໂຕແບບງ່າຍໆກັນດີກວ່າ

ແນະນຳ ຫຼັກ 10 ປະການ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ

ແນະນຳ ຫຼັກ 10 ປະການ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ

ຂໍ້ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂໍ້ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

6 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ທີ່ແມ່ລູກອ່ອນຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ

6 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ທີ່ແມ່ລູກອ່ອນຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ

ຮູ້ຈັກ "18 ສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມ" ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກ ຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍຜ່ານທາງໄປສະນີໄດ້

ຮູ້ຈັກ "18 ສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມ" ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກ ຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍຜ່ານທາງໄປສະນີໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ