ວັນສຸກ ທີ 3 ເມສາ 2020

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນອາດຈະນອນ 6-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການຝັນ ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະຄືນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ. ອາດຈະມີທັງຝັນດີຈົນບໍ່ຢາກຕື່ນ,​ ຝັນຮ້າຍຈົນຕື່ມມາພ້ອມກັບເຫື່ອແຕກໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ ຫຼື ຝັນທີ່ເນື້ອເລື່ອງມົ້ວຈົນຈັບໃຈຄວາມບໍ່ຖືກ.

“ບໍ່ຝັນ” ແປວ່າ “ນອນຫຼັບສະໜິດ”?

ຄວາມຈິງແລ້ວ ມະນຸດເຮົາຝັນໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບທຸກຄືນ ພຽງແຕ່ໃນຫຼາຍໆຄືນທ່ານອາດຈະຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າຝັນ. ຄວາມຝັນໃດທີ່ເຮົາຈື່ໄດ້ ແມ່ນຝັນທີ່ເຮົາຕື່ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຝັນຢູ່, ອາດເປັນໄລຍະທີ່ຫາກໍ່ເຂົ້ານອນໄດ້ບໍ່ດົນ, ຕອນເດິກ ຫຼື ຕອນໃກ້ຈະແຈ້ງ. ຖ້າຫາກຄືນໃດທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຝັນເລີຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຮົານອນຫຼັບໆ ຕື່ນໆ, ບໍ່ໄດ້ນອນຫຼັບຍາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຝັນຫຼາຍກວ່າ.

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງ “ຝັນ”?

ຂອງຄົນເຮົາມັກຈະຝັນຢູ່ຕະຫຼອດ, ເປັນຂະບວນການທາງສະໝອງທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ. ໃນ 1 ຄືນເຮົາບໍ່ໄດ້ຝັນພຽງເລື່ອງດຽວ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະຄືນເຮົາອາດຈະຝັນໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 4-5 ເລື່ອງ ແຕ່ເຮົາມັກຈະຈື່ຄວາມຝັນໄດ້ບໍ່ໝົດທຸກເລື່ອງ, ໂດຍມັກຈະຈື່ໄດ້ພຽງເລື່ອງສຸດທ້າຍທີ່ຝັນ ເພາະເປັນຕອນທີ່ໃກ້ຈະຕື່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ບາງຄົນຝັນເປັນພາບສີ, ບາງຄົນຝັນເປັນພາບຂາວດຳ ໂດຍທາງທິດສະດີແລ້ວແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ສາເຫດທີ່ເຮົາຝັນ ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ຄວາມຝັນບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນມາລ້າໆ ເພາະການທີ່ເຮົາຝັນໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ ເປັນການຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຈິດໃຈເໝືອນກັບໄດ້ຮັບການບຳບັດຈິດດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ດີຂອງຄວາມຝັນ

ນອກຈາກຄວາມຝັນຕາມຄວາມເຊື່ອທາງໄສຍະສາດຈະໃຫ້ຄຳທຳນາຍຕ່າງໆໄດ້ແລ້ວ, ທາງວິທະຍາສາດເອງ ຄວາມຝັນກໍມີປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາເຊັ່ນກັນ. ເຮົາສາມາດຝັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງທີ່ໄຮ້ສາລະທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃນຕອນນັ້ນ ໄປຈົນເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາຢ້ານ ຫຼື ກັງວົນໃນອະດີດ. ລວມໄປເຖິງຄວາມຊົງຈຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຈິງ ແຕ່ເຮົາພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະພົບກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ການທີ່ເຮົາຝັນເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຂະບວນການທາງສະໝອງທີ່ຢາກບຳບັດຈິດໃຈຂອງເຮົາເອງໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ຍອມຮັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮົາຢ້ານ. ເມື່ອເຮົາເປີດໃຈຍອມຮັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄວາມຝັນ ຈິດໃຕ້ສຳນຶກຂອງເຮົາກໍຈະເລີ່ມຄ່ອຍໆປັບໂຕ ແລະ ຮູ້ສຶກຢ້ານ ຫຼື ຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໜ້ອຍລົງໄດ້ ເໝືອນກັບວ່າເຮົາໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທີ່ເຮົາກັງວົນໃຈໃຫ້ກັບຈິດຕະແພດໄດ້ຟັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄວາມຝັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຂອງພະຍາດຊຶມເສົ້າໄດ້. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຫາກເຮົາພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ພົບບໍ່ເຫັນເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄວາມຝັນ ເຮົາກໍອາດຈະຕ້ອງພົບກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄວາມຝັນໄປເລື້ອຍໆ ບໍ່ຈົບບໍ່ສິ້ນ.​ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບພາວະຝັນຮ້າຍຊໍ້າໆ ເພາະທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດປ່ອຍວາງຈາກເລື່ອງນັ້ນໆໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກປະເຊີນໃນຄວາມຝັນໄດ້ ທ່ານອາດຈະສາມາດປົດລັອກໂຕເອງຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາກັງວົນ ຫຼື ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເປັນບາດແຜໃນໃຈເລິກໆຂອງທ່ານໄດ້ຈາກການຝັນນັ້ນເອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກເຮົາມີຄວາມຝັນທີ່ດີ ກໍສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຈື່ຈຳດີໆ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີຫຼັງຈາກຕື່ນນອນໄດ້ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈທີ່ເບີກບານໄປຕະຫຼອດທັງມື້ໄດ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະ “ຝັນດີ”?

ເຖິງແມ່ນວ່າຝັນຮ້າຍຈະສາມາດສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາເລືອກໄດ້ຫຼາຍຄົນກໍຢາກມີຝັນທີ່ດີຫຼາຍກວ່າ. ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຝັນດີບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຊັດເຈນ ພຽງແຕ່ມີປັດໄຈເສີມບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຝັນໃນຄືນນັ້ນໆໄດ້ ນັ້ນກໍຄືສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງເຮົາເອງກ່ອນເຂົ້ານອນ. ໃຜທີ່ເຂົ້ານອນຫຼັງຈາກໄດ້ເບິ່ງ ຫຼື ໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວດີໆ ກໍຈະມີໂອກາດນອນຫຼັບຝັນດີຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຄິດແຕ່ເລື່ອງຮ້າຍໆ. ລວມໄປເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຄຳເວົ້າທີ່ເວົ້າ, ຄົນທີ່ລົມນຳ, ເລື່ອງທີ່ລົມກັນໃນມື້ນັ້ນ ກໍອາດຈະມາປາກົດໃນຄວາມຝັນຂອງເຮົາໃນຄືນນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຄຸນນະພາບໃນການນອນກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຄືດັ່ງທີ່ບອກໄປແລ້ວວ່າ ການນອນຫຼັບສະໜິດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຝັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຽມໂຕໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຜ່ອນຄາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

1. ອາບນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ແຊ່ນໍ້າອຸ່ນໃຫ້ສະບາຍໂຕ

2. ດື່ມນໍ້າ ຫຼື ນົມອຸ່ນກ່ອນນອນ

3. ປັບອາກາດໃນຫ້ອງນອນໃຫ້ສະບາຍ, ບໍ່ຮ້ອນ ຫຼື ໜາວຈົນເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ໂຕແຫ້ງບໍ່ມີເຫື່ອຕະຫຼອດຄືນ

4. ງົດໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິກທຸກຊະນິດ ລວມທັງງົດການເບິ່ງໂທລະພາບກ່ອນເຂົ້ານອນ

5. ມອດໄຟໃນຫ້ອງນອນໃຫ້ມືດ ຫຼື ມີພຽງແສງໄຟອ່ອນໆ

6. ມອດເພງ ຫຼື ເປີດພຽງເພງຄ່ອຍໆ ທີ່ເປັນເພງຊ້າຟັງສະບາຍ

7. ໄຕ້ທຽງຫອມ ຫຼື ສີດສະເປທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອນຄາຍ ເຊັ່ນ ກິ່ນຂອງດອກລາເວັນເດີ

8. ຫາກຫຼັບຕານອນໄປ 15-30 ນາທີແລ້ວຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກນອນ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຮັດກິດຈະກຳເບົາໆກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະຮູ້ສຶກຢາກນອນ ເຊັ່ນ ຟັງເພງ, ອ່ານປຶ້ມ (ຍັງຄົງງົດເວັ້ນຈາກໂທລະພາບ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິກ)

9. ຕອນຫຼັບຕານອນ ໃຫ້ຄິດເຖິງເລື່ອງດີໆ ທີ່ເຮົາຢາກຝັນເຖິງ

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຖ້າເຮັດທຸກວິທີແລ້ວກໍຍັງມີບັນຫາໃນການນອນຫຼັບຢູ່ ຄວນປຶກສາແພດເພື່ອເຮັດ Sleep Test ວິເຄາະບັນຫາການນອນຫຼັບຢ່າງຈິງຈັງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ພາບ : senivpetro from freepik

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ