ວັນອາທິດ ທີ 7 ມີນາ 2021

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ພາສາກາຍ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບພໍ່ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ລູກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະປີທຳອິດ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດສື່ສານໄດ້ດ້ວຍການເວົ້າ, ການອ່ານສັນຍານຈາກພາສາກາຍ ຫຼື ການກະທຳຂອງລູກ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮູ້ເຖິງອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ ເພື່ອທີ່ຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາກາຍໃນເດັກນ້ອຍ

ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບພາສາກາຍຂອງເດັກນ້ອຍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນວິທີການໃນການສື່ສານເຖິງຄວາມຕ້ອງການບາງຢ່າງຂອງເດັກ. ດຣ.ເຈ.ເຄວິນ ນູເຈນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນບຣາເຊລຕັນ ໃນເມືອງບອສຕັນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຜູ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງ Your Baby is Speaking to You ບອກວ່າ ການສາມາດອ່ານພາສາກາຍຂອງເດັກ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງເດັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ພາສາກາຍຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ

ເຕະຂາ

ສິ່ງທີ່ລູກຕ້ອງການຈະສື່ຈາກການເຕະຂາ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະຕິກິລິຍາອື່ນຂອງເດັກອີກດ້ວຍ. ແຄລ ແມັກຄາທີ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານດ້ານເດັກນ້ອຍ ຈາກໂຮງຮຽນແພດຮາວາດ ຊີ້ວ່າ ຖ້າເດັກນ້ອຍເຕະຂາພ້ອມກັບຍິ້ມ ແລະ ເບິ່ງມີຄວາມສຸກ ມັນກໍອາດຈະເປັນສັນຍານວ່າ ເດັກກຳລັງຢາກຫຼິ້ນ, ແຕ່ຖ້າເຕະຂາພ້ອມກັບໄຫ້ໄປນຳດ້ວຍອາການຫງຸດຫງິດ ກໍສື່ວ່າ ກຳລັງມີຫຍັງບາງຢ່າງລົບກວນເດັກຢູ່ ອາດຈະເປັນຜ້າອ້ອມທີ່ປຽກ ຫຼື ອາການທ້ອງອືດ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ຄວນຮີບກວດເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຫງຸດຫງິດຢູ່ ແລ້ວກໍຕ້ອງຈັດການໂດຍດ່ວນ.

ຈັບຫູ ຫຼື ດຶງຫູ

ຢ່າຟ້າວດ່ວນສະຫຼຸບວ່າເດັກກຳລັງເຈັບຫູ ຫຼື ມີອາການຕິດເຊື້ອທີ່ຫູ ເພາະຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າ ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານບອກພຽງວ່າ ເດັກຫາກໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງມີຫູ ຫຼື ຫາກໍ່ສຳຫຼວດພົບອະໄວຍະວະໃໝ່ຂອງຕົນເອງ. ງານວິໄຈຊີ້ວ່າ ອາການດຶງຫູຂອງເດັກນ້ອຍນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການຕິດເຊື້ອທີ່ຫູແຕ່ຢ່າງໃດ (ໃນເລື່ອງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຄວນສັງເກດອາການໄຂ້, ຄັນດັງ, ແລະ ບໍ່ຫຼັບນອນຕອນກາງຄືນຫຼາຍກວ່າ). ແຕ່ບາງຄັ້ງເດັກມັກຈະດຶງຫູຕົນເອງ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ສຶກເຊົາຫງຸດຫງິດຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະທີ່ແຂ້ວກຳລັງປົ່ງ ຫຼື ທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນກັນວ່າເດັກນ້ອຍກຳລັງ “ຄັນເຫືອກ” ເດັກນ້ອຍອາດຈະຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດບໍ່ສະບາຍໃຈໄດ້, ລອງຫາສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ້ລູກໄດ້ກັດເພື່ອແກ້ຄັນເຫືອກ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫງົບລົງໄດ້.

ກຳກຳປັ້ນ

ລູກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ກຳລັງກຽມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບໃຜຢູ່ ແລະ ຄວາມຈິງແລ້ວ ສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ທ່າກຳກຳປັ້ນນັ້ນເປັນທ່າທີ່ເດັກກຳລັງພັກຜ່ອນ ເນື່ອງຈາກເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງກັບມືຂອງຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວນິ້ວ ແລະ ມືຂອງເດັກຕ້ອງມີພັດທະນາການທາງລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງທີ່ພຽງພໍ. ປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກນ້ອຍຈະເລີ່ມແບມືຕອນນອນຫຼັບເມື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 8 ອາທິດ ແລະ ສາມາດຈັບສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ດີເມື່ອອາຍຸໄດ້ 3-4 ເດືອນ. ແຕ່ຖ້າຫາກກາກຳມືຂອງເດັກນ້ອຍມີລັກສະນະທີ່ກຳແໜ້ນຂຶ້ນ ພະຍາບານຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍໃນນິວຢອກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັ້ນອາດຈະສະແດງເຖິງຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຄວາມຫິວກໍເປັນໄດ້ ໂດຍເດັກນ້ອຍທີ່ຫິວຫຼາຍໆມັກຈະມີການເກັງເກືອບທົ່ວຮ່າງກາຍເລີຍ. ຂໍ້ຄວນລະວັງກໍຄື ຖ້າລູກຂອງທ່ານມັກກຳມືແໜ້ນຫຼັງຈາກອາຍຸກາຍ 3 ເດືອນໄປແລ້ວ ລອງໄປປຶກສາແພດ ເພາະມັນອາດຈະໝາຍເຖິງຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງກໍໄດ້.

ແອ່ນຫຼັງ

ທ່າແອ່ນຫຼັງຂອງເດັກນ້ອຍ ມັກຈະເປັນປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ ຫຼື ຫງຸດຫງິດບໍ່ສະບາຍ. ເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ ມັກເຮັດທ່ານີ້ເວລາທີ່ເກີດອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ. ຖ້າລູກເຮັດທ່ານີ້ ຄວນຮີບກວດສອບວ່າມີຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ທ່າເດັກນ້ອຍແອ່ນຫຼັງໃນລະຫວ່າງທີ່ກຳລັງກິນນົມສັນອາດເປັນສັນຍານຂອງພາວະກົດໄຫຼຍ້ອນໃນເດັກນ້ອຍ, ພະຍາຍາມຢ່າງບັງຄັບລູກໃຫ້ກິນຕໍ່ ຖ້າລູກບ້ວນນົມອອກມາ ຫຼື ໄຫ້ ແຕ່ຄວນຢຸດປ້ອນນົມ ແລະ ອອຍລູກແທນ.

ເອົາຫົວທຸບ

ເດັກນ້ອຍອາດຈະເອົາຫົວທຸບ ບໍ່ວ່າຈະທຸບພື້ນ ຫຼື ທຸບຂອບຕຽງ ເວລາທີ່ຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຫຼືບໍ່ສະບາຍ ເພາະຈັງຫວະການທຸບຫົວນັ້ນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແຕ່ຖ້າເດັກນ້ອຍເອົາຫົວທຸບເປັນເວລາດົນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍຄວນປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເດັກນ້ອຍເບິ່ງ ເພາະມັນອາດຈະເປັນບັນຫາສຸຂະພາບ ບໍ່ຄືກັບການອາລະວາດຂອງເດັກທີ່ເປັນບັນຫາແບບອື່ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ພາບ : freepik

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ