ວັນສຸກ ທີ 3 ເມສາ 2020

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ພາສາກາຍ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບພໍ່ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ລູກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະປີທຳອິດ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດສື່ສານໄດ້ດ້ວຍການເວົ້າ, ການອ່ານສັນຍານຈາກພາສາກາຍ ຫຼື ການກະທຳຂອງລູກ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮູ້ເຖິງອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ ເພື່ອທີ່ຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາກາຍໃນເດັກນ້ອຍ

ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບພາສາກາຍຂອງເດັກນ້ອຍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນວິທີການໃນການສື່ສານເຖິງຄວາມຕ້ອງການບາງຢ່າງຂອງເດັກ. ດຣ.ເຈ.ເຄວິນ ນູເຈນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນບຣາເຊລຕັນ ໃນເມືອງບອສຕັນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຜູ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງ Your Baby is Speaking to You ບອກວ່າ ການສາມາດອ່ານພາສາກາຍຂອງເດັກ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງເດັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ພາສາກາຍຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ

ເຕະຂາ

ສິ່ງທີ່ລູກຕ້ອງການຈະສື່ຈາກການເຕະຂາ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະຕິກິລິຍາອື່ນຂອງເດັກອີກດ້ວຍ. ແຄລ ແມັກຄາທີ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານດ້ານເດັກນ້ອຍ ຈາກໂຮງຮຽນແພດຮາວາດ ຊີ້ວ່າ ຖ້າເດັກນ້ອຍເຕະຂາພ້ອມກັບຍິ້ມ ແລະ ເບິ່ງມີຄວາມສຸກ ມັນກໍອາດຈະເປັນສັນຍານວ່າ ເດັກກຳລັງຢາກຫຼິ້ນ, ແຕ່ຖ້າເຕະຂາພ້ອມກັບໄຫ້ໄປນຳດ້ວຍອາການຫງຸດຫງິດ ກໍສື່ວ່າ ກຳລັງມີຫຍັງບາງຢ່າງລົບກວນເດັກຢູ່ ອາດຈະເປັນຜ້າອ້ອມທີ່ປຽກ ຫຼື ອາການທ້ອງອືດ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ຄວນຮີບກວດເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຫງຸດຫງິດຢູ່ ແລ້ວກໍຕ້ອງຈັດການໂດຍດ່ວນ.

ຈັບຫູ ຫຼື ດຶງຫູ

ຢ່າຟ້າວດ່ວນສະຫຼຸບວ່າເດັກກຳລັງເຈັບຫູ ຫຼື ມີອາການຕິດເຊື້ອທີ່ຫູ ເພາະຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າ ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານບອກພຽງວ່າ ເດັກຫາກໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງມີຫູ ຫຼື ຫາກໍ່ສຳຫຼວດພົບອະໄວຍະວະໃໝ່ຂອງຕົນເອງ. ງານວິໄຈຊີ້ວ່າ ອາການດຶງຫູຂອງເດັກນ້ອຍນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການຕິດເຊື້ອທີ່ຫູແຕ່ຢ່າງໃດ (ໃນເລື່ອງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຄວນສັງເກດອາການໄຂ້, ຄັນດັງ, ແລະ ບໍ່ຫຼັບນອນຕອນກາງຄືນຫຼາຍກວ່າ). ແຕ່ບາງຄັ້ງເດັກມັກຈະດຶງຫູຕົນເອງ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ສຶກເຊົາຫງຸດຫງິດຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະທີ່ແຂ້ວກຳລັງປົ່ງ ຫຼື ທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນກັນວ່າເດັກນ້ອຍກຳລັງ “ຄັນເຫືອກ” ເດັກນ້ອຍອາດຈະຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດບໍ່ສະບາຍໃຈໄດ້, ລອງຫາສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ້ລູກໄດ້ກັດເພື່ອແກ້ຄັນເຫືອກ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫງົບລົງໄດ້.

ກຳກຳປັ້ນ

ລູກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ກຳລັງກຽມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບໃຜຢູ່ ແລະ ຄວາມຈິງແລ້ວ ສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ທ່າກຳກຳປັ້ນນັ້ນເປັນທ່າທີ່ເດັກກຳລັງພັກຜ່ອນ ເນື່ອງຈາກເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງກັບມືຂອງຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວນິ້ວ ແລະ ມືຂອງເດັກຕ້ອງມີພັດທະນາການທາງລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງທີ່ພຽງພໍ. ປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກນ້ອຍຈະເລີ່ມແບມືຕອນນອນຫຼັບເມື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 8 ອາທິດ ແລະ ສາມາດຈັບສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ດີເມື່ອອາຍຸໄດ້ 3-4 ເດືອນ. ແຕ່ຖ້າຫາກກາກຳມືຂອງເດັກນ້ອຍມີລັກສະນະທີ່ກຳແໜ້ນຂຶ້ນ ພະຍາບານຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍໃນນິວຢອກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັ້ນອາດຈະສະແດງເຖິງຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຄວາມຫິວກໍເປັນໄດ້ ໂດຍເດັກນ້ອຍທີ່ຫິວຫຼາຍໆມັກຈະມີການເກັງເກືອບທົ່ວຮ່າງກາຍເລີຍ. ຂໍ້ຄວນລະວັງກໍຄື ຖ້າລູກຂອງທ່ານມັກກຳມືແໜ້ນຫຼັງຈາກອາຍຸກາຍ 3 ເດືອນໄປແລ້ວ ລອງໄປປຶກສາແພດ ເພາະມັນອາດຈະໝາຍເຖິງຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງກໍໄດ້.

ແອ່ນຫຼັງ

ທ່າແອ່ນຫຼັງຂອງເດັກນ້ອຍ ມັກຈະເປັນປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ ຫຼື ຫງຸດຫງິດບໍ່ສະບາຍ. ເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ ມັກເຮັດທ່ານີ້ເວລາທີ່ເກີດອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ. ຖ້າລູກເຮັດທ່ານີ້ ຄວນຮີບກວດສອບວ່າມີຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ທ່າເດັກນ້ອຍແອ່ນຫຼັງໃນລະຫວ່າງທີ່ກຳລັງກິນນົມສັນອາດເປັນສັນຍານຂອງພາວະກົດໄຫຼຍ້ອນໃນເດັກນ້ອຍ, ພະຍາຍາມຢ່າງບັງຄັບລູກໃຫ້ກິນຕໍ່ ຖ້າລູກບ້ວນນົມອອກມາ ຫຼື ໄຫ້ ແຕ່ຄວນຢຸດປ້ອນນົມ ແລະ ອອຍລູກແທນ.

ເອົາຫົວທຸບ

ເດັກນ້ອຍອາດຈະເອົາຫົວທຸບ ບໍ່ວ່າຈະທຸບພື້ນ ຫຼື ທຸບຂອບຕຽງ ເວລາທີ່ຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຫຼືບໍ່ສະບາຍ ເພາະຈັງຫວະການທຸບຫົວນັ້ນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແຕ່ຖ້າເດັກນ້ອຍເອົາຫົວທຸບເປັນເວລາດົນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍຄວນປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເດັກນ້ອຍເບິ່ງ ເພາະມັນອາດຈະເປັນບັນຫາສຸຂະພາບ ບໍ່ຄືກັບການອາລະວາດຂອງເດັກທີ່ເປັນບັນຫາແບບອື່ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ພາບ : freepik

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ