ວັນຈັນ ທີ 19 ສິງຫາ 2019

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ເກີດເປັນປະເດັນຖົກຖຽງກັນເປັນວົງກວ້າງເມື່ອມີກະແສສອນລູກໃນຮູບແບບໜຶ່ງຂຶ້ນໃນກຸ່ມພໍ່ແມ່ທີ່ລູກຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງທາຕາລູກນ້ອຍຂະນະນອນຢູ່ ແລະ ບອກລູກໃນຕອນເຊົ້າວ່າທີ່ຕາເປັນແບບນີ້ຍ້ອນຫຼິ້ນໂທລະສັບ ຫຼື ໄອແພດ (iPad) ຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍຫວັງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມຢ້ານ ແລະ ເຊົາພຶດຕິກຳຕິດໂທລະສັບໄປ.

ໂດຍພໍ່ແມ່ສ່ວນຫຼາຍບອກວິທີນີ້ໄດ້ຜົນເ ເລະ ມ່ວນສຳລັບພວກເຂົາ ເພາະຜົນທີ່ໄດ້ຄືລູກຂອງຕົນຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ຈື່ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເປັນເວລາດົນ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ສູ່ມືເດັກເອງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດພຽງເພື່ອຫວັງໃຫ້ລູກສະຫງົບຢູ່ກັບທີ່.

ເຊິ່ງໃນປະເດັນນີ້ໄດ້ມີຈິດຕະແພດອອກມາແນະນຳເຖີງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຝືກວິໄນກັບເດັກນ້ອຍ ໂດຍຊີ້ແຈ້ງວ່າວິທີນີ້ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຍ້ອນວ່າເປັນການສອນລູກດ້ວຍຄວາມຢ້ານ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນການສອນ ຫຼື ອົບຮົມວິໄນດ້ວຍເຫດຜົນຕໍ່ຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ການພົດທະນາການໃນອານາຄົດໄດ້.

ຄ່ານິຍົມ ສອນລູກດ້ວຍຄວາມຢ້ານ

ຄວາມຜຶດພາດທີ່ເປັນຄ່ານິຍົມຕົກທອດມາຢ່າງໜຶ່ງຄືການຂູ່ເດັກນ້ອຍໃຫ້ຢ້ານ ແລະ ຢູ່ໃນໂອວາດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ເຊິ່ງຮູ້ບໍ່ວ່າຄວາມຢ້ານທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນພຶດຕິກຳ ຫຼື ດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກໃນອານາຄົດໂດຍຄຳຂູ່ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນກັນເຊັ່ນວ່າ: ຢ່າດື້ເດີ້ບໍ່ຊັ້ນຈະແຈ້ງຕຳຫຼວດມາຈັບ, ຢ່າດື້ ບໍ່ຊັ້ນຈະໃຫ້ທ່ານໝໍສັກຢາ ເຊິ່ງຂູ່ແບບນີ້ແລ້ວເດັກສະຫງົບຕາມຄຳບອກຜູ້ໃຫຍ່ມັກຈະເຂົ້າໃຈວ່າໄດ້ຜົນ ແຕ່ທີ່ແທ້ແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ.

ຜົນຈາກຄວາມຢ້ານທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຄຳຂູ່ນີ້ຈະກາຍເປັນປົມນ້ອຍໆ ໃນຈິດໃຈຂອງເດັກ ທີ່ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນໃນພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງເດັກເປັນໄວທີ່ກຳລັງສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ມີຄວາມບໍ່ຮູ້ໃນຫຼາຍເລື້ອງເທົ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຂື້ນກັບເດັກຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຈະເຂົ້າໃຈ.

ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການປິດກັ້ນການນຶກໄຕ່ຕອງຫາຄວາມຈິງດ້ວຍເຫດຜົນ ລວມເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ການສະແດງອອກ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເລັກນ້ອຍ ພ້ອມນັ້ນເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈິງຈາກຄໍາທີ່ເຄີຍຖືກຜູ້ໃຫຍ່ຂູ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນຫຼຸດລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ຢາກເຊື່ອຟັງອີກດ້ວຍ.

ບໍ່ຂູ່ແລ້ວຈະສອນແນວໃດ?

ຄວາມຢ້ານຄືກໍາແພງປິດກັ້ນຈິນຕະນາການເດັກຈາກທຸກຢ່າງເດັກຄວນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈິງຈັງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີທີ່ມາ ແລະ ເຫດຜົນເປັນແນວໃດ ໂດຍສະເພາະຈາກຄົນທີ່ເດັກໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ສຸດເຊັ່ນ ພໍ່ແມ່ ດັ່ງນັ້ນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ດີ ແລະ ພະຍາຍາມຢ່າຂູ່ລູກ.

ອະທິບາຍດ້ວຍເຫດຜົນ ເຂົ້າໃຈວ່າພໍ່ແມ່ຫຼາຍເຮືອນອາດເຈັບຫົວກັບການຄວບຄຸມອາລົມເມື່ອເດັກບໍ່ຢູ່ໃນໂອວາດ ແຕ່ແທນທີ່ຈະຂູ່ໃຫ້ຢ້ານເຊັ່ນນອນໄດ້ແລ້ວຈັກໜ້ອຍຜີມາຫຼອກ ຄວນປ່ຽນເປັນ ຖ້າລູກບໍ່ຟ້າວນອນຈະນອນບໍ່ເຕັມອີ່ມ ຕື່ນສວາຍ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ທັນ.

ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີການທີ່ເດັກບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາເວົ້າ ຫຼື ຫ້າມຈາກຜູ້ໃຫຍ່ອາດເພາະເດັກເຫັນວ່າຜູ້ໃຫຍ່ເອງກໍເຮັດ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຟັງ. ເຊັ່ນການທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເບິ່ງໂທລະພາບຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ຫຼິ້ນມືຖືຫຼາຍເກີນໄປ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄືຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ຄວນເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫັນ ເພາະອາຍຸເຂົາບໍ່ສາມາດແຍກແຍະສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ເທົ່າເຮົາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມຄວາມຢ້ານກໍເປັນປະໂຫຍດຢູ່ຫຼາຍຢ່າງຫາກໃຊ້ຄວາມຢ້ານຢ່າງມີເຫດຜົນ ແລະ ລະມັດລະວັງ ເຊັ່ນການຢ້ານອຸບັດເຫດຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ບໍ່ປະໝາດ ແລະຄວາມຢ້ານທີ່ມີເຫດຜົນຮອງຮັບຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມອອກມາ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : tonkit via sanook!

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ image

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ” image

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ”

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ image

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

ງາມໄດ້ບໍ່ນ້ອຍໜ້າສາວຜົມຍາວ ກັບໄອເດຍຊົງຜົມອອກງານສຳລັບວົງການສາວຜົມສັ້ນ

ງາມໄດ້ບໍ່ນ້ອຍໜ້າສາວຜົມຍາວ ກັບໄອເດຍຊົງຜົມອອກງານສຳລັບວົງການສາວຜົມສັ້ນ

ສາວໆຄວນຮູ້: 15 ຊົງຜົມບັງແກ້ມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເບິ່ງຄືນ້ອຍລົງ

ສາວໆຄວນຮູ້: 15 ຊົງຜົມບັງແກ້ມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເບິ່ງຄືນ້ອຍລົງ

ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Google ແນະນຳວິທີ "ຂຽນ CV ແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດ" ໃນການສະໝັກວຽກຕ່າງໆ

ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Google ແນະນຳວິທີ "ຂຽນ CV ແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດ" ໃນການສະໝັກວຽກຕ່າງໆ

ມີໄວ້ກໍອຸ່ນໃຈ! ແນະນຳ 6 ສິ່ງຂອງທີ່ສາວໆຕ້ອງນຳຂຶ້ນເຮືອບິນໃນມື້ທີ່ເດີນທາງໄກ

ມີໄວ້ກໍອຸ່ນໃຈ! ແນະນຳ 6 ສິ່ງຂອງທີ່ສາວໆຕ້ອງນຳຂຶ້ນເຮືອບິນໃນມື້ທີ່ເດີນທາງໄກ

ໄອເດຍແຟຊັນ “ເສື້ອຍືດ-ໂສ້ງຢີນ” ນຸ່ງເຄື່ອງໄປທ່ຽວແນວໃດໃຫ້ບໍ່ຄືກັບຢູ່ເຮືອນ image

ໄອເດຍແຟຊັນ “ເສື້ອຍືດ-ໂສ້ງຢີນ” ນຸ່ງເຄື່ອງໄປທ່ຽວແນວໃດໃຫ້ບໍ່ຄືກັບຢູ່ເຮືອນ

ເປີດໃຈ "ແຮ່ນນ້າ ໂລເຊັ້ນບູ້ມ" ນັກສະແດງສາວໄວ 18 ປີ ກັບຊີວິດໃນວົງການບັນເທີງ ແລະ ການຮຽນ

ເປີດໃຈ "ແຮ່ນນ້າ ໂລເຊັ້ນບູ້ມ" ນັກສະແດງສາວໄວ 18 ປີ ກັບຊີວິດໃນວົງການບັນເທີງ ແລະ ການຮຽນ

ທ່ຽວແບບ Slow Life ທີ່ Sarawak ມາເລເຊຍ ດິນແດນແຫ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງົບ [ຕອນທີ 1]

ທ່ຽວແບບ Slow Life ທີ່ Sarawak ມາເລເຊຍ ດິນແດນແຫ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງົບ [ຕອນທີ 1]

5 ສັນຍານຮັກມີບັນຫາເຖິງຄາວແຕກຫັກ ເຖິງຈະເບິ່ງຄືຍັງຮັກ ແຕ່ອີກບໍ່ດົນຄວາມສຳພັນກໍຈົບລົງ

5 ສັນຍານຮັກມີບັນຫາເຖິງຄາວແຕກຫັກ ເຖິງຈະເບິ່ງຄືຍັງຮັກ ແຕ່ອີກບໍ່ດົນຄວາມສຳພັນກໍຈົບລົງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ