ວັນພະຫັດ ທີ 17 ຕຸລາ 2019

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ເກີດເປັນປະເດັນຖົກຖຽງກັນເປັນວົງກວ້າງເມື່ອມີກະແສສອນລູກໃນຮູບແບບໜຶ່ງຂຶ້ນໃນກຸ່ມພໍ່ແມ່ທີ່ລູກຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງທາຕາລູກນ້ອຍຂະນະນອນຢູ່ ແລະ ບອກລູກໃນຕອນເຊົ້າວ່າທີ່ຕາເປັນແບບນີ້ຍ້ອນຫຼິ້ນໂທລະສັບ ຫຼື ໄອແພດ (iPad) ຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍຫວັງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມຢ້ານ ແລະ ເຊົາພຶດຕິກຳຕິດໂທລະສັບໄປ.

ໂດຍພໍ່ແມ່ສ່ວນຫຼາຍບອກວິທີນີ້ໄດ້ຜົນເ ເລະ ມ່ວນສຳລັບພວກເຂົາ ເພາະຜົນທີ່ໄດ້ຄືລູກຂອງຕົນຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ຈື່ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເປັນເວລາດົນ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ສູ່ມືເດັກເອງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດພຽງເພື່ອຫວັງໃຫ້ລູກສະຫງົບຢູ່ກັບທີ່.

ເຊິ່ງໃນປະເດັນນີ້ໄດ້ມີຈິດຕະແພດອອກມາແນະນຳເຖີງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຝືກວິໄນກັບເດັກນ້ອຍ ໂດຍຊີ້ແຈ້ງວ່າວິທີນີ້ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຍ້ອນວ່າເປັນການສອນລູກດ້ວຍຄວາມຢ້ານ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນການສອນ ຫຼື ອົບຮົມວິໄນດ້ວຍເຫດຜົນຕໍ່ຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ການພົດທະນາການໃນອານາຄົດໄດ້.

ຄ່ານິຍົມ ສອນລູກດ້ວຍຄວາມຢ້ານ

ຄວາມຜຶດພາດທີ່ເປັນຄ່ານິຍົມຕົກທອດມາຢ່າງໜຶ່ງຄືການຂູ່ເດັກນ້ອຍໃຫ້ຢ້ານ ແລະ ຢູ່ໃນໂອວາດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ເຊິ່ງຮູ້ບໍ່ວ່າຄວາມຢ້ານທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນພຶດຕິກຳ ຫຼື ດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກໃນອານາຄົດໂດຍຄຳຂູ່ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນກັນເຊັ່ນວ່າ: ຢ່າດື້ເດີ້ບໍ່ຊັ້ນຈະແຈ້ງຕຳຫຼວດມາຈັບ, ຢ່າດື້ ບໍ່ຊັ້ນຈະໃຫ້ທ່ານໝໍສັກຢາ ເຊິ່ງຂູ່ແບບນີ້ແລ້ວເດັກສະຫງົບຕາມຄຳບອກຜູ້ໃຫຍ່ມັກຈະເຂົ້າໃຈວ່າໄດ້ຜົນ ແຕ່ທີ່ແທ້ແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ.

ຜົນຈາກຄວາມຢ້ານທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຄຳຂູ່ນີ້ຈະກາຍເປັນປົມນ້ອຍໆ ໃນຈິດໃຈຂອງເດັກ ທີ່ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນໃນພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງເດັກເປັນໄວທີ່ກຳລັງສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ມີຄວາມບໍ່ຮູ້ໃນຫຼາຍເລື້ອງເທົ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຂື້ນກັບເດັກຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຈະເຂົ້າໃຈ.

ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການປິດກັ້ນການນຶກໄຕ່ຕອງຫາຄວາມຈິງດ້ວຍເຫດຜົນ ລວມເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ການສະແດງອອກ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເລັກນ້ອຍ ພ້ອມນັ້ນເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈິງຈາກຄໍາທີ່ເຄີຍຖືກຜູ້ໃຫຍ່ຂູ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນຫຼຸດລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ຢາກເຊື່ອຟັງອີກດ້ວຍ.

ບໍ່ຂູ່ແລ້ວຈະສອນແນວໃດ?

ຄວາມຢ້ານຄືກໍາແພງປິດກັ້ນຈິນຕະນາການເດັກຈາກທຸກຢ່າງເດັກຄວນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈິງຈັງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີທີ່ມາ ແລະ ເຫດຜົນເປັນແນວໃດ ໂດຍສະເພາະຈາກຄົນທີ່ເດັກໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ສຸດເຊັ່ນ ພໍ່ແມ່ ດັ່ງນັ້ນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ດີ ແລະ ພະຍາຍາມຢ່າຂູ່ລູກ.

ອະທິບາຍດ້ວຍເຫດຜົນ ເຂົ້າໃຈວ່າພໍ່ແມ່ຫຼາຍເຮືອນອາດເຈັບຫົວກັບການຄວບຄຸມອາລົມເມື່ອເດັກບໍ່ຢູ່ໃນໂອວາດ ແຕ່ແທນທີ່ຈະຂູ່ໃຫ້ຢ້ານເຊັ່ນນອນໄດ້ແລ້ວຈັກໜ້ອຍຜີມາຫຼອກ ຄວນປ່ຽນເປັນ ຖ້າລູກບໍ່ຟ້າວນອນຈະນອນບໍ່ເຕັມອີ່ມ ຕື່ນສວາຍ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ທັນ.

ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີການທີ່ເດັກບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາເວົ້າ ຫຼື ຫ້າມຈາກຜູ້ໃຫຍ່ອາດເພາະເດັກເຫັນວ່າຜູ້ໃຫຍ່ເອງກໍເຮັດ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຟັງ. ເຊັ່ນການທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເບິ່ງໂທລະພາບຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ຫຼິ້ນມືຖືຫຼາຍເກີນໄປ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄືຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ຄວນເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫັນ ເພາະອາຍຸເຂົາບໍ່ສາມາດແຍກແຍະສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ເທົ່າເຮົາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມຄວາມຢ້ານກໍເປັນປະໂຫຍດຢູ່ຫຼາຍຢ່າງຫາກໃຊ້ຄວາມຢ້ານຢ່າງມີເຫດຜົນ ແລະ ລະມັດລະວັງ ເຊັ່ນການຢ້ານອຸບັດເຫດຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ບໍ່ປະໝາດ ແລະຄວາມຢ້ານທີ່ມີເຫດຜົນຮອງຮັບຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມອອກມາ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : tonkit via sanook!

ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຈະເຂົ້າພິທີວິວາຕ້ອງເບິ່ງ! ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ງານເຊົ້າ-ງານແລງເອົາຢູ່ image

ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຈະເຂົ້າພິທີວິວາຕ້ອງເບິ່ງ! ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ງານເຊົ້າ-ງານແລງເອົາຢູ່

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ຖາມໃຈໂຕເອງໃຫ້ດີ ກ່ອນທີ່ຈະຄິດເປັນ "ໝູ່" ກັບແຟນເກົ່າ

ຖາມໃຈໂຕເອງໃຫ້ດີ ກ່ອນທີ່ຈະຄິດເປັນ "ໝູ່" ກັບແຟນເກົ່າ

"ໜອງປາຝາດອນແດງ" ຖ້າໄດ້ໄປຢາມເມືອງຈຳພອນ ຕ້ອງແວ່ທ່ຽວຊົມຈັກຄັ້ງ!

"ໜອງປາຝາດອນແດງ" ຖ້າໄດ້ໄປຢາມເມືອງຈຳພອນ ຕ້ອງແວ່ທ່ຽວຊົມຈັກຄັ້ງ!

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົນເອງ!

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົນເອງ!

ລວມ 5 ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດຈາກ 5 ບຸກຄົນລະດັບໂລກ

ລວມ 5 ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດຈາກ 5 ບຸກຄົນລະດັບໂລກ

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ

8 ວິທີກຳຈັດ “ກິ່ນປາກ” ໃຫ້ໄດ້ຜົນ ທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນແນະນຳ

8 ວິທີກຳຈັດ “ກິ່ນປາກ” ໃຫ້ໄດ້ຜົນ ທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນແນະນຳ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ