ວັນອັງຄານ ທີ 17 ກັນຍາ 2019

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຍ້ອນສະພາບອາກາດຮ້ອນໆໃນບ້ານເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງອາບນໍ້າກັນທຸກມື້ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ອາກາດໜາວເຢັນ ຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ອາບນໍ້າທຸກມື້ຈົນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ຈາກການຮວບຮວມສະຖິຕິໃນຫຼາຍປະເທດພົບວ່າ ປະຊາກອນໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ 2 ໃນ 3 ອາບນໍ້າທຸກມື້ ລວມເຖິງຊາວອອສເຕຣເລຍເກືອບ 80% ກໍອາບນໍ້າທຸກມື້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ວ່າຊາວຈີນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດສະເລ່ຍແລ້ວອາບນໍ້າພຽງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.

ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ເຮົາມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກອາບນໍ້າກັນກ່ອນ.

 1. ກິ່ນໂຕ, ກິນເຫື່ອ
 2. ອາກາດຮ້ອນ ຮູ້ສຶກສະອາດສົດຊື່ນ
 3. ຢາກຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫຼັງຕື່ນນອນ
 4. ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຕອນເຊົ້າ
 5. ອາບນໍ້າຫຼັງເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກຫຼາຍເຊັ່ນ ອອກກຳລັງກາຍ

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີເຫື່ອ, ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນມີກິ່ນໂຕແຮງ, ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢາກຮັບຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ເຊັ່ນ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກ, ຢູ່ບ້ານເປີດແອນອນໝົດມື້ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຄວາມຈິງແລ້ວຍັງບໍ່ມີຜົນງານວິໄຈທີ່ຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ການບໍ່ອາບນໍ້າທຸກມື້ສົ່ງຜົນເສຍຫຍັງຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແຕ່ “ຫຼາຍເກີນໄປ” ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ຜິວແຫ້ງເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄັນຄາຍ
 • ຜິວທີ່ແຫ້ງແຕກ ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ, ແບັກທີເຣຍ ເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຕິດເຊື້ອເປັນພະຍາດຜິວໜັງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້.
 • ການໃຊ້ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ອາດຈະທຳລາຍເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ດີຕໍ່ຜິວໜັງບາງສ່ວນອອກໄປພ້ອມ.
 • ຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຈຸລິນຊີດີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດບາງຢ່າງໄດ້.​ ການອາບນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປຈຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼຸດການສ້າງພູມຕ້ານທາຍພະຍາດບາງຢ່າງໄປນຳເຊັ່ນກັນ.

ອາບນໍ້າຖີ່ປານໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ?

ການອາບນໍ້າທຸກມື້ຖືວ່າຖີ່ເກີນໄປຫຼືບໍ່? ຄຳຕອບບໍ່ສະເພາະຕາຍໂຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຜິວໜັງຂອງທ່ານມີຄວາມເປື້ອນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຫາກຢູ່ປະເທດລາວ ເຫື່ອອອກຕັ້ງແຕ່ກ້າວທຳອິດທີ່ອອກຈາກເຮືອນ ທ່ານກໍຄວນອາບນໍ້າທຸກມື້. ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຫື່ອອອກ ແລະ ຢູ່ປະເທດທີ່ມີອາກາດໜາວ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້, ອາບສະເພາະຕອນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສົດຊື່ນ, ມີກິ່ນໂຕ ຫຼື ເຫດຜົນອື່ນໆ.

ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ ການອາບນໍ້າທຸກມື້ ມື້ລະ 1-2 ເທື່ອ ຍັງບໍ່ຖືວ່າເປັນການອາບນໍ້າທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກອາບຫຼາຍກວ່າ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ອາດຈະຖືວ່າເປັນການອາບນໍ້າທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ນອກນັ້ນ, ການອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນໄປຫາຮ້ອນ ກໍສາມາດທຳລາຍຜິວໜັງໃຫ້ແຫ້ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຖິງວ່າຈະອາບພຽງຄັ້ງດຽວຕໍ່ມື້ກໍຕາມ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ມີການແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການວ່າຄວນອາບນໍ້າຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ເຮົາສາມາດຫຼີກລ່ຽງການທຳຮ້າຍຜິວໜັງລະຫວ່າງອາບນໍ້າໄດ້ດ້ວຍວິທີການດັ່ງນີ້:

 1. ອາບນໍ້າດ້ວຍອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ນໍ້າບໍ່ຮ້ອນ ຫຼື ອຸ່ນຈົນເກີນໄປເປັນເວລາດົນ.
 2. ໃຊ້ເວລາໃນການຖູໂຕ 3-4 ນາທີ ໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ຈຸດທີ່ຕ້ອງການກຳຈັດກິ່ນ ຫຼື ຈຸດທີ່ມີຄວາມເປື້ອນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ຂີ້ແຮ້, ຄໍ, ແຜ່ນຫຼັງ, ຕີນ, ຂໍ້ພັບຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.
 3. ບໍ່ໃຊ້ແນວຂັດໂຕທີ່ມີຄວາມຫຍາບເກີນໄປ.
 4. ບໍ່ໃຊ້ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີລິດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍຖີ່ຈົນເກີນໄປ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , Harvard Health Publishing

ພາບ : Jcomp from Freepik

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ image

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ນໍ້າຫຼຸດ ເຮືອນມີກິ່ນອັບ! ມາເບິ່ງວິທີດັບກິ່ນພາຍໃນເຮືອນດ້ວຍວັດຖຸໃກ້ໂຕແບບງ່າຍໆກັນດີກວ່າ

ນໍ້າຫຼຸດ ເຮືອນມີກິ່ນອັບ! ມາເບິ່ງວິທີດັບກິ່ນພາຍໃນເຮືອນດ້ວຍວັດຖຸໃກ້ໂຕແບບງ່າຍໆກັນດີກວ່າ

ແນະນຳ ຫຼັກ 10 ປະການ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ

ແນະນຳ ຫຼັກ 10 ປະການ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ

ຂໍ້ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂໍ້ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

6 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ທີ່ແມ່ລູກອ່ອນຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ

6 ຂໍ້ຄວນຮູ້ ທີ່ແມ່ລູກອ່ອນຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ

ຮູ້ຈັກ "18 ສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມ" ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກ ຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍຜ່ານທາງໄປສະນີໄດ້

ຮູ້ຈັກ "18 ສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມ" ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກ ຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍຜ່ານທາງໄປສະນີໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ