ວັນເສົາ ທີ 22 ກຸມພາ 2020

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຍ້ອນສະພາບອາກາດຮ້ອນໆໃນບ້ານເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງອາບນໍ້າກັນທຸກມື້ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ອາກາດໜາວເຢັນ ຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ອາບນໍ້າທຸກມື້ຈົນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ຈາກການຮວບຮວມສະຖິຕິໃນຫຼາຍປະເທດພົບວ່າ ປະຊາກອນໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ 2 ໃນ 3 ອາບນໍ້າທຸກມື້ ລວມເຖິງຊາວອອສເຕຣເລຍເກືອບ 80% ກໍອາບນໍ້າທຸກມື້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ວ່າຊາວຈີນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດສະເລ່ຍແລ້ວອາບນໍ້າພຽງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.

ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ເຮົາມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກອາບນໍ້າກັນກ່ອນ.

 1. ກິ່ນໂຕ, ກິນເຫື່ອ
 2. ອາກາດຮ້ອນ ຮູ້ສຶກສະອາດສົດຊື່ນ
 3. ຢາກຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫຼັງຕື່ນນອນ
 4. ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຕອນເຊົ້າ
 5. ອາບນໍ້າຫຼັງເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກຫຼາຍເຊັ່ນ ອອກກຳລັງກາຍ

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີເຫື່ອ, ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນມີກິ່ນໂຕແຮງ, ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢາກຮັບຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ເຊັ່ນ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກ, ຢູ່ບ້ານເປີດແອນອນໝົດມື້ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຄວາມຈິງແລ້ວຍັງບໍ່ມີຜົນງານວິໄຈທີ່ຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ການບໍ່ອາບນໍ້າທຸກມື້ສົ່ງຜົນເສຍຫຍັງຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແຕ່ “ຫຼາຍເກີນໄປ” ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ຜິວແຫ້ງເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄັນຄາຍ
 • ຜິວທີ່ແຫ້ງແຕກ ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ, ແບັກທີເຣຍ ເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຕິດເຊື້ອເປັນພະຍາດຜິວໜັງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້.
 • ການໃຊ້ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ອາດຈະທຳລາຍເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ດີຕໍ່ຜິວໜັງບາງສ່ວນອອກໄປພ້ອມ.
 • ຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຈຸລິນຊີດີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດບາງຢ່າງໄດ້.​ ການອາບນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປຈຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼຸດການສ້າງພູມຕ້ານທາຍພະຍາດບາງຢ່າງໄປນຳເຊັ່ນກັນ.

ອາບນໍ້າຖີ່ປານໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ?

ການອາບນໍ້າທຸກມື້ຖືວ່າຖີ່ເກີນໄປຫຼືບໍ່? ຄຳຕອບບໍ່ສະເພາະຕາຍໂຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຜິວໜັງຂອງທ່ານມີຄວາມເປື້ອນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຫາກຢູ່ປະເທດລາວ ເຫື່ອອອກຕັ້ງແຕ່ກ້າວທຳອິດທີ່ອອກຈາກເຮືອນ ທ່ານກໍຄວນອາບນໍ້າທຸກມື້. ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຫື່ອອອກ ແລະ ຢູ່ປະເທດທີ່ມີອາກາດໜາວ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້, ອາບສະເພາະຕອນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສົດຊື່ນ, ມີກິ່ນໂຕ ຫຼື ເຫດຜົນອື່ນໆ.

ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ ການອາບນໍ້າທຸກມື້ ມື້ລະ 1-2 ເທື່ອ ຍັງບໍ່ຖືວ່າເປັນການອາບນໍ້າທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກອາບຫຼາຍກວ່າ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ອາດຈະຖືວ່າເປັນການອາບນໍ້າທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ນອກນັ້ນ, ການອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນໄປຫາຮ້ອນ ກໍສາມາດທຳລາຍຜິວໜັງໃຫ້ແຫ້ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຖິງວ່າຈະອາບພຽງຄັ້ງດຽວຕໍ່ມື້ກໍຕາມ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ມີການແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການວ່າຄວນອາບນໍ້າຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ເຮົາສາມາດຫຼີກລ່ຽງການທຳຮ້າຍຜິວໜັງລະຫວ່າງອາບນໍ້າໄດ້ດ້ວຍວິທີການດັ່ງນີ້:

 1. ອາບນໍ້າດ້ວຍອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ນໍ້າບໍ່ຮ້ອນ ຫຼື ອຸ່ນຈົນເກີນໄປເປັນເວລາດົນ.
 2. ໃຊ້ເວລາໃນການຖູໂຕ 3-4 ນາທີ ໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ຈຸດທີ່ຕ້ອງການກຳຈັດກິ່ນ ຫຼື ຈຸດທີ່ມີຄວາມເປື້ອນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ຂີ້ແຮ້, ຄໍ, ແຜ່ນຫຼັງ, ຕີນ, ຂໍ້ພັບຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.
 3. ບໍ່ໃຊ້ແນວຂັດໂຕທີ່ມີຄວາມຫຍາບເກີນໄປ.
 4. ບໍ່ໃຊ້ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີລິດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍຖີ່ຈົນເກີນໄປ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , Harvard Health Publishing

ພາບ : Jcomp from Freepik

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

13 ພຶດຕິກຳທີ່ “ທຳຮ້າຍຕັບ”

13 ພຶດຕິກຳທີ່ “ທຳຮ້າຍຕັບ”

ຝັນວ່າ “ຂ້າຄົນ” ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໄດ້ແດ່?

ຝັນວ່າ “ຂ້າຄົນ” ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໄດ້ແດ່?

How to ແຕ່ງຕາວັນວາເລັນທາຍ! ສີນີ້ງາມທຳມະຊາດ ແລະ ລອດແນ່ນອນ

How to ແຕ່ງຕາວັນວາເລັນທາຍ! ສີນີ້ງາມທຳມະຊາດ ແລະ ລອດແນ່ນອນ

ຂໍ້ດີຂອງການຢູ່ເປັນໂສດ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ມັນມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ

ຂໍ້ດີຂອງການຢູ່ເປັນໂສດ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ມັນມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ

ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບຄົນອົກຫັກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຮັກທີ່ດີອີກຄັ້ງ

ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບຄົນອົກຫັກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຮັກທີ່ດີອີກຄັ້ງ

ຮູ້ບໍ... ສີດອກກຸຫຼາບມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່? ແລ້ວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຮູ້ບໍ... ສີດອກກຸຫຼາບມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່? ແລ້ວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໄປເມືອງຮົ່ມ ຢ່າລືມໄປສຳຜັດທຳມະຊາດ "ນ້ຳຕົກຕາດພະແຈແຫຼ້"

ໄປເມືອງຮົ່ມ ຢ່າລືມໄປສຳຜັດທຳມະຊາດ "ນ້ຳຕົກຕາດພະແຈແຫຼ້"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ