ວັນພະຫັດ ທີ 9 ເມສາ 2020

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຍ້ອນສະພາບອາກາດຮ້ອນໆໃນບ້ານເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງອາບນໍ້າກັນທຸກມື້ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ອາກາດໜາວເຢັນ ຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ອາບນໍ້າທຸກມື້ຈົນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ຈາກການຮວບຮວມສະຖິຕິໃນຫຼາຍປະເທດພົບວ່າ ປະຊາກອນໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ 2 ໃນ 3 ອາບນໍ້າທຸກມື້ ລວມເຖິງຊາວອອສເຕຣເລຍເກືອບ 80% ກໍອາບນໍ້າທຸກມື້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ວ່າຊາວຈີນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດສະເລ່ຍແລ້ວອາບນໍ້າພຽງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.

ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ເຮົາມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກອາບນໍ້າກັນກ່ອນ.

 1. ກິ່ນໂຕ, ກິນເຫື່ອ
 2. ອາກາດຮ້ອນ ຮູ້ສຶກສະອາດສົດຊື່ນ
 3. ຢາກຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫຼັງຕື່ນນອນ
 4. ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຕອນເຊົ້າ
 5. ອາບນໍ້າຫຼັງເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກຫຼາຍເຊັ່ນ ອອກກຳລັງກາຍ

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີເຫື່ອ, ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນມີກິ່ນໂຕແຮງ, ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢາກຮັບຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ເຊັ່ນ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກ, ຢູ່ບ້ານເປີດແອນອນໝົດມື້ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຄວາມຈິງແລ້ວຍັງບໍ່ມີຜົນງານວິໄຈທີ່ຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ການບໍ່ອາບນໍ້າທຸກມື້ສົ່ງຜົນເສຍຫຍັງຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແຕ່ “ຫຼາຍເກີນໄປ” ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ຜິວແຫ້ງເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄັນຄາຍ
 • ຜິວທີ່ແຫ້ງແຕກ ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ, ແບັກທີເຣຍ ເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຕິດເຊື້ອເປັນພະຍາດຜິວໜັງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້.
 • ການໃຊ້ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ອາດຈະທຳລາຍເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ດີຕໍ່ຜິວໜັງບາງສ່ວນອອກໄປພ້ອມ.
 • ຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຈຸລິນຊີດີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດບາງຢ່າງໄດ້.​ ການອາບນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປຈຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼຸດການສ້າງພູມຕ້ານທາຍພະຍາດບາງຢ່າງໄປນຳເຊັ່ນກັນ.

ອາບນໍ້າຖີ່ປານໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ?

ການອາບນໍ້າທຸກມື້ຖືວ່າຖີ່ເກີນໄປຫຼືບໍ່? ຄຳຕອບບໍ່ສະເພາະຕາຍໂຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຜິວໜັງຂອງທ່ານມີຄວາມເປື້ອນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຫາກຢູ່ປະເທດລາວ ເຫື່ອອອກຕັ້ງແຕ່ກ້າວທຳອິດທີ່ອອກຈາກເຮືອນ ທ່ານກໍຄວນອາບນໍ້າທຸກມື້. ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຫື່ອອອກ ແລະ ຢູ່ປະເທດທີ່ມີອາກາດໜາວ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້, ອາບສະເພາະຕອນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສົດຊື່ນ, ມີກິ່ນໂຕ ຫຼື ເຫດຜົນອື່ນໆ.

ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ ການອາບນໍ້າທຸກມື້ ມື້ລະ 1-2 ເທື່ອ ຍັງບໍ່ຖືວ່າເປັນການອາບນໍ້າທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກອາບຫຼາຍກວ່າ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ອາດຈະຖືວ່າເປັນການອາບນໍ້າທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ນອກນັ້ນ, ການອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນໄປຫາຮ້ອນ ກໍສາມາດທຳລາຍຜິວໜັງໃຫ້ແຫ້ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຖິງວ່າຈະອາບພຽງຄັ້ງດຽວຕໍ່ມື້ກໍຕາມ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ມີການແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການວ່າຄວນອາບນໍ້າຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ເຮົາສາມາດຫຼີກລ່ຽງການທຳຮ້າຍຜິວໜັງລະຫວ່າງອາບນໍ້າໄດ້ດ້ວຍວິທີການດັ່ງນີ້:

 1. ອາບນໍ້າດ້ວຍອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ນໍ້າບໍ່ຮ້ອນ ຫຼື ອຸ່ນຈົນເກີນໄປເປັນເວລາດົນ.
 2. ໃຊ້ເວລາໃນການຖູໂຕ 3-4 ນາທີ ໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ຈຸດທີ່ຕ້ອງການກຳຈັດກິ່ນ ຫຼື ຈຸດທີ່ມີຄວາມເປື້ອນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ຂີ້ແຮ້, ຄໍ, ແຜ່ນຫຼັງ, ຕີນ, ຂໍ້ພັບຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.
 3. ບໍ່ໃຊ້ແນວຂັດໂຕທີ່ມີຄວາມຫຍາບເກີນໄປ.
 4. ບໍ່ໃຊ້ສະບູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີລິດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍຖີ່ຈົນເກີນໄປ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , Harvard Health Publishing

ພາບ : Jcomp from Freepik

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າບໍ່ຈຳກັດບໍລິເວນຕົວເອງ-ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19 ລະບາດ"

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າບໍ່ຈຳກັດບໍລິເວນຕົວເອງ-ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19 ລະບາດ"

ລວມເບີໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນໂຄວິດ-19" ສຳລັບແຂວງທີ່ບໍ່ສາມາດໂທເຂົ້າເບີ 165 ແລະ 166 ໄດ້

ລວມເບີໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນໂຄວິດ-19" ສຳລັບແຂວງທີ່ບໍ່ສາມາດໂທເຂົ້າເບີ 165 ແລະ 166 ໄດ້

ສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການນັ່ງ ’’ເບິ່ງຮູບເງົາ-ຊີຣີ’’ ດົນໆໃນໄລຍະ Work From Home

ສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການນັ່ງ ’’ເບິ່ງຮູບເງົາ-ຊີຣີ’’ ດົນໆໃນໄລຍະ Work From Home

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ