ວັນພຸດ ທີ 18 ກັນຍາ 2019

ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ຄວນແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມ

ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ຄວນແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມ

ບັນຫາໃນ ສປປ ລາວ ທຸກວັນນີ້, ສ່ວນຫຼາຍເປັນລັກສະນະຂ້າມຊາດ ຍ້ອນວ່າ ມີພົນລະເມືອງຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຖືກຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດ.

ປັດຈຸບັນ, ມີແຮງງານລາວໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ມີທັງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ຖືກນາຍຈ້າງຂູດຮີດ, ໂກງຄ່າແຮງງານ, ບັງຄັບໃຫ້ຂາຍປະເວນີ ແລະອື່ນໆ. ໃນທີ່ສຸດ ກໍຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ທ່ານ ພົທ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປກສ ທັງເປັນຮອງປະທານຜູ້ປະຈໍາການ ຄະນະກໍາມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ກ່າວໃນໂອກາດລະນຶກວັນສາກົນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດປະຈໍາປີ 2019 ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າ:

ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ຍັງເປັນປະເທດຕົ້ນທາງຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ, ສີມືແຮງງານ, ສະພາບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາໃນອະນຸພາກພື້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ, ເຕັກໂນໂລຢີ - ການສື່ສານ ທີ່ບໍ່ມີເຂດແດນ ແລະ ອື່ນໆ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້, ເປັນປັດໄຈດຶງດູດ ເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍພົນລະເມືອງຈາກຊົນນະບົດ ເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຫາປະເທດອື່ນ ເພື່ອສະແຫວງຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່າ.

ປັດຈຸບັນ, ປະເພດຂອງການຄ້າມະນຸດ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການຂູດຮີດແຮງງານ ດ້ວຍການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ໃນຮູບການໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຄ້າ - ຂາຍ, ອອກແຮງງານ, ແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຜ່ານອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທັ້ງນີ້, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2016, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນຮູບແບບຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ປະມານ 40 ລ້ານຄົນ. ໃນນັ້ນ, ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານ ປະມານ 25 ລ້ານຄົນ ແລະ ປະມານ 15 ລ້ານຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງດອງ. ນອກນີ້, ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ຍັງແມ່ນອາຊະຍາກໍາຫຍໍ້ທໍ້ໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ ເຊັ່ນ: ການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ລະເມີດສິດທິພື້ນຖານ ຂອງພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ກໍຄື ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາສີ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນ ກໍຄື ສາກົນ, ຕໍ່ກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ເຊິ່ງໃນປີ 2010 ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2013 ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຂອງ ສປຊ ຄັ້ງທີ 68 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຍັດຕິ ເລກທີ 192 ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປະສານງານ ເພື່ອການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ,  ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນສາກົນເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພັກ - ລັດຖະບານເຮົາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ, ໃຫ້ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ ຜູ້ກະທໍາຜິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍໄດ້ກໍານົດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມີກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດເປັນອັນສະເພາະ, ມີແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນໃຈກາງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພັກ - ລັດ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ໄປພ້ອມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ກໍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະງົບປະມານໃນການລົງໂຄສະນາ - ເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ພ້ອມທັງ, ໄດ້ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ບັນຫາການຄ້າມະນຸດຖືກສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ: ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວ, ບໍ່ລວມສູນ, ຄວາມຮັບຮູ້ - ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງສັງຄົມ. ເວົ້າລວມ ແລະ ເວົ້າສະເພາະບາງຂະແໜງການບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ, ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຍັງມີຂີດຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຮູບການການຄ້າມະນຸດໃນປະຈຸບັນນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຮູບ ແລະ ຫຼາຍສີ ທີ່ເລິກ ແລະ ແນບນຽນ.

ທ່ານ ພົທ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ, ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄື ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ພ້ອມກັນສະກັດກັ້ນ ແລະ ໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເປັນພັນທະ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍຕ້ອງກໍານົດເອົາວຽກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າເປັນວຽກຈຸດສຸມໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຊັ້ນຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກເມືອງ, ບັນດາດ່ານຊາຍແດນ, ເຂດຫຼ່ໍແຫຼມ. ເກັບກໍາບັນດາເປົ້າໝາຍນັບທັງຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ເຂົ້າມາດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່, ມີມາດຕະການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຟື້ນຟູຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີຢ່າງເດັດຂາດ, ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວການຄ້າມະນຸດ, ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ນັບທັງການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມ, ກົງຈັກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນ, ການແບ່ງປັນ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ, ລວມທັງປະສານງານໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ນສພ ຄວາມສະຫງົບ

ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດສະແດງຮອບພິເສດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດສະແດງຮອບພິເສດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ລາຄານໍ້າມັນໂລກເພີ່ມຂຶ້ນທັນທີ 15-20% ຫຼັງເກີດເຫດໂຈມຕີໂຮງນໍ້າມັນຢູ່ຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ລາຄານໍ້າມັນໂລກເພີ່ມຂຶ້ນທັນທີ 15-20% ຫຼັງເກີດເຫດໂຈມຕີໂຮງນໍ້າມັນຢູ່ຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ປກສ ນະຄອນຫຼວງ ເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກເຂົ້າເປັນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຈຳປີ 2019

ປກສ ນະຄອນຫຼວງ ເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກເຂົ້າເປັນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຈຳປີ 2019

ຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ

ຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນຮົງກົງ ຫຼຸດລົງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທ່າມກາງການປະທ້ວງລັດຖະບານ

ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນຮົງກົງ ຫຼຸດລົງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທ່າມກາງການປະທ້ວງລັດຖະບານ

ເຜີຍ 13 ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດຫຼັງນໍ້າຫຼຸດລົງ

ເຜີຍ 13 ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດຫຼັງນໍ້າຫຼຸດລົງ

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຊກອງສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ລວມມູນຄ່າ 9 ຕື້ກວ່າກີບ

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຊກອງສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ລວມມູນຄ່າ 9 ຕື້ກວ່າກີບ

"ປີ້ງໄກ່" ອາຫານລາວຈານໃໝ່ຂອງທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ

"ປີ້ງໄກ່" ອາຫານລາວຈານໃໝ່ຂອງທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ

ລາວຕິດອັນດັບ 8 ຂອງໂລກ ປະເທດທີ່ມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ

ລາວຕິດອັນດັບ 8 ຂອງໂລກ ປະເທດທີ່ມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ

ສະຫຼົດໃຈ! ໜຸ່ມລາວນັ່ງຖ້າພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກໃນສວນຢາງຢູ່ປະເທດໄທ ຖືກຊ້າງປ່າຢຽບເສຍຊີວິດ

ສະຫຼົດໃຈ! ໜຸ່ມລາວນັ່ງຖ້າພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກໃນສວນຢາງຢູ່ປະເທດໄທ ຖືກຊ້າງປ່າຢຽບເສຍຊີວິດ

ເມືອງໄຊ ລົງກວດກາ ແລະ ທຳລາຍໝູທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມ

ເມືອງໄຊ ລົງກວດກາ ແລະ ທຳລາຍໝູທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວກວ່າ 800 ລ້ານກີບ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວກວ່າ 800 ລ້ານກີບ

ລາຊິນີແຫ່ງມາເລເຊຍ ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຕຳຫຼວດຈັບປະຊາຊົນຜູ້ວິຈານຕົນ ພ້ອມບອກ “ທີ່ນີ້ເປັນປະເທດເສລີ”

ລາຊິນີແຫ່ງມາເລເຊຍ ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຕຳຫຼວດຈັບປະຊາຊົນຜູ້ວິຈານຕົນ ພ້ອມບອກ “ທີ່ນີ້ເປັນປະເທດເສລີ”

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

ລະບົບໄຟຟ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເສຍຫາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ ຈາກພາຍຸໂພດູນ

ລະບົບໄຟຟ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເສຍຫາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ ຈາກພາຍຸໂພດູນ

ສາລະວັນ ກຽມລົງມືກໍ່ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຫຼັງໃໝ່

ສາລະວັນ ກຽມລົງມືກໍ່ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຫຼັງໃໝ່

ລັດຖະບານອັງກິດ ຈະໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຢູ່ຫາວຽກເຮັດໃນປະເທດໄດ້ 2 ປີຫຼັງຮຽນຈົບ

ລັດຖະບານອັງກິດ ຈະໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຢູ່ຫາວຽກເຮັດໃນປະເທດໄດ້ 2 ປີຫຼັງຮຽນຈົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວກວ່າ 67 ຕື້ກີບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວກວ່າ 67 ຕື້ກີບ

ໂຖສ້ວມຄຳ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ກີບ ຖືກລັກອອກຈາກວັງເບລນນິມ ໃນອັງກິດ

ໂຖສ້ວມຄຳ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ກີບ ຖືກລັກອອກຈາກວັງເບລນນິມ ໃນອັງກິດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ