ວັນເສົາ ທີ 22 ກຸມພາ 2020

ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ຄວນແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມ

ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ຄວນແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມ

ບັນຫາໃນ ສປປ ລາວ ທຸກວັນນີ້, ສ່ວນຫຼາຍເປັນລັກສະນະຂ້າມຊາດ ຍ້ອນວ່າ ມີພົນລະເມືອງຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຖືກຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດ.

ປັດຈຸບັນ, ມີແຮງງານລາວໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ມີທັງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ຖືກນາຍຈ້າງຂູດຮີດ, ໂກງຄ່າແຮງງານ, ບັງຄັບໃຫ້ຂາຍປະເວນີ ແລະອື່ນໆ. ໃນທີ່ສຸດ ກໍຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ທ່ານ ພົທ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປກສ ທັງເປັນຮອງປະທານຜູ້ປະຈໍາການ ຄະນະກໍາມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ກ່າວໃນໂອກາດລະນຶກວັນສາກົນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດປະຈໍາປີ 2019 ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າ:

ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ຍັງເປັນປະເທດຕົ້ນທາງຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ, ສີມືແຮງງານ, ສະພາບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາໃນອະນຸພາກພື້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ, ເຕັກໂນໂລຢີ - ການສື່ສານ ທີ່ບໍ່ມີເຂດແດນ ແລະ ອື່ນໆ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້, ເປັນປັດໄຈດຶງດູດ ເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍພົນລະເມືອງຈາກຊົນນະບົດ ເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຫາປະເທດອື່ນ ເພື່ອສະແຫວງຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່າ.

ປັດຈຸບັນ, ປະເພດຂອງການຄ້າມະນຸດ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການຂູດຮີດແຮງງານ ດ້ວຍການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ໃນຮູບການໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຄ້າ - ຂາຍ, ອອກແຮງງານ, ແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຜ່ານອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທັ້ງນີ້, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2016, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນຮູບແບບຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ປະມານ 40 ລ້ານຄົນ. ໃນນັ້ນ, ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານ ປະມານ 25 ລ້ານຄົນ ແລະ ປະມານ 15 ລ້ານຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງດອງ. ນອກນີ້, ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ຍັງແມ່ນອາຊະຍາກໍາຫຍໍ້ທໍ້ໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ ເຊັ່ນ: ການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ລະເມີດສິດທິພື້ນຖານ ຂອງພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ກໍຄື ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາສີ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນ ກໍຄື ສາກົນ, ຕໍ່ກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ເຊິ່ງໃນປີ 2010 ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2013 ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຂອງ ສປຊ ຄັ້ງທີ 68 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຍັດຕິ ເລກທີ 192 ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປະສານງານ ເພື່ອການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ,  ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນສາກົນເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພັກ - ລັດຖະບານເຮົາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ, ໃຫ້ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ ຜູ້ກະທໍາຜິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍໄດ້ກໍານົດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມີກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດເປັນອັນສະເພາະ, ມີແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນໃຈກາງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພັກ - ລັດ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ໄປພ້ອມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ກໍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະງົບປະມານໃນການລົງໂຄສະນາ - ເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ພ້ອມທັງ, ໄດ້ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ບັນຫາການຄ້າມະນຸດຖືກສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ: ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວ, ບໍ່ລວມສູນ, ຄວາມຮັບຮູ້ - ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງສັງຄົມ. ເວົ້າລວມ ແລະ ເວົ້າສະເພາະບາງຂະແໜງການບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ, ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຍັງມີຂີດຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຮູບການການຄ້າມະນຸດໃນປະຈຸບັນນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຮູບ ແລະ ຫຼາຍສີ ທີ່ເລິກ ແລະ ແນບນຽນ.

ທ່ານ ພົທ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ, ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄື ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ພ້ອມກັນສະກັດກັ້ນ ແລະ ໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເປັນພັນທະ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍຕ້ອງກໍານົດເອົາວຽກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າເປັນວຽກຈຸດສຸມໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຊັ້ນຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກເມືອງ, ບັນດາດ່ານຊາຍແດນ, ເຂດຫຼ່ໍແຫຼມ. ເກັບກໍາບັນດາເປົ້າໝາຍນັບທັງຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ເຂົ້າມາດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່, ມີມາດຕະການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຟື້ນຟູຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີຢ່າງເດັດຂາດ, ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວການຄ້າມະນຸດ, ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ນັບທັງການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມ, ກົງຈັກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນ, ການແບ່ງປັນ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ, ລວມທັງປະສານງານໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ນສພ ຄວາມສະຫງົບ

ວັງວຽງຈະມີເສັ້ນທາງຮ່ອມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນປີ 2023

ວັງວຽງຈະມີເສັ້ນທາງຮ່ອມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນປີ 2023

ສະເທືອນໃຈ ພັນລະຍາອະດີດຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍອູ່ຮັ້ນຮ້ອງໄຫ້ ພ້ອມຖ່ວງດຶງລົດຂົນສົບຂອງສາມີ

ສະເທືອນໃຈ ພັນລະຍາອະດີດຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍອູ່ຮັ້ນຮ້ອງໄຫ້ ພ້ອມຖ່ວງດຶງລົດຂົນສົບຂອງສາມີ

ອິນໂດເນເຊຍສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ "ຄົນຮັ່ງ" ແຕ່ງດອງກັບ "ຄົນທຸກ" ແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ

ອິນໂດເນເຊຍສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ "ຄົນຮັ່ງ" ແຕ່ງດອງກັບ "ຄົນທຸກ" ແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼາຍເມືອງໃນຈີນປະກາດຂໍຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກປະລິມານເລືອດທີ່ມີຢູ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ

ຫຼາຍເມືອງໃນຈີນປະກາດຂໍຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກປະລິມານເລືອດທີ່ມີຢູ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ

ລົດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີໃບເສຍຄ່າທາງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ

ລົດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີໃບເສຍຄ່າທາງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ

ສາວຊາວຈີນ ແຕ່ງຊຸດ “ຢີຣາຟ” ໄປຮັບຢາຢູ່ໂຮງໝໍ ໃຫ້ພໍ່ທີ່ປ່ວຍຢູ່ເຮືອນ

ສາວຊາວຈີນ ແຕ່ງຊຸດ “ຢີຣາຟ” ໄປຮັບຢາຢູ່ໂຮງໝໍ ໃຫ້ພໍ່ທີ່ປ່ວຍຢູ່ເຮືອນ

ເດັກຊາຍຊາວອາເມຣິກາ ອາຍຸ 5 ປີ ຊ່ວຍນ້ອງສາວ 2 ປີ ພ້ອມໝາ ໜີຕາຍໄຟໄໝ້ໃນຫ້ອງນອນ

ເດັກຊາຍຊາວອາເມຣິກາ ອາຍຸ 5 ປີ ຊ່ວຍນ້ອງສາວ 2 ປີ ພ້ອມໝາ ໜີຕາຍໄຟໄໝ້ໃນຫ້ອງນອນ

ສປປ ລາວ ກຽມພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເທິງໜ້ານໍ້າເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 1

ສປປ ລາວ ກຽມພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເທິງໜ້ານໍ້າເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 1

ຈີນຊີ້ "ໂຄວິດ-19" ສາມາດແພ່ກະຈາຍຜ່ານທາງ "ລະອອງລອຍໃນອາກາດ" ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນປິດ

ຈີນຊີ້ "ໂຄວິດ-19" ສາມາດແພ່ກະຈາຍຜ່ານທາງ "ລະອອງລອຍໃນອາກາດ" ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນປິດ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ອົງການອະນາໄມໂລກຊົມເຊີຍ "ສິງກະໂປ" ຮັບມືໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ດີ

ອົງການອະນາໄມໂລກຊົມເຊີຍ "ສິງກະໂປ" ຮັບມືໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ດີ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດພົບ ກະຊວງ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດພົບ ກະຊວງ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ

ຜົນວິໄຈຈາກຈີນພົບ ການສຳຜັດຝຸ່ນລະອອງ “PM 2.5” ເປັນເວລາດົນ ສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈຈາກຈີນພົບ ການສຳຜັດຝຸ່ນລະອອງ “PM 2.5” ເປັນເວລາດົນ ສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ລາວມີຄະແນນລະດັບຕໍ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ

ລາວມີຄະແນນລະດັບຕໍ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ

"ອະນຸວັດ ຈັດໃຫ້" ນັກຈັດລາຍການຊື່ດັງຈາກໄທ ລຸຍ The Rock Viewpoint ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

"ອະນຸວັດ ຈັດໃຫ້" ນັກຈັດລາຍການຊື່ດັງຈາກໄທ ລຸຍ The Rock Viewpoint ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຄູ່ຮັກໄວ 70 ກວ່າປີ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັນ ໃນວັນທີ່ຕ່າງລົ້ມປ່ວຍເພາະໄວຣັດໂຄວິດ-19

ຄູ່ຮັກໄວ 70 ກວ່າປີ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັນ ໃນວັນທີ່ຕ່າງລົ້ມປ່ວຍເພາະໄວຣັດໂຄວິດ-19

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຜີຍ “ແພດແຜນຈີນ-ແຜນປັດຈຸບັນ” ມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຜີຍ “ແພດແຜນຈີນ-ແຜນປັດຈຸບັນ” ມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19

ໄວຣັດໂຄໂຣນາບໍ່ກະທົບການຮຽນ ຄູ-ນັກຮຽນຢູ່ຈີນ ພາກັນເປີດພາກຮຽນທາງອອນລາຍ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາບໍ່ກະທົບການຮຽນ ຄູ-ນັກຮຽນຢູ່ຈີນ ພາກັນເປີດພາກຮຽນທາງອອນລາຍ

ຄືບໜ້າກວ່າ 50% ການກໍ່ສ້າງທາງ ຫີນເຫີບ – ຊະນະຄາມ

ຄືບໜ້າກວ່າ 50% ການກໍ່ສ້າງທາງ ຫີນເຫີບ – ຊະນະຄາມ

“ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເພື່ອກະສິກຳ” ຂອງນັກຮຽນລາວ ຄວ້າຫຼຽນຄຳ ການແຂ່ງຂັນສິ່ງປະດິດ ທີ່ປະເທດໄທ

“ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເພື່ອກະສິກຳ” ຂອງນັກຮຽນລາວ ຄວ້າຫຼຽນຄຳ ການແຂ່ງຂັນສິ່ງປະດິດ ທີ່ປະເທດໄທ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ