ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ແມງເມົ່າ ບິນລົງນ້ຳ (ດື່ມ)

ແມງເມົ່າ ບິນລົງນ້ຳ (ດື່ມ)
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

1. ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ

2. ມວນມະຫາສະມາຊິກຕົວຈິງ (ທີ່ຫລົງຜິດ)

3. ຈິດໃຈລະໂມບໂລບມາກ

ສາມປັດໃຈທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມວິບັດແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. ຈຳນວນນັບບໍ່ຖ້ວນກັບຜູ້ລົງທຶນ ຫລືວ່າ ແມງເມົ່າ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ຮັບການຊົດໃຊ້ຫຍັງເລີຍ ຫລັງຈາກຍຸບເລີກບໍລິສັດ ຍ້ອນກົດຫມາຍທີ່ອາດຍັງບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດລະອຽດ ຕໍ່ການຊົດໃຊ້ຄືນຕໍ່ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຕ່າງໆ. ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວພໍ ຕໍ່ຜູ້ເຮັດຜິດຈຸດປະສົງຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະດົມທຶນ ຈຶ່ງເຮັດທຸລະກິດລະດົມທຶນຊວນເຊື່ອນີ້ ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ໄດ້ຕະຫລອດກັບຊື່ໃຫມ່ໆ, ທຸລະກິດໃຫມ່ໆ ແຕ່ມີສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຄືກັນຄືການລົງທຶນທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ (ແຕ່ຖອນບໍ່ໄດ້). ຈຸດສຳຄັນຄື ເງິນທີ່ລົງທຶນໄປນັ້ນຖອນບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກທະນາຄານທີ່ຈະຝາກປະຈຳ 1ປີ, 3ປີ, 5ປີ ກໍ່ຖອນໄດ້ຫມົດພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບັ້ຍ ຍ້ອນວ່າກໍລະນີທີ່ທະນາຄານບໍລິການບໍ່ດີ ຫລື ມີຄວາມຈຳເປັນໃຊ້ເງິນ ຜູ້ຝາກກໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳຕໍ່ຕົວຜູ້ລົງທຶນທີ່ເປັນຜູ້ຝາກເອງ. ແຕ່ວ່າທຸລະກິດປະເພດຊວນເຊື່ອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນເລີຍ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຮັບຄວາມສ່ຽງກົງໆ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍ່ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບຊົດໃຊ້ຫຍັງເລີຍ. ທັງທີ່ມີແຈ້ງການເຕືອນຈາກພາກລັດ ຕໍ່ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດຈຸດປະສົງ ປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນໂລກໂຊຊຽວ ແລະໃນຫນ້າຫນັງສືພິມ ໂດຍທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ການລະດົມທຶນ ແລະ ຍັງສັ່ງໃຫ້ສົ່ງຄືນເງິນທຶນທີ່ລະດົມມາແກ່ສະມາຊິກ, ບາງຄົນກໍ່ໄປຖອນ ແຕ່ຖືກປະຕິເສດ ໂດຍບໍລິສັດເວົ້າວ່າຂ່າວນັ້ນຫລອກລວງ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນທີ່ເປັນແມງເມົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ເອະໃຈຫຍັງເລີຍ ຊ້ຳບໍ່ຫນຳ ຍັງເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຕໍ່ໄປຢູ່! ແປກຫລາຍ? ຍ້ອນຫຍັງ? ຈາກປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕົວຈິງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້, ບາງບົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ແມ່ນ ການໂຄສະນາສ້າງພາບ ມັນມີກຳລັງແຮງ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຜົນຫລາຍຕໍ່ກັບສັງຄົມລາວໃນປະຈຸບັນ: ຍ້ອນເປັນສັງຄົມທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານວັດຖຸ, ເປັນສັງຄົມທີ່ຄົນຕ້ອງການ ການຍອມຮັບຈາກຄົນອື່ນໂດຍເບິ່ງຈາກຊັບສິນທີ່ມີ, ເປັນສັງຄົມທີ່ເຊື່ອຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຫັນ ແລະ ພາບທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ສົນໃຈແຫລ່ງທີ່ມາຂອງມັນ, ເປັນສັງຄົມທີ່ເຊື່ອວ່າ ຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາໄວກວ່າຄົນອື່ນນັ້ນ ຄືບົດພິສູດແຫ່ງຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດທີ່ເຫນືອຄົນອື່ນ, ເຫນືອພີ່ນ້ອງ, ເຫນືອເຮືອນອ້ອມຂ້າງ, ເຫນືອຫມູ່ຄູ່, ເຫນືອທຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ອາດພຽງເພື່ອທີ່ຈະປົກປິດປົມດ້ອຍບາງດ້ານຂອງຕົນເອງທີ່ເຄີຍທຸກຍາກ, ເຄີຍຖືກດູຖູກ ເຄີຍຖືກດູຫມິ່ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນບາງຊ່ວງເວລາຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາໃນອາດີດ. ນີ້ເປັນແຮງປາດຖະຫນາອັນແຮງກ້າທີ່ຢາກກ້າວຜ່ານ ແລະ ກາຍເປັນປັດໃຈຫລັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປະຫມາດເບິ່ງຂ້າມຫລັກການ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການລົງທຶນພື້ນຖານວ່າສິ່ງນັ້ນສົມເຫດ ສົມຜົນຫລືບໍ່? ໂດຍສະເພາະກັບກຸ່ມຜູ້ມີລາຍຮັບລະດັບຕໍ່ຳ ຫາ ລະດັບກາງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃນດ້ານການລົງທຶນ ເຊິ່ງນອນຢູ່ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງຕົ້ນຕໍໃນທຸລະກິດປະເພດນີ້. ເຊັ່ນວ່າ ລົງທຶນໄປ ຈະໄດ້ 6% ຕໍ່ເດືອນ, ລວມເປັນ 72% ຕໍ່ປີ, ລົງທຶນ 100 ລ້ານ ປີຫນຶ່ງ ໄດ້ 72 ລ້ານ!? ຂາຍນ້ຳດື່ມ? ຂາຍເບຍ? ຂາຍຄຳ? ຂາຍເພັດ? ຂາຍເຮືອບິນ? ຂາຍຫຍັງ? ບໍ່ມີຕົ້ນທຶນເລີຍຫວາ? ຄືຈັ່ງສິໄດ້ມີຜົນຕອບແທນຫລາຍປານນີ້, ກຳໄລຫລາຍກວ່າບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທຸກປະເພດໃນໂລກນີ້ທີ່ເຄີຍເຮັດມາ? ບໍລິສັດເບຍລາວ ຍັກໃຫຍ່ໃນລາວ ທີ່ຂາຍຍນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ, ຂາຍເບຍ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມ ຄົນລາວທຸກຄົນເຄີຍກິນ ແລະ ສົ່ງຂາຍເກືອບທົ່ວໂລກຍັງໄດ້ບໍ່ຮອດປານນັ້ນ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ BCEL, Lao World, Petro Trade, EDL Gen ແລະ ສຸວັນນີ ຢູ່ປະມານ 8-11% ຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ, ລວມທັງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອບຂາຍອຸປະກອນໄອທີ, ບໍລິສັດແອັບເປິ້ນຂາຍໄອໂຟນ ໄອແພັດກໍ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີອັດຕາຜົນຕອບແທນບ້າຄັ່ງຫລາຍປານນີ້ຈັກເທື່ອ. ສະຫລຸບແລ້ວ ໃຜກໍ່ຢາກຮັ່ງ, ຢາກມີ, ຢາກລົງທຶນສ້າງລາຍຮັບເພື່ອຕົນເອງ ເພື່ອຄອບຄົວ, ເພື່ອຄົນທີ່ຮັກ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊື່ນຊົມ ແລະ ຍອມຮັບຈາກສັງຄົມຄືກັນຫມົດ. ແຕ່ທີ່ສຳຄັນເຫນືອສິ່ງອື່ນໃດ, ການລົງທຶນທຸກຢ່າງມີຄວາມສ່ຽງສະເຫມີ ນັບແຕ່ຂາຍຕຳຫມາກຮຸ່ງຈົນຮອດເປີດບໍລິສັດສົ່ງອອກຍັກໃຫຍ່ມີສາຂາທົ່ວໂລກ, ແຕ່ປະເພດທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ລາຍຮັບເກີນຄວາມຈິງຫລາຍໂພດໆ ຄວນສຶກສາ ແລະ ຫລີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການລົງທຶນແດ່. ຍ້ອນຖ້າຄິດເຫັນແກ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນເສັຍຫາຍເລີຍ ຖ້າຜົນສຸດທ້າຍບໍ່ເປັນຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ແລະ ສູນເສັຍທຸກຢ່າງມາ ອາດບໍ່ແມ່ນແຕ່ຊີວິດດຽວທີ່ຈະລົ້ມລົງ, ອາດບໍ່ແມ່ນແຕ່ຊີວິດດຽວທີ່ທຸກໃຈ, ອາດບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນຜູ້ດຽວທີ່ຈະເບິດກຳລັງໃຈ ແລະ ລຸກຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ອີກ ມັນອາດຫມາຍລວມເຖິງຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ແມ່ນຄົນທີ່ເຮົາຮັກ, ຄົນທີ່ຮັກເຮົາຫລື ຄົນໃນຄອບຄົວ ທີ່ຈະຕ້ອງຈົບລົງໄປພ້ອມກັນກັບເຮົາ. ຄືກັນກັບທີ່ມັນໄດ້ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວຢ່າງຫນ້າອົດສູ ກັບຫລາຍຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງລົ້ມລົງ ຍ້ອນການລະດົມທຶນລັກສະນະນີ້ໃນອາດີດທີ່ຜ່ານມາ. ຫວັງວ່າແມງເມົ່າທີ່ຕົກນ້ຳຕອນນີ້ ຈະມີແຮງກະພືປີກບິນຂຶ້ນຈາກນ້ຳໄດ້ທັນ, ກ່ອນທີ່ນ້ຳຈະກາຍເປັນນ້ຳມັນ ແລະ ມອດໄຫມ້ຢ່າງໄວວາຍິ່ງກວ່າໄຟລາມທົ່ງ ແບບທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຕັ້ງຕົວທັນ. ອັກສອນໂຕສັ້ນ (ເວີຊັ່ນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ)

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ອັກສອນຕົວສັ້ນ

ພາບ : http://www.greenprotechnature.com

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ