ວັນເສົາ ທີ 21 ກັນຍາ 2019

ລັດ ກຽມປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ ແຕ່ປີ 2019-2020 ​ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ລັດ ກຽມປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ ແຕ່ປີ 2019-2020 ​ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ - ການເງິນໂລກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈໍານວນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຝືດເຄືອງ, ຂາດທຶນໝູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປຸງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຫຼ້າສຸດ, ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019 ກົມຄຸ້ມຄອງ ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດແຕ່ປີ 2019-2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີ ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດແຕ່ປີ 2019 – 2020 ເປັນແຜນພັດທະນາທີ່ຮີບຮ້ອນເພື່ອປັບປຸງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັງເປັນການຄັດຈ້ອນບາງຫົວໜ່ວຍໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຫຼື ຂາຍອອກດ້ວຍການປະເມີນສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລັດເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍລະບົບໂປຣແກຣມປະເມີນຜົນທີ່ເປັນການວິເຄາະປະເມີນຜົນທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຈຳນວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງ. ອີງຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວເລກຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີວິສາຫະກິດທີ່ລັດລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 187 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,19% ຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດທົ່ວປະເທດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ປະມານ 0,89% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ມີທຶນຈົດທະບຽນລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 225.495 ຕື້ກີບ.

ໃນນີ້, ມີລັດວິສາຫະກິດ ( ລັດຖືຫຸ້ນ 51% – 100% ) ຈໍານວນ 133 ຫົວໜ່ວຍ ( ໃນນີ້ມີ 57 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນກາງ ແລະ 76 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນ ) ແລະ 49% ລົງມາມີຈໍານວນ 54 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ຈໍານວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ.ຜ່ານການປະເມີນຜົນບັນດາຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າລັດໄດ້, ການຫັນໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຫຼື ຂາຍຫຸ້ນອອກໝົດຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດ ແລະ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຖົມຂຸມຂອງລັດຖະບານບົນພື້ນຖານງົບປະມານຂອງລັດທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດ.ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ- ການເງິນຂອງໂລກ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດ - ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຝືດເຄືອງ, ບໍ່ສາມາດແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນລາຄາຕະຫຼາດ, ຂາດທຶນໝູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມທຶນ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີວິສາຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ສາເຫດຍ້ອນການບໍລິຫານບໍ່ໄປຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ບໍ່ໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ, ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິກິດຈະການຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ; ຊັບສົມບັດຂອງລັດຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນໄດ້ສ້າງຫຼາຍນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ແນໃສ່ຫັນວິສາຫະກິດລັດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ວິສາຫະກິດລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ, ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບວິສາຫະກິດພາກສ່ວນອື່ນ, ນຳໃຊ້ທຶນຮອນຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ການບໍລິຫານມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດກາ - ກວດສອບໄດ້, ຮັບປະກັນໃຫ້ວິສາຫະກິດລັດ ດໍາເນີນທຸລະກິດມີກໍາໄລ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ໃຫ້ກາຍເປັນຍຸດທະສາດນັບທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫັນເອົາການປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດໃນປີ 2019 – 2020 ແນໃສ່ການຫັນວິສາຫະກິດລັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປສູ່ຮູບການອື່ນໆ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການເງິນ

ອຸທົກກະໄພ ເຂດພາກກາງ ແລະ ໃຕ້ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ

ອຸທົກກະໄພ ເຂດພາກກາງ ແລະ ໃຕ້ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ

ອິນໂດເນເຊຍ ວາງແຜນໃຊ້ກົດໝາຍ "ຢູ່ກິນນຳກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ" ມີໂທດຕິດຄຸກ

ອິນໂດເນເຊຍ ວາງແຜນໃຊ້ກົດໝາຍ "ຢູ່ກິນນຳກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ" ມີໂທດຕິດຄຸກ

ກອງທັບ ອອກມາຕອບໂຕ້ຜູ້ໃສ່ຮ້າຍ-ບິດເບືອນໃນໂລກອອນລາຍ ກໍລະນີການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ກອງທັບ ອອກມາຕອບໂຕ້ຜູ້ໃສ່ຮ້າຍ-ບິດເບືອນໃນໂລກອອນລາຍ ກໍລະນີການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ນັກຮຽນປະຖົມກຸ່ມບ້ານຕາປ້າວ-ດອນປອຍ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ

ນັກຮຽນປະຖົມກຸ່ມບ້ານຕາປ້າວ-ດອນປອຍ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ

“DITP” ປະກາດພ້ອມຈັດງານ “STYLE Bangkok ເດືອນຕຸລາ 2019”

“DITP” ປະກາດພ້ອມຈັດງານ “STYLE Bangkok ເດືອນຕຸລາ 2019”

“ເຈ້ນາງ ພໍໃຈ” ຄົນດັງໃນໂຊຊຽວ ບອກ “ໝັ້ນໃຈໃນຄົນຂອງຕົນ” ຫຼັງສາມີຊາວໄທຖືກຈັບຂໍ້ຫາຟອກເງິນ

“ເຈ້ນາງ ພໍໃຈ” ຄົນດັງໃນໂຊຊຽວ ບອກ “ໝັ້ນໃຈໃນຄົນຂອງຕົນ” ຫຼັງສາມີຊາວໄທຖືກຈັບຂໍ້ຫາຟອກເງິນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຫຼວງນໍ້າທາ ມອບກະເປົາທີ່ລືມໄວ້ ຄືນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວອິຕາລີ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຫຼວງນໍ້າທາ ມອບກະເປົາທີ່ລືມໄວ້ ຄືນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວອິຕາລີ

ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຢືນຢັນຄລິບ UFO ເປັນຂອງແທ້ ບິນຄູ່ເຮືອບິນທະຫານ ກ່ອນເລັ່ງຄວາມໄວໜີເຊັນເຊີ

ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຢືນຢັນຄລິບ UFO ເປັນຂອງແທ້ ບິນຄູ່ເຮືອບິນທະຫານ ກ່ອນເລັ່ງຄວາມໄວໜີເຊັນເຊີ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈະເລື່ອນການຊຳລະເງິນກູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈະເລື່ອນການຊຳລະເງິນກູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າຫຼຸດອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ ຄວບຄູ່ກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແກ້ໄຂໄພພິບັດ

ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າຫຼຸດອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ ຄວບຄູ່ກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແກ້ໄຂໄພພິບັດ

ໂສມໜ້າຜູ້ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນ ອອກແບບອາພອນໜຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ປະຈຳປີ 2019

ໂສມໜ້າຜູ້ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນ ອອກແບບອາພອນໜຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ປະຈຳປີ 2019

ກະຊວງສຶກສາ ເນັ້ນໃຫ້ຈຳປາສັກເລັ່ງຟື້ນຟູຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ

ກະຊວງສຶກສາ ເນັ້ນໃຫ້ຈຳປາສັກເລັ່ງຟື້ນຟູຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍລົງ ໃນທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍລົງ ໃນທົ່ວປະເທດ

ນັກຮຽນ ມ.ຕົ້ນ ໂພນໄຮ່ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ

ນັກຮຽນ ມ.ຕົ້ນ ໂພນໄຮ່ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ

ສາທິດການນຳໃຊ້ໂດຣນ ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກຳ

ສາທິດການນຳໃຊ້ໂດຣນ ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກຳ

ບໍລິຄຳໄຊ-ບຶງການ ສໍາເລັດລົງນາມຮັກສາຄວາມສະຫງົບເຂດຊາຍແດນ ໃຫ້ກາຍເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ

ບໍລິຄຳໄຊ-ບຶງການ ສໍາເລັດລົງນາມຮັກສາຄວາມສະຫງົບເຂດຊາຍແດນ ໃຫ້ກາຍເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຫາລືການປົກປ້ອງ-ສົ່ງເສີມສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຫາລືການປົກປ້ອງ-ສົ່ງເສີມສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາສະເໜີ “ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ” ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາສະເໜີ “ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ” ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເນັ້ນໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນຕາມແຜນ

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເນັ້ນໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນຕາມແຜນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ