ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

ລັດ ກຽມປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ ແຕ່ປີ 2019-2020 ​ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ລັດ ກຽມປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ ແຕ່ປີ 2019-2020 ​ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ - ການເງິນໂລກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈໍານວນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຝືດເຄືອງ, ຂາດທຶນໝູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປຸງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຫຼ້າສຸດ, ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019 ກົມຄຸ້ມຄອງ ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດແຕ່ປີ 2019-2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີ ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດແຕ່ປີ 2019 – 2020 ເປັນແຜນພັດທະນາທີ່ຮີບຮ້ອນເພື່ອປັບປຸງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັງເປັນການຄັດຈ້ອນບາງຫົວໜ່ວຍໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຫຼື ຂາຍອອກດ້ວຍການປະເມີນສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລັດເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍລະບົບໂປຣແກຣມປະເມີນຜົນທີ່ເປັນການວິເຄາະປະເມີນຜົນທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຈຳນວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງ. ອີງຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວເລກຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີວິສາຫະກິດທີ່ລັດລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 187 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,19% ຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດທົ່ວປະເທດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ປະມານ 0,89% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ມີທຶນຈົດທະບຽນລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 225.495 ຕື້ກີບ.

ໃນນີ້, ມີລັດວິສາຫະກິດ ( ລັດຖືຫຸ້ນ 51% – 100% ) ຈໍານວນ 133 ຫົວໜ່ວຍ ( ໃນນີ້ມີ 57 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນກາງ ແລະ 76 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນ ) ແລະ 49% ລົງມາມີຈໍານວນ 54 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ຈໍານວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ.ຜ່ານການປະເມີນຜົນບັນດາຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າລັດໄດ້, ການຫັນໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຫຼື ຂາຍຫຸ້ນອອກໝົດຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດ ແລະ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຖົມຂຸມຂອງລັດຖະບານບົນພື້ນຖານງົບປະມານຂອງລັດທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດ.ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ- ການເງິນຂອງໂລກ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດ - ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຝືດເຄືອງ, ບໍ່ສາມາດແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນລາຄາຕະຫຼາດ, ຂາດທຶນໝູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມທຶນ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີວິສາຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ສາເຫດຍ້ອນການບໍລິຫານບໍ່ໄປຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ບໍ່ໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ, ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິກິດຈະການຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ; ຊັບສົມບັດຂອງລັດຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນໄດ້ສ້າງຫຼາຍນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ແນໃສ່ຫັນວິສາຫະກິດລັດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ວິສາຫະກິດລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ, ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບວິສາຫະກິດພາກສ່ວນອື່ນ, ນຳໃຊ້ທຶນຮອນຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ການບໍລິຫານມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດກາ - ກວດສອບໄດ້, ຮັບປະກັນໃຫ້ວິສາຫະກິດລັດ ດໍາເນີນທຸລະກິດມີກໍາໄລ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ໃຫ້ກາຍເປັນຍຸດທະສາດນັບທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫັນເອົາການປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດໃນປີ 2019 – 2020 ແນໃສ່ການຫັນວິສາຫະກິດລັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປສູ່ຮູບການອື່ນໆ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການເງິນ

ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ສາມາດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ສາມາດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ກິດຈະກຳຊ້າງຄຳຮູ້ ສ້າງສີສັນໃຫ້ງານບຸນຊ້າງ 2020 ທີ່ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ກິດຈະກຳຊ້າງຄຳຮູ້ ສ້າງສີສັນໃຫ້ງານບຸນຊ້າງ 2020 ທີ່ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ! 24 ຂົງເຂດລະດັບແຂວງຂອງຈີນ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່

ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ! 24 ຂົງເຂດລະດັບແຂວງຂອງຈີນ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ ຫຼັງເກົາຫຼີໃຕ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ ຫຼັງເກົາຫຼີໃຕ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

"ຮອນດ້າ" ກຽມປິດໂຮງງານຜະລິດລົດຢູ່ຟິລິບປິນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

"ຮອນດ້າ" ກຽມປິດໂຮງງານຜະລິດລົດຢູ່ຟິລິບປິນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຫົວ “ມະນຸດບູຮານ” ຢູ່ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດມີອາຍຸ 2,000 ກວ່າປີ

ຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຫົວ “ມະນຸດບູຮານ” ຢູ່ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດມີອາຍຸ 2,000 ກວ່າປີ

"ມະຫາເທ ໂມຮຳໝັດ" ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ

"ມະຫາເທ ໂມຮຳໝັດ" ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ

ສູນການຄ້າຊັ່ງຈ່ຽງໂຕ້ "ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ" ຊີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ກັນແມ່ນຂ່າວປອມ

ສູນການຄ້າຊັ່ງຈ່ຽງໂຕ້ "ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ" ຊີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ກັນແມ່ນຂ່າວປອມ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ປີ 2019 ແຂວງເຊກອງ ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 579.27 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ແຂວງເຊກອງ ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 579.27 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກຖືກປະຕິບັດວິໄນ 745 ຄົນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກຖືກປະຕິບັດວິໄນ 745 ຄົນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປີ 2020-2030 ສປປ ລາວ ມີແຜນສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9,000 ເມກາວັດ

ປີ 2020-2030 ສປປ ລາວ ມີແຜນສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9,000 ເມກາວັດ

“ໝູ່ເກາະເຄແມນ” ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ແຫຼ່ງເຊື່ອງເງິນຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ - ສະຫະລັດ ແລະສະວິດນຳມາຕິດໆ

“ໝູ່ເກາະເຄແມນ” ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ແຫຼ່ງເຊື່ອງເງິນຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ - ສະຫະລັດ ແລະສະວິດນຳມາຕິດໆ

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ "1MDB" ຄະດີສໍ້ໂກງລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ "1MDB" ຄະດີສໍ້ໂກງລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້

ສຸດເສົ້າ! ແພດໜຸ່ມໄວ 29 ປີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດຫຼັງເລື່ອນງານດອງ ລົງສູ້ເສິກໄວຣັດຢູ່ອູ່ຮັ້ນ

ສຸດເສົ້າ! ແພດໜຸ່ມໄວ 29 ປີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດຫຼັງເລື່ອນງານດອງ ລົງສູ້ເສິກໄວຣັດຢູ່ອູ່ຮັ້ນ

ນາຊາທຽບຮູບກ່ອນ-ຫຼັງ ນໍ້າແຂງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປື່ອຍເປັນວົງກວ້າງ ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ນາຊາທຽບຮູບກ່ອນ-ຫຼັງ ນໍ້າແຂງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປື່ອຍເປັນວົງກວ້າງ ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ອີຣານສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ-ສະຖານສຶກສາ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ອີຣານສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ-ສະຖານສຶກສາ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອຄັດກອງຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອຄັດກອງຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 142 ຄົນ ຍອດລວມແຕະ 346 ຄົນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 142 ຄົນ ຍອດລວມແຕະ 346 ຄົນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ