ວັນເສົາ ທີ 16 ພະຈິກ 2019

ແບບທົດສອບຈິດຕະວິທະຍາ ເຜີຍດ້ານມືດໃນໂຕທ່ານ ຈາກສັດທີ່ທ່ານເລືອກ

ແບບທົດສອບຈິດຕະວິທະຍາ ເຜີຍດ້ານມືດໃນໂຕທ່ານ ຈາກສັດທີ່ທ່ານເລືອກ

ຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະຢາກຮູ້ແມ່ນບໍ່ ວ່າຕົນເອງນັ້ນມີດ້ານມືດໃນຈິດໃຈແນວໃດແດ່ ເຊິ່ງຕ້ອງບອກເລີຍວ່າດ້ານມືດທີ່ຈະກ່າວເຖິງນີ້ບາງຄັ້ງເຮົາເອງກໍບໍ່ຮູ້ໂຕຄືກັນ. ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບດ້ານມືດຂອງຕົນເອງ ໂດຍມີສັດໃຫ້ເລືອກໄດ້ແກ່: ແມວດຳ, ເຈຍ, ເສືອດຳ, ໝີ, ກາ, ໝາປ່າ, ແຮ້ງ. ຖ້າເລືອກໄດ້ແລ້ວນຳໄປເບິ່ງຄຳຕອບດ້ານລຸ່ມກັນເລີຍ.

1. ແມວດຳ

Angeles Balaguer

ແມວເປັນສັດທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບສາດມືດໃນຫຼາຍວັດທະນະທຳເລີຍກໍວ່າໄດ້ ໂດຍມີການອ້າງອີງເຖິງແມວວ່າເປັນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນກັບຄວາມຕາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂົງເຂດບ້ານເຮົາເອງກໍມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຖ້າຫາກມີແມວດຳຕັດໜ້າ ມັນຈະນຳໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມໝາຍແຝງໃນດ້ານລົບ ແຕ່ແມວດຳກໍຍັງເປັນໂຕແທນຂອງຄວາມເລິກລັບ, ຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ຄວາມງຽບ.

ຫາກທ່ານເລືອກແມວດຳນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄະລິກຂອງທ່ານມີສອງດ້ານນັ້ນເອງ. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງທ່ານມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມອ່ອນຫວານ, ສຸພາບ ແລະ ຂີ້ດີ້ຄືກັບແມວນ້ອຍ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ທ່ານເອງເປັນຄົນທີ່ຫົວແຂງພໍສົມຄວນ, ບາງຄັ້ງກໍເກີດອາການໂມໂຫຖ້າຫາກວ່າຖືກຍຸແຍ່ນັ້ນເອງ.

2. ໝີ

skeeze

ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງໝີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ “ຢຶດໝັ້ນຢູ່ນຳກັນ” ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງທີ່ເປັນໄປຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຢຶດໝັ້ນໃນອຳນາດ. ໝີໝາຍເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ຄວາມກ້າຫານ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມ.

ຖ້າຫາກທ່ານເລືອກໝີ ກໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີຄວາມສາມາດຈັດການກັບບັນຫາ. ທ່ານຮູ້ວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ວິທີການນັ້ນອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຮີດຄອງປະເພນີສະເໝີໄປ ແລະ ບາງຄັ້ງທ່ານກໍອາດຈະໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ຕຳແໜ້ງໜ້າທີ່ໃນທາງທີ່ຜິດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງທ່ານ.

3. ກາ

Alexas_Fotos

ກາໝາຍເຖິງຜູ້ສົ່ງສານຂອງຂ່າວຮ້າຍໃນບາງຄວາມເຊື່ອ ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ວ່າກາເປັນສັດທີ່ສະຫຼາດຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດປັບໂຕໄດ້ເກັ່ງອີກດ້ວຍ. ຖ້າທ່ານເລືອກກາ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານເຊື່ອງຄວາມມືດໄວ້ພາຍໃນໂຕທ່ານໄດ້ດີ, ທ່ານສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບສະຖານະການຮອບໂຕໄດ້ດີຫຼາຍ, ທ່ານເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງຄົນອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນອື່ນຈົນກວ່າທ່ານຈະຖືກທຳຮ້າຍກ່ອນ ເອີ້ນໄດ້ວ່າໃຜແຮງມາກໍແຮງກັບ.

4. ໝາປ່າ

raincarnation40

ໝາປ່າເປັນສັດເລິກລັບ ຄົນຈະມັກເບິ່ງວ່າໝາປ່ານັ້ນມີນິໄສທີ່ຮ້າຍ ແລະ ປ່າເຖື່ອນ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງກໍຄືໝາປ່າເປັນສັດທີ່ຮັກຄວາມສະຫງົບສຸກ.​ ຫາກທ່ານເລືອກໝາປ່າ ແປວ່າປົກກະຕິແລ້ວທ່ານບໍ່ມີພິດມີໄພກັບໃຜ ແຕ່ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ໂມໂຫ ຫຼື ທຳຮ້າຍ ຄົນໆນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຮຸນແຮງກວ່າ ກັບໄປຢ່າງແນ່ນອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢ່າງແທ້ຈິງກໍຄືມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ທີ່ມີໄວ້ມອບໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເໝາະສົມກັບມັນນັ້ນເອງ.

5. ແຮ້ງ

Free-Photos

ແຮ້ງເປັນນົກລ່າເຍື່ອຊະນິດໜຶ່ງ. ຖ້າສັດໂຕທຳອິດທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານແມ່ນແຮ້ງ ນັ້ນສະແດງວ່າທ່ານອາດຈະມີດ້ານມືດທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ພາຍໃຕ້ບຸກຄະລິກທີ່ງຽບໆຂອງທ່ານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານສາມາດເອົາໂຕລອດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບມັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ຄົນທີ່ເລືອກແຮ້ງຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ເປັນຕາຢ້ານອີກປະເພດໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ລຶກໃນຫຼາຍ.

6. ເຈຍ

Salmar

ຫາກເຈຍເປັນສັດທີ່ທ່ານເລືອກ ນັ້ນແປວ່າທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ທ່ານມີວິທີການເບິ່ງໂລກໃນມຸມຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານບໍ່ຈຳກັດຂອບເຂດຂອງພື້ນຖານທາງສັງຄົມ. ບາງຄັ້ງທ່ານກໍເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ຂີ້ລະແວງ, ຫຼາຍໆຄົນມັກບອກວ່າທ່ານຄິດຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ຈິງມັນກໍເໝາະສົມແລ້ວ ເພາະໂລກເຮົາປັດຈຸບັນນີ້ກໍມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

7. ເສືອດຳ

Burrard-Lucas

ເສືອດຳເປັນສັດທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແລະ ເປັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືໃນວັດທະນະທຳຕ່າງໆ. ຖ້າເສືອດຳເປັນສັດທີ່ທ່ານເລືອກ ທ່ານກໍເປັນຄົນທີ່ເລິກລັບ ແລະ ມີພະລັງອັນມະຫາສານ.​ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ທ່ານຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ເວລາໂຕ້ຕອບໃຜຈະໂຕ້ຕອບແບບແຮງໆ ແຕ່ກໍມີວິທີການສະເພາະຂອງທ່ານແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຜໆກໍເຮັດໄດ້ ແລະ ດ້ານດີຂອງທ່ານຄືທ່ານຈະປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ. ຢ່າໃຫ້ໃຜຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທ່ານໂມໂຫເລີຍ ເພາະທ່ານຈະຈີກພວກເຂົາອອກເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : SistaCafe

ງານນີ້ຕ້ອງບໍ່ພາດ "2019 K-Beauty Product Festival" ສູນລວມເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີຄຸນນະພາບດີ ຍີ່ຫໍ້ດັງ

ງານນີ້ຕ້ອງບໍ່ພາດ "2019 K-Beauty Product Festival" ສູນລວມເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີຄຸນນະພາບດີ ຍີ່ຫໍ້ດັງ

7 ພາສາກາຍງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈ ແລະ ຈົດຈຳເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

7 ພາສາກາຍງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈ ແລະ ຈົດຈຳເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເກັບໄວ້ເປັນໄອເດຍ 15 ແບບແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນທ້າຍປີ 2019

ເກັບໄວ້ເປັນໄອເດຍ 15 ແບບແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນທ້າຍປີ 2019

5 ຂໍ້ຄິດ ເຮັດບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນພິທີຕັກບາດ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ

5 ຂໍ້ຄິດ ເຮັດບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນພິທີຕັກບາດ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ

5 ວິທີອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າໜັກແບບຜິດໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

5 ວິທີອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າໜັກແບບຜິດໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວັດທະນະທຳການ “ບໍ່ຍ່າງໄປກິນໄປ” ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວັດທະນະທຳການ “ບໍ່ຍ່າງໄປກິນໄປ” ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃຫ້ກວດດ່ວນ! ເພາະອາດເປັນຍ້ອນ 6 ສາເຫດນີ້

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃຫ້ກວດດ່ວນ! ເພາະອາດເປັນຍ້ອນ 6 ສາເຫດນີ້

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພື້ນຕຳນານການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພື້ນຕຳນານການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ປະເທດໃດໃຊ້ "ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (EV)" ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ?

ປະເທດໃດໃຊ້ "ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (EV)" ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ?

"ມົນລະພິດທາງອາກາດ" ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນ-ທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ

"ມົນລະພິດທາງອາກາດ" ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນ-ທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ

"ສາຍສີດກົ້ນ" ຄວນສີດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ຫຼື ສີດຈາກຫຼັງໄປໜ້າ?

"ສາຍສີດກົ້ນ" ຄວນສີດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ຫຼື ສີດຈາກຫຼັງໄປໜ້າ?

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

ຮູ້ຈັກບໍ່? "ກະແຈລັບ" ໃນລົດ ກັບປະໂຫຍດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

ຮູ້ຈັກບໍ່? "ກະແຈລັບ" ໃນລົດ ກັບປະໂຫຍດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

5 ອາຫານຊ່ວຍຍ່ອຍ ຫຼຸດຜ່ອນອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈັດໜັກບຸບເຟ້

5 ອາຫານຊ່ວຍຍ່ອຍ ຫຼຸດຜ່ອນອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈັດໜັກບຸບເຟ້

5 ເຕັກນິກພິຊິດໃຈແຂກໃນງານແຕ່ງດອງ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກັບງານຂອງທ່ານ

5 ເຕັກນິກພິຊິດໃຈແຂກໃນງານແຕ່ງດອງ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກັບງານຂອງທ່ານ

10 ເຕັກນິກ “ລົດໜ້າທ້ອງ” ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນແທ້

10 ເຕັກນິກ “ລົດໜ້າທ້ອງ” ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນແທ້

ທະເລໝອກ 7 ແຫ່ງໃນເມືອງລາວ ໜ້າໜາວນີ້ຕ້ອງໄປເບິ່ງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ທະເລໝອກ 7 ແຫ່ງໃນເມືອງລາວ ໜ້າໜາວນີ້ຕ້ອງໄປເບິ່ງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

Nissan TERRA SUV ຕອບໂຈດທຸກຄວາມທ້າທາຍ ມາຫາຄຳຕອບກັນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ

Nissan TERRA SUV ຕອບໂຈດທຸກຄວາມທ້າທາຍ ມາຫາຄຳຕອບກັນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ

ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສູງ! ກຽມເປີດ 'ພູຜາມ່ານ' ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂຫນ-ປີນ-ໄຕ່ Skywalk ເໜືອປ່າຫິນ

ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄວາມສູງ! ກຽມເປີດ 'ພູຜາມ່ານ' ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂຫນ-ປີນ-ໄຕ່ Skywalk ເໜືອປ່າຫິນ

ແຕ້ມຄິ້ວງ່າຍໆໄດ້ໃນ 4 ຂັ້ນຕອນ ເໝາະກັບມືໃໝ່ຫັດແຕ້ມ

ແຕ້ມຄິ້ວງ່າຍໆໄດ້ໃນ 4 ຂັ້ນຕອນ ເໝາະກັບມືໃໝ່ຫັດແຕ້ມ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ