ວັນສຸກ ທີ 6 ທັນວາ 2019

ເປີດຈັນຍາບັນ 23 ຂໍ້ ທີ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ເປີດຈັນຍາບັນ 23 ຂໍ້ ທີ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງບຸກຄົນໃນແຕ່ລະສາຂາອາຊີບລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງອາຊີບຕົນເອງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານເປັນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຄົນໃນສັງຄົມທີ່ພົວພັນວຽກງານກັບບຸກຄົນອາຊີບນັ້ນໆ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ- ກໍມີຈັນຍາບັນ ເປັນບ່ອນອີງເຊັ່ນກັນ ໂດຍຈັນຍາບັນດັ່ງກ່າວແບ່ງອອກເປັນ 4 ໝວດ ລວມມີທັງໝົດ 23 ຂໍ້ ເຊິ່ງກຳນົດໃນດຳລັດເລກທີ 184/ລບ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຈັນຍາບັນທັງ 23 ຂໍ້ທີ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ອີງຕາມດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ມີຫຍັງແດ່ ໄປຮູ້ຈັກນຳກັນເລີຍ:

ຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ

1. ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ມີຫຼັກໝັ້ນມິດ-ສັດຕູຈະແຈ້ງ, ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຄອນແຄນຕໍ່ສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມີຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ນ້ໍາໃຈເສຍສະຫຼະສູງ ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;

2. ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ສາມັກຄີ, ຮັກແພງ, ຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ ມີຄວາມຜູກພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບມະຫາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເຄົາລົບສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ມີແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລຽບງ່າຍ, ຮັບຜິດຊອບ ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ປະຕິບັດຕົນກົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ດຸໝັ່ນຮໍ່າຮຽນສະແຫວງຫາສິ່ງໃໝ່ໆ ອັນທີ່ ກ້າວໜ້າ.

ຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ

3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;

4.ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດ ຂອງວິຊາຊີບ, ປະຕິບັດຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

5. ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການໃນດ້ານວິຊາຊີບທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນມືອາຊີບ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ຕັດສີນບັນຫາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການ. - ຍຶດໝັ້ນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງມີຄຸນນະທໍາ ແລະ ຍຸຕິທໍາ;

7. ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາຊີບຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອຖື, ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນການຈັດຕັ້ງ;

8. ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ສັດຊື່ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ.

ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ

9. ປະພຶດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ໃນຂອບເຂດການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມສຸດຈະລິດ, ສະເໝີພາບ ແລະ ປາສະຈາກອະຄະຕິ;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຂອງຕົນສຸດຄວາມສາມາດ, ຮອບຄອບ, ວ່ອງໄວ, ປອດໃສ, ຖືກຕ້ອງ, ສົມເຫດ ສົມຜົນ ເພື່ອປົກປ້ອງກຽດສັກ ສີ ຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນສໍາຄັນ;

11. ໃຊ້ເວລາທາງລັດຖະການ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການຈັດຕັ້ງ;

12. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ;

13. ບໍ່ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ພີ່ນ້ອງ ແລະ ພັກພວກ ຈະແມ່ນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ;

14. ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງມີຫຼັກການ, ລັກສະນະສ້າງສັນ, ຈິງໃຈ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ ຕາມ - ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;

15. ໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບນັບຖື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນດ້ວຍກັນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍບໍ່ກ້າວກ່າຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກັນ;

16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ເຄົາລົບການຕົກລົງ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ນັບຖື ໃຫ້ກຽດຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ;

17. ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ມີຄຸນນະທໍາ, ສັດຊື່, ປະດິດສ້າງ, ສອນ ແລະ ແນະນໍາວຽກງານ, ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜັບສະໜຸນ, ຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ຜູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;

18. ປະຕິບັດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການຈັດຕັ້ງ, ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ຊ່ວຍເຫຼືອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ເພື່ອນ ຮ່ວມງານ.

ຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ

19. ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ມີນ້ໍາໃຈເສຍສະຫຼະ, ສຸພາບອ່ອນໂຍນ, ຊີ້ແຈງແນະນໍາດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຈິງໃຈ;

20. ໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ, ວ່ອງໄວ, ເປັນທໍາ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກເພດ, ອາຍຸ, ເຜົ່າ, ຖານະ - ທາງສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື;

21. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງລັດຖະການ;

22. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່ ໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມເປັນສໍາຄັນ;

23. ບໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງ, ສິດ, ອໍານາດຂົ່ມຂູ່, ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Lao Official Gazette

ພາບ : Jakub Hałun

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ