ວັນອັງຄານ ທີ 20 ເມສາ 2021

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ອາການຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ອາການຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ບາງ​ຄົນ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ໂຮງໝໍ​ໄປ​ນອນ​ຮັກສາ​ງ່າຍໆ ບໍ່​ເທ່ົາໃດ​ມື້​ກໍກັບ​ບ້ານ ແຕ່​ບາງ​ຄົນ​ສາມາດ​ມີ​ອາການ​ໜັກ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສຸກເສີນ ໃຫ້​ເລືອດ, ໃຫ້​ນ້ຳ​ເກືອ ຫາກ​ຮ່າງກາຍ​ອ່ອນແອ​ຈົນ​ບໍ່​ສາມາດ​ຕ້ານ​ທານ​ໄຫວ ຫຼື ​ເຂົ້າ​ສູ່​ພາ​ວະ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ກະ​ແສ​ເລືອດ ກໍ​ອາດ​ເສຍຊີວິດ​ພາຍ​ໃນ​ເວລາ​ບໍ່​ເທົ່າໃດ​ມື້​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ປັດຈຸບັນ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ດ້ານ​ສາທາລະນະສຸກ ​ແລະ ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ລາວ ເພາະ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ຈາກ​ທຸກ​ພາກ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ ແລະ ​ພະຍາດ​ນີ້​ມັກ​ລະບາດຫຼາຍ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນ​ເພາະ​ມີຍຸງ​ລາຍຫຼາຍ.

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຄື ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັວ​ເດັງ​ກີ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄວ​ຣັສ​ຊະນິດ​ໜຶ່ງ ມີຍຸງ​ລາຍ​ເປັນ​ພາ​ຫະ​ນຳ​ພະຍາດ ກ່າວ​ຄື ຍຸງລາຍ​ຈະ​ກັດ​ຄົົນທີ່​ເປັນ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ກັດ​ຄົົນທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ແພ່ເຊື້ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ໆຕໍ່ໄປ.

ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂອງ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ

ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ ມັກ​ຕິດ​ຕໍ່​ຈາກ​ຄົນ​ໄປ​ສູ່​ຄົນ ຊຶ່ງ​ມີຍຸງ​ລາຍ​ເປັນ​​ພາ​ຫະ​ທີ່​ສຳຄັນ (Aedes aegypt) ໂດຍຍຸງ​ໂຕແມ່​ຈະ​ກັດ ​ແລະ ​ດູດ​ເລືອດ​ຂອງ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ເດງ​ກີ. ຈາກ​ນັ້ນ​ເຊື້ອ​ຈະ​ເຂົ້າໄປ​ຟັກ​ໂຕ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ຈຳນວນ​ໃນ​ໂຕຍຸງ​ລາຍ ເຮັດໃຫ້​ມີ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ຢູ່ໃນໂຕ​ຂອງຍຸງ​ຕະຫຼອດໄລຍະ​ເວລາ​ຂອງ​ມັນ​ປະ​ມານ 1 - 2 ເດືອນ ແລ້ວ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຊື້ອ​ໄປ​ສູ່​ຄົົນທີ່​ຖືກ​ກັດ​ໄດ້. ຍຸງລາຍ​ເປັນຍຸງ​ທີ່​ອາໄສ​ຢູ່ໃນ​ບໍລິເວນ​ບ້ານເຮືອນ, ມັກ​ອອກ​ກັດ​ເວລາ​ກາງ​ເວັນ, ມີ​ແຫຼ່ງ​ເພາະ​ພັນ ຄື ນ້ຳ​ນິ້ງ​ທີ່​ຂັງ​ຢູ່ໃນ​ພາ​ຊະນະ​ເກັບ​ນ້ຳ​ຕ່າງ​ໆ ເຊັ່ນ: ໂອ່ງນໍ້າ, ໂຖດອກ​ໄມ້, ຖ້ວຍ​ຮອງ​ຂາ​ຕູ້, ຈານ, ຊາມ, ກະ​ປ໋ອງ, ໝໍ້, ຢາງລົດ ຫຼື​ ກະ​ຖາງດອກໄມ້ ເປັນ​ຕົ້ນ.

ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ ພົບ​ຫຼາຍ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ໃນ​ລະດູ​ນີ້​ເດັກນ້ອຍມັກ​ຈະ​ຢູ່ເຮືອນຫຼາຍກວ່າ​ລະດູ​ອື່ນ​ໆ ພ້ອມ​ທັງຍຸງ​ລາຍ​ຍັງມີ​ການ​ແພ່​ພັນຫຼາຍ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ໆ ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອາດ​ພົບ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ​ນີ້​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​​ປີ.

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ອັນຕະລາຍ​ເຖິງ​ຊີວິດ

ຜູ້​ປ່ວຍ​ບາງລາຍ​ພຽງແຕ່ມີ​ອາການ​ໄຂ້​ຂຶ້ນ​ສູງ ພໍ​ໄຂ້​ຫຼຸດ​ກໍ​ກັບ​ບ້ານ​ໄດ້​ເລີຍ ແຕ່​ຜູ້​ປ່ວຍ​ບາງລາຍ​ອາການ​ໜັກ ທັງ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເຊື້ອ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ ແລະ ​ພູ​ມ​ຕ້ານ​ທານ​ພະຍາດ​ຂອງ​ຕົວ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ເອງ ຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ຄວາມ​ຮຸນແຮງ​ຂອງ​ອາການ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ກັນ.

ໄລຍະທີ່​ອັນຕະລາຍ​ທີ່ສຸດ ຂອງ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ

ໃນ​ໄລຍະທີ່ຮັກສາ​ຕົວ​ຈົນ​ໄຂ້​ຫຼຸດ ພາຍ​ໃນ 48 ຊົ່ວ​ໂມງ ຜູ້​ປ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ອາການ​ໜັກ​ອາດ​ເກີດ​ອາການ​ຊັອກ ຫຼື ​ເລືອດ​ອອກ​ຕາມ​ຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງ​ສາ​ເຫດ​ຈາກ​ການ​ເສຍຊີວິດ​ໃນ​ພະຍາດ​ນີ້​ກໍ​ມາ​ຈາກ​ອາການ​ຊັອກ, ຮ່າງກາຍ​ຂາດ​ນ້ຳ​ຢ່າງ​ຮຸນແຮງ (ເຖິງວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ມີ​ອາການ​ຂາດ​ນ້ຳ​ຈາກ​ພາຍນອກ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ), ນ້ຳ​ໃນ​ຫຼອດ​ເລືອດ​ຈະ​ໄຫຼ​ໄປ​ຢູ່ໃນ​ເນື້ອ​ເຍື່ອ​ຂ້າງ​ຄຽງ, ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​ຫຼຸດລົງ ຈົນ​ເກີດ​ອາການ​ຊັອກ​ຕາມ​ມາ ແຕ່​ຫາກ​ບໍ່​ສະແດງ​ອາການ​ໃດ​ໆ ກໍ​ຈະ​ຖື​ວ່າ​ປອດໄພ​ແລ້ວ.

ລັກສະນະ​ຂອງຍຸງ​ລາຍ

ຍຸງລາຍ​ທີ່​ເປັນ​ພາ​ຫະ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຄື: ຍຸງລາຍ​ໂຕແມ່ ມີ​ລັກສະນະ​ເປັນ​ລາຍ​ສີ​ຂາວ​ສະຫຼັບ​ດຳ​ທີ່​ທ້ອງ, ລຳ​ຕົວ ​ແລະ ​ຂາ. ພົບຫຼາຍ​ຕາມ​ເຮືອນ ​ແລະ ​ໃນ​ສວນ ອອກ​ຫາ​ກິນ​ໃນ​ເວລາ​ກາງ​ເວັນ ​ແລະ ​ຂະຫຍາຍ​ພັນ​ໂດຍ​ວາງ​ໄຂ່​ໃນ​ນ້ຳ​ນິ້ງ ພົບ​ເລື້ອຍ​ຕາມ​ພາ​ຊະນະ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ຂັງ ເຊັ່ນ: ໂອ່ງ​ນ້ຳ, ໂຖ​ດອກ​ໄມ້, ຈານ​ຮອງ​ຂາ​ຕູ້​ຂອງກິນ, ຢາງ​ລົດເກົ່າ ແລະ ​ເສດວັດສະ​ດຸ​ອື່ນ​ໆ ເປັນ​ຕົ້ນ.

ອາການ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແບ່ງ​ເປັນ 3 ໄລຍະ​ໄດ້​ແກ່:

ໄລຍະທີ 1 ໄລຍະ​ໄຂ້​ສູງ ຜູ້​ປ່ວຍ​ຈະ​ມີ​ໄຂ້​ສູງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກະທັນຫັນ ​ແລະ ​ໄຂ້​ຈະ​ສູງ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ​ຢູ່​ປະ​ມານ 2-7 ມື້, ກິນ​ຢາຫຼຸດ​ໄຂ້ ໄຂ້​ມັກ​ຈະ​ບໍ່​ຫຼຸດ, ໜ້າ​ແດງ, ຕາ​ແດງ, ປວດ​ເມື່ອຍ​ກ້າມ​ຊີ້ນ, ປວດ​ຫົວ, ຫິວ​ນ້ຳ, ເບື່ອ​ອາຫານ, ຮາກ, ຊຶມ, ບາງລາຍ​ອາດ​ປວດ​ທ້ອງ​ບໍລິເວນ​ຊາຍ​ໂຄງ​ຂວາ ​ຫຼື​ ປວດ​ທ້ອງ​ທົ່ວ​ໄປ ແລະ​ ອາດ​ມີ​ອາການຖ່າຍບໍ່ສະດວກ ​ຫຼື​ ຖ່າຍ​ແຫຼວ​ຮ່ວມ​ນຳ. ສ່ວນຫຼາຍ​ມັກ​ບໍ່​ມີ​ອາການ​ຄັດ​ດັງ, ນ້ຳ​ມູກ​ໄຫຼ​ ຫຼື​ ໄອຫຼາຍ​ ແຕ່​ບາງລາຍ​ອາດ​ມີ​ອາການ​ເຈັບ​ຄໍ, ຄໍ​ແດງ ​ແລະ ​ໄອເລັກ​ນ້ອຍ. ​ປະ​ມານ​ວັນທີ 3 ອາດ​ມີ​ຜື່ນ​ແດງ ບໍ່​ຄັນ​ ຂຶ້ນ​ຕາມ​ແຂນ​ຂາ ​ແລະ ​ລຳ​ຕົວ​ຢູ່​ປະ​ມານ 2-3 ມື້. ບາງລາຍ​ອາດ​ມີ​ຈ້ຳ​ຂຽວ ​ຫຼື ​ຈຸດ​ເລືອດ​ອອກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ຊຶ່ງ​ມີ​ລັກສະນະ​ເປັນ​ຈຸດ​ສີ​ແດງ​ນ້ອຍ​ໆ ຂຶ້ນ​ຕາມ​ໜ້າ, ແຂນ​ຂາ, ຂີ້ແຮ້, ໃນ​ຊ່ອງ​ປາກ ແລະ​ອາດ​ພົບ​ຕັບ​ໃຫຍ່ກົ​ດ​ເຈັບ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້. ໃນໄລຍະ​ນີ້​ຖ້າ​ມີ​ອາການ​ຮຸນແຮງ​ຈະ​ປາກົດ​ອາການໄລຍະທີ 2 ຕໍ່ໄປ.

ໄລຍະທີ 2 ໄລຍະ​ຊັອກ​ ແລະ​ ມີ​ເລືອດ​ອອກ ອາການ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ໄລຍະວັນທີ 3 - 7 ຂອງ​ພະຍາດ​ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໄລຍະວິກິດ ໂດຍ​ອາການ​ໄຂ້​ຈະ​ຫຼຸດລົງ​ຢ່າງ​ວ່ອງໄວ ​ແຕ່​ຜູ້​ປ່ວຍ​ມັກ​ມີ​ອາການ​ຊຸດ​ໜັກ​ ແລະ ​ມີ​ພາ​ວະ​ຊັອກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຄື: ກະວົນ​ກະ​ວາຍ, ເຫື່ອ​ອອກ, ໂຕ​ເຢັນ, ມື​ຕີນ​ເຢັນ, ຍ່ຽວ​ອອກ​ໜ້ອຍ, ກຳມະຈອນ​ເຕັ້ນ​ເບົາ​ແຕ່​ໄວ, ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​ຕ່ຳ ແລະ ຊຶມ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້​ອາດ​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ຕາມ​ຜິວ​ໜັງ ​ຫຼື​ ມີ​ຈ້ຳ​ຂຽວ​ເກີດຂຶ້ນ, ເລືອດດັງ​ໄຫຼ, ຮາກ ແລະ ຖ່າຍ​ໜັກ​ເປັນ​ເລືອດ​ສົດ​ໆ  ຫຼື​ ເປັນ​ສີ​ກາ​ເຟ. ໄລຍະ​ນີ້​ກິນ​ເວລາ​ປະ​ມານ 24 – 48 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບ​ການຮັກສາ​ທີ່​ທັນ​ ອາດ​ອັນຕະລາຍ​ເຖິງ​ຊີວິດ​ໄດ້. ແຕ່​ຖ້າ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ສາມາດ​ຜ່ານ​ໄລຍະວິກິດ​ນີ້​ໄປ​ໄດ້​ກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ສູ່ໄລຍະທີ 3.

ໄລຍະທີ 3 ໄລຍະ​ຟື້ນ​ຕົວ ໃນລາຍ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການຮັກສາ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ແລະ ​ທັນເວລາ ພາ​ວະ​ຊັອກ​ບໍ່​ຮຸນແຮງ​ອາການ​ຕ່າງ​ໆ​ຈະ​ເລີ່ມ​ດີ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ອາການ​ທີ່​ສະແດງ​ວ່າ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ດີ​ຂຶ້ນ ຄື: ເລີ່ມ​ກິນອາຫານ​ໄດ້, ລຸກ​ນັ່ງ​ໄດ້ ແລະ ​ຮ່າງກາຍ​ຈະ​ຄ່ອຍ​ໆ​ຟື້ນ​ຕົວ​ສູ່​ສະພາບ​ປົກກະຕິ. ໄລຍະ​ນີ້​ອາດ​ກິນ​ເວລາ​ປະ​ມານ 2-3 ມື້ ລວມໄລຍະ​ເວລາ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ພາ​ວະ​ແຊກ​ຊ້ອນ​ປະ​ມານ 7-10 ມື້.

ການ​ປິ່ນປົວພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ

ການຮັກສາ ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງລາຍ ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ທີ່​ມີ​ລິດ​ສະເພາະ​ຕົວ​ສຳລັບ​ກຳຈັດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ເດງ​ກີ. ການຮັກສາ​ຕາມ​ອາການ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສົມຄວນ​ເຮັດຫຼາຍ​ທີ່ສຸດ. ໃນ​ຂັ້ນ​ທຳອິດ​ເມື່ອ​ມີ​ໄຂ້​ສູງ​ຈະໃຫ້​ຢາ​ປາຣາເຊຕາໂມນ ຫ້າມ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຢາ​ແອສ​ໄພ​ຣິນ​ຢ່າງເດັດ​ຂາດ ເພາະ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເລືອດ​ອອກ​ຮຸນແຮງ​ຂຶ້ນ. ຫາກ​ມີ​ອາການ​ປວດຮາກ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຢາ​ແກ້​ປວດຮາກ ​ແລະ ​ໃຫ້​ດື່ມ​ນ້ຳ​ເກືອ​ແຮ່ ຫຼື ​ນ້ຳ​ໝາກໄມ້​ເທື່ອ​ລະ​ນ້ອຍ ແຕ່​ເລື້ອຍ. ລວມທັງ​ສັງເກດ​ອາການ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ພາ​ວະ​ຊັອກ​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ພາ​ວະ​ຊັອກ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມັກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄລຍະທີ່​ໄຂ້​ຫຼຸດ. ຜູ້​ປົກຄອງ​ຄວນ​ຮູ້​ອາການ ໄດ້​ແກ່: ອາການ​ປວດ​ທ້ອງ, ຍ່ຽວ​ໜ້ອຍ​ລົງ, ມີ​ອາການ​ກະວົນ​ກະວາຍ ຫຼື​ ເຊື່ອງ​ຊຶມ, ມື​ຕີນ​ເຢັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ໄຂ້​ຫຼຸດ, ໜ້າ​ມືດ, ເປັນ​ວິນງ່າຍ, ຫາກ​ເກີດ​ອາການ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ໃຫ້​ຮີບ​ນຳ​ໂຕ​ສົ່ງ​ໂຮງໝໍ​ທັນ​ທີ.

ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນເອງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກຍຸງ​ລາຍ​ກັດ

1. ນອນ​ໃນ​ມຸ້ງ​ ຫຼື ​ຫ້ອງ​ທີ່​ມີ​ມຸ້ງ​ລວດ.
2. ໄຕ້​ຢາ​ກັນຍຸງ ​ຫຼື​ ໃຊ້​ຢາ​ທາ ​ຫຼື​ ຢາ​ສີດ​ກັນຍຸງ ແລະ​ ຄວນ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.
3. ບໍ່​ຄວນ​ຢູ່ໃນ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ອັບ​ລົມ ​ຫຼື​ ເປັນ​ມຸມ​ມືດ ມີ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ໜ້ອຍ.
4. ໝັ່ນ​ອາບ​ນ້ຳ​ຊຳລະ​ຮ່າງກາຍ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ເພາະ​ເຫື່ອ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ໃຫ້ຍຸງ​ກັດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ວິທີ​ຄວບ​ຄຸມ​ແຫຼ່ງ​ແພ່​ພັນຍຸງ​ລາຍ ເຮັດ​ໄດ້​ດັ່ງ​ນີ້:

1. ກຳຈັດ - ທຳລາຍ - ຝັງ - ເຜົາ ເສດ​ພາ​ຊະນະ​ທີ່​ບໍ່​ໃຊ້​ພາຍ​ໃນ​ເຮືອນ ​ແລະ ​ບໍລິເວນ​ອ້ອມ​ເຮືອນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ນ້ຳ​ຂັງ.
2. ຄວນ​ປິດ​ຝາ​ໂອ່ງ​ນ້ຳ​ດື່ມ, ນ້ຳ​ໃຊ້ ໃຫ້​ສະໜິດ.
3. ໃສ່​ສະບູຝຸ່ນ ​ຫຼື​ ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ ​ຫຼື​ ເກືອ​ແກງ​ ຫຼື​ ຂີ້​ເທົ່າ ​ຫຼື​ ຊາຍ​ອະ​ເບດ ຫຼື​ ເທ​ນ້ຳ​ເດືອດ​ລົງ​ໃນ​ຈານ​ຮອງ​ຂາ​ຕູ້​ທຸກ​ອາທິດ.
4. ໃສ່​ປາ​ຫາງ​​ຍູງ​ລົງ​ໃນ​ອ່າງ​ບົວ, ຖັງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ໃນ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ເພື່ອ​ກິນ​ລູກ​ນ້ຳ.
5. ຂັດ​ລ້າງ​ພາ​ຊະນະ​ເກັບ​ກັກ​ນ້ຳ ເພື່ອ​ກຳຈັດຍຸງ​ລາຍ.
6. ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ໃນໂຖ​ດອກ​ໄມ້​ທຸກ 7 ມື້ ເພື່ອ​ທຳລາຍ​ໄຂ່ຍຸງ​ລາຍ.
7. ອະນາໄມ​ຮາງ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ຝົນ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ.
8. ປັບ​ປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ອ້ອມເຮືອນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ ໃຫ້​ສະ​ອາດ.

ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຕົນເອງ

1. ໃນໄລຍະ 2 - 3 ມື້​ທຳອິດ ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ໄຂ້​ຖ້າ​ຍັງ​ຮັບກິນອາຫານ​ ແລະ ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ໄດ້, ບໍ່​ຮາກ, ບໍ່​ປວດ​ທ້ອງ, ບໍ່​ມີ​ຈ້ຳ​ເລືອດ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ອາການ​ເລືອດ​ອອກ ​ຫຼື ​ພາ​ວະ​ຊັອກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຄວນ​ປະຕິບັດ​ດັ່ງ​ນີ້:

- ໃຫ້​ຜູ້​ປ່ວຍ​ພັກ​ຜ່ອນຫຼາຍ​ໆ
- ຫາກ​ມີ​ໄຂ້​ສູງ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຜ້າ​ຈຸບ​ນ້ຳ​ເຊັດ​ໂຕ​ເລື້ອຍໆ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຢາຫຼຸດ​ໄຂ້​ປາ​ຣາ​ເຊ​ຕາໂມນ. ຜູ້ໃຫຍ່​ກິນ 1-2 ເມັດ, ເດັກ​ໃຫຍ່ ½ - 1 ເມັດ, ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃຊ້​ຊະນິດ​ນ້ຳ​ເຊື່ອມ 1- 2 ບ່ວງ​ຊາ. ຖ້າ​ຍັງມີ​ໄຂ້​ກິນຊ້ຳ​ໄດ້​ທຸກ 6 ຊົ່ວ​ໂມງ ຫ້າມ​ໃຫ້​ຢາ​ແອສ​ໄພ​ຣິນ ໂດຍ​ເດັດ​ຂາດ ເພາະ​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ.
- ຖ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ເດັກ ​ແລະ ​ເຄີຍ​ຊັກ ຄວນ​ໃຫ້​ກິນຢາ​ກັນ​ຊັກ​ໄວ້​ກ່ອນ.
- ກິນ​ອາຫານ​ອ່ອນ​ໆ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ​ຕົ້ມ, ໂຈ​ກ ແລະ ​ດື່ມ​ນ້ຳຫຼາຍ​ໆ.
- ເຝົ້າ​ສັງເກດ​ອາການ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ.

2. ຖ້າ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ຮາກຫຼາຍ ​ຫຼື​ ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ ຫຼື​ ມີ​ພາ​ວະ​ຊັອກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄວນ​ຮີບ​ສົ່ງ​ໂຮງໝໍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : sanook! , ramaclinic

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ