ວັນສຸກ ທີ 13 ທັນວາ 2019

ສຳລັບລູກນ້ອຍ 2-3 ປີ “ລົງໂທດ” ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕີ

ສຳລັບລູກນ້ອຍ 2-3 ປີ “ລົງໂທດ” ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕີ

ວິທີການລົງໂທດເດັກນ້ອຍດ້ວຍການ “ຕີ” ບໍ່ວ່າຈະຕີຄ່ອຍ, ຕີແຮງ, ຕີກົ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກ ແຕ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ອາດຈະມີຜົນກັບພຶດຕິກຳດື້ຂອງລູກໃນອະນາຄົດໄດ້. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງກັນວ່າ ຖ້າລູກດື້ແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ພໍ່ແມ່ສາມາດລົງໂທດລູກແບບໃດໄດ້ແດ່ ທີ່ເປັນການສອນໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ລູກເຮັດຢູ່ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຄວບຄຸມການເຮັດຜິດເລັກໆນ້ອຍໆຂອງລູກ.

ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ: ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍທີ່ຈະລົງໂທດລູກ

ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງເລີຍທີ່ຈະລົງໂທດລູກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 1-3 ປີ ເພາະລູກໃນໄວນີ້ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າການລົງໂທດພຽງເລັກນ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຫາກພໍ່ແມ່ຈະລົງໂທດລູກ ຈະຕ້ອງຄິດໄວ້ຕະຫຼອດວ່າ ການລົງໂທດນັ້ນ ຈະເປັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.

  • ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ ຫາກລູກມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ການລົງໂທດຄວນເຮັດໃນທັນທີ ຢ່າເລື່ອນເວລາອອກໄປ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ການເຊື່ອງໂຍງກັນລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ບໍ່ດີກັບຜົນຂອງພຶດຕິກຳຈະຫາຍໄປຈາກຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຮັດຜິດຫຍັງ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກລົງໂທດ.
  • ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂທດ ຕ້ອງເທົ່າກັບການເຮັດຜິດ
  • ຢ່າຂູ່ທີ່ຈະຖິ້ມລູກແລ້ວຍ່າງໜີໄປເດັດຂາດ ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກອຶດອັດ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜິດເຂົ້າເວົ້າອີກດ້ວຍ.

ວິທີການລົງໂທດແບບ “ບໍ່ຕ້ອງຕີ”

1. ງົດສະແດງຄວາມຮັກ: ລູກຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະ ການຍອມຮັບຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ສຸດ. ລູກຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບການຖືກບໍ່ສົນໃຈ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ສາມາດລົງໂທດລູກດ້ວຍວິທີນີ້ໄດ້ ໂດຍອາດຈະເປັນເວລາສັ້ນໆ 30-60 ວິນາທີ ແລະ ອະທິບາຍສັ້ນໆ ໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ສະບາຍໃຈກັບພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງລູກ.

2. ຂຶ້ນສຽງ, ເຮັດສຽງແຂງ: ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ຖີ່ເກີນໄປ ແລະ ຄວນເຮັດໃນຍາມສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສຽງແຂງຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ລູກເຄີຍເຊື່ອຟັງ ອາດຈະຖືກຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືລົງໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດສຽງແຂງຕ້ອງພະຍາຍາມບໍ່ໃຈຮ້າຍດົນ ເພາະທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍໄວນີ້ ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາຈະກັບເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ.

3. ຢຶດສິດທິພິເສດ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນ: ຄວນບອກລູກກ່ອນວ່າ ລູກຕ້ອງຢຸດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຕ້ອງບອກວ່າຈະລົງໂທດລູກແນວໃດ ເຊັ່ນ “ຖ້າລູກບໍ່ເຊົາດຶກເຄື່ອງຫຼິ້ນ ລູກຈະບໍ່ໄດ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນອີກ”, “ເພາະລູກແບ່ງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນທັງສອງຄົນ”. ສິ່ງສຳຄັນຄື “ຂູ່” ແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງຮັກສາຄຳເວົ້າພ້ອມ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລູກຈະຮຽນຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດແທ້ ແລະ ພວກເຂົາຈະເຮັດອີກ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີຕະຫຼອດ.

**ຢ່າພະຍາຍາມຂູ່ ຫຼື ລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນເຊັ່ນ “ຖ້າລູກບໍ່ເຊົາ ລູກຈະບໍ່ໄດ້ໄປມິນິມາກມື້ນີ້” ແຕ່ລູກຍັງບໍ່ເຊົາ “ເຊົາດຽວນີ້, ຖ້າຍັງບໍ່ເຊົາອີກ ຈະບໍ່ໄດ້ໄປມິນິມາກໝົດອາທິດນີ້” ແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນກຳນົດຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

4. ຂໍເວລານອກ: ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດກັບເດັກນ້ອຍ 2 ປີ ເລີ່ມຈາກເຕືອນກ່ອນວ່າພຶດຕິກຳບໍ່ດີໃດແດ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ “ເວລານອກ”. ເມື່ອເກີດການກະທຳນັ້ນຂຶ້ນ ລູກຕ້ອງໄປນັ່ງຕັ່ງເດັກດື້ ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທັນທີ. ເວລານອກຄວນສັ້ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຜິດ ເຊັ່ນ “ລູກສາມາດກັບມາຫຼິ້ນໄດ້ເມື່ອເຊົາດື້ແລ້ວ”.

ນອກຈາກນີ້, ການຕີກົ້ນເພື່ອລົງໂທດ ສຳລັບເດັກນ້ອຍແລ້ວ ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດ ເພາະຖ້າຫາກສາມາດເລືອກວິທີອື່ນໄດ້ກໍຄວນຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດດ້ວຍການຕີ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕີກົ້ນຄ່ອຍໆ ກໍເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຄວບຄຸມຄວາມຜິດເລັກໆນ້ອຍໆຂອງລູກ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ລູກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເອງຮູ້ສຶກຜິດອີກດ້ວຍເມື່ອຕ້ອງລົງໂທດລູກດ້ວຍການຕີ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : HappyMom.Life , Sanook

ເຕືອນສາຍແຂງ "ດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸດຄວາມໜາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ" ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

ເຕືອນສາຍແຂງ "ດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸດຄວາມໜາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ" ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

"ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ" ອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ

"ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ" ອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ

ລວມ 7 ວິທີແຕ່ງໜ້າແບບຜິດໆ ແຕ່ງແລ້ວບໍ່ລອດ ແຖມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ກ່ອນໄວ

ລວມ 7 ວິທີແຕ່ງໜ້າແບບຜິດໆ ແຕ່ງແລ້ວບໍ່ລອດ ແຖມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ກ່ອນໄວ

ຮູ້ຈັກ "ແມ່ທ້ອງ" ໃນອາຫານ 5 ຊະນິດ ທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາຫານຈານແຊບຂອງທ່ານ

ຮູ້ຈັກ "ແມ່ທ້ອງ" ໃນອາຫານ 5 ຊະນິດ ທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາຫານຈານແຊບຂອງທ່ານ

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຜູ້ຍິງເກັ່ງ “ຫາແຟນຍາກ”?

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຜູ້ຍິງເກັ່ງ “ຫາແຟນຍາກ”?

ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ກິ່ນໂຕແຮງ ເຮັດແນວໃດດີ? 7 ວິທີນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ກິ່ນໂຕແຮງ ເຮັດແນວໃດດີ? 7 ວິທີນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ (ໜຸ່ມໆຮູ້ຄວນໄວ້ ແລ້ວຟ້າວໄປຈັດຫາມາໄວ້ດ່ວນ!)

10 ຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ (ໜຸ່ມໆຮູ້ຄວນໄວ້ ແລ້ວຟ້າວໄປຈັດຫາມາໄວ້ດ່ວນ!)

ລວມໄອເດຍເລັບສີ "Earth Tone" ທາງ່າຍ ລາຍໃດກໍງາມ

ລວມໄອເດຍເລັບສີ "Earth Tone" ທາງ່າຍ ລາຍໃດກໍງາມ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

ຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືມີໂອກາດເກີດ "ພາວະສະໝອງເສື່ອມ" ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 2-3 ເທົ່າ

ຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືມີໂອກາດເກີດ "ພາວະສະໝອງເສື່ອມ" ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 2-3 ເທົ່າ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ອາການ “ແພ້ຕຸ້ມຫູ” ພ້ອມວິທີປົວໃຫ້ເຊົາໄວ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ອາການ “ແພ້ຕຸ້ມຫູ” ພ້ອມວິທີປົວໃຫ້ເຊົາໄວ

ຊວນມາເຮັດ “ນໍ້າໝາກນາວກ້ອນແຊ່ແຂງ” ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ປຸງໄດ້ທຸກເມນູຄາວ ຫວານ ເຄື່ອງດື່ມ

ຊວນມາເຮັດ “ນໍ້າໝາກນາວກ້ອນແຊ່ແຂງ” ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ປຸງໄດ້ທຸກເມນູຄາວ ຫວານ ເຄື່ອງດື່ມ

ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ເຄີຍບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້

ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ເຄີຍບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້

10 ເຕັກນິກຈັດເຮືອນແບບ "ມາຣິເອະ ຄົນໂດະ" ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນ 1 ນາທີ

10 ເຕັກນິກຈັດເຮືອນແບບ "ມາຣິເອະ ຄົນໂດະ" ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນ 1 ນາທີ

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດ?

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດຕາມກົດໝາຍ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດຕາມກົດໝາຍ?

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລວມ 25 ໄອເດຍ “ເລັບໂທນສີເທົາ” ເບິ່ງແນວໃດກໍແພງ

ລວມ 25 ໄອເດຍ “ເລັບໂທນສີເທົາ” ເບິ່ງແນວໃດກໍແພງ

10 ທັກສະຊີວິດທີ່ຄວນສອນລູກຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 10 ປີ

10 ທັກສະຊີວິດທີ່ຄວນສອນລູກຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 10 ປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ