ວັນຈັນ ທີ 19 ສິງຫາ 2019

ສຳລັບລູກນ້ອຍ 2-3 ປີ “ລົງໂທດ” ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕີ

ສຳລັບລູກນ້ອຍ 2-3 ປີ “ລົງໂທດ” ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕີ

ວິທີການລົງໂທດເດັກນ້ອຍດ້ວຍການ “ຕີ” ບໍ່ວ່າຈະຕີຄ່ອຍ, ຕີແຮງ, ຕີກົ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງລູກ ແຕ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ອາດຈະມີຜົນກັບພຶດຕິກຳດື້ຂອງລູກໃນອະນາຄົດໄດ້. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງກັນວ່າ ຖ້າລູກດື້ແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ພໍ່ແມ່ສາມາດລົງໂທດລູກແບບໃດໄດ້ແດ່ ທີ່ເປັນການສອນໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ລູກເຮັດຢູ່ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຄວບຄຸມການເຮັດຜິດເລັກໆນ້ອຍໆຂອງລູກ.

ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ: ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍທີ່ຈະລົງໂທດລູກ

ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງເລີຍທີ່ຈະລົງໂທດລູກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 1-3 ປີ ເພາະລູກໃນໄວນີ້ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າການລົງໂທດພຽງເລັກນ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຫາກພໍ່ແມ່ຈະລົງໂທດລູກ ຈະຕ້ອງຄິດໄວ້ຕະຫຼອດວ່າ ການລົງໂທດນັ້ນ ຈະເປັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.

  • ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ ຫາກລູກມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ການລົງໂທດຄວນເຮັດໃນທັນທີ ຢ່າເລື່ອນເວລາອອກໄປ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ການເຊື່ອງໂຍງກັນລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ບໍ່ດີກັບຜົນຂອງພຶດຕິກຳຈະຫາຍໄປຈາກຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຮັດຜິດຫຍັງ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກລົງໂທດ.
  • ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂທດ ຕ້ອງເທົ່າກັບການເຮັດຜິດ
  • ຢ່າຂູ່ທີ່ຈະຖິ້ມລູກແລ້ວຍ່າງໜີໄປເດັດຂາດ ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກອຶດອັດ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜິດເຂົ້າເວົ້າອີກດ້ວຍ.

ວິທີການລົງໂທດແບບ “ບໍ່ຕ້ອງຕີ”

1. ງົດສະແດງຄວາມຮັກ: ລູກຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະ ການຍອມຮັບຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ສຸດ. ລູກຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບການຖືກບໍ່ສົນໃຈ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ສາມາດລົງໂທດລູກດ້ວຍວິທີນີ້ໄດ້ ໂດຍອາດຈະເປັນເວລາສັ້ນໆ 30-60 ວິນາທີ ແລະ ອະທິບາຍສັ້ນໆ ໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ສະບາຍໃຈກັບພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງລູກ.

2. ຂຶ້ນສຽງ, ເຮັດສຽງແຂງ: ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ຖີ່ເກີນໄປ ແລະ ຄວນເຮັດໃນຍາມສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສຽງແຂງຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ລູກເຄີຍເຊື່ອຟັງ ອາດຈະຖືກຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືລົງໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດສຽງແຂງຕ້ອງພະຍາຍາມບໍ່ໃຈຮ້າຍດົນ ເພາະທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍໄວນີ້ ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາຈະກັບເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ.

3. ຢຶດສິດທິພິເສດ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນ: ຄວນບອກລູກກ່ອນວ່າ ລູກຕ້ອງຢຸດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຕ້ອງບອກວ່າຈະລົງໂທດລູກແນວໃດ ເຊັ່ນ “ຖ້າລູກບໍ່ເຊົາດຶກເຄື່ອງຫຼິ້ນ ລູກຈະບໍ່ໄດ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນອີກ”, “ເພາະລູກແບ່ງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນທັງສອງຄົນ”. ສິ່ງສຳຄັນຄື “ຂູ່” ແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງຮັກສາຄຳເວົ້າພ້ອມ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລູກຈະຮຽນຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດແທ້ ແລະ ພວກເຂົາຈະເຮັດອີກ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີຕະຫຼອດ.

**ຢ່າພະຍາຍາມຂູ່ ຫຼື ລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນເຊັ່ນ “ຖ້າລູກບໍ່ເຊົາ ລູກຈະບໍ່ໄດ້ໄປມິນິມາກມື້ນີ້” ແຕ່ລູກຍັງບໍ່ເຊົາ “ເຊົາດຽວນີ້, ຖ້າຍັງບໍ່ເຊົາອີກ ຈະບໍ່ໄດ້ໄປມິນິມາກໝົດອາທິດນີ້” ແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນກຳນົດຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

4. ຂໍເວລານອກ: ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດກັບເດັກນ້ອຍ 2 ປີ ເລີ່ມຈາກເຕືອນກ່ອນວ່າພຶດຕິກຳບໍ່ດີໃດແດ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ “ເວລານອກ”. ເມື່ອເກີດການກະທຳນັ້ນຂຶ້ນ ລູກຕ້ອງໄປນັ່ງຕັ່ງເດັກດື້ ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທັນທີ. ເວລານອກຄວນສັ້ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຜິດ ເຊັ່ນ “ລູກສາມາດກັບມາຫຼິ້ນໄດ້ເມື່ອເຊົາດື້ແລ້ວ”.

ນອກຈາກນີ້, ການຕີກົ້ນເພື່ອລົງໂທດ ສຳລັບເດັກນ້ອຍແລ້ວ ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດ ເພາະຖ້າຫາກສາມາດເລືອກວິທີອື່ນໄດ້ກໍຄວນຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດດ້ວຍການຕີ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕີກົ້ນຄ່ອຍໆ ກໍເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຄວບຄຸມຄວາມຜິດເລັກໆນ້ອຍໆຂອງລູກ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ລູກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເອງຮູ້ສຶກຜິດອີກດ້ວຍເມື່ອຕ້ອງລົງໂທດລູກດ້ວຍການຕີ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : HappyMom.Life , Sanook

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ image

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ” image

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ”

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ image

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

ງາມໄດ້ບໍ່ນ້ອຍໜ້າສາວຜົມຍາວ ກັບໄອເດຍຊົງຜົມອອກງານສຳລັບວົງການສາວຜົມສັ້ນ

ງາມໄດ້ບໍ່ນ້ອຍໜ້າສາວຜົມຍາວ ກັບໄອເດຍຊົງຜົມອອກງານສຳລັບວົງການສາວຜົມສັ້ນ

ສາວໆຄວນຮູ້: 15 ຊົງຜົມບັງແກ້ມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເບິ່ງຄືນ້ອຍລົງ

ສາວໆຄວນຮູ້: 15 ຊົງຜົມບັງແກ້ມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເບິ່ງຄືນ້ອຍລົງ

ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Google ແນະນຳວິທີ "ຂຽນ CV ແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດ" ໃນການສະໝັກວຽກຕ່າງໆ

ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Google ແນະນຳວິທີ "ຂຽນ CV ແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດ" ໃນການສະໝັກວຽກຕ່າງໆ

ມີໄວ້ກໍອຸ່ນໃຈ! ແນະນຳ 6 ສິ່ງຂອງທີ່ສາວໆຕ້ອງນຳຂຶ້ນເຮືອບິນໃນມື້ທີ່ເດີນທາງໄກ

ມີໄວ້ກໍອຸ່ນໃຈ! ແນະນຳ 6 ສິ່ງຂອງທີ່ສາວໆຕ້ອງນຳຂຶ້ນເຮືອບິນໃນມື້ທີ່ເດີນທາງໄກ

ໄອເດຍແຟຊັນ “ເສື້ອຍືດ-ໂສ້ງຢີນ” ນຸ່ງເຄື່ອງໄປທ່ຽວແນວໃດໃຫ້ບໍ່ຄືກັບຢູ່ເຮືອນ image

ໄອເດຍແຟຊັນ “ເສື້ອຍືດ-ໂສ້ງຢີນ” ນຸ່ງເຄື່ອງໄປທ່ຽວແນວໃດໃຫ້ບໍ່ຄືກັບຢູ່ເຮືອນ

ເປີດໃຈ "ແຮ່ນນ້າ ໂລເຊັ້ນບູ້ມ" ນັກສະແດງສາວໄວ 18 ປີ ກັບຊີວິດໃນວົງການບັນເທີງ ແລະ ການຮຽນ

ເປີດໃຈ "ແຮ່ນນ້າ ໂລເຊັ້ນບູ້ມ" ນັກສະແດງສາວໄວ 18 ປີ ກັບຊີວິດໃນວົງການບັນເທີງ ແລະ ການຮຽນ

ທ່ຽວແບບ Slow Life ທີ່ Sarawak ມາເລເຊຍ ດິນແດນແຫ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງົບ [ຕອນທີ 1]

ທ່ຽວແບບ Slow Life ທີ່ Sarawak ມາເລເຊຍ ດິນແດນແຫ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງົບ [ຕອນທີ 1]

5 ສັນຍານຮັກມີບັນຫາເຖິງຄາວແຕກຫັກ ເຖິງຈະເບິ່ງຄືຍັງຮັກ ແຕ່ອີກບໍ່ດົນຄວາມສຳພັນກໍຈົບລົງ

5 ສັນຍານຮັກມີບັນຫາເຖິງຄາວແຕກຫັກ ເຖິງຈະເບິ່ງຄືຍັງຮັກ ແຕ່ອີກບໍ່ດົນຄວາມສຳພັນກໍຈົບລົງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ