ວັນພຸດ ທີ 16 ຕຸລາ 2019

ວິທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ (Self Esteem)

ວິທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ (Self Esteem)

ການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຫຼື ເອີ້ນກັນໃນພາສາອັງກິດວ່າ “Self Esteem” ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກເອົາມາເວົ້າເຖິງຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເພາະມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ເເລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ປັນຫາສຸຂະພາບຈິດ. ມີເດັກຫຼາຍຄົນທີ່ຂາດຄວາມເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການລ້ຽງດູທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວ ລ້ຽງລູກໃຫ້ເປັນຄົນມີຄວາມສຳຄັນໃນເຮືອນ ເເຕ່ພໍອອກນອກເຮືອນພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ເຂົາເປັນພຽງຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກສັບສົນກັບການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຫຼື ເດັກບາງຄົນເຕີບໃຫຍ່ມາດ້ວຍຄຳເວົ້າໃນບ້ານທີ່ເອົາແຕ່ປຽບທຽບພວກເຂົາກັບຄົນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ເເລະ ກາຍເປັນປົມທີ່ຢູ່ໃນໃຈ ເມື່ອຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະຂາດຄວາມໝັ້ນ ຫຼື ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ.

ສຳລັບເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ສົມບູນ ເເລະ ພໍ່ເເມ່ ລ້ຽງລູກດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເດັກຈະຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າໃນຕົວເເບບໃດ ເເລະ ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເເດ່ ເພື່ອສະເເດງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢອມຮັບຈາກສັງຄົມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະເເຫວງຫາຕົວຕົນຂອງຕົວເອງຈາກຄົນອື່ນ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ຮູ້ຈັກວາງລະບົບຄວາມຄິດຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນ ຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດ ເເລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂຕເອງ. ຂະນະດຽວກັນກໍຈະເປັນຄົນມີສຸຂະພາບທີ່ດີທັ້ງກາຍ ເເລະ ໃຈ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຢາກຈ່ອຍຕາມນາງເເບບ ຫຼື ຢາກມີຢາກໄດ້ເພາະທຸກຄົນມີກັນ ເເລ້ວຈະເຮັດຫຍັງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນຄຸ່ນຄ່າໃນຕົວເອງ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ເເດ່.

♠ຈົ່ງຮັກໃນໂຊກຊະຕາຂອງເຈົ້າເອງ

ການທີ່ເຮົາຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການທີ່ເຈົ້າຮັກຄວາມເປັນໂຕເອງ ເເລະ ໂຊກຊະຕາຂອງຕົວເອງ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍພັດທະນາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂື້ນໃນໂຕເຈົ້າ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດພິເສດຫຍັງເປັນຄົນທຳມະດາກໍເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຄົນທີ່ເຈົ້າເຫັນວ່າເຂົາມີ ເພາະ Self Esteem ມີພອນສະຫວັນ, ມີຄວາມງາມ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດເເຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບາງທີ່ກໍບໍ່ມີ Self Esteem ຢ່າງທີ່ເຈົ້າຄິດສະເໝີໄປ.

♠ຢ່າຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ເເລະ ລະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຄົນເຮົາຜິດພາດໄດ້ ເເຕ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະດີຂື້ນຈາກຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວຖ້າລົ້ມອີກຄັ້ງຕ້ອງລຸກຂື້ນມາໃຫ້ໄວກ່ອນຄັ້ງທຳອິດ ເເລະ ຢ່າເອົາສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນອະດີດມາເປັນປົມຫຼອກຫຼອນຕົນເອງ ລວມໄປເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ຖືກປູກຝັງມາເເບບຜິດໆ ຈົນເຮັດເຈົ້າບໍ່ກ້າທີ່ຈະລຸກຂື້ນມາເຮັດຫຍັງ ອອກຈາກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຈົ້າຖີກກຳນົດເອົາໄວ້ ເເລ້ວລອງທີ່ຈະພິຊິດຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ.

♠ຮູ້ຈັກເເຍກເເຍະເລື່ອງເເທ້ ເເລະ ເລື່ອງຫຼອກລວງ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເອງນັ້ນ ຈະໃຊ້ອາລົມຢູ່ເໜືອເຫດຜົນ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດດຣາມ່າຂື້ນໄດ້ໃນທຸກເລື່ອງ. ຖ້າເຈົ້າຢາກພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຈົງຮູ້ຈັກເເຍກເເຍະ ຄິດວິເຄາະດ້ວຍເຫດຜົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ເເລະ ເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອເລື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼາຍກວ່າຈະມານັ່ງດຣາມາຖຽງກັນໄປມາ ເພື່ອເອົາຊະນະ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄ່າວ່າ ເຈົ້າມີ Self Esteem ຕໍ່າສຳໃດ.

♠ຈົດບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກ ເເລະ ຊີວິດເພື່ອສັງເກດຕົວເອງ

ການຈົດບັນທຶກເປັນວິທີການທີ່ດີຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຫັນອາລົມຂອງໂຕເອງ ໄດ້ເຫັນການກະທຳຂອງຕົນເອງຕໍ່ຄົນອື່ນ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມານັ່ງທົບທວນວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດລົງໄປນັ້ນເໝາະສົມພຽງໃດ, ພຶດຕິກຳໃດທີ່ເຈົ້າຄວນເຊົາເຮັດ. ການຈົດບັນທຶກກໍຄືການໄດ້ລ້າງຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ ເເລະ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໃນການສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງຂື້ນມາ.

♠ຮັກສາບາດໃນໃຈດ້ວຍການຍອມຮັບ

ທຸກຄົນລ້ວນມີບາດໃນໃຈຂອງຕົວເອງ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໃຈເຈົ້ານັ້ນຖືກກັດເຊາະທຸກມື້ດ້ວຍບາດເເຜເເຫ່ງຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ ຈົ່ງຢ່າເເລ່ນໜີ ຈົ່ງຍອມຮັບການກະທຳຂອງຕົນເອງ ເເລະ ເເນມຫາຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນ ເເລະ ຫາທາງອອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວບໍ່ເກີດຂື້ນອີກ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : tonkit via sanook!

ພາບ : Pixabay

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ຖາມໃຈໂຕເອງໃຫ້ດີ ກ່ອນທີ່ຈະຄິດເປັນ "ໝູ່" ກັບແຟນເກົ່າ

ຖາມໃຈໂຕເອງໃຫ້ດີ ກ່ອນທີ່ຈະຄິດເປັນ "ໝູ່" ກັບແຟນເກົ່າ

"ໜອງປາຝາດອນແດງ" ຖ້າໄດ້ໄປຢາມເມືອງຈຳພອນ ຕ້ອງແວ່ທ່ຽວຊົມຈັກຄັ້ງ!

"ໜອງປາຝາດອນແດງ" ຖ້າໄດ້ໄປຢາມເມືອງຈຳພອນ ຕ້ອງແວ່ທ່ຽວຊົມຈັກຄັ້ງ!

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົນເອງ!

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົນເອງ!

ລວມ 5 ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດຈາກ 5 ບຸກຄົນລະດັບໂລກ

ລວມ 5 ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດຈາກ 5 ບຸກຄົນລະດັບໂລກ

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ

8 ວິທີກຳຈັດ “ກິ່ນປາກ” ໃຫ້ໄດ້ຜົນ ທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນແນະນຳ

8 ວິທີກຳຈັດ “ກິ່ນປາກ” ໃຫ້ໄດ້ຜົນ ທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນແນະນຳ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ປະຫວັດ “ບຸນກອງປື່ງ” ເອກະລັກສະເພາະຊາວເມືອງທົ່ງມີໄຊ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ

ປະຫວັດ “ບຸນກອງປື່ງ” ເອກະລັກສະເພາະຊາວເມືອງທົ່ງມີໄຊ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ