ວັນສຸກ ທີ 13 ທັນວາ 2019

ວິທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ (Self Esteem)

ວິທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ (Self Esteem)

ການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຫຼື ເອີ້ນກັນໃນພາສາອັງກິດວ່າ “Self Esteem” ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກເອົາມາເວົ້າເຖິງຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເພາະມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ເເລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ປັນຫາສຸຂະພາບຈິດ. ມີເດັກຫຼາຍຄົນທີ່ຂາດຄວາມເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການລ້ຽງດູທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວ ລ້ຽງລູກໃຫ້ເປັນຄົນມີຄວາມສຳຄັນໃນເຮືອນ ເເຕ່ພໍອອກນອກເຮືອນພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ເຂົາເປັນພຽງຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກສັບສົນກັບການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຫຼື ເດັກບາງຄົນເຕີບໃຫຍ່ມາດ້ວຍຄຳເວົ້າໃນບ້ານທີ່ເອົາແຕ່ປຽບທຽບພວກເຂົາກັບຄົນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ເເລະ ກາຍເປັນປົມທີ່ຢູ່ໃນໃຈ ເມື່ອຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະຂາດຄວາມໝັ້ນ ຫຼື ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ.

ສຳລັບເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ສົມບູນ ເເລະ ພໍ່ເເມ່ ລ້ຽງລູກດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເດັກຈະຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າໃນຕົວເເບບໃດ ເເລະ ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເເດ່ ເພື່ອສະເເດງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢອມຮັບຈາກສັງຄົມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະເເຫວງຫາຕົວຕົນຂອງຕົວເອງຈາກຄົນອື່ນ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ຮູ້ຈັກວາງລະບົບຄວາມຄິດຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນ ຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດ ເເລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂຕເອງ. ຂະນະດຽວກັນກໍຈະເປັນຄົນມີສຸຂະພາບທີ່ດີທັ້ງກາຍ ເເລະ ໃຈ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຢາກຈ່ອຍຕາມນາງເເບບ ຫຼື ຢາກມີຢາກໄດ້ເພາະທຸກຄົນມີກັນ ເເລ້ວຈະເຮັດຫຍັງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນຄຸ່ນຄ່າໃນຕົວເອງ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ເເດ່.

♠ຈົ່ງຮັກໃນໂຊກຊະຕາຂອງເຈົ້າເອງ

ການທີ່ເຮົາຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການທີ່ເຈົ້າຮັກຄວາມເປັນໂຕເອງ ເເລະ ໂຊກຊະຕາຂອງຕົວເອງ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍພັດທະນາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂື້ນໃນໂຕເຈົ້າ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດພິເສດຫຍັງເປັນຄົນທຳມະດາກໍເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຄົນທີ່ເຈົ້າເຫັນວ່າເຂົາມີ ເພາະ Self Esteem ມີພອນສະຫວັນ, ມີຄວາມງາມ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດເເຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບາງທີ່ກໍບໍ່ມີ Self Esteem ຢ່າງທີ່ເຈົ້າຄິດສະເໝີໄປ.

♠ຢ່າຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ເເລະ ລະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຄົນເຮົາຜິດພາດໄດ້ ເເຕ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະດີຂື້ນຈາກຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວຖ້າລົ້ມອີກຄັ້ງຕ້ອງລຸກຂື້ນມາໃຫ້ໄວກ່ອນຄັ້ງທຳອິດ ເເລະ ຢ່າເອົາສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນອະດີດມາເປັນປົມຫຼອກຫຼອນຕົນເອງ ລວມໄປເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ຖືກປູກຝັງມາເເບບຜິດໆ ຈົນເຮັດເຈົ້າບໍ່ກ້າທີ່ຈະລຸກຂື້ນມາເຮັດຫຍັງ ອອກຈາກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຈົ້າຖີກກຳນົດເອົາໄວ້ ເເລ້ວລອງທີ່ຈະພິຊິດຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ.

♠ຮູ້ຈັກເເຍກເເຍະເລື່ອງເເທ້ ເເລະ ເລື່ອງຫຼອກລວງ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເອງນັ້ນ ຈະໃຊ້ອາລົມຢູ່ເໜືອເຫດຜົນ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດດຣາມ່າຂື້ນໄດ້ໃນທຸກເລື່ອງ. ຖ້າເຈົ້າຢາກພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຈົງຮູ້ຈັກເເຍກເເຍະ ຄິດວິເຄາະດ້ວຍເຫດຜົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ເເລະ ເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອເລື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼາຍກວ່າຈະມານັ່ງດຣາມາຖຽງກັນໄປມາ ເພື່ອເອົາຊະນະ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄ່າວ່າ ເຈົ້າມີ Self Esteem ຕໍ່າສຳໃດ.

♠ຈົດບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກ ເເລະ ຊີວິດເພື່ອສັງເກດຕົວເອງ

ການຈົດບັນທຶກເປັນວິທີການທີ່ດີຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຫັນອາລົມຂອງໂຕເອງ ໄດ້ເຫັນການກະທຳຂອງຕົນເອງຕໍ່ຄົນອື່ນ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມານັ່ງທົບທວນວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດລົງໄປນັ້ນເໝາະສົມພຽງໃດ, ພຶດຕິກຳໃດທີ່ເຈົ້າຄວນເຊົາເຮັດ. ການຈົດບັນທຶກກໍຄືການໄດ້ລ້າງຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ ເເລະ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໃນການສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງຂື້ນມາ.

♠ຮັກສາບາດໃນໃຈດ້ວຍການຍອມຮັບ

ທຸກຄົນລ້ວນມີບາດໃນໃຈຂອງຕົວເອງ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໃຈເຈົ້ານັ້ນຖືກກັດເຊາະທຸກມື້ດ້ວຍບາດເເຜເເຫ່ງຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ ຈົ່ງຢ່າເເລ່ນໜີ ຈົ່ງຍອມຮັບການກະທຳຂອງຕົນເອງ ເເລະ ເເນມຫາຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນ ເເລະ ຫາທາງອອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວບໍ່ເກີດຂື້ນອີກ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : tonkit via sanook!

ພາບ : Pixabay

ເຕືອນສາຍແຂງ "ດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸດຄວາມໜາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ" ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

ເຕືອນສາຍແຂງ "ດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸດຄວາມໜາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ" ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

"ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ" ອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ

"ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ" ອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ

ລວມ 7 ວິທີແຕ່ງໜ້າແບບຜິດໆ ແຕ່ງແລ້ວບໍ່ລອດ ແຖມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ກ່ອນໄວ

ລວມ 7 ວິທີແຕ່ງໜ້າແບບຜິດໆ ແຕ່ງແລ້ວບໍ່ລອດ ແຖມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ກ່ອນໄວ

ຮູ້ຈັກ "ແມ່ທ້ອງ" ໃນອາຫານ 5 ຊະນິດ ທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາຫານຈານແຊບຂອງທ່ານ

ຮູ້ຈັກ "ແມ່ທ້ອງ" ໃນອາຫານ 5 ຊະນິດ ທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາຫານຈານແຊບຂອງທ່ານ

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຜູ້ຍິງເກັ່ງ “ຫາແຟນຍາກ”?

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຜູ້ຍິງເກັ່ງ “ຫາແຟນຍາກ”?

ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ກິ່ນໂຕແຮງ ເຮັດແນວໃດດີ? 7 ວິທີນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ກິ່ນໂຕແຮງ ເຮັດແນວໃດດີ? 7 ວິທີນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ (ໜຸ່ມໆຮູ້ຄວນໄວ້ ແລ້ວຟ້າວໄປຈັດຫາມາໄວ້ດ່ວນ!)

10 ຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ (ໜຸ່ມໆຮູ້ຄວນໄວ້ ແລ້ວຟ້າວໄປຈັດຫາມາໄວ້ດ່ວນ!)

ລວມໄອເດຍເລັບສີ "Earth Tone" ທາງ່າຍ ລາຍໃດກໍງາມ

ລວມໄອເດຍເລັບສີ "Earth Tone" ທາງ່າຍ ລາຍໃດກໍງາມ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

ຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືມີໂອກາດເກີດ "ພາວະສະໝອງເສື່ອມ" ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 2-3 ເທົ່າ

ຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືມີໂອກາດເກີດ "ພາວະສະໝອງເສື່ອມ" ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 2-3 ເທົ່າ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ອາການ “ແພ້ຕຸ້ມຫູ” ພ້ອມວິທີປົວໃຫ້ເຊົາໄວ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ອາການ “ແພ້ຕຸ້ມຫູ” ພ້ອມວິທີປົວໃຫ້ເຊົາໄວ

ຊວນມາເຮັດ “ນໍ້າໝາກນາວກ້ອນແຊ່ແຂງ” ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ປຸງໄດ້ທຸກເມນູຄາວ ຫວານ ເຄື່ອງດື່ມ

ຊວນມາເຮັດ “ນໍ້າໝາກນາວກ້ອນແຊ່ແຂງ” ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ປຸງໄດ້ທຸກເມນູຄາວ ຫວານ ເຄື່ອງດື່ມ

ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ເຄີຍບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້

ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ເຄີຍບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້

10 ເຕັກນິກຈັດເຮືອນແບບ "ມາຣິເອະ ຄົນໂດະ" ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນ 1 ນາທີ

10 ເຕັກນິກຈັດເຮືອນແບບ "ມາຣິເອະ ຄົນໂດະ" ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນ 1 ນາທີ

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດ?

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດຕາມກົດໝາຍ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດຕາມກົດໝາຍ?

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລວມ 25 ໄອເດຍ “ເລັບໂທນສີເທົາ” ເບິ່ງແນວໃດກໍແພງ

ລວມ 25 ໄອເດຍ “ເລັບໂທນສີເທົາ” ເບິ່ງແນວໃດກໍແພງ

10 ທັກສະຊີວິດທີ່ຄວນສອນລູກຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 10 ປີ

10 ທັກສະຊີວິດທີ່ຄວນສອນລູກຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 10 ປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ