ວັນສຸກ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2019

ວິທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ (Self Esteem)

ວິທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ (Self Esteem)

ການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຫຼື ເອີ້ນກັນໃນພາສາອັງກິດວ່າ “Self Esteem” ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກເອົາມາເວົ້າເຖິງຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເພາະມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ເເລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ປັນຫາສຸຂະພາບຈິດ. ມີເດັກຫຼາຍຄົນທີ່ຂາດຄວາມເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການລ້ຽງດູທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວ ລ້ຽງລູກໃຫ້ເປັນຄົນມີຄວາມສຳຄັນໃນເຮືອນ ເເຕ່ພໍອອກນອກເຮືອນພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ເຂົາເປັນພຽງຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກສັບສົນກັບການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຫຼື ເດັກບາງຄົນເຕີບໃຫຍ່ມາດ້ວຍຄຳເວົ້າໃນບ້ານທີ່ເອົາແຕ່ປຽບທຽບພວກເຂົາກັບຄົນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ເເລະ ກາຍເປັນປົມທີ່ຢູ່ໃນໃຈ ເມື່ອຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະຂາດຄວາມໝັ້ນ ຫຼື ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ.

ສຳລັບເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ສົມບູນ ເເລະ ພໍ່ເເມ່ ລ້ຽງລູກດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເດັກຈະຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າໃນຕົວເເບບໃດ ເເລະ ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເເດ່ ເພື່ອສະເເດງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢອມຮັບຈາກສັງຄົມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະເເຫວງຫາຕົວຕົນຂອງຕົວເອງຈາກຄົນອື່ນ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ຮູ້ຈັກວາງລະບົບຄວາມຄິດຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນ ຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດ ເເລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂຕເອງ. ຂະນະດຽວກັນກໍຈະເປັນຄົນມີສຸຂະພາບທີ່ດີທັ້ງກາຍ ເເລະ ໃຈ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຢາກຈ່ອຍຕາມນາງເເບບ ຫຼື ຢາກມີຢາກໄດ້ເພາະທຸກຄົນມີກັນ ເເລ້ວຈະເຮັດຫຍັງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນຄຸ່ນຄ່າໃນຕົວເອງ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ເເດ່.

♠ຈົ່ງຮັກໃນໂຊກຊະຕາຂອງເຈົ້າເອງ

ການທີ່ເຮົາຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການທີ່ເຈົ້າຮັກຄວາມເປັນໂຕເອງ ເເລະ ໂຊກຊະຕາຂອງຕົວເອງ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍພັດທະນາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂື້ນໃນໂຕເຈົ້າ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດພິເສດຫຍັງເປັນຄົນທຳມະດາກໍເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຄົນທີ່ເຈົ້າເຫັນວ່າເຂົາມີ ເພາະ Self Esteem ມີພອນສະຫວັນ, ມີຄວາມງາມ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດເເຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບາງທີ່ກໍບໍ່ມີ Self Esteem ຢ່າງທີ່ເຈົ້າຄິດສະເໝີໄປ.

♠ຢ່າຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ເເລະ ລະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຄົນເຮົາຜິດພາດໄດ້ ເເຕ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະດີຂື້ນຈາກຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວຖ້າລົ້ມອີກຄັ້ງຕ້ອງລຸກຂື້ນມາໃຫ້ໄວກ່ອນຄັ້ງທຳອິດ ເເລະ ຢ່າເອົາສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນອະດີດມາເປັນປົມຫຼອກຫຼອນຕົນເອງ ລວມໄປເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ຖືກປູກຝັງມາເເບບຜິດໆ ຈົນເຮັດເຈົ້າບໍ່ກ້າທີ່ຈະລຸກຂື້ນມາເຮັດຫຍັງ ອອກຈາກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຈົ້າຖີກກຳນົດເອົາໄວ້ ເເລ້ວລອງທີ່ຈະພິຊິດຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ.

♠ຮູ້ຈັກເເຍກເເຍະເລື່ອງເເທ້ ເເລະ ເລື່ອງຫຼອກລວງ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເອງນັ້ນ ຈະໃຊ້ອາລົມຢູ່ເໜືອເຫດຜົນ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດດຣາມ່າຂື້ນໄດ້ໃນທຸກເລື່ອງ. ຖ້າເຈົ້າຢາກພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ຈົງຮູ້ຈັກເເຍກເເຍະ ຄິດວິເຄາະດ້ວຍເຫດຜົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ເເລະ ເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອເລື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼາຍກວ່າຈະມານັ່ງດຣາມາຖຽງກັນໄປມາ ເພື່ອເອົາຊະນະ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄ່າວ່າ ເຈົ້າມີ Self Esteem ຕໍ່າສຳໃດ.

♠ຈົດບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກ ເເລະ ຊີວິດເພື່ອສັງເກດຕົວເອງ

ການຈົດບັນທຶກເປັນວິທີການທີ່ດີຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຫັນອາລົມຂອງໂຕເອງ ໄດ້ເຫັນການກະທຳຂອງຕົນເອງຕໍ່ຄົນອື່ນ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມານັ່ງທົບທວນວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດລົງໄປນັ້ນເໝາະສົມພຽງໃດ, ພຶດຕິກຳໃດທີ່ເຈົ້າຄວນເຊົາເຮັດ. ການຈົດບັນທຶກກໍຄືການໄດ້ລ້າງຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ ເເລະ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໃນການສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງຂື້ນມາ.

♠ຮັກສາບາດໃນໃຈດ້ວຍການຍອມຮັບ

ທຸກຄົນລ້ວນມີບາດໃນໃຈຂອງຕົວເອງ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໃຈເຈົ້ານັ້ນຖືກກັດເຊາະທຸກມື້ດ້ວຍບາດເເຜເເຫ່ງຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ ຈົ່ງຢ່າເເລ່ນໜີ ຈົ່ງຍອມຮັບການກະທຳຂອງຕົນເອງ ເເລະ ເເນມຫາຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນ ເເລະ ຫາທາງອອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວບໍ່ເກີດຂື້ນອີກ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : tonkit via sanook!

ພາບ : Pixabay

ຄົນຫຼືຕຸກກະຕາ? “ໂຄລອີ້” ນາງແບບສາວເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊື້ອສາຍຕາເວັນຕົກ ມາພ້ອມຄວາມງາມທັງໜ້າ-ຫຸ່ນ image

ຄົນຫຼືຕຸກກະຕາ? “ໂຄລອີ້” ນາງແບບສາວເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊື້ອສາຍຕາເວັນຕົກ ມາພ້ອມຄວາມງາມທັງໜ້າ-ຫຸ່ນ

5 ສະຖານທີ່ໃນລາວ ທີ່ເໝາະສຳລັບເດີນທາງໄປທ່ຽວຄົນດຽວຫຼັງຈາກເລີກລາກັບແຟນ

5 ສະຖານທີ່ໃນລາວ ທີ່ເໝາະສຳລັບເດີນທາງໄປທ່ຽວຄົນດຽວຫຼັງຈາກເລີກລາກັບແຟນ

13 ວິທີໃສ່ "ຄອນແທັກເລນ" ແບບຜິດໆ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຕາບອດໄດ້

13 ວິທີໃສ່ "ຄອນແທັກເລນ" ແບບຜິດໆ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຕາບອດໄດ້

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ອາການຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ອາການຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ

ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ວິທີເພີ່ມຄວາມແຮງໃຫ້ເຕົາຖ່ານ ເຮັດງ່າຍໆ ດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນ

ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ວິທີເພີ່ມຄວາມແຮງໃຫ້ເຕົາຖ່ານ ເຮັດງ່າຍໆ ດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນ

ເຕັກນິກເສີມພັດທະນາການລູກຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ເຮັດໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເກີດອອກມາກ່ອນ

ເຕັກນິກເສີມພັດທະນາການລູກຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ເຮັດໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເກີດອອກມາກ່ອນ

ໄອເດຍກິບໜີບຜົມມິນິມອລສຳລັບສາວໆ ທັງໜ້າຮັກ ສຸພາບ ແລະ ງາມຫຼາຍ image

ໄອເດຍກິບໜີບຜົມມິນິມອລສຳລັບສາວໆ ທັງໜ້າຮັກ ສຸພາບ ແລະ ງາມຫຼາຍ

ສາຍນອນເດິກຕ້ອງຮູ້! 6 ພະຍາດອັນຕະລາຍ ທີ່ມາຈາກການ “ນອນບໍ່ພໍ”

ສາຍນອນເດິກຕ້ອງຮູ້! 6 ພະຍາດອັນຕະລາຍ ທີ່ມາຈາກການ “ນອນບໍ່ພໍ”

ສາວໆຄວນຮູ້: 6 ເຄັດບໍ່ລັບ ງ່າຍໆ ໃນການແຕ້ມຄິ້ວບໍ່ໃຫ້ເປັນປີງ

ສາວໆຄວນຮູ້: 6 ເຄັດບໍ່ລັບ ງ່າຍໆ ໃນການແຕ້ມຄິ້ວບໍ່ໃຫ້ເປັນປີງ

ຜົນວິໄຈຊີ້ "ກິນແມງໄມ້" ອາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງໄດ້

ຜົນວິໄຈຊີ້ "ກິນແມງໄມ້" ອາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງໄດ້

ເຂົາວ່າຜົມສັ້ນມາເເຮງ! ສ່ອງ 25 ໄອເດຍຜົມສັ້ນຂອງບັນດາໄອດໍ້ເກົາຫຼີ ຊົງໃດກໍເດັດ ຕັດຕາມເລີຍ

ເຂົາວ່າຜົມສັ້ນມາເເຮງ! ສ່ອງ 25 ໄອເດຍຜົມສັ້ນຂອງບັນດາໄອດໍ້ເກົາຫຼີ ຊົງໃດກໍເດັດ ຕັດຕາມເລີຍ

ຜູ້ຂັບຂີ່ຄວນຮູ້ 7 ເຄັດລັບຂັບລົດໃນລະດູຝົນໃຫ້ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜູ້ຂັບຂີ່ຄວນຮູ້ 7 ເຄັດລັບຂັບລົດໃນລະດູຝົນໃຫ້ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ

ສະບາຍດີວັງວຽງ ປີນພູເບິ່ງທິວທັດແບບ 360 ອົງສາເທິງຜາເງິນ

ສະບາຍດີວັງວຽງ ປີນພູເບິ່ງທິວທັດແບບ 360 ອົງສາເທິງຜາເງິນ

ຜາແຕ້ມ ພູລະຫິດ ຈຸດຊົມວິວທາງທຳມະຊາດທີ່ງົດງາມ ແຫ່ງເມືອງຄົງເຊໂດນ image

ຜາແຕ້ມ ພູລະຫິດ ຈຸດຊົມວິວທາງທຳມະຊາດທີ່ງົດງາມ ແຫ່ງເມືອງຄົງເຊໂດນ

ຢຸດເລີຍ! ຢ່ານຳເອົາ "ໄຂ່" ເຂົ້າໄມໂຄຣເວບຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດ "ໄຂ່ລະເບີດ"

ຢຸດເລີຍ! ຢ່ານຳເອົາ "ໄຂ່" ເຂົ້າໄມໂຄຣເວບຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດ "ໄຂ່ລະເບີດ"

"ເຮືອນຫິນ" ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ສາສະໜາ ທີ່ຄວນໄປສຳຜັດຈັກຄັ້ງ ຖ້າໄດ້ໄປສະຫວັນນະເຂດ

"ເຮືອນຫິນ" ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ສາສະໜາ ທີ່ຄວນໄປສຳຜັດຈັກຄັ້ງ ຖ້າໄດ້ໄປສະຫວັນນະເຂດ

5 ເຄັດລັບ ທ້ອນເງິນໄປທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ

5 ເຄັດລັບ ທ້ອນເງິນໄປທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ

ສຳລັບລູກນ້ອຍ 2-3 ປີ “ລົງໂທດ” ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕີ

ສຳລັບລູກນ້ອຍ 2-3 ປີ “ລົງໂທດ” ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕີ

ພໍ່ແມ່ຮູ້ບໍ່? ການສົ່ງລູກເຂົ້າຮຽນໄວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກເປັນພະຍາດສະມາທິສັ້ນ

ພໍ່ແມ່ຮູ້ບໍ່? ການສົ່ງລູກເຂົ້າຮຽນໄວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກເປັນພະຍາດສະມາທິສັ້ນ

ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າແບບໃສໆ ໃຜຢາກຫຼຸດອາຍຸ ເບິ່ງຄືຍັງອ່ອນເຍົາ ຕ້ອງລອງ!

ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າແບບໃສໆ ໃຜຢາກຫຼຸດອາຍຸ ເບິ່ງຄືຍັງອ່ອນເຍົາ ຕ້ອງລອງ!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ