ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ມຊ ກຽມສົ່ງນັກສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ຊາດ 6 ພັນກວ່າຄົນ

ມຊ ກຽມສົ່ງນັກສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ຊາດ 6 ພັນກວ່າຄົນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

     ສົກຮຽນ 2015-2016 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນອອກຮັບໃຊ້ຊາດຈໍານວນ 5.969 ຄົນ ໃນລະດັບປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີ ແລະອະນຸປະລິນຍາເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເປັນກ້າວໆຂະນະທີ່, ພິທີມອບ-ຮັບປະກາສະນິຍະບັດປີນີ້ຈະແຕກຕ່າງຈາກທຸກປີໂດຍຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນໄລຍະເວລາເຖິງ 8 ວັນ.

     ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບສົກຮຽນ 2015-2016 ມີນັກສຶກສາທີ່ມີເງື່ອນໄຂຮັບປະກາສະນິຍະບັດຮຸ່ນ 16 ຈໍານວນ 5.969 ຄົນ, ຍິງ 2.465 ຄົນ ໃນ 12 ຄະນະ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 1 ສະຖາບັນ ໃນນີ້ມີລະດັບປະລິນຍາໂທຈໍານວນ 476 ຄົນ, ຍິງ 196 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ ຈໍານວນ 5.412 ຄົນ, ຍິງ2.232 ຄົນ ແລະນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາຈໍານວນ 81 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ ສຳລັບລະດັບປະລິນຍາໂທປະກອບມີຄະນະວິສະວະກໍາສາດມີ 30 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ມີ 2 ຄົນ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມມີ 12 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ເສດຖະສາດ-ບໍລິຫານທຸລະກິດມີ 173 ຄົນ, ຍິງ 80 ຄົນ, ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມີ 18 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ກະເສດສາດ ມີ 9 ຄົນ, ອັກສອນສາດມີ 28 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດມີ  44 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມີ 34 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ສຶກສາສາດມີ 58 ຄົນ, ຍິງ 36 ຄົນ, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນມີ 30 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ ແລະຫ້ອງການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີມີ 38  ຄົນ, ຍິງ19 ຄົນ.

     ສ່ວນລະດັບປະລິນຍາຕີມີຈໍານວນ 5.412 ຄົນ, ຍິງ 2.232 ຄົນ ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາໃນແຜນຈໍານວນ 2.326 ຄົນ, ຍິງ 1.056 ຄົນ ປະກອບມີຄະນະວິສະວະກໍາສາດ 897 ຄົນ ຍິງ 182 ຄົນ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ 198 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມມີ 440 ຄົນ, ຍິງ 230 ຄົນ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ 300 ຄົນ, ຍິງ 142 ຄົນ, ເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີ 767 ຄົນ, ຍິງ 472 ຄົນ, ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 443 ຄົນ, ຍິງ 149 ຄົນ, ກະເສດສາດ 170 ຄົນ, ຍິງ 55 ຄົນ, ອັກສອນສາດ 320 ຄົນ, ຍິງ 161 ຄົນ, ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ 548 ຄົນ, ຍິງ 206 ຄົນ, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 279 ຄົນ, ຍິງ 81 ຄົນ, ສຶກສາສາດ 966 ຄົນ, ຍິງ 505 ຄົນ, ຊັບພະ ຍາກອນນໍ້າ 84 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີພະສົງສາມະເນນຈໍານວນ 24 ອົງ, ນັກສຶກສາ ຕ່າງປະເທດ 74 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ ແລະພິເສດຍັງມີນັກສຶກສາກຽດນິຍົມ 34 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ ປະກອບມີວິທະຍາສາດສັງຄົມ 2 ຄົນ(ຍິງ) ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ຄົນ(ຍິງ), ເສດຖະສາດ-ບໍລິຫານທຸລະກິດ 18 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ, ກະເສດ  ສາດ 1 ຄົນ(ຍິງ), ອັກສອນສາດ 4 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ນິຕິສາດລັດຖະສາດ 5 ຄົນ(ຍິງ) ແລະສຶກສາສາດ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນສໍາລັບນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາຈໍານວນ 81 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ ປະກອບມີກະເສດສາດ 37 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ ແລະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 44 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ.

     ຂະນະນີ້ ພິທີມອບ-ຮັບປະກາ ສະນິຍະບັດປີນີ້ຈະແຕກຕ່າງຈາກ ທຸກປີ ໂດຍຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນໄລຍະ  ເວລາເຖິງ 8 ວັນ (ວັນທີ 22  ກັນ ຍາ ຫາ ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016) ຊຶ່ງຈະມອບ-ຮັບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຜູ້ສໍາເລັດ ການສຶກສາກຽດນິຍົມ (ແມ່ນພາກ ສ່ວນກາງຮັບຜິດຊອບ) ແລະຫ້ອງ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີໃນວັນ ທີ 22 ກັນຍາ 2016 ວັນທີ 23  ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຮັບ ຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ, ຄະນະວິທະຍາ ສາດປ່າໄມ້ຮັບຕອນເຊົ້າ, ຄະນະ ກະເສດສາດຮັບຕອນບ່າຍ ແລະ  ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາຕີມີກະ ເສດສາດຮັບຕອນບ່າຍ ແລະວິທະ ຍາສາດປ່າໄມ້ຮັບຕອນເຊົ້າ; ວັນທີ 24 ມີຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ຮັບຕອນເຊົ້າ,ຄະນະສຶກສາສາດ ຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ ແລະຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດຮັບຕອນ ບ່າຍ; ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2016 ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະຄະ ນະອັກສອນສາດຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ; ວັນທີ 27 ຄະນະວິທະຍາ ເສດສິ່ງແວດລ້ອມຮັບຕອນເຊົ້າ- ບ່າຍ; ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2016 ຄະນະສາດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະ ກິດຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ; ວັນທີ 30  ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຄະນະວິທະ ຍາສາດສັງຄົມຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ ແລະໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016 ຄະ ນະວິສະວະກໍາສາດຮັບຕອນບ່າຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : http://www.sedthakid.la/

ພາບ : http://www.sedthakid.la/

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ