ວັນພຸດ ທີ 16 ມິຖຸນາ 2021

ຊຽງຂວາງ ເຂັ້ມງວດ ຫ້າມນໍາເຂົ້າໝູທຸກຊະນິດຈາກ​ຕ່າງ​ປະເທດ ແລະ ຕ່າງແຂວງຢ່າງ​ເດັດຂາດ

ຊຽງຂວາງ ເຂັ້ມງວດ ຫ້າມນໍາເຂົ້າໝູທຸກຊະນິດຈາກ​ຕ່າງ​ປະເທດ ແລະ ຕ່າງແຂວງຢ່າງ​ເດັດຂາດ

ຈາກ​ຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກໍລະນີພົບເຊື້ອທີ່ລະບາດຢູ່ 7 ບ້ານ ໃນເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລະບາດໄປເຂດອື່ນ ພາກລັດໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງຄວບຄຸມ, ຕອບໂຕ້ພະຍາດໃຫ້ສະຫງົບສຸກລົງ ພ້ອມທັງກຳນົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດດສຸກເສີນແລ້ວ. ຂະນະທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ຫ້າມນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງໝູເບື້ອງຕົ້ນຈາກ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈາກຕ່າງແຂວງເຂົ້າແຂວງຊຽງຂວາງເດັດຂາດ. ທັງນີ້, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນການຜະລິດໝູ ແລະ ການສະໜອງຊີ້ນໝູ ເພື່ອບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຄ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມການກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນຳເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງເບື້ອງຈາກແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈົນກ້າວໄປເຖິງບໍ່ສາມາດລ້ຽງໝູ ແລະ ບໍ່ມີຊີ້ນໝູບໍລິໂພກໃນອະນາຄົດເປັນໄລຍະຍາວ.

ໃນແຈ້ງການລະບຸວ່າ ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໂດຍສະເພາະເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ ໃຫ້ຊີ້ນຳວິຊາການດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດປະຈຳຊາຍແດນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ທັງດ່ານສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢຸດ ຫຼື ໂຈະຊົ່ວຄາວ ບໍ່ໃຫ້ອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າໝູຜະລິດຕະພັນໝູ ທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸ່ງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນຈາກ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນລາວເຂົ້າມາລ້ຽງ ຫຼື ບໍລິໂພກພາຍໃນເມືອງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໃຫ້ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸ່ງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອມາຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານ ຫຼື ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າມາເມືອງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອບໍລິໂພກສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄອບຄົວເຊັ່ນດຽວກັນຢ່າງເດັດຂາດ. ໃນກໍລະນີທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ຫາກກວດກາພົບເຫັນຜູ້ລະເມີດ, ຝ່າຝືນ ນຳເຂົ້າ ຫຼື ລັກລອບນໍ້າເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສຳລັບໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸ່ງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ກວດຢຶດ ແລະ ນຳໄປທຳລາຍຖິ້ມ ດ້ວຍການເຜົາ ຫຼື ຝັງ. ສ່ວນຜູ້ລະເມີດ ໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນເປັນຄັ້ງທີ 2 ຈະຖືກປັບໃໝເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ປ່ອຍລະເລີຍ ຫຼື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸ່ງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຖ້າຫາກກວດພົບຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຸ່ມຜະລິດ ສາມາຄົມລ້ຽງສັດ ຫຼື ລ້ຽງໝູປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນດຸນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຜະລິດໝູພາຍໃນຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ຖ້າແຂວງ ແລະ ເມືອງໃດ ເຫັນວ່າການສະໜອງໝູຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກພາຍໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຂອງຕົນໃຫ້ພົວພັນກັບກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫຼື ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ​ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ

ພາບ : Pixabay

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ