ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ ສະບັບປັບປຸງ

ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ ສະບັບປັບປຸງ

ຮ່າງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8, ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫຼັງທ່ານ ຄໍາພາ ແສງດາຣາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມສານ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 2006 ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນປີ 2007.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນວ່າກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເປັນນິຕິກໍາພື້ນຖານ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ກໍຄື ອົງການດໍາເນີນຄະດີໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄ່າທໍານຽມສານ ກ່ຽວກັບການເກັບ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄ່າທໍານຽມສານເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ການມອບຄ່າທໍານຽມສານ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະ ອາກອນຂອງລັດ ຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຫັນວ່າຄ່າທໍານຽມໃນບາງມາດຕາ ຍັງບໍ່ທັນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານເທົ່າທີ່ຄວນ, ການເກັບ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ບາງຄັ້ງຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນເອກະພາບເທື່ອ, ຄ່າທໍານຽມສານທີ່ເປັນອາກອນຂອງລັດໃນບາງປະເພດຄະດີຍັງຕໍ່າ. ນອກນີ້, ການກວດກາຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະ ຄ່າທໍານຽມສານມີອັນໃດແດ່ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຄ່າທໍານຽມສານອັນໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງຖອກເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ເຖິງວ່າກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້, ມີເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນສົມຄວນ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍ ໝວດ ແລະ ມາດຕາ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງອື່ນ, ອັດຕາຄ່າທໍານຽສານ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບ ຄ່າທໍານຽມສານ ທີ່ຕ້້ອງໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕ້ອງມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອສະດວກໃນການດໍາເນີນຄະດີ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ້ ເຊິ່ງໃນການປັບປຸງກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຖືກເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມສານ ສະບັບປັດຈຸບັນ ປະກອບມີ 7 ໝວດ ແລະ 44 ມາດຕາ, ສ່ວນສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 10 ໝວດ ແລະ 58 ມາດຕາ, ໃນນີ້, ປັບປຸງທັງໝົດ 34 ມາດຕາ, ຮັກສາໄວ້ 12 ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 12 ມາດຕາ.

ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະເປັນນິຕິກໍາພື້ນຖານ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວວຽກງານຄ່າທໍານຽມສານ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນຕື່ມ, ສ້າງຄວາມເຊືອໝັ້ນ ໃຫ້ຄູ່ຄວາມໃນການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າທໍານຽມສານ, ສາມາດກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັັບວຽກງານຄ່າທໍານຽມສານໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ຄ່າທໍານຽມສານໃດແດ່ທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ ຫຼືນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ, ກໍານົດເປັນອັດຕາໃຫ້ຄູ່ຄວາມຮັບຊາບ ເມື່ອມີການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າທໍານຽມສານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ບໍລິສຸດຂອງສານ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອາກອນຂອງລັດ ໃນມາດຕາ 36 ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ອົງການກວດກາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ່າທໍານຽມສານ.

ໃນນີ້: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ພາກທີ IV ຄ່າ​ທຳນຽມສານ​ທາງ​ແພ່ງ ໝວດທີ 1 ຄ່າ​ທຳນຽມສານ ​ແລະ ອົງ​ປະກອບ​ຄ່າ​ທຳນຽມສານ​ທາງ​ແພ່ງ ໃນມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ອັດຕາ​ອາກອນ​ຂອງ​ລັດ:

(1) ​ໃຫ້​ເສ​ຍອາກອນ​ຂອງ​ລັດ ຕາມ​ມູນ​ຄ່າ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ ດັ່ງນີ້: 5,000,000,000 ກີບ ລົງ​ມາ ​ໃຫ້​ເສຍ 2%,  5,000,000,001 ກີບ​ຫາ 50,000,000,000 ກີບ ​ໃຫ້​ເສຍ 3%, 5,000,000,001 ກີບ​ຂຶ້ນ​ໄປ ​ໃຫ້​ເສຍ 4%.

(2) ​ໃຫ້​ເສຍ 100,000 ກີບ ກ່ຽວກັບ​ຄະດີ​ຜົວ​ເມຍ.

(3) ​ໃຫ້​ເສຍ 80,000 ກີບ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຟັງ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ກັບ​ບຸກຄົນ ທີ່​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຫຼືບຸກຄົນ​ທີ່​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ປະພຶດ ຫຼືບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ ຕັດສິນ​ອິດສະຫຼະພາບ​ແຕ່ 5 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ.

(4) ​ໃຫ້​​ເສຍ​ຄ່າ 200,000 ກີບ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ອາ​ຍັດ​ຊັບ  ​ແລະ ການ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ອື່ນ ທີ່​ບໍ່ສາມາດ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າ​ໄດ້.

(5) ການ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ເສຍ​ມູນ​ຄ່າ​ໃນ​ສັນຍາ ບໍ່​ເກີນ 50 ລ້ານ​ກີບ ​ໃຫ້​ເສຍ 300,000 ກີບ, ມູນ​ຄ່າ​ໃນ​ສັນຍາເກີນ 50 ລ້ານ​ກີບ ​ໃຫ້​ເສຍ 300,000 ກີບ ບວກ​ກັບ 1% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່​ເກີບ.

(​ໄກ່​ແຈ້)

Advertisement Replay Ad
ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ