ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ຮູ້ອັດຕາ "ອາກອນລາຍໄດ້" ຈາກກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ເງິນເດືອນ-ຄ່າແຮງເທົ່າໃດເສຍເທົ່າໃດ?

ຮູ້ອັດຕາ "ອາກອນລາຍໄດ້" ຈາກກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ເງິນເດືອນ-ຄ່າແຮງເທົ່າໃດເສຍເທົ່າໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນພັນທະເປັນເງິນທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີລາຍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກການປະກອບອາຊີບ ຫຼື ການດຳເນີນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ລວມທັງການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ-ບໍລິການ ຢູ່ໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້ລັດ ຕາມທີ່ກຳນົດ.

ແລະ ໃນອາທິດນີ້ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນອາກອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້ລັດ ກໍໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ເກັບອາກອນຈາກຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ 1,300,000 ກີບຂຶ້ນໄປ ແລະ ສ້າງກະແສວິພາກວິຈານໃນວົງສັງຄົມຊາວເນັດ.

ແຕ່ທ່ານເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ກໍຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2016) ທີ່ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ (Income Tax) ໃນອັດຕາເທົ່າໃດ ແລະ ມີສາລະສຳຄັນແນວໃດແດ່? ມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັນ.

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ອນວ່າ ອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນຫຍັງ? ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນອາກອນທີ່ເກັບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ເຊິ່ງມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ອີງຕາມມາດຕາທີ 44 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ.

ສຳລັບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງ ແລະ ເງິນພິເສດອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດເກັບເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  • ແຕ່ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ເສຍ 0%
  • ແຕ່ 1,000,001 ກີບ - 3 ລ້ານກີບ ເສຍ 5%
  • ແຕ່ 3,000,001 ກີບ - 6 ລ້ານກີບ ເສຍ 10%
  • ແຕ່ 6,000,001 ກີບ - 12 ລ້ານກີບ ເສຍ 12%
  • ແຕ່ 12,000,001 ກີບ - 24 ລ້ານກີບ ເສຍ 15%
  • ແຕ່ 24,000,001 ກີບ - 40 ລ້ານກີບ ເສຍ 20%
  • ແຕ່ 40,000,001 ກີບຂຶ້ນໄປ ເສຍ 24%

ຖ້າສັງເກດຈາກອັດຕາປັດຈຸບັນ ຈະເຫັນວ່າ ເພດານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຍົກເວັ້ນບໍ່ເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນາຈາກຮ່າງກົດໝາຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບສ້າງໃໝ່ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1 ລ້ານກີບ ເປັນ 1.3 ລ້ານກີບ ແລະ ລາຍຮັບແຕ່ 1.3 ລ້ານກີບຫາ 5 ລ້ານກີບແມ່ນຈະໄດ້ເສຍ 5%, ສູງສຸດແມ່ນ 45 ລ້ານກີບຈະໄດ້ເສຍ 28% ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

ໂດຍໃນສ່ວນຂອງເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງທີ່ໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ນີ້ ຈະລວມທັງເງິນເພີ່ມໂມງ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ເງິນຕຳແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີ່, ເງິນບຳເນັດປະຈຳປີ, ເບ້ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທັງທີ່ເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນກ່ຽວກັບອາກອນລາຍຮັບຈາກເງິນເດືອນນີ້ແມ່ນ ເງິນເດືອນແຕ່ 1 ລ້ານກີບລົງມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍ (ເສຍ 0%), ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານການທູດ, ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດ; ເງິນອັດຕາກິນ, ຄ່າເດີນທາງ, ເງິນແຮ ແລະ ຄ່າພັກເຊົາຂອງພະນັກງານພາກລັດ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ເງິນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສ່ວນນີ້ກໍຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເຊັ່ນກັນ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດທັງໝົດກ່ຽວກັບອາກອນລາຍໄດ້ ສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວນສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2016 ໃນໝວດທີ 2.

 

 

Advertisement Replay Ad
ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ