ວັນອາທິດ ທີ 5 ເມສາ 2020

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບໂລກເອດ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບໂລກເອດ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV

ເຖິງວ່າຈະເປັນໂລກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກມາດົນນານ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຊື້ອພະຍາດນີ້ໃຜໆກໍ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ໜ້າແປກໃຈວ່າ ຍັງມີຫຼາຍຄົນໃນປະເທດເຮົາທີ່ຍັງຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກເອດ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ແບບຜິດໆ, ມື້ນີ້ ເຮົາເລີຍລວບລວມຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບ ໂລກເອດ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້້ອ HIV ມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນໃໝ່.

 1. ໂລກເອດ ກັບເຊື້ອ HIV ບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ
 • HIV ເປັນເຊື້ອໄວຣັສ
 • ເອດ ເປັນພາວະທີ່ຮ່າງກາຍມີພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ເຊິ່ງເປັນຫຼັງຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຖືກທຳຮ້າຍຈາກໄວຣັສ HIV ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
 1. ເປັນເອດ ຍັງມີໂອກາດລອດ

ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ມີວິທີ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໂລກເອດໂດຍກົງ ແຕ່ຖ້າຫາກຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ຍັງເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ ຜູ້ປ່ວຍສາມາດກິນຢາຕ້ານໄວຣັສ ບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສທຳລາຍພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ຈົນສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິອອກມາໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ຍິ່ງພົບເຊື້ອໄວຣັສໄວ ຍິ່ງຄວບຄຸມເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ງ່າຍ ໂອກາດລອດຊີວິດກໍ່ຍິ່ງມີສູງ, ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງມີສະຫວັດດີການແຈກຢາຕ້ານໄວຣັສໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຟຣີອີກດ້ວຍ ພຽງລົງທະບຽນເຂົ້າໂຄງການຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສກັບໂຮງໝໍທີ່ຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ຄອຍຕິດຕາມຜົນກັບແພດຢູ່ສະເໝີ.

 1. ເປັນເອດ, ຕິດເຊື້ອ HIV ຕ້ອງຕາຍດ້ວຍອາການມີແຜ, ຕຸ່ມ, ໜອງ ຂຶ້ນເຕັມຕົວ

ນັ້ນເປັນອາການຂອງໂລກສວຍໂອກາດ ອາດຈະເປັນໂລກວັນນະໂລກ ເຊິ່ງເຂົ້າມາທຳລາຍຮ່າງກາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີ ປ່ອຍໃຫ້ເຊື້ອໂລກຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈົນສະແດງອາການໄດ້ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນໂລກທີ່ສະແດງອາການທາງຜິວໜັງກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ເປັນຕົ້ນ.

 1. ຜູ້ປ່ວຍເອດ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຄົນບໍ່ດີ ຫຼື ບ້າໃນກາມາລົມ

ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ຈາກແມ່ ຈາກການໃຊ້ເຂັມສີດຢາຮ່ວມກັນກັບຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ອາດຕິດຈາກຄູ່ນອນຂອງຕົນເອງ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຫາກມີເພດສຳພັນກັບຄົນໆດຽວ ແຕ່ຫາກເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ກໍ່ມີໂອກາດຕິດເຊື້ອຕໍ່ຈາກຄົນນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

 1. ເຊື້ອ HIV ບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັນງ່າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດ

ເຊື້ອ HIV ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຜ່ານທາງ:

 • ກອດ, ຈູບ (ຍົກເວັ້ນແຜໃນປາກ ແລະ ເປັນການຈູບແບບແລກລີ້ນ ແລະ ແລກນ້ຳລາຍກັນ)
 • ກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນ ຈານດຽວກັນ ດື່ມນ້ຳຈອກດຽວກັນ ຫຼື ໃຊ້ບ່ວງ ສ້ອມອັນດຽວກັນ
 • ມີເພດສຳພັນໂດຍໃຊ້ຖົງຢ່າງອະນາໄມ
 • ລົມຫາຍໃຈ
 • ໃຊ້ສະບູ, ຄຣີມອາບນ້ຳ, ຢາສະຫົວ, ຢາຖູແຂ້ວ ຮ່ວມກັນ

ເຊື້ອ HIV ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຜ່ານທາງ

 • ສານຫຼັ່ງ, ເລືອດ ຜ່ານການໃຊ້ອຸປະກອນເຊັ່ນ: ເຂັມສີດຢາ
 • ເລືອດ ແລະ ການໃຫ້ນົມລູກຂອງແມ່
 • ຮັບສານຄັດຫຼັ່ງ ແລະ ເລືອດ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຜ່ານແຜ (ຕ້ອງເປັນແຜສົດໆ ເທົ່ານັ້ນ)
 • ໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ ບໍ່ແມ່ນ 100 ເປີເຊັນສະເໝີໄປ
 1. ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ອາດບໍ່ຕ້ອງກິນຢາຕ້ານໄວຣັສໄປຕະຫຼອດຊີວິດ

ຫາກກິນຢາຕ້ານໄວຣັສກົງເວລາ ເບິ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີ ມີໂອກາດທີ່ເຊື້ອໄວຣັສ HIV ອາດຈະຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ອາດສາມາດຢຸດການກິນຢາໄດ້ ແຕ່ແພດຈະຍັງຄົງກວດສຸຂະພາບຕໍ່ເປັນໄລຍະໄລຍະ.

 1. ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ອາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຍືນຍາວຄືກັນຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ

ຫາກກິນຢາຕ້ານໄວຣັສກົງເວລາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງເປັນປະຈຳຜູ້ຕິດເຊື້ອສາມາດມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຫຼາຍສິບປີ ມີອາຍຸເທົ່າກັບຄົນປົກກະຕິເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ດີບໍ່ດີ ອາດອາຍຸຍືນກວ່າຄົນປົກກະຕິທີ່ເປັນໂລກອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຫົວໃຈ, ມະເຮັງ ອີກດ້ວຍ.

 1. ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ສາມາດມີຄອບຄົວໄດ້

ເຖິງວ່າການມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ຽງໃນການແຜ່ເຊື້ອໄດ້ ແຕ່ຫາກຢາກມີຄອບຄົວ ຜູ້ປ່ວຍສາມາດພາຄູ່ຮັກຂອງຕົນເພື່ອປຶກສາແພດ ຫາທາງອອກໃນການມີຄອບຄົວ ຫຼື ມີລູກໂດຍທີ່ລູກບໍ່ຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້.

          ໂລກເອດ ແລະ ເຊື້ອ HIV ບໍ່ໄດ້ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງທີ່ເຮົາ ຫຼື ໃຜຫຼາຍໆຄົນຄິດ ຂໍໃຫ້ເປີດໃຈ ແລະ ເບິ່ງພວກເຂົາຄືກັບເປັນຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ ຢ່າສະແດງທ່າທີລັງກຽດ ຫຼື ຢ້ານຫຍັງພວກເຂົາ, ເທົ່ານີ້ ພວກເຂົາກໍ່ມີກຳລັງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປແລ້ວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook!

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສແຈ້ງຂ່າວດີ ໝໍບອກອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກໍໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສແຈ້ງຂ່າວດີ ໝໍບອກອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກໍໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ