ວັນຈັນ ທີ 20 ມັງກອນ 2020

ກົມອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບແກ່ສື່ມວນຊົນ

ກົມອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບແກ່ສື່ມວນຊົນ

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ, ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເຮືອນພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ  ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຕົວແທນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ, ສະຫະພັນຄວບຄຸມຢາສູບອາຊຽນ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄຳຊີ້ແຈງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ, ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 5 ໝວດ 22 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ບາງມາດຕາ ເປັນຕົ້ນມາດຕາ 33, 34, 37, 38 ແລະ 48 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສະຖານທີ່ປອດຄວັນຢາສູບ, ການພິມຄຳເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ແລະ ການຫ້າມໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບ.

ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງເຜີຍແຜ່ດໍາລັດການກຳນົດປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ  ເລກທີ 52/ລບ ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໝວດ 2 ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ອັດຕາການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ປັບໃໝ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແນໃສ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢາສູບຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຢາສູບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໂດຍໝວດ 2 ມີທັງໝົດ 8 ມາດຕາ ກ່ຽວກັບອັດຕາການປັບໃໝ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ພິມສະຫຼາກ ແລະ ຄຳເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຈະຖືກປັບໃໝ ຄັ້ງທີ 1 ຈຳນວນ 10 ລ້ານກີບ; ຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 20 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 50 ລ້ານກີບ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບສິນຄ້າແມ່ນຈະຖືກຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບຈະປັບໃໝຄັ້ງທຳອິດ 20 ລ້ານ; ຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 40 ລ້ານ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຈຳນວນ 80 ລ້ານກີບ ພ້ອມພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບດຳເນີນທຸລະກິດ, ບໍ່ຕິດປ້າຍໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາຄັ້ງທຳອິດແມ່ນກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ຄັ້ງລະ 2 ລ້ານກີບ, ການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ ຄັ້ງທຳອິດກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ໃໝ 2 ແສນກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ ຄັ້ງລະ 4 ແສນກີບ; ກໍລະນີເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ເຫັນ ແຕ່ເມີນເສີຍແມ່ນໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ ຄັ້ງລະ 5 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຢາສູບໃນສະຖານທີ່ເກືອດຫ້າມຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 5 ແສນກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ໃໝຄັ້ງລະ 1 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຢາສູບໃຫ້ເດັກ ຫຼື ໃຫ້ເດັກຊື້ຢາສູບ ຫຼື ຂາຍ ຈະຖືກປັບໃໝຄັ້ງທຳອິດ 2 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 4 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 8 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດຈະຖືກໃໝ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ເຄື່ອງ ພ້ອມຢຶດທຳລາຍຖິ້ມ ແລະ ຂາຍ ຫຼື ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຈັກຈະຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ ພ້ອມຢຶດທຳລາຍ, ການຜະລິດນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍຢາຊອງ ທີ່ບັນຈຸຕໍ່າກວ່າ 20 ກອກຈະຖືກປັບໃໝ ຄັ້ງທຳອິດ 10 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 20 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ 50 ລ້ານກີບ ພ້ອມພິຈາລະນາໂຈະດຳເນີນທຸລະກິດ; ຫາກຂາຍຢາຊອງ ຫຼື ຢາກະປ໋ອງຄັ້ງທຳອິດຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 2 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜະລິດຢາສູບນອກລະບົບຈະຖືກປັບໃໝໜຶ່ງເທົ່າຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ, ຄັ້ງທີ 2 ໃໝ 2 ເທົ່າ, ຄັ້ງທີ 3 ໃໝ 3 ເທົ່າ ພ້ອມໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາສູບທີ່ນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍຢາຊອງທີ່ບັນຈຸຕໍ່າກວ່າ 20 ກອກຈະຖືກຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ ເຊິ່ງດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ມີນາ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

Advertisement Replay Ad
ແມ່ຄ້າອອນລາຍໃຈຂຶ້ນ ລູກຄ້າອາຍຸ 12 ປີສັ່ງເຄື່ອງແລ້ວບໍ່ເອົາ - ພໍ່ເດັກບອກ ຕ້ອງຖາມຜູ້ປົກຄອງກ່ອນ

ແມ່ຄ້າອອນລາຍໃຈຂຶ້ນ ລູກຄ້າອາຍຸ 12 ປີສັ່ງເຄື່ອງແລ້ວບໍ່ເອົາ - ພໍ່ເດັກບອກ ຕ້ອງຖາມຜູ້ປົກຄອງກ່ອນ

ວັດຊຽງທອງ ແລະ ວັດພູຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ

ວັດຊຽງທອງ ແລະ ວັດພູຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ

ຍີ່ປຸ່ນພົບໂຄງກະດູກ 187 ສົບໃຕ້ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງສະໜາມກີລາໂອລິມປິກ ເນື່ອງຈາກເຄີຍເປັນສຸສານເກົ່າ

ຍີ່ປຸ່ນພົບໂຄງກະດູກ 187 ສົບໃຕ້ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງສະໜາມກີລາໂອລິມປິກ ເນື່ອງຈາກເຄີຍເປັນສຸສານເກົ່າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທຢູ່ໜອງຄາຍ ກວດກາເຂັ້ມງວດ ສະກັດບໍ່ໃຫ້ໂຈນປຸ້ນຮ້ານຄຳໜີມາລາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທຢູ່ໜອງຄາຍ ກວດກາເຂັ້ມງວດ ສະກັດບໍ່ໃຫ້ໂຈນປຸ້ນຮ້ານຄຳໜີມາລາວ

ເສດຖີຈີນແຫ່ຂັນໝາກແຕ່ງສາວແຂວງອຸດົມໄຊ ພໍ່ແມ່ມອບເງິນຂວັນຖົງ 3 ແສນໂດລາ

ເສດຖີຈີນແຫ່ຂັນໝາກແຕ່ງສາວແຂວງອຸດົມໄຊ ພໍ່ແມ່ມອບເງິນຂວັນຖົງ 3 ແສນໂດລາ

ນະຄອນຫຼວງເຜີຍແຜ່ທິດຊີ້ນຳກະຊວງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໃຊ້ໜ້າທີ່ຫາປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ

ນະຄອນຫຼວງເຜີຍແຜ່ທິດຊີ້ນຳກະຊວງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໃຊ້ໜ້າທີ່ຫາປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທົ່ວປະເທດຕັ້ງເປົ້າດຶງດູດນັກລົງທຶນ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພີ່ມ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທົ່ວປະເທດຕັ້ງເປົ້າດຶງດູດນັກລົງທຶນ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພີ່ມ

ໜຸ່ມຈີນຂັບລົດອອກຈາກຈຸດພັກລົດໄກ 200-300 ກິໂລແມັດ ແລ້ວຊວດຄິດຂຶ້ນມາໄດ້ວ່າເມຍຫາຍຕົວໄປ

ໜຸ່ມຈີນຂັບລົດອອກຈາກຈຸດພັກລົດໄກ 200-300 ກິໂລແມັດ ແລ້ວຊວດຄິດຂຶ້ນມາໄດ້ວ່າເມຍຫາຍຕົວໄປ

ອຸດທະຍານສັດເລືອຄານອອສເຕຣເລຍຖືກນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ຂະນະກັງວົນເຫດໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ

ອຸດທະຍານສັດເລືອຄານອອສເຕຣເລຍຖືກນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ຂະນະກັງວົນເຫດໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ

ລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ຂໍໃຫ້ຂ້າມຜ່ານການຖົກຖຽງຕົ້ນເຫດໄຟປ່າ ຊີ້ເສຍເວລາ-ໄຟບໍ່ມອດ

ລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ຂໍໃຫ້ຂ້າມຜ່ານການຖົກຖຽງຕົ້ນເຫດໄຟປ່າ ຊີ້ເສຍເວລາ-ໄຟບໍ່ມອດ

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ຄົນຮັ່ງມີອາຍຸຍືນກວ່າຄົນທີ່ທຸກຍາກເຖິງ 10 ປີ

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ຄົນຮັ່ງມີອາຍຸຍືນກວ່າຄົນທີ່ທຸກຍາກເຖິງ 10 ປີ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຖະແຫຼງສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍຈີນດຽວ ຫຼັງ ໄຊ່ອິງເຫວິນ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໄຕ້ຫວັນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຖະແຫຼງສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍຈີນດຽວ ຫຼັງ ໄຊ່ອິງເຫວິນ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໄຕ້ຫວັນ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍເລັງແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ສື່ຕ່າງປະເທດຊີ້ ເພື່ອເປີດທາງສືບອຳນາດຫຼັງພົ້ນວາລະ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍເລັງແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ສື່ຕ່າງປະເທດຊີ້ ເພື່ອເປີດທາງສືບອຳນາດຫຼັງພົ້ນວາລະ

ຍີ່ປຸ່ນຢືນຢັນ ພົບຜູ້ປ່ວຍໄວຣັດໂຄໂຣນາລາຍທຳອິດຂອງປະເທດ

ຍີ່ປຸ່ນຢືນຢັນ ພົບຜູ້ປ່ວຍໄວຣັດໂຄໂຣນາລາຍທຳອິດຂອງປະເທດ

"ສະຫະລັດ-ຈີນ" ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ "ໄລຍະທີ 1" ຫຼຸດສະຖານະການບັ່ນທອນເສດຖະກິດໂລກ

"ສະຫະລັດ-ຈີນ" ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ "ໄລຍະທີ 1" ຫຼຸດສະຖານະການບັ່ນທອນເສດຖະກິດໂລກ

ພົບງົບປະມານກວ່າ 1,600 ຕື້ກີບຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ພົບງົບປະມານກວ່າ 1,600 ຕື້ກີບຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລາວຈະສົ່ງອອກໄຟຟ້າກວ່າ 20,000 ເມກາວັດ ໄປສູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຊຽນ ໃນໄລຍະປີ 2020-2030

ລາວຈະສົ່ງອອກໄຟຟ້າກວ່າ 20,000 ເມກາວັດ ໄປສູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຊຽນ ໃນໄລຍະປີ 2020-2030

ເສດຖະກິດວັງວຽງຂະຫຍາຍຕົວ 8-9% - ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວມີເຖິງ 2 ແສນເທື່ອຄົນ ໃນປີ 2019

ເສດຖະກິດວັງວຽງຂະຫຍາຍຕົວ 8-9% - ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວມີເຖິງ 2 ແສນເທື່ອຄົນ ໃນປີ 2019

ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ການຮ່ວມມືການຄ້າລາວ-ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ການຮ່ວມມືການຄ້າລາວ-ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ