ວັນສຸກ ທີ 23 ສິງຫາ 2019

ກົມອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບແກ່ສື່ມວນຊົນ

ກົມອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບແກ່ສື່ມວນຊົນ

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ, ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເຮືອນພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ  ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຕົວແທນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ, ສະຫະພັນຄວບຄຸມຢາສູບອາຊຽນ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄຳຊີ້ແຈງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ, ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 5 ໝວດ 22 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ບາງມາດຕາ ເປັນຕົ້ນມາດຕາ 33, 34, 37, 38 ແລະ 48 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສະຖານທີ່ປອດຄວັນຢາສູບ, ການພິມຄຳເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ແລະ ການຫ້າມໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບ.

ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງເຜີຍແຜ່ດໍາລັດການກຳນົດປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ  ເລກທີ 52/ລບ ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໝວດ 2 ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ອັດຕາການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ປັບໃໝ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແນໃສ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢາສູບຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຢາສູບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໂດຍໝວດ 2 ມີທັງໝົດ 8 ມາດຕາ ກ່ຽວກັບອັດຕາການປັບໃໝ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ພິມສະຫຼາກ ແລະ ຄຳເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຈະຖືກປັບໃໝ ຄັ້ງທີ 1 ຈຳນວນ 10 ລ້ານກີບ; ຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 20 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 50 ລ້ານກີບ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບສິນຄ້າແມ່ນຈະຖືກຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບຈະປັບໃໝຄັ້ງທຳອິດ 20 ລ້ານ; ຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 40 ລ້ານ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຈຳນວນ 80 ລ້ານກີບ ພ້ອມພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບດຳເນີນທຸລະກິດ, ບໍ່ຕິດປ້າຍໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາຄັ້ງທຳອິດແມ່ນກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ຄັ້ງລະ 2 ລ້ານກີບ, ການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ ຄັ້ງທຳອິດກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ໃໝ 2 ແສນກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ ຄັ້ງລະ 4 ແສນກີບ; ກໍລະນີເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ເຫັນ ແຕ່ເມີນເສີຍແມ່ນໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ ຄັ້ງລະ 5 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຢາສູບໃນສະຖານທີ່ເກືອດຫ້າມຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 5 ແສນກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ໃໝຄັ້ງລະ 1 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຢາສູບໃຫ້ເດັກ ຫຼື ໃຫ້ເດັກຊື້ຢາສູບ ຫຼື ຂາຍ ຈະຖືກປັບໃໝຄັ້ງທຳອິດ 2 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 4 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 8 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດຈະຖືກໃໝ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ເຄື່ອງ ພ້ອມຢຶດທຳລາຍຖິ້ມ ແລະ ຂາຍ ຫຼື ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຈັກຈະຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ ພ້ອມຢຶດທຳລາຍ, ການຜະລິດນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍຢາຊອງ ທີ່ບັນຈຸຕໍ່າກວ່າ 20 ກອກຈະຖືກປັບໃໝ ຄັ້ງທຳອິດ 10 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 20 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ 50 ລ້ານກີບ ພ້ອມພິຈາລະນາໂຈະດຳເນີນທຸລະກິດ; ຫາກຂາຍຢາຊອງ ຫຼື ຢາກະປ໋ອງຄັ້ງທຳອິດຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 2 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜະລິດຢາສູບນອກລະບົບຈະຖືກປັບໃໝໜຶ່ງເທົ່າຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ, ຄັ້ງທີ 2 ໃໝ 2 ເທົ່າ, ຄັ້ງທີ 3 ໃໝ 3 ເທົ່າ ພ້ອມໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາສູບທີ່ນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍຢາຊອງທີ່ບັນຈຸຕໍ່າກວ່າ 20 ກອກຈະຖືກຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ ເຊິ່ງດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ມີນາ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

Advertisement Replay Ad
ສະໜາມບິນຊານຟຣານຊິສໂກຫ້າມຂາຍ "ນໍ້າດື່ມບັນຈຸກະຕຸກປຼາສະຕິກ" ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີ

ສະໜາມບິນຊານຟຣານຊິສໂກຫ້າມຂາຍ "ນໍ້າດື່ມບັນຈຸກະຕຸກປຼາສະຕິກ" ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີ

ລາວ-ໄທ ວາງແຜນ ສ້າງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງວຽງຈັນ-ແຂວງເລີຍ

ລາວ-ໄທ ວາງແຜນ ສ້າງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງວຽງຈັນ-ແຂວງເລີຍ

ນະຄອນຫຼວງມີຊ່ອງຈອດເມປະຈຳສາຍທາງໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຫວັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຈອດ-ຮັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ນະຄອນຫຼວງມີຊ່ອງຈອດເມປະຈຳສາຍທາງໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຫວັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຈອດ-ຮັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າແອມະຊອນ ປະເທດບຣາຊິນ ຫຼາຍຈຸດ ສາມາດແນມເຫັນຄວັນໄຟໄດ້ຈາກນອກໂລກ

ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າແອມະຊອນ ປະເທດບຣາຊິນ ຫຼາຍຈຸດ ສາມາດແນມເຫັນຄວັນໄຟໄດ້ຈາກນອກໂລກ

ໜຸ່ມໄວ 25 ປີ ລະເມີດກົດຈະລາຈອນເຮັດຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ ສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ ພ້ອມປັບໃໝ

ໜຸ່ມໄວ 25 ປີ ລະເມີດກົດຈະລາຈອນເຮັດຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ ສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ ພ້ອມປັບໃໝ

ສະຫະລັດອະນຸມັດແລ້ວ ຂາຍເຮືອບິນຮົບ F-16 ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ 8,000 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດອະນຸມັດແລ້ວ ຂາຍເຮືອບິນຮົບ F-16 ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ 8,000 ລ້ານໂດລາ

ກຽມພົບກັບງານຄອນເສີດ ແລະ ງານວັດທະນະທຳສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14 ກັນຍາ 2019 ນີ້

ກຽມພົບກັບງານຄອນເສີດ ແລະ ງານວັດທະນະທຳສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14 ກັນຍາ 2019 ນີ້

ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພົບເຫັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 379 ກໍລະນີ

ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພົບເຫັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 379 ກໍລະນີ

ມ​ຊ ເຕືອນ ​ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາ ຢ່າ​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ການຫຼອກລວງແລ່ນເຂົ້າຮຽນ

ມ​ຊ ເຕືອນ ​ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາ ຢ່າ​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ການຫຼອກລວງແລ່ນເຂົ້າຮຽນ

​ທ່າ​ນ ອິນທີ ​ເດືອນ​ສະຫວັນ ​ນັກທຸລະກິດ​ຊື່ດັງ ນໍາ​ທີ​ມປັບປຸງ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

​ທ່າ​ນ ອິນທີ ​ເດືອນ​ສະຫວັນ ​ນັກທຸລະກິດ​ຊື່ດັງ ນໍາ​ທີ​ມປັບປຸງ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

"ເພື່ອນແທ້" ຜ່ານມາດົນປານໃດກໍຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຄວາມປະທັບໃຈຈາກເຈົ້າຂອງເພຈ ຢາກແຕ້ມ & ຢາກເວົ້າ

"ເພື່ອນແທ້" ຜ່ານມາດົນປານໃດກໍຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຄວາມປະທັບໃຈຈາກເຈົ້າຂອງເພຈ ຢາກແຕ້ມ & ຢາກເວົ້າ

ຄະນະນໍາ ຖວທ ຢ້ຽມຢາມໃຫ້ກໍາລັງໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດເມຕົກເຫວຢູ່ເມືອງນານ

ຄະນະນໍາ ຖວທ ຢ້ຽມຢາມໃຫ້ກໍາລັງໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດເມຕົກເຫວຢູ່ເມືອງນານ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ແພດອັງກິດຄາດ ພາຍໃນ 3 ປີອາດປູກຖ່າຍຫົວໃຈໝູສູ່ຄົນໄດ້

ແພດອັງກິດຄາດ ພາຍໃນ 3 ປີອາດປູກຖ່າຍຫົວໃຈໝູສູ່ຄົນໄດ້

ຍັງບໍ່ເຖິງຄາດ! ໜຸ່ມສະຫະລັດດວງດີ ລອດຕາຍຢ່າງຫວຸດຫວິດ ຫຼັງຟ້າຜ່າລົງມາດາດທາງຂ້າງ

ຍັງບໍ່ເຖິງຄາດ! ໜຸ່ມສະຫະລັດດວງດີ ລອດຕາຍຢ່າງຫວຸດຫວິດ ຫຼັງຟ້າຜ່າລົງມາດາດທາງຂ້າງ

ແຂ້ສະຫະລັດ ສະແດງທັກສະການປີນຂ້າມຮົ້ວສຸດຄ່ອງແຄ້ວ

ແຂ້ສະຫະລັດ ສະແດງທັກສະການປີນຂ້າມຮົ້ວສຸດຄ່ອງແຄ້ວ

ນາຍົກບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຫັນສະໜາມກີລາແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ເອກະຊົນພັດທະນາເປັນສູນການຄ້າ

ນາຍົກບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຫັນສະໜາມກີລາແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ເອກະຊົນພັດທະນາເປັນສູນການຄ້າ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 20 ທຶນ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 20 ທຶນ

ທີມແພດກອງທັບຈີນ ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫຼືອອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຕົກຂົວ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ທີມແພດກອງທັບຈີນ ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫຼືອອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຕົກຂົວ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຳລາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຳລາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ