ວັນຈັນ ທີ 25 ມີນາ 2019

ກົມອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບແກ່ສື່ມວນຊົນ

ກົມອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບແກ່ສື່ມວນຊົນ

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ, ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເຮືອນພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ  ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຕົວແທນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ, ສະຫະພັນຄວບຄຸມຢາສູບອາຊຽນ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄຳຊີ້ແຈງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ, ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 5 ໝວດ 22 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ບາງມາດຕາ ເປັນຕົ້ນມາດຕາ 33, 34, 37, 38 ແລະ 48 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສະຖານທີ່ປອດຄວັນຢາສູບ, ການພິມຄຳເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ແລະ ການຫ້າມໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບ.

ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງເຜີຍແຜ່ດໍາລັດການກຳນົດປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ  ເລກທີ 52/ລບ ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໝວດ 2 ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ອັດຕາການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ປັບໃໝ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແນໃສ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢາສູບຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຢາສູບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໂດຍໝວດ 2 ມີທັງໝົດ 8 ມາດຕາ ກ່ຽວກັບອັດຕາການປັບໃໝ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ພິມສະຫຼາກ ແລະ ຄຳເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ຈະຖືກປັບໃໝ ຄັ້ງທີ 1 ຈຳນວນ 10 ລ້ານກີບ; ຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 20 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 50 ລ້ານກີບ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບສິນຄ້າແມ່ນຈະຖືກຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບຈະປັບໃໝຄັ້ງທຳອິດ 20 ລ້ານ; ຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 40 ລ້ານ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຈຳນວນ 80 ລ້ານກີບ ພ້ອມພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບດຳເນີນທຸລະກິດ, ບໍ່ຕິດປ້າຍໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາຄັ້ງທຳອິດແມ່ນກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ຄັ້ງລະ 2 ລ້ານກີບ, ການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ ຄັ້ງທຳອິດກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ໃໝ 2 ແສນກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ ຄັ້ງລະ 4 ແສນກີບ; ກໍລະນີເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ເຫັນ ແຕ່ເມີນເສີຍແມ່ນໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ ຄັ້ງລະ 5 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຢາສູບໃນສະຖານທີ່ເກືອດຫ້າມຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 5 ແສນກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ໃໝຄັ້ງລະ 1 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຢາສູບໃຫ້ເດັກ ຫຼື ໃຫ້ເດັກຊື້ຢາສູບ ຫຼື ຂາຍ ຈະຖືກປັບໃໝຄັ້ງທຳອິດ 2 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 4 ລ້ານກີບ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 8 ລ້ານກີບ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດຈະຖືກໃໝ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ເຄື່ອງ ພ້ອມຢຶດທຳລາຍຖິ້ມ ແລະ ຂາຍ ຫຼື ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຈັກຈະຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ ພ້ອມຢຶດທຳລາຍ, ການຜະລິດນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍຢາຊອງ ທີ່ບັນຈຸຕໍ່າກວ່າ 20 ກອກຈະຖືກປັບໃໝ ຄັ້ງທຳອິດ 10 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 20 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປປັບໃໝ 50 ລ້ານກີບ ພ້ອມພິຈາລະນາໂຈະດຳເນີນທຸລະກິດ; ຫາກຂາຍຢາຊອງ ຫຼື ຢາກະປ໋ອງຄັ້ງທຳອິດຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 2 ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜະລິດຢາສູບນອກລະບົບຈະຖືກປັບໃໝໜຶ່ງເທົ່າຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ, ຄັ້ງທີ 2 ໃໝ 2 ເທົ່າ, ຄັ້ງທີ 3 ໃໝ 3 ເທົ່າ ພ້ອມໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາສູບທີ່ນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍຢາຊອງທີ່ບັນຈຸຕໍ່າກວ່າ 20 ກອກຈະຖືກຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ ເຊິ່ງດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ມີນາ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

Advertisement Replay Ad
ສື່ຕ່າງປະເທດເກາະຕິດ ຄົນໄທໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຄືກຄື້ນ ຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກລັດຖະປະຫານເມື່ອ 5 ປີກ່ອນ

ສື່ຕ່າງປະເທດເກາະຕິດ ຄົນໄທໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຄືກຄື້ນ ຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກລັດຖະປະຫານເມື່ອ 5 ປີກ່ອນ

ເກົາຫຼີເໜືອ ຖອນເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກຈາກສູນປະສານງານກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ

ເກົາຫຼີເໜືອ ຖອນເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກຈາກສູນປະສານງານກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ

ຈົດທະບຽນການເກີດເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ "ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ-ຄ່າບໍລິການ"

ຈົດທະບຽນການເກີດເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ "ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ-ຄ່າບໍລິການ"

ເຜີຍຄລິບລົດພ່ວງມໍລະນະຕຳລົດຕູ້ທີ່ມີຄົນລາວໂດຍສານຕົກຄອງຢູ່ໄທ ຕາຍ 11 ຄົນ ລອດ 4 ຄົນ

ເຜີຍຄລິບລົດພ່ວງມໍລະນະຕຳລົດຕູ້ທີ່ມີຄົນລາວໂດຍສານຕົກຄອງຢູ່ໄທ ຕາຍ 11 ຄົນ ລອດ 4 ຄົນ

ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມດີຂຶ້ນ

ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມດີຂຶ້ນ

ດຣາມາ! ແມ່ເດັກຊາຍເກົາຫຼີບໍ່ໂອເຄ ຫຼັງຊາວເນັດນຳເອົາໂຕມາຕໍ່ໃສ່ຫົວຂອງຄົນອື່ນຈົນເປັນກະແສ

ດຣາມາ! ແມ່ເດັກຊາຍເກົາຫຼີບໍ່ໂອເຄ ຫຼັງຊາວເນັດນຳເອົາໂຕມາຕໍ່ໃສ່ຫົວຂອງຄົນອື່ນຈົນເປັນກະແສ

ນາຊາ ເຜີຍພາບ "ສະເກັດດາວ" ພຸ່ງຕົກໃສ່ໂລກ ທີ່ເກືອບຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລື່ອງມາກ່ອນ

ນາຊາ ເຜີຍພາບ "ສະເກັດດາວ" ພຸ່ງຕົກໃສ່ໂລກ ທີ່ເກືອບຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລື່ອງມາກ່ອນ

ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ນະຄອນຫຼວງວາງເປົ້າເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນສະດວກສະບາຍ ແລະ ບໍ່ມີສະພາບລົດຕິດ

ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ນະຄອນຫຼວງວາງເປົ້າເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນສະດວກສະບາຍ ແລະ ບໍ່ມີສະພາບລົດຕິດ

ປັບໃໝແທ້ເດີ 'ເມົາແລ້ວຂັບ" ນະຄອນຫຼວງປັບໃໝສູງສຸດ 20 ເທົ່າ ເລີ່ມ 1 ເມສາ 2019 ນີ້

ປັບໃໝແທ້ເດີ 'ເມົາແລ້ວຂັບ" ນະຄອນຫຼວງປັບໃໝສູງສຸດ 20 ເທົ່າ ເລີ່ມ 1 ເມສາ 2019 ນີ້

ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2019 ກັນ ຫຼື ຍັງ? ຖ້າຍັງຕ້ອງຟ້າວໄປເສຍ ຖ້າຫາກບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ

ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2019 ກັນ ຫຼື ຍັງ? ຖ້າຍັງຕ້ອງຟ້າວໄປເສຍ ຖ້າຫາກບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ

ໜຸ່ມເສດຖີອອສຊີໄວ 26 ປະກາດຮັບ "ຜູ້ຊ່ວຍສ່ວນຕົວ" ເພື່ອຮ່ວມເດີນທາງໄປຮອບໂລກ ເງິນເດືອນ 50,000 ໂດລາ

ໜຸ່ມເສດຖີອອສຊີໄວ 26 ປະກາດຮັບ "ຜູ້ຊ່ວຍສ່ວນຕົວ" ເພື່ອຮ່ວມເດີນທາງໄປຮອບໂລກ ເງິນເດືອນ 50,000 ໂດລາ

ສູນກາງ ອພສ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງພະສົງ-ສາມະເນນ ເນັ້ນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີສະຕິ

ສູນກາງ ອພສ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງພະສົງ-ສາມະເນນ ເນັ້ນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີສະຕິ

ລັດຖະບານແຈ້ງການ ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ພັກຍາວຮອດວັນທີ 17 ເມສາ

ລັດຖະບານແຈ້ງການ ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ພັກຍາວຮອດວັນທີ 17 ເມສາ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ສປປ ລາວ ມີຄົນປ່ວຍເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ 12,000 ກໍລະນີ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ສປປ ລາວ ມີຄົນປ່ວຍເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ 12,000 ກໍລະນີ

ຫວຽດນາມຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງນັກຮົບໃຫ້ແກ່ລາວ

ຫວຽດນາມຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງນັກຮົບໃຫ້ແກ່ລາວ

ຊາຍອຸ້ມລູກນ້ອຍຂຶ້ນລິບພົບໜຸ່ມສູບຢາ ເຕືອນແລ້ວບໍ່ຟັງ ວາງລູກໄດ້ ໂດດປ່ອຍໝັດບໍ່ຢັ້ງ

ຊາຍອຸ້ມລູກນ້ອຍຂຶ້ນລິບພົບໜຸ່ມສູບຢາ ເຕືອນແລ້ວບໍ່ຟັງ ວາງລູກໄດ້ ໂດດປ່ອຍໝັດບໍ່ຢັ້ງ

ລັດຖະບານພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາໃນເດືອນມີນາ: ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່, ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ

ລັດຖະບານພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາໃນເດືອນມີນາ: ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່, ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ

ພົບຮ່າງນັກປີນພູເກືອບ 300 ສົບ ຫຼັງນໍ້າແຂງເທິງຈອມພູເອເວີເຣສລະລາຍ

ພົບຮ່າງນັກປີນພູເກືອບ 300 ສົບ ຫຼັງນໍ້າແຂງເທິງຈອມພູເອເວີເຣສລະລາຍ

ລັດ ອະນຸມັດອອກວີຊ້າຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເລີ່ມເດືອນມິຖຸນານີ້

ລັດ ອະນຸມັດອອກວີຊ້າຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເລີ່ມເດືອນມິຖຸນານີ້

ພົບປາແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແຄມຝັ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງອອສເຕຣເລຍ

ພົບປາແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແຄມຝັ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງອອສເຕຣເລຍ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ