ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

ບົດຄວາມ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ

ບົດຄວາມ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ

ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ ເນນນ້ອຍແລ່ນເຂົ້າໄປຖາມຄູບາ

“ຄູບາ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຄົນເຮົາຄືຫຍັງ?”

ມື້ອື່ນໃຫ້ເຈົ້າແບກເອົາກ້ອນຫີນກ້ອນໜຶ່ງ ໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ຫາກມີຄົນຖາມລາຄາ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫຍັງທັງນັ້ນ ແຕ່ໃຫ້ຊູມື 2 ນິ້ວໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ ຫາກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຊື້ ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຂາຍ ໃຫ້ເອົາຫີນກ້ອນນັ້ນກັບມາ ແລ້ຄູບາຈະບອກເຈົ້າ ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຄືຫຍັງ?

ເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ເນນນ້ອຍຈຶ່ງແບກກ້ອນຫີນກ້ອນໜຶ່ງໃນສວນອອກໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ໃນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍຜູ້ຄົນ ຕ່າງກໍ່ສົງໄສວ່າເນນນ້ອຍຂາຍຫຍັງ ຢູ່ໆກໍ່ມີແມ່ບ້ານຄົນໜຶ່ງເຂົ້າມາ ແລະ ກໍ່ຖາມວ່າ

“ຫີນກ້ອນນີ້ລາຄາເທົ່າໃດ?” ເນນນ້ອຍບໍ່ຕອບ ໄດ້ແຕ່ຊູມື 2 ນິ້ວໃຫ້ເບິ່ງ

“2 ພັນຫວາ” ເນນນ້ອຍແກວ່ງຫົວໄປມາ

“20 ພັນກໍ່ແລ້ວກັນເດີ້ ປ້າຈະເອົາໄປທັບຜັກດອງ” ເນນນ້ອຍຄິດໃນໃຈ “ໄອຢະ!! ຫີນທີ່ບໍ່ມີລາຄາຫຍັງ ມື້ນີ້ມີລາຄາຕັ້ງວ່າ 20 ພັນ ຖ້າຂົນມາຂາຍກໍ່ຄົງໄດ້ເງິນຫຼາຍ” ເນນນ້ອຍກໍ່ບໍ່ຍອມຂາຍ ເອົາແຕ່ອົມຍິ້ມ ແລະ ແບກຫີນກ້ອນນັ້ນກັບວັດຄືນ

ເມື່ອກັບຮອດວັດແລ້ວເນນນ້ອຍກໍ່ບອກຄູບາວ່າ: ຄູບາເອີ້ຍ!! ມື້ນີ້ມີປ້າຄົນໜຶ່ງຂໍຊື້ຫີນກ້ອນນີ້ໃນລາຄາ 20 ພັນ ຄູບາບອກຂ້ອຍໄດ້ລະບໍ່ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຂ້ອຍມີຄ່າເທົ່າໃດ

“ອຶມ! ບໍ່ຕ້ອງຮີບຮ້ອນ ມື້ອື່ນເຊົ້າເຈົ້າຈົ່ງເອົາຫີນກ້ອນນີ້ໄປທີ່ພິພິທະພັນຫາກມີຄົນຖາມລາຄາ ເຈົ້າກໍ່ເຮັດຄືເກົ່າ ເອົາຫີນກ້ອນນີ້ກັບມາຄືນແລ້ວເຮົາຄ່ອຍລົມກັນ”

ເຊົ້າມື້ທີ 2 ທີ່ພິພິທະພັນຜູ້ຄົນຕ່າງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນວ່າຫີນກ້ອນນີ້ຄືຫຍັງ? ສຽງຂອງຊາຍສອງຄົນລົມກັນວ່າ

“ມັນກໍ່ເປັນພຽງຫີນທຳມະດາກ້ອນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາມາວາງໄວ້ທີ່ພິພິທະພັນ!”

“ໃນເມື່ອມັນມາຢູ່ທີ່ຫໍພິພິທະພັນນີ້ໄດ້ ມັນກໍ່ຄົງມີຄຸນຄ່າອິຫຍັງບາງຢ່າງ ບໍ່ຊັ້ນເນນຄົງບໍ່ເອົາມັນມາວາງໂຊໃນນີ້ດອກ” ຊາຍອີກຄົນຕອບ, ຢູ່ໆກໍ່ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຍ່າງເຂົ້າມາຖາມລາຄາຂອງຫີນກັບເນນນ້ອຍ ເນນນ້ອຍບໍ່ເວົ້າຫຍັງນອກຈາກຊູ 2 ນິ້ວ

“2 ແສນຫວາ?” ເນນນ້ອຍແກວ່ງຫົວໄປມາ

“2 ລ້ານຫວາ ຂ້ອຍກຳລັງຕ້ອງການຫີນໄປແກະສະຫຼັກພະພຸດທະຮູບພໍດີເລີຍ” ເມື່ອເນນນ້ອຍໄດ້ຍິນ ກໍ່ເຊໄປກ້າວໜຶ່ງ ຮູ້ສຶກຕະລຶງກັບລາຄາທີ່ນັກແກະສະຫຼັກໃຫ້ມາ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ ເມື່ອແບບຫີນກ້ອນນັ້ນກັບວັດ ກໍ່ເຂົ້າໄປພົບຄູບາພ້ອມກັບເວົ້າດ້ວຍອາການຕື່ນເຕັ້ນວ່າ:

ຄູບາ ມື້ນີ້ມີຄົນຂໍຊື້ຫີນກ້ອນນີ້ໃນລາຄາ 2 ລ້ານ ຄູບາບອກຂ້ອຍໄດ້ລະບໍ່ ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຂ້ອຍຄືຫຍັງແທ້?

ຄູບາຫົວດັງຂຶ້ນ ແລະ ກໍ່ກ່າວວ່າ

“ມື້ອື່ນໃຫ້ເຈົ້ານຳຫີນກ້ອນນີ້ໄປທີ່ຮ້ານຂາຍຂອງເກົ່າ ແລະ ກໍ່ເຮັດຄືທຸກມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຫາກຍັງມີຄົນຈະຊື້ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຂາຍເປັນອັນຂາດ ຕອນແລງມື້ອື່ນ ຄູບາຈະຕອບໃຫ້ເຈົ້າຟັງວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດເຈົ້າຄືຫຍັງ?”

ເຊົ້າຂອງມື້ທີ 3 ເນນນ້ອຍກໍ່ແບກຫີນກ້ອນນັ້ນໄປທີ່ຮ້ານຂາຍຂອງເກົ່າມີຄົນຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າມາຫຸ້ມອ້ອມເບິ່ງຫີນກ້ອນນັ້ນ ສຽງຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາຕ່າງກໍ່ພາກັນພິຈາລະນາ

“ຫີນກ້ອນນີ້ຄືຫີນປະເພດໃດ? ຂຸດຂຶ້ນມາຈາກໃສ? ຢູ່ໃນລາຊະການໃດ? ມີປະຫວັດໃນໄລຍະໃດ?”

ແລະແລ້ວກໍ່ມີຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງເອີ່ຍກັບເນນນ້ອຍວ່າ

“ຫີນກ້ອນນີ້ລາຄາເທົ່າໃດ?” ເນນນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕອບຫຍັງ ພຽງແຕ່ຊູມື 2 ນິ້ວໃຫ້ເບິ່ງ

“20 ລ້ານຫວາ” ເມື່ອເນນນ້ອຍໄດ້ຍິນກໍ່ຕາຄ້າງ ພ້ອມກັບອຸທານອອກໄປວ່າ “ຮະ”

ຊາຍຄົນນັ້ນຄິດວ່າຕົນເອງໃຫ້ລາຄາຕ່ຳໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເນນນ້ອຍໂມໂຫ ກໍ່ຮີບເວົ້າຂຶ້ນວ່າ

“ບໍ່ໆ ຂ້ອຍເວົ້າຜິດ ຂ້ອຍຈະບອກເນນນ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍຊິໃຫ້ 200 ລ້ານຕ່າງຫາກ”

200 ລ້ານເນນນ້ອຍອຸທານຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ເມື່ອຮູ້ຕົວ ເນນນ້ອຍກໍ່ຮີບອູ້ມຫີນກ້ອນນັ້ນແລ້ວກັບວັດໃນທັນທີ ເມື່ອກັບເຖິງວັດ ເນນນ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປພົບກັບຄູບາດ້ວຍອາການຕາຫຼີ່ຕາເຫຼືອກ

“ຄູບາເອີ້ຍ!!!! ເຮົາຈະລວຍແລ້ວມື້ນີ້ມີຄົນໜຶ່ງໃຫ້ລາຄາຫີນກ້ອນນີ້ຕັ້ງ 200 ລ້ານເລີຍ ຕອນນີ້ພະຄູບາບອກຂ້ອຍໄດ້ຫຼືຍັງ ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຂ້ອຍຄືຫຍັງ?”

ຄູບາເອື້ອມມືໄປລູບຫົວຂອງເນນນ້ອຍ ແລະ ກ່າວອອກມາຢ່າງເມດຕາວ່າ

“ເນນນ້ອຍເອີ້ຍ!! ຄຸນຄ່າຊີວິດຂອງເຈົ້າ ກໍ່ຄືກັບຫີນກ້ອນນີ້ ຫາກເຈົ້ານຳຕົວເອງໄປໄວ້ທີ່ຕະຫຼາດ ເຈົ້າກໍ່ມີຄ່າພຽງແຕ່ 20 ພັນ, ຫາກເຈົ້ານຳຕົວເອງໄປໄວ້ທີ່ພິພິທະພັນ ເຈົ້າກໍ່ມີຄ່າພຽງ 2 ລ້ານ ແຕ່ຫາກເຈົ້ານຳຕົວເອງໄປໄວ້ທີ່ຮ້ານຂາຍຂອງເກົ່າ ເຈົ້າກໍ່ມີຄ່າເຖິງ 200 ລ້ານ ເວທີຕ່າງກັນ ຈຸດຢືນຕ່າງກັນ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດກໍ່ຍ່ອມຕ່າງກັນ!”

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Gluta Line

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ