ວັນພະຫັດ ທີ 18 ກໍລະກົດ 2019

ເຄື່ອງວັດແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ແບບພົກພາປະເມີນລະດັບມົນລະພິດແນວໃດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່?

ເຄື່ອງວັດແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ແບບພົກພາປະເມີນລະດັບມົນລະພິດແນວໃດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໄລຍະນີ້ກະແສເລື່ອງຄ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ກຳລັງເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງຄົນໃນວົງສັງຄົມ ແລະ ບາງສ່ວນກໍສົງໄສວ່າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ແຕ່ລະຈຸດໃນລາວເຮົາມີຄ່າ ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ PM 2.5 ຫຼື PM 2.5 Air Quality Index ຫຼາຍສໍ່າໃດ ເພາະຂໍ້ມູນທາງການກໍບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ມວນຊົນຮູ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານໄປຊອກຊື້ອຸປະກອນວັດແທກຄ່າ AQI ແບບພົກພາມາໃຊ້ເອງ ໂດຍສະເພາະທີ່ເປັນແບຣນຈາກຈີນເຊັ່ນ Smartmi ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງກໍມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາອີກວ່າ ມາດຕະຖານໃນການປະເມີນລະດັບມົນລະພິດ PM 2.5 ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານໃດ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍສໍ່າໃດ?

ເຊິ່ງໃນການວັດແທກຄ່າດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເອົາອຸປະກອນນ້ອຍໆນີ້ໄປວາງໄວ້ຈຸດໃດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການວັດແທກ ແລ້ວກໍຈະຂຶ້ນຄ່າທີ່ວັດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຜ່ານໜ້າຈໍ ໂດຍແບ່ງອອກເປັ 3 ສີຄື ສີຂຽວ (0-75), ສີເຫຼືອງ (75-150) ແລະ ສີແດງ (150 ຂຶ້ນໄປ).

ແນວໃດກໍຕາມ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະແຕກຕື່ນກັບຄ່າທີ່ຂຶ້ນໃຫ້ຮູ້ນີ້ ເຮົາຈະພາໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄ່າດັ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາໄລ່ກັນແນວໃດຈຶ່ງຈະຖືວ່າອາກາດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອຸປະກອນວັດແທກຄ່າ PM 2.5 ທີ່ຊື້ຈາກຈີນນີ້ ຈະໃຊ້ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດຕາມມາດຕະຖານຂອງຈີນ ຫຼື China's PM 2.5 AQI ເຊິ່ງກຳນົດລະດັບຂອງຄຸນນະພາບອາກາດໂດຍອີງໃສ່ຄ່າ PM 2.5 ອອກເປັນແຕ່ລະລະດັບດັ່ງນີ້:

ຄ່າ IAQI ຄຳອະທິບາຍ ຄ່າ PM 2.5 (μg/m3) ສະເລ່ຍ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເນື່ອງ
0-50 ດີຫຼາຍ 0-35
51-100 ດິ 35-75
101-150 ມີມົນລະພິດເລັກໜ້ອຍ 75-115
151-200 ມີມົນລະພິດປານກາງ 115-150
201-300 ມີມົນລະພິດຫຼາຍ 150-250
301-500 ມີມົນລະພິດຮຸນແຮງ 250-500


ໃນນີ້ຄ່າ IAQI ຫຼື Individual IAQ ແມ່ນຄ່າດັດຊະນີຍ່ອຍຄຸນນະພາບອາກາດໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ວັດແທກ ໂດຍຈະບອກຄ່າຄຸນນະພາບອາກາດໃນເວລານັ້ນໆ. ແຕ່ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າໃນມື້ນັ້ນອາກາດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ຈະຕ້ອງວັດແທກຫຼາຍຄັ້ງໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຈະນຳມາຄິດຄ່າສະເລ່ຍ ແລ້ວທຽບກັບຖັນຂວາສຸດຂອງຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ເຊິ່ງຄ່າສະເລ່ຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຖ້າອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງຈີນ ຖ້າວ່າຄ່າ AQI ສະເລ່ຍເກີນ 75 μg/m3 ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ກໍຈະຖືວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບຄ່າ AQI ສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ https://www.healthandsafetyinshanghai.com/china-air-quality.html

ເຄື່ອງວັດແທກຄ່າ PM 2.5 ແບບພົກພາ ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍປານໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງວັດແທກດັ່ງກ່າວສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອຮັບມືກັບມົນລະພິດໄດ້ໃນລະດັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ທີ່ຄວນລະວັງໃນການນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງຄື ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວນີ້ໃຊ້ເລເຊີ (Laser) ໃນການວັດແທກ ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ເສຍຄື ລະອອງນໍ້າກໍຈະຖືກຕີຄ່າໃຫ້ເປັນຝຸ່ນນຳ. ສະນັ້ນຖ້າຫາກອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຄ່າຈະຜິດດ່ຽງສູງເຊັ່ນກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການທີ່ເອົາໄປວັດແທກໃກ້ບ່ອນປຸງອາຫານ ຫຼື ຈໍ່ໃສ່ທໍ່ຄວັນເສຍ ຄ່າຈະສູງຂຶ້ນທັນທີ ສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນມັນນັບອາຍນໍ້າຈາກທໍ່ຄວັນເສຍ ແລະ ອາຫານທີ່ປີ້ງລວມກັບຝຸ່ນລະອອງນັ້ນເອງ. ແນວໃດກໍຕາມເຄື່ອງວັດແທກ PM 2.5 ແບບພົກພາກໍມີຂໍ້ດີຄື: ສາມາດວັດແທກໄດ້ທັນທີ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແລະ ລາຄາຖືກ.

ສ່ວນວິທີວັດແທກຝຸ່ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດຄືວິທີ Gravimetric ໂດຍການດູດອາກາດຜ່ານແຜ່ນຕອງແລ້ວເອົາໄປອົບແຫ້ງເພື່ອໄລ່ອາຍນໍ້າ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຊັ່ງນໍ້າໜັກເພື່ອເບິ່ງປະລິມານຝຸ່ນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ https://www.eng.chula.ac.th ເຊິ່ງວິທີນີ້ມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ສຸດ ແຕ່ໃຊ້ເວລາວັດແທກດົນ ແລະ ອຸປະກອນມີລາຄາແພງ.

   >> ຮູ້ຈັກຝຸ່ນ PM 2.5 ທີ່ມາພ້ອມມົນລະພິດທາງອາກາດ ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ພ້ອມວິທີການປ້ອງກັນ
   >> ລວມເວັບໄຊ ແລະ ແອັບ ຮັບມືມົນລະພິດທາງອາກາດ PM 2.5 ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄທ

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Pixabay

ປ້ອງກັນໃຫ້ບັນຊີເຟສບຸກຂອງທ່ານປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ດ້ວຍການເປີດໃຊ້ "Two-Factor Authentication"

ປ້ອງກັນໃຫ້ບັນຊີເຟສບຸກຂອງທ່ານປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ດ້ວຍການເປີດໃຊ້ "Two-Factor Authentication"

HUAWEI ຈັດໂປຣໂມຊັນຫຼຸດລາຄາສະມາດໂຟນຮັບບຸນເຂົ້າພັນສາ ຈັດໜັກຈັດເຕັມ ຄຸ້ມກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ

HUAWEI ຈັດໂປຣໂມຊັນຫຼຸດລາຄາສະມາດໂຟນຮັບບຸນເຂົ້າພັນສາ ຈັດໜັກຈັດເຕັມ ຄຸ້ມກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ

Facebook ຖືກປັບໃໝ 5,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼັງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຫຼຸດນັບລ້ານບັນຊີ

Facebook ຖືກປັບໃໝ 5,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼັງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຫຼຸດນັບລ້ານບັນຊີ

ວາງຈໍາໜ່າຍແລ້ວ HUAWEI Y9 Prime 2019 ສະມາດໂຟນກ້ອງໜ້າປ໋ອບອັບຮຸ່ນທຳອິດຂອງຫົວເຫວີຍ

ວາງຈໍາໜ່າຍແລ້ວ HUAWEI Y9 Prime 2019 ສະມາດໂຟນກ້ອງໜ້າປ໋ອບອັບຮຸ່ນທຳອິດຂອງຫົວເຫວີຍ

4 ພໍ່ມົດແຫ່ງໂລກເຕັກໂນໂລຊີ ກັບພຶດຕິກຳສຸດແປກ ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

4 ພໍ່ມົດແຫ່ງໂລກເຕັກໂນໂລຊີ ກັບພຶດຕິກຳສຸດແປກ ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

ຄຄອຊ ຈະສືບຕໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ການຄ້າອອນລາຍ-ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອກວມເອົາຊ່ອງທາງ-ວິທີການໃໝ່

ຄຄອຊ ຈະສືບຕໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ການຄ້າອອນລາຍ-ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອກວມເອົາຊ່ອງທາງ-ວິທີການໃໝ່

ທີມນັກວິໄຈສະຫະລັດຄິດຄົ້ນ "ວິດີໂອເກມ" ຊ່ວຍຊາວກະສິກອນປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດໃນໝູ

ທີມນັກວິໄຈສະຫະລັດຄິດຄົ້ນ "ວິດີໂອເກມ" ຊ່ວຍຊາວກະສິກອນປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດໃນໝູ

ຍັກໃຫຍ່ອີຄອມເມີສ ຂໍອະນຸຍາດຍິງດາວທຽມກວ່າ 3,000 ດວງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ

ຍັກໃຫຍ່ອີຄອມເມີສ ຂໍອະນຸຍາດຍິງດາວທຽມກວ່າ 3,000 ດວງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ

ມຊ ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແບບອອນລາຍ ແຕ່ 1-30 ກໍລະກົດ 2019

ມຊ ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແບບອອນລາຍ ແຕ່ 1-30 ກໍລະກົດ 2019

ສຸດຍອດຜະລິດຕະພັນໄອຊີທີຈາກສີມືຄົນລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນ Lao ICT Awards 2019

ສຸດຍອດຜະລິດຕະພັນໄອຊີທີຈາກສີມືຄົນລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນ Lao ICT Awards 2019

ຮັບລະດູຝົນ! ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ "IP" ມາດຕະຖານກັນນໍ້າ-ກັນຝຸ່ນໃນສະມາດໂຟນ

ຮັບລະດູຝົນ! ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ "IP" ມາດຕະຖານກັນນໍ້າ-ກັນຝຸ່ນໃນສະມາດໂຟນ

ພໍ່ມົດແມ່ມົດໃຫ້ມາລວມໂຕກັນຢູ່ນີ້! Harry Potter: Wizards Unite ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນທົ່ວໂລກແລ້ວ

ພໍ່ມົດແມ່ມົດໃຫ້ມາລວມໂຕກັນຢູ່ນີ້! Harry Potter: Wizards Unite ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນທົ່ວໂລກແລ້ວ

ລາວຈະຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າໄອຊີທີ ເພື່ອ "ສ້າງສັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຫັນໄປສູ່ຍຸກດິຈິຕອນໃນລາວ"

ລາວຈະຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າໄອຊີທີ ເພື່ອ "ສ້າງສັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຫັນໄປສູ່ຍຸກດິຈິຕອນໃນລາວ"

ແນະນຳເຄື່ອງມືຄຳນວນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ທຽບໃຫ້ເບິ່ງເລີຍວ່າເສຍໜ້ອຍລົງ ຫຼື ຫຼາຍຂຶ້ນ

ແນະນຳເຄື່ອງມືຄຳນວນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ທຽບໃຫ້ເບິ່ງເລີຍວ່າເສຍໜ້ອຍລົງ ຫຼື ຫຼາຍຂຶ້ນ

Facebook ເປີດຕົວສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ "Libra" ແຕ່ພາກລັດຂອງຫຼາຍປະເທດບໍ່ຖືກໃຈສິ່ງນີ້

Facebook ເປີດຕົວສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ "Libra" ແຕ່ພາກລັດຂອງຫຼາຍປະເທດບໍ່ຖືກໃຈສິ່ງນີ້

HUAWEI ຮັບປະກັນ ຍິນດີຄືນເງິນ 100% ຖ້າຫາກສະມາດໂຟນຫົວເຫວີຍໃຊ້ແອັບຍອດນິຍົມຕ່າງໆບໍ່ໄດ້

HUAWEI ຮັບປະກັນ ຍິນດີຄືນເງິນ 100% ຖ້າຫາກສະມາດໂຟນຫົວເຫວີຍໃຊ້ແອັບຍອດນິຍົມຕ່າງໆບໍ່ໄດ້

ເປີດໂຕເວັບໄຊສູນລວມຂໍ້ມູນເພື່ອການລົງທຶນ ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ

ເປີດໂຕເວັບໄຊສູນລວມຂໍ້ມູນເພື່ອການລົງທຶນ ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ

ຜູ້ຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນຫົວເຫວີຍເລີ່ມອັບເກດ EMUI 9.1 ໄດ້ແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ

ຜູ້ຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນຫົວເຫວີຍເລີ່ມອັບເກດ EMUI 9.1 ໄດ້ແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ

ປະຊາກອນເກືອບເຄິ່ງໂລກກຽມໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ 5G ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ

ປະຊາກອນເກືອບເຄິ່ງໂລກກຽມໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ 5G ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ

"ແຈັກ ໝ່າ" ຮ່ວມປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມມືດິຈິຕອນລະດັບໂລກ

"ແຈັກ ໝ່າ" ຮ່ວມປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມມືດິຈິຕອນລະດັບໂລກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ