ວັນພະຫັດ ທີ 17 ຕຸລາ 2019

ເຄື່ອງວັດແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ແບບພົກພາປະເມີນລະດັບມົນລະພິດແນວໃດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່?

ເຄື່ອງວັດແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ແບບພົກພາປະເມີນລະດັບມົນລະພິດແນວໃດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໄລຍະນີ້ກະແສເລື່ອງຄ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ກຳລັງເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງຄົນໃນວົງສັງຄົມ ແລະ ບາງສ່ວນກໍສົງໄສວ່າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ແຕ່ລະຈຸດໃນລາວເຮົາມີຄ່າ ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ PM 2.5 ຫຼື PM 2.5 Air Quality Index ຫຼາຍສໍ່າໃດ ເພາະຂໍ້ມູນທາງການກໍບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ມວນຊົນຮູ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານໄປຊອກຊື້ອຸປະກອນວັດແທກຄ່າ AQI ແບບພົກພາມາໃຊ້ເອງ ໂດຍສະເພາະທີ່ເປັນແບຣນຈາກຈີນເຊັ່ນ Smartmi ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງກໍມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາອີກວ່າ ມາດຕະຖານໃນການປະເມີນລະດັບມົນລະພິດ PM 2.5 ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານໃດ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍສໍ່າໃດ?

ເຊິ່ງໃນການວັດແທກຄ່າດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເອົາອຸປະກອນນ້ອຍໆນີ້ໄປວາງໄວ້ຈຸດໃດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການວັດແທກ ແລ້ວກໍຈະຂຶ້ນຄ່າທີ່ວັດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຜ່ານໜ້າຈໍ ໂດຍແບ່ງອອກເປັ 3 ສີຄື ສີຂຽວ (0-75), ສີເຫຼືອງ (75-150) ແລະ ສີແດງ (150 ຂຶ້ນໄປ).

ແນວໃດກໍຕາມ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະແຕກຕື່ນກັບຄ່າທີ່ຂຶ້ນໃຫ້ຮູ້ນີ້ ເຮົາຈະພາໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄ່າດັ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາໄລ່ກັນແນວໃດຈຶ່ງຈະຖືວ່າອາກາດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອຸປະກອນວັດແທກຄ່າ PM 2.5 ທີ່ຊື້ຈາກຈີນນີ້ ຈະໃຊ້ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດຕາມມາດຕະຖານຂອງຈີນ ຫຼື China's PM 2.5 AQI ເຊິ່ງກຳນົດລະດັບຂອງຄຸນນະພາບອາກາດໂດຍອີງໃສ່ຄ່າ PM 2.5 ອອກເປັນແຕ່ລະລະດັບດັ່ງນີ້:

ຄ່າ IAQI ຄຳອະທິບາຍ ຄ່າ PM 2.5 (μg/m3) ສະເລ່ຍ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເນື່ອງ
0-50 ດີຫຼາຍ 0-35
51-100 ດິ 35-75
101-150 ມີມົນລະພິດເລັກໜ້ອຍ 75-115
151-200 ມີມົນລະພິດປານກາງ 115-150
201-300 ມີມົນລະພິດຫຼາຍ 150-250
301-500 ມີມົນລະພິດຮຸນແຮງ 250-500


ໃນນີ້ຄ່າ IAQI ຫຼື Individual IAQ ແມ່ນຄ່າດັດຊະນີຍ່ອຍຄຸນນະພາບອາກາດໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ວັດແທກ ໂດຍຈະບອກຄ່າຄຸນນະພາບອາກາດໃນເວລານັ້ນໆ. ແຕ່ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າໃນມື້ນັ້ນອາກາດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ຈະຕ້ອງວັດແທກຫຼາຍຄັ້ງໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຈະນຳມາຄິດຄ່າສະເລ່ຍ ແລ້ວທຽບກັບຖັນຂວາສຸດຂອງຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ເຊິ່ງຄ່າສະເລ່ຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຖ້າອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງຈີນ ຖ້າວ່າຄ່າ AQI ສະເລ່ຍເກີນ 75 μg/m3 ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ກໍຈະຖືວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບຄ່າ AQI ສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ https://www.healthandsafetyinshanghai.com/china-air-quality.html

ເຄື່ອງວັດແທກຄ່າ PM 2.5 ແບບພົກພາ ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍປານໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງວັດແທກດັ່ງກ່າວສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອຮັບມືກັບມົນລະພິດໄດ້ໃນລະດັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ທີ່ຄວນລະວັງໃນການນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຜິດດ່ຽງຄື ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວນີ້ໃຊ້ເລເຊີ (Laser) ໃນການວັດແທກ ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ເສຍຄື ລະອອງນໍ້າກໍຈະຖືກຕີຄ່າໃຫ້ເປັນຝຸ່ນນຳ. ສະນັ້ນຖ້າຫາກອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຄ່າຈະຜິດດ່ຽງສູງເຊັ່ນກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການທີ່ເອົາໄປວັດແທກໃກ້ບ່ອນປຸງອາຫານ ຫຼື ຈໍ່ໃສ່ທໍ່ຄວັນເສຍ ຄ່າຈະສູງຂຶ້ນທັນທີ ສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນມັນນັບອາຍນໍ້າຈາກທໍ່ຄວັນເສຍ ແລະ ອາຫານທີ່ປີ້ງລວມກັບຝຸ່ນລະອອງນັ້ນເອງ. ແນວໃດກໍຕາມເຄື່ອງວັດແທກ PM 2.5 ແບບພົກພາກໍມີຂໍ້ດີຄື: ສາມາດວັດແທກໄດ້ທັນທີ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແລະ ລາຄາຖືກ.

ສ່ວນວິທີວັດແທກຝຸ່ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດຄືວິທີ Gravimetric ໂດຍການດູດອາກາດຜ່ານແຜ່ນຕອງແລ້ວເອົາໄປອົບແຫ້ງເພື່ອໄລ່ອາຍນໍ້າ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຊັ່ງນໍ້າໜັກເພື່ອເບິ່ງປະລິມານຝຸ່ນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ https://www.eng.chula.ac.th ເຊິ່ງວິທີນີ້ມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ສຸດ ແຕ່ໃຊ້ເວລາວັດແທກດົນ ແລະ ອຸປະກອນມີລາຄາແພງ.

   >> ຮູ້ຈັກຝຸ່ນ PM 2.5 ທີ່ມາພ້ອມມົນລະພິດທາງອາກາດ ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ພ້ອມວິທີການປ້ອງກັນ
   >> ລວມເວັບໄຊ ແລະ ແອັບ ຮັບມືມົນລະພິດທາງອາກາດ PM 2.5 ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄທ

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Pixabay

LOCA ຍົກລະດັບການປະກັນໄພໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນເອງ ໂດຍຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ

LOCA ຍົກລະດັບການປະກັນໄພໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນເອງ ໂດຍຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ

LOCA ສະຕາດອັບຕົວແທນຈາກລາວ ຄວ້າຮອງອັນດັບ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

LOCA ສະຕາດອັບຕົວແທນຈາກລາວ ຄວ້າຮອງອັນດັບ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບ 5G ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບ 5G ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ

ສະຕາດອັບໃນສະຫະລັດໃຊ້ 'ແບັກທີເຣຍຕັດຕໍ່ພັນທຸກຳ' ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ 'ແກ້ເມົາຄ້າງ'

ສະຕາດອັບໃນສະຫະລັດໃຊ້ 'ແບັກທີເຣຍຕັດຕໍ່ພັນທຸກຳ' ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ 'ແກ້ເມົາຄ້າງ'

ບົດລາຍງານຊີ້ ຄົນອາຊຽນໃຊ້ເວລາເທິງໂລກອອນລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ດັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນເຕີບໂຕໄວ

ບົດລາຍງານຊີ້ ຄົນອາຊຽນໃຊ້ເວລາເທິງໂລກອອນລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ດັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນເຕີບໂຕໄວ

LOCA ແອັບພລິເຄຊັນລົດຮັບສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ຕາງໜ້າປະເທດລາວແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

LOCA ແອັບພລິເຄຊັນລົດຮັບສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ຕາງໜ້າປະເທດລາວແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໄທ

10 ວິທີໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບ ກັບຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ໃຊ້ຫາຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ

10 ວິທີໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບ ກັບຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ໃຊ້ຫາຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ

ເຟສບຸກກຽມເປີດໂຕ "Horizon" ໂຊຊຽວເນັກເວີກແບບສະເໝືອນ ເລີ່ມທົດສອບການນຳໃຊ້ປີໜ້າ

ເຟສບຸກກຽມເປີດໂຕ "Horizon" ໂຊຊຽວເນັກເວີກແບບສະເໝືອນ ເລີ່ມທົດສອບການນຳໃຊ້ປີໜ້າ

ໄວໆນີ້ມາແນ່ນອນ! ເຟສບຸກກຳລັງທົດສອບເຊື່ອງຈຳນວນ Like ຂອງໂພສ ເລີ່ມທີ່ອອສເຕຣເລຍ

ໄວໆນີ້ມາແນ່ນອນ! ເຟສບຸກກຳລັງທົດສອບເຊື່ອງຈຳນວນ Like ຂອງໂພສ ເລີ່ມທີ່ອອສເຕຣເລຍ

ແນະນຳ ການສັງເກດ 5 ສັນຍານເຕືອນ ສ່ຽງຂ້າໂຕຕາຍໃນໂລກໂຊຊຽວ

ແນະນຳ ການສັງເກດ 5 ສັນຍານເຕືອນ ສ່ຽງຂ້າໂຕຕາຍໃນໂລກໂຊຊຽວ

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ສານເອີຣົບຕັດສິນໃຫ້ Google ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ “ສິດໃນການຖືກລືມ” ທົ່ວໂລກ

ໄຕ້ຫວັນກຽມຈັດຊ້ອມຮົບທາງໄຊເບີຮ່ວມກັບ 15 ປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ

ໄຕ້ຫວັນກຽມຈັດຊ້ອມຮົບທາງໄຊເບີຮ່ວມກັບ 15 ປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນຮຸ່ນໃຫຍ່ Huawei Mate 30 ແລະ Mate 30 Pro ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເຢຍລະມັນ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນຮຸ່ນໃຫຍ່ Huawei Mate 30 ແລະ Mate 30 Pro ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເຢຍລະມັນ

ມືຖືແອນດຣອຍຫາຍຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ ນີ້ແມ່ນວິທີເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕິດຕາມ ແລະ ວິທີຄົ້ນຫາມືຖືທີ່ຫາຍໄປ

ມືຖືແອນດຣອຍຫາຍຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ ນີ້ແມ່ນວິທີເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕິດຕາມ ແລະ ວິທີຄົ້ນຫາມືຖືທີ່ຫາຍໄປ

"ແທັກຊີລອຍຟ້າ" ຍານພາຫະນະໃນອະນາຄົດທີ່ໃກ້ຄວາມເປັນຈິງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

"ແທັກຊີລອຍຟ້າ" ຍານພາຫະນະໃນອະນາຄົດທີ່ໃກ້ຄວາມເປັນຈິງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ເກົາຫຼີໃຕ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດນຳໃຊ້ແອັບຕ້ານພະຍາດລະບາດຢູ່ລາວ

ເກົາຫຼີໃຕ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດນຳໃຊ້ແອັບຕ້ານພະຍາດລະບາດຢູ່ລາວ

GOTEDDY ເປີດບໍລິສັດຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມເຜີຍໂສມບໍລິການໃໝ່ ຮອງຮັບຕະຫຼາດລູກຄ້າອົງກອນ

GOTEDDY ເປີດບໍລິສັດຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມເຜີຍໂສມບໍລິການໃໝ່ ຮອງຮັບຕະຫຼາດລູກຄ້າອົງກອນ

Apple ເປີດໂຕສະມາດໂຟນໃໝ່ຕາມຄາດ: iPhone 11, iPhone 11 Pro ແລະ iPhone 11 Pro Max

Apple ເປີດໂຕສະມາດໂຟນໃໝ່ຕາມຄາດ: iPhone 11, iPhone 11 Pro ແລະ iPhone 11 Pro Max

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ! Apple ກຽມຖ່າຍທອດສົດ "ງານເປີດໂຕ iPhone 11" ນອກແພຼັດຟອມ ລົງໃນ YouTube

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ! Apple ກຽມຖ່າຍທອດສົດ "ງານເປີດໂຕ iPhone 11" ນອກແພຼັດຟອມ ລົງໃນ YouTube

ເປີດໃຫ້ຈອງແລ້ວ ແລະ ນີ້ແມ່ນ 6 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງເລືອກ HUAWEI nova 5T

ເປີດໃຫ້ຈອງແລ້ວ ແລະ ນີ້ແມ່ນ 6 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງເລືອກ HUAWEI nova 5T

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ