ວັນອາທິດ ທີ 25 ສິງຫາ 2019

“ໄຂມັນທຣານສ໌” ແມ່ນຫຍັງ? ສົ່ງຜົນເສຍແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບ?

“ໄຂມັນທຣານສ໌” ແມ່ນຫຍັງ? ສົ່ງຜົນເສຍແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ໄຂມັນທຣານສ໌ແມ່ນຫຍັງ?
ໄຂມັນທຣານສ໌ (Trans fat) ເປັນໄຂມັນປະເພດໜຶ່ງ ຈາກໄຂມັນທັງໝົດ 3 ປະເພດຄື:​ ໄຂມັນອີ່ມຕົວ, ໄຂມັນບໍ່ອີ່ມຕົວ ແລະ ໄຂມັນທຣານສ໌. ໄຂມັນທຣານສ໌ ມີສ່ວນປະກອບຫຼັກຄື ກົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມຕົວທີ່ມີໂຄງສ້າງຊະນິດ ທຣານສ໌ ພົບໄດ້ເລັກນ້ອຍຈາກໄຂມັນໃນຊີ້ນສັດ ແລະ ນົມ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ໄຂມັນທຣານສ໌ ຈະເປັນໄຂມັນທີ່ໄດ້ຈາກການສັງເຄາະລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດອາຫານ ໂດຍການຕື່ມໄຮໂດຣເຈນເຂົ້າໄປໃນນໍ້າມັນພືດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນພືດແຂງໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄຂມັນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍືດອາຍຸຂອງອາຫານໃຫ້ຢູ່ໄດ້ດົນຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຄົງຕົງຂອງລົດຊາດອາຫານໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ໄຂມັນທຣານສ໌ຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າໄຂມັນທົ່ວໄປ, ດັ່ງນັ້ນ ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ອາຫານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ໄຂມັນທຣານສ໌ ມາປະກອບອາຫານ.

ອາຫານ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານທີ່ມີໄຂມັນທຣານສ໌ ໄດ້ແກ່
ເນີຍຂາວ, ມາກາລີນ, ຄຣີມທຽມ, ນົມຂຸ້ນຫວານ (ທີ່ນິຍົມນຳມາໃຊ້ເຮັດເຂົ້າໜົມ, ປະສົມໃນເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ແທນເນີຍສົດ ຫຼື ນົມຂຸ້ນຫວານລ້ວນ). ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງພົບອາຫານທີ່ມີໄຂມັນທຣານສ໌ສູງໃນອາຫານຈຳພວກ ເຂົ້າໜົມຫວານ ເຊັ່ນ ຄຸກກີ້, ເຄັກ, ໂດນັດ, ພາຍ, ອາຫານຟາສຟູດ, ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ແລະ ອາຫານອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ.

ນອກຈາກນີ້ ຫາກທ່ານຄິດວ່າສາມາດເບີ່ງສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານຈາກຕາຕະລາງສະແດງຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີ່ຢູ່ຂ້າງຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ເຖິງຈະບອກວ່າມີ Trans Fat ຫຼື ໄຂມັນທຣານສ໌ເທົ່າ 0 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໃນອາຫານນັ້ນ ຈະບໍ່ມີໄຂມັນທຣານສ໌ຢູ່ເລີຍ ເພາະວ່າຜູ້ຜະລິດໄດ້ອາໄສຊ່ອງວ່າງຂອງການກຳຈັດຕົວເລກໃນສະຫຼາກພາຊະນະບັນຈຸວ່າ ຫາກມີປະລິມານຂອງສ່ວນປະກອບນັ້ນໆໜ້ອຍກວ່າ 1 ກຣາມ ຫຼື ຕັ້ງແຕ່ 0.9 ກຣາມ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະສາມາດປັດຕົວເລກໃຫ້ເຫຼືອ 0 ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສະແດງເສດສ່ວນດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນ ຈຶ່ງອາດຈະມີໄຂມັນທຣານສ໌ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 0.9 ກຣາມ ຕໍ່ 1 ໜ່ວຍບໍລິໂພກນັ້ນເອງ, ຖ້າຫາກຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ໃສ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ສະແດງອາຫານທັງໝົດມີ 2 ໜ່ວຍບໍລິໂພກ ຄືສາມາດແບ່ງຮັບປະທານໄດ້ 2 ເທື່ອນັ້ນເອງ, ນັ້ນໝາຍເຖິງ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າເຮົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍລິໂພກໄຂມັນທຣານສ໌ເຂົ້າໄປເຖິງ 1.8 ກຣາມ ນັ້ນເອງ (ຖ້າຫາກເຮົາກິນຄົນດຽວໝົດຫໍ່ ຫຼື ກ່ອງນັ້ນໆ).

ໄຂມັນທຣານສ໌ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ການຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໄຂມັນທຣານສ໌ຫຼາຍໆ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

  • ພະຍາດຕຸ້ຍ
  • ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ເຊັ່ນ ຫົວໃຈຂາດເລືອດ, ຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ
  • ຫຼອດເລືອດສະໝອງຕີບ
  • ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ
  • ພະຍາດເບົາຫວານ
  • ຄວາມດັນເລືອດສູງ
  • ສະໝອງເຊື່ອມ ຫຼື ອັລໄຊເມີ
  • ຈໍປະສາດຕາເຊື່ອມ
  • ໜິ້ວຖົງບີ

ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກມີອາການຮຸນແຮງ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ໃນກໍລະນີຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນທຣານສ໌ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກວດສຸຂະພາບເພື່ອຫາຄ່າໄຂມັນໃນເລືອດມາກ່ອນ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ພາບ : Pixabay

ເຄັດລັບສຳລັບພໍ່ແມ່! ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກຢາກກິນຜັກຫຼາຍຂຶ້ນ

ເຄັດລັບສຳລັບພໍ່ແມ່! ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກຢາກກິນຜັກຫຼາຍຂຶ້ນ

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະລອດ ຖ້າວ່າຕ້ອງຂັບລົດລຸຍນໍ້າ ເວລານໍ້າຖ້ວມຫົນທາງ?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະລອດ ຖ້າວ່າຕ້ອງຂັບລົດລຸຍນໍ້າ ເວລານໍ້າຖ້ວມຫົນທາງ?

ແນະນຳວິທີໄລ່ "ກັບແກ້" ອອກຈາກຫ້ອງດ້ວຍ "ນໍ້າກ້ອນ" ວິທີການນຸ້ມນວນ ບໍ່ເສຍເລືອດເສຍເນື້ອ

ແນະນຳວິທີໄລ່ "ກັບແກ້" ອອກຈາກຫ້ອງດ້ວຍ "ນໍ້າກ້ອນ" ວິທີການນຸ້ມນວນ ບໍ່ເສຍເລືອດເສຍເນື້ອ

4 ວິທີລັກລີ້ລູກໄປ make love ແກ້ບັນຫາລູກນ້ອຍຕິດພໍ່ແມ່ ຈົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ

4 ວິທີລັກລີ້ລູກໄປ make love ແກ້ບັນຫາລູກນ້ອຍຕິດພໍ່ແມ່ ຈົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ image

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ” image

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ”

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ image

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ