ວັນອາທິດ ທີ 25 ສິງຫາ 2019

ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ພາສາ ຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​​ແກ້​ໄຂ​

ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ພາສາ ຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​​ແກ້​ໄຂ​

ຈໍານວນ​ນັກຮຽນຂອງ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ຈົນ​ຮອດ ມ.4 ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກສາທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບທີ່​ດີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໂດ​ຍ​ເອົາໃຈ​ໃສ່​ຜູ້​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ. ​ແຕ່​ທັງນີ້​, ຍັງ​ມີ​ປະ​ເດັນ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນຂອງ​ເດັກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມພາສາ ທີ່ຈະ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​​​ເກົ່າ.

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ກາງ​ສະ​ໄໝຂອງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກີລາ ລະບຸ​ວ່າ: ສໍາລັບ​ປະ​ເດັນ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນຂອງ​ເດັກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມພາສາ ແມ່ນຈະ​ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ​ແກ້​ໄຂ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​​​ເກົ່າ ໂດຍຕ້ອງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ໃນ​ການ​ຫຼຸ​ດຜ່ອນ​ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ ​ແນ​ໃສ່​ໃຫ້​ບັນລຸ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ລວມຂອງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກີລາ 2016-2020 ​ແລະ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ວິ​ໄຈ​ເຖິງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເງິນ​ບໍລິຫານ​ໂຮງຮຽນຕໍ່​ການ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກຮຽນ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ທິດ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ນໍາ ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ລົງທຶນ​ໃສ່​ການ​ສະໜອງ​ເງິນ​ບໍລິຫານ​ໂຮງຮຽນ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍກ່ຽວ​ກັບ​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ໃນ​ຊັ້ນ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນທີ່ຍັງ​ຕໍ່າ​ສໍາລັບ​ເດັກ​ທີ່​ບໍ່​ເວົ້າ​ພາສາ​ລາວ ​ແລະ ​ເດັກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ, ຊຶ່ງຍັງ​ມີ 22 ​ເມືອງ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ທີ່​ມີ​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ 5 ປີຕໍ່າ​ກວ່າ 60%, ນັກຮຽນ​ປະຖົມ​ສ່ວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ມີ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ພາສາ​ລາວ ​ແລະ ຄະນິດສາດ​ຕໍ່າ (ບໍ່​ສາມາ​ດສືບ​ຕໍ່​ຮຽນ​ໃນ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ໄດ້), ຊຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສຶກສາ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ຍ້ອນ​ສາຍ​ເຫດ​ໃດ, ວິທີ​ສິດສອນບໍ່, ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຫຼື ວ່າ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ ​ແລະ ອັດ​ຕາ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ​ຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.1 ຕໍ່າ ຕ້ອງ​ສຶກສາ​ເຖິງ​ສາ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ.

ສໍາລັບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ​​ແມ່ນ​ນັກຮຽນ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ, ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ສືບ​ຕໍ່​ຮຽນ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ຫຼັງ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ດ້ານ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ​ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ບັນລຸ​ຄາດໝາຍ ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ 5 ປີ ​ໄດ້ 80% ​ໃນ​ປີ 2020 (2018 ລວມ 77.1%, ​ເພດ​ຍິງ 77.0%), ໄດ້​ມີ​ຫຼາຍ​ເອກະສານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ຫຼັກສູດ​ການ​ສິດສອນ​ຈໍານວນ​ໜຶ່ງ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັງ​ປຸງ ອັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ​ແລະ ອັດຕາ​ຈົບ​ຊັ້ນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັງ​ປຸງດີ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ​ແລະ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ໄດ້​ປັບປຸງ​ກົດໝາຍ​ການ​ສຶກສາ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ເປັນ​ການ​ສຶກສາ​ພາກ​ບັງຄັບ ​ແລະ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກົມ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮ່າງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ (2016-2020).

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

Gordon Ramsay ພໍ່ຄົວຊື່ດັງ ຖ່າຍລາຍການກ່ຽວກັບອາຫານຢູ່ສີພັນດອນ ໂຊທັກສະ "ຂົ້ວໄຂ່ໃສ່ໝາກເຜັດ"

Gordon Ramsay ພໍ່ຄົວຊື່ດັງ ຖ່າຍລາຍການກ່ຽວກັບອາຫານຢູ່ສີພັນດອນ ໂຊທັກສະ "ຂົ້ວໄຂ່ໃສ່ໝາກເຜັດ"

ຍ້ອນຫຍັງ "ປ່າແອມະຊອນ" ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ?

ຍ້ອນຫຍັງ "ປ່າແອມະຊອນ" ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ?

ພາບໃໝ່ໃນຮອບ 14 ປີ ຊາກເຮືອ “ໄທທານິກ” ພົບແບັກທີເຣຍຈັບໜາ-ສ່ຽງພັງລົງຈົນເຫຼືອພຽງຕຳນານ

ພາບໃໝ່ໃນຮອບ 14 ປີ ຊາກເຮືອ “ໄທທານິກ” ພົບແບັກທີເຣຍຈັບໜາ-ສ່ຽງພັງລົງຈົນເຫຼືອພຽງຕຳນານ

ລົດໄຟຊິງຄັງເຊັນຍີ່ປຸ່ນ ລືມປິດປະຕູ ກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 280 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ລົດໄຟຊິງຄັງເຊັນຍີ່ປຸ່ນ ລືມປິດປະຕູ ກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 280 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ເຈົ້າຊາຍວິລລຽມ-ເຄັທ ພາໂອລົດ ແລະ ທິດາ ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປສະກັອດແລນ ດ້ວຍສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ

ເຈົ້າຊາຍວິລລຽມ-ເຄັທ ພາໂອລົດ ແລະ ທິດາ ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປສະກັອດແລນ ດ້ວຍສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ

ຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດຢູ່ເມືອງນານ ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ

ຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດຢູ່ເມືອງນານ ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ

ໂຈມາ ເດັກຊາຍຜູ້ສູນເສຍດວງຕາສອງຂ້າງຈາກສົງຄາມຊີເຣຍ ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 3 ປີ

ໂຈມາ ເດັກຊາຍຜູ້ສູນເສຍດວງຕາສອງຂ້າງຈາກສົງຄາມຊີເຣຍ ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 3 ປີ

ອັງກິດຈັດສະແດງ "ໂຖສ້ວມເຮັດຈາກຄຳແທ້" ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເກືອບ 3 ແສນກີບຕໍ່ 3 ນາທີ

ອັງກິດຈັດສະແດງ "ໂຖສ້ວມເຮັດຈາກຄຳແທ້" ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເກືອບ 3 ແສນກີບຕໍ່ 3 ນາທີ

ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ຫຼັງຕ້ອງຍ່າງໄກ 15-25 ກິໂລແມັດ

ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ຫຼັງຕ້ອງຍ່າງໄກ 15-25 ກິໂລແມັດ

ຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາອາດກຳລັງກິນ "ພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ" ເຊິ່ງໜັກເທົ່າກັບບັດເຄຣດິດໃນແຕ່ລະອາທິດ

ຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາອາດກຳລັງກິນ "ພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ" ເຊິ່ງໜັກເທົ່າກັບບັດເຄຣດິດໃນແຕ່ລະອາທິດ

ພໍ່ແມ່ຊາວອອສເຕຣເລຍລອດຄຸກ ຫຼັງໃຫ້ລູກເກີດໃໝ່ກິນແຕ່ "ມັງສະວິລັດ" ຈົນປ່ວຍໜັກ

ພໍ່ແມ່ຊາວອອສເຕຣເລຍລອດຄຸກ ຫຼັງໃຫ້ລູກເກີດໃໝ່ກິນແຕ່ "ມັງສະວິລັດ" ຈົນປ່ວຍໜັກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແກ້ວກວດ-ຢຶດລົດກະບະສອງຄັນ ພົບຢາບ້າ 800,000 ເມັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແກ້ວກວດ-ຢຶດລົດກະບະສອງຄັນ ພົບຢາບ້າ 800,000 ເມັດ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ 6 ຄົນຈາກດິນເຈື່ອນໄດ້ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າຫວຽດນາມ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ 6 ຄົນຈາກດິນເຈື່ອນໄດ້ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າຫວຽດນາມ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໂຄສະນາຂາຍອຸປະກອນປະຢັດໄຟຟ້າທາງສື່ອອນລາຍ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໂຄສະນາຂາຍອຸປະກອນປະຢັດໄຟຟ້າທາງສື່ອອນລາຍ

UNDP ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍໂຄງການ

UNDP ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍໂຄງການ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນຳທີມງານແພດ-ມອບເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນຳທີມງານແພດ-ມອບເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງສານເຖິງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ເຫດການອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຢູ່ເມືອງນານ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງສານເຖິງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ເຫດການອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຢູ່ເມືອງນານ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ຫຼີກເວັ້ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຕັດ​ໃໝ່​ກາສີ-ເມືອງນານໃນລະ​ດູ​ຝົນນີ້

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ຫຼີກເວັ້ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຕັດ​ໃໝ່​ກາສີ-ເມືອງນານໃນລະ​ດູ​ຝົນນີ້

ຖະແຫຼງຂ່າວເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຂົວນໍ້າງ້າວ ຢູ່ເສັ້ນທາງເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ

ຖະແຫຼງຂ່າວເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຂົວນໍ້າງ້າວ ຢູ່ເສັ້ນທາງເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ

ແຮງງານລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ແຂວງສະແກ້ວ ປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໄວໆນີ້

ແຮງງານລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ແຂວງສະແກ້ວ ປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໄວໆນີ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ