ວັນພະຫັດ ທີ 17 ມັງກອນ 2019

ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ພາສາ ຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​​ແກ້​ໄຂ​

ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ພາສາ ຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​​ແກ້​ໄຂ​

ຈໍານວນ​ນັກຮຽນຂອງ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ຈົນ​ຮອດ ມ.4 ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກສາທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບທີ່​ດີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໂດ​ຍ​ເອົາໃຈ​ໃສ່​ຜູ້​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ. ​ແຕ່​ທັງນີ້​, ຍັງ​ມີ​ປະ​ເດັນ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນຂອງ​ເດັກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມພາສາ ທີ່ຈະ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​​​ເກົ່າ.

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ກາງ​ສະ​ໄໝຂອງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກີລາ ລະບຸ​ວ່າ: ສໍາລັບ​ປະ​ເດັນ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນຂອງ​ເດັກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມພາສາ ແມ່ນຈະ​ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ​ແກ້​ໄຂ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​​​ເກົ່າ ໂດຍຕ້ອງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ໃນ​ການ​ຫຼຸ​ດຜ່ອນ​ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ ​ແນ​ໃສ່​ໃຫ້​ບັນລຸ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ລວມຂອງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກີລາ 2016-2020 ​ແລະ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ວິ​ໄຈ​ເຖິງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເງິນ​ບໍລິຫານ​ໂຮງຮຽນຕໍ່​ການ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກຮຽນ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ທິດ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ນໍາ ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ລົງທຶນ​ໃສ່​ການ​ສະໜອງ​ເງິນ​ບໍລິຫານ​ໂຮງຮຽນ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍກ່ຽວ​ກັບ​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ໃນ​ຊັ້ນ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນທີ່ຍັງ​ຕໍ່າ​ສໍາລັບ​ເດັກ​ທີ່​ບໍ່​ເວົ້າ​ພາສາ​ລາວ ​ແລະ ​ເດັກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ, ຊຶ່ງຍັງ​ມີ 22 ​ເມືອງ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ທີ່​ມີ​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ 5 ປີຕໍ່າ​ກວ່າ 60%, ນັກຮຽນ​ປະຖົມ​ສ່ວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ມີ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ພາສາ​ລາວ ​ແລະ ຄະນິດສາດ​ຕໍ່າ (ບໍ່​ສາມາ​ດສືບ​ຕໍ່​ຮຽນ​ໃນ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ໄດ້), ຊຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສຶກສາ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ຍ້ອນ​ສາຍ​ເຫດ​ໃດ, ວິທີ​ສິດສອນບໍ່, ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຫຼື ວ່າ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ ​ແລະ ອັດ​ຕາ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ​ຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.1 ຕໍ່າ ຕ້ອງ​ສຶກສາ​ເຖິງ​ສາ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ.

ສໍາລັບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ​​ແມ່ນ​ນັກຮຽນ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ, ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ສືບ​ຕໍ່​ຮຽນ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ຫຼັງ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ດ້ານ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ​ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ບັນລຸ​ຄາດໝາຍ ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ 5 ປີ ​ໄດ້ 80% ​ໃນ​ປີ 2020 (2018 ລວມ 77.1%, ​ເພດ​ຍິງ 77.0%), ໄດ້​ມີ​ຫຼາຍ​ເອກະສານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ຫຼັກສູດ​ການ​ສິດສອນ​ຈໍານວນ​ໜຶ່ງ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັງ​ປຸງ ອັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ​ແລະ ອັດຕາ​ຈົບ​ຊັ້ນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັງ​ປຸງດີ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ​ແລະ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ໄດ້​ປັບປຸງ​ກົດໝາຍ​ການ​ສຶກສາ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ເປັນ​ການ​ສຶກສາ​ພາກ​ບັງຄັບ ​ແລະ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກົມ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮ່າງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ (2016-2020).

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

“ແກ່ນຝ້າຍ” ທີ່ຈີນນຳຂຶ້ນໄປປູກເທິງດວງຈັນ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຕີບໃຫຍ່

“ແກ່ນຝ້າຍ” ທີ່ຈີນນຳຂຶ້ນໄປປູກເທິງດວງຈັນ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຕີບໃຫຍ່

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງໄຟໄໝ້ລາມປ່າໃນລະດູແລ້ງ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງໄຟໄໝ້ລາມປ່າໃນລະດູແລ້ງ

ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນເບວສາຂາເຄມີສາດປີ 2004 ເດີນທາງມາເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນແກ່ໄວໜຸ່ມລາວ

ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນເບວສາຂາເຄມີສາດປີ 2004 ເດີນທາງມາເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນແກ່ໄວໜຸ່ມລາວ

ອະລັງການອີກແລ້ວ! ຈີນປະກອບຮ່າງ "ເຮືອນແກ້ວ" ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊື່ອມຕໍ່ຕຶກສູງ 250 ແມັດ

ອະລັງການອີກແລ້ວ! ຈີນປະກອບຮ່າງ "ເຮືອນແກ້ວ" ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊື່ອມຕໍ່ຕຶກສູງ 250 ແມັດ

“ຫໍຟອກອາກາດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ” ຢູ່ທີ່ຮົງກົງ ຈະເລີ່ມເປີດໃຊ້ 20 ມັງກອນ 2019 ນີ້

“ຫໍຟອກອາກາດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ” ຢູ່ທີ່ຮົງກົງ ຈະເລີ່ມເປີດໃຊ້ 20 ມັງກອນ 2019 ນີ້

ກຊສ ລາຍງານ ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 4.7 ຢູ່ບ້ານຫງາຍເໜືອ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ກຊສ ລາຍງານ ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 4.7 ຢູ່ບ້ານຫງາຍເໜືອ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຈະຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ 2,800 ໜ່ວຍຢູ່ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ

ຈະຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ 2,800 ໜ່ວຍຢູ່ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ

ລັດເຜີຍ ການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນທົ່ວປະເທດ ປີ 2018 ບັນລຸ 93.14% ຂອງແຜນການປີ

ລັດເຜີຍ ການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນທົ່ວປະເທດ ປີ 2018 ບັນລຸ 93.14% ຂອງແຜນການປີ

ອຸຕຸແຈ້ງ! ລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ອຸນຫະພູມອາກາດຈະໜາວເຢັນ 1-3 ​ອົງສາ

ອຸຕຸແຈ້ງ! ລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ອຸນຫະພູມອາກາດຈະໜາວເຢັນ 1-3 ​ອົງສາ

ລາວ-ຈີນ ຮ່ວມມືຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສະອາດ

ລາວ-ຈີນ ຮ່ວມມືຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສະອາດ

ຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ! ກຽມພົບກັບງານມະຫະກຳອະສັງຫາລິມະຊັບ 2019 ວັນທີ 1-2 ມີນານີ້

ຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ! ກຽມພົບກັບງານມະຫະກຳອະສັງຫາລິມະຊັບ 2019 ວັນທີ 1-2 ມີນານີ້

ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປັບປຸງສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຂອງ ມສ ໜອງບອນ

ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປັບປຸງສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຂອງ ມສ ໜອງບອນ

ຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານ 9 ຕື້ກວ່າກີບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 44 ໂຄງການ ຢູ່ 3 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນປີ 2019

ຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານ 9 ຕື້ກວ່າກີບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 44 ໂຄງການ ຢູ່ 3 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນປີ 2019

ກະຊວງການເງິນ ກຳນົດອັດຕາກິນ ແລະ ງົບປະມານ 2019 ຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ-ແຕ່ລະຂັ້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດເດືອນນີ້ image

ກະຊວງການເງິນ ກຳນົດອັດຕາກິນ ແລະ ງົບປະມານ 2019 ຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ-ແຕ່ລະຂັ້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດເດືອນນີ້

ໜຸ່ມເມືອງນາຊາຍທອງກໍ່ເຫດຄາດຕະກຳ ຍ້ອນຖືກເຢາະເຢີ້ຍວ່າ ເມຍເປັນສາວບໍລິການ

ໜຸ່ມເມືອງນາຊາຍທອງກໍ່ເຫດຄາດຕະກຳ ຍ້ອນຖືກເຢາະເຢີ້ຍວ່າ ເມຍເປັນສາວບໍລິການ

ກອງທັບລາວມອບຄືນລົດຖັງສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 30 ຄັນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ

ກອງທັບລາວມອບຄືນລົດຖັງສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຈຳນວນ 30 ຄັນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ

ອຸທາຫອນ! ສາວຫວຽດນາມຊໍ້າໃຈ ຝັນຈະໄດ້ດັງຮູບຢົດນໍ້າ ສັນຍະກຳອອກມາເປັນດັງແມ່ມົດ

ອຸທາຫອນ! ສາວຫວຽດນາມຊໍ້າໃຈ ຝັນຈະໄດ້ດັງຮູບຢົດນໍ້າ ສັນຍະກຳອອກມາເປັນດັງແມ່ມົດ

ໜຸ່ມອິນໂດຫຼິ້ນຕູ້ຄີບໄດ້ "iPhone X" ແຕ່ແກະອອກມາແລ້ວພົບວ່າຖືກຫຼອກຊໍ້າຊ້ອນ

ໜຸ່ມອິນໂດຫຼິ້ນຕູ້ຄີບໄດ້ "iPhone X" ແຕ່ແກະອອກມາແລ້ວພົບວ່າຖືກຫຼອກຊໍ້າຊ້ອນ

ສານເກົາຫຼີໃຕ້ສັ່ງຊົດເຊີຍຜູ້ລອດຊີວິດ "ເຮືອເຊວອນ" ຫຼົ້ມ ຄົນລະ 610 ລ້ານກີບ

ສານເກົາຫຼີໃຕ້ສັ່ງຊົດເຊີຍຜູ້ລອດຊີວິດ "ເຮືອເຊວອນ" ຫຼົ້ມ ຄົນລະ 610 ລ້ານກີບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ