ວັນສຸກ ທີ 18 ມັງກອນ 2019

ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​

ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​

ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ກໍານົດ​ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ​ຕົວຈິງ​ ໂດຍນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​ທີ່​ຕ້ອງການ ​ໂດຍ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ, ນັກ​ສຶກສາຄູ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ໃໝ່ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ ຕາມ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຄູ​ເຫຼືອ, ຄູ​ບໍ່ພໍ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ ​​ລະບຸ​ວ່າ: ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​ທີ່​ຕ້ອງການ ​ໂດຍ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ, ນັກ​ສຶກສາຄູ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ໃໝ່ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ ຕາມ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍານົດຕາ​ດມາດຕະຖານ​ຂອງ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ​ຕົວຈິງ​, ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ ຕ້ອງ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຈັດ​ສັນ​ເຂດ​ບໍລິການ​ໆ​ສຶກສາ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຮອງ​ຮັບນັກຮຽນ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ຕ້ອງກາ​ນຄູ​ຕົວ​ຈິງ, ການ​ຂະຫຍາຍ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ຊັ້ນ​ຮຽນ, ​ໂຮງຮຽນ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ແຜນ​ທີ່​ການ​ສຶກສາ, ຕາມ​ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ (ສະບັບ​ປັບປຸງ ຄັ້ງ​ທີ 2) ​ແລະ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ແລະ ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຄູ​ທີ່​ເຫຼືອໄປ​ບໍາລຸງ ຫຼື ຍົກ​ລະດັບ​ໃນ​ວິຊາ​ທີ່​ໃກ້ຄຽງ ຫຼັງ​ຈາກ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ບໍາລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ແລ້ວຈຶ່ງ​ພິຈາລະນາ​ສັບ​ຊ້ອນ ​ເພື່ອ​ສອນ​ວິຊາ​ທີ່​ຂາດ​ຄູ​ພາຍ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ຫຼື ​ໄປ​ສອນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ, ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ​ໂຮງຮຽນ, ພາຍ​ໃນ​ເມືອງ ຫຼື ຢູ່​ເມືອງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຂາດ​ເຂີນ​ຄູ.

ສ່ວນ​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັນຈຸ ​ແລະ ມີ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ແມ່ນໃຫ້​ລະດົມ​ໄປ​ຍົກ​ລະດັບ ຫຼື ບໍາລຸງ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ອື່ນໆ​ໃຫ້​ພວກ​ກ່ຽວ ຫຼື ສົ່ງ​ໄປ​ເປັນ​ອາສາ​ສະໝັກ​ສອນ​ຢູ່​​ໂຮງຮຽນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຄູທີ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ສອນ​ບໍ່​ຖືກ​ຊັ້ນ​ຖືກ​ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ສອນ​​ໂຮງຮຽນ​ເອກະ​ຊົນ ຫຼື ພາກສ່ວນ​ອື່ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ ​ແລະ ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ​ໃຫ້​ມີ​ໂຄງການ​ຄູ​ສອນ ຕາມ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ ​ແລະ ບ່ອນ​ທີ່​ຂາດ​ເຂີນ​ຄູ ​ໂດຍ​ລະດົມ​ເອົາ​ຄູ​ທີ່​ເຫຼືອ​ໄປ​ສອນ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ຊຶ່ງ​ກໍານົ​​ດ​ເວລາ 3-5 ປີ ​ໂດ​ຍສັບ​ປ່ຽນ​ໝູນວຽນ ພ້ອມ​ທັງ​ກໍານົດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ບາງ​ດ້ານ ຄື: ການ​ສະໜອງ​ຫໍ​ພັກ​ຄູ, ການ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ ​ເມື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ແລ້ວ ການຈັດ​ຕັ້ງຈະ​ໄດ້​ຄົ້ນຄວ້າ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຜູ້ກ່ຽວ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ ຕ້ອງ​ປັບປຸງ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຕົນ ​ແນ​ໃສ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ, ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່ ​ແລະ ສັບ​ຊ້ອນ​ຄູ, ທັງ​ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິ​ລາ ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ມາດຕະຖານການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ, ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ແທ້, ການ​ຮັບ​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ລະອຽດຕາມ​ແບບ​ຟອມທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້ ​ແລະ ປັບປຸງ​ແຜນ​ກໍ່ສ້າງ​ຄູ​ໄລຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຕົວ​ຈິງ.

ສໍາລັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຄູ​ເຫຼືອ, ຄູ​ບໍ່ພໍ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ໂດຍ​ມີ​ວິທີ​ການ ​ແລະ ມາດຕະຖານ ຄື: ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ​ແມ່​ນ​ໄດ້​ບັນຈຸ-ສັບ​ຊ້ອນ ຈໍານວນ​ຕົວ​ເລກ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່ ສົກ​ປີ 2017-2018 ຈໍານວນ 1.850 ຕົວ​ເລກ ທີ່​ລັດຖະບານ​ອະນຸມັດ​ໃຫ້ ​ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ສອນ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ, ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ ​ແລະ ຂາດ​ເຂີນ​ຄູ​ແທ້ ​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ປະ​ຈໍາປີ, ​ໄດ້​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ຄົ້ນຄວ້າ​ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກໍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັນຈຸ-ສັບ​ຊ້ອນ, ນໍາ​ໃຊ້ ​ແລະ ຈັດ​ສັນ​ຄູຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ສະບັບ​ເລກທີ 5341/ສສກ ລົງ​ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ 2018 ​ແລະ ​ໄດ້​ປັບປຸງນິຕິ​ກໍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູປະ​ຈໍາປີ. ສ່ວນ​ຊັ້ນ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ​ແລະ ປະຖົມ​ສຶກສາ ​ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ນັກຮຽນ​ຕໍ່​ຄູ​ເປັນ​ຫຼັກ. ສໍາລັບ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ສຶກສາ ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ນັກຮຽນ​ຕໍ່​ຫ້ອງ ​ແລະ ຈໍານວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ສອນ​ຕໍ່​ອາທິດ ​ໂດຍ​ແຍກ​ຕາມ​ລາຍ​ວິຊາ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

ໄຕ້ຫວັນ ຊ້ອມຮົບຄັ້ງໃຫຍ່ ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ກຽມພ້ອມຮັບມື-ຕອບໂຕ້ ຫາກຖືກຈີນຮຸກຮານ

ໄຕ້ຫວັນ ຊ້ອມຮົບຄັ້ງໃຫຍ່ ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ກຽມພ້ອມຮັບມື-ຕອບໂຕ້ ຫາກຖືກຈີນຮຸກຮານ

KOICA ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ລົດນໍາສົ່ງຄົນເຈັບ ໃຫ້ແຂວງອັດຕະປື

KOICA ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ລົດນໍາສົ່ງຄົນເຈັບ ໃຫ້ແຂວງອັດຕະປື

ສປປ ລາວ ມີຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອພະຍາດເອດເກືອບ 12 ພັນ​ຄົນ

ສປປ ລາວ ມີຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອພະຍາດເອດເກືອບ 12 ພັນ​ຄົນ

ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ລອກຮຽນແບບຫຼາຍລາຍການ

ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ລອກຮຽນແບບຫຼາຍລາຍການ

ຈີນເຮັດແລ້ວ! ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຂັ້ມງວດ ປັບໃໝຄົນຫຼິ້ນມືຖືຂະນະຍ່າງຂ້າມທາງ

ຈີນເຮັດແລ້ວ! ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຂັ້ມງວດ ປັບໃໝຄົນຫຼິ້ນມືຖືຂະນະຍ່າງຂ້າມທາງ

ລິດຢາ ບວກກັບ ຄວາມລະແວງເປັນເຫດ! ຄິດວ່າເມຍຫຼິ້ນຊູ້ ຈຶ່ງລົງມືຄາດຕະກຳ

ລິດຢາ ບວກກັບ ຄວາມລະແວງເປັນເຫດ! ຄິດວ່າເມຍຫຼິ້ນຊູ້ ຈຶ່ງລົງມືຄາດຕະກຳ

70 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

70 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ສອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ ລາວ-​ຫວຽດນາມ ຮ່ວມ​ມືແປ​ປຶ້ມ​ນິ​ພົນ ​ໂຮ່​ຈິ​ມິນ

ສອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ ລາວ-​ຫວຽດນາມ ຮ່ວມ​ມືແປ​ປຶ້ມ​ນິ​ພົນ ​ໂຮ່​ຈິ​ມິນ

ເຮືອນຮົກກໍ່ຕ້ອງກວາດ! ລີງສຸດສະຫຼາດກວາດພື້ນ ອະນະໄມກົງເອງໄດ້ (ຊົມຄລິບ)

ເຮືອນຮົກກໍ່ຕ້ອງກວາດ! ລີງສຸດສະຫຼາດກວາດພື້ນ ອະນະໄມກົງເອງໄດ້ (ຊົມຄລິບ)

ບໍ່ຖິ້ມຄວາມຝັນ! ຊາຍຈີນ ຂາພິການ ຜູ້ພິຊິດຍອດພູເອເວີເຣສ

ບໍ່ຖິ້ມຄວາມຝັນ! ຊາຍຈີນ ຂາພິການ ຜູ້ພິຊິດຍອດພູເອເວີເຣສ

ອັງກິດ ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ​ລາວ ຈຳນວນ 38.54 ຕື້​ກີບ ໃນ​ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ອັງກິດ ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ​ລາວ ຈຳນວນ 38.54 ຕື້​ກີບ ໃນ​ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

“ລາວໂທລະຄົມ” ຊື້ຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ວິມເປວຄອມລາວ “ບີລາຍ” ດ້ວຍວົງເງິນ 42 ລ້ານໂດລາ

“ລາວໂທລະຄົມ” ຊື້ຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ວິມເປວຄອມລາວ “ບີລາຍ” ດ້ວຍວົງເງິນ 42 ລ້ານໂດລາ

3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ 222 ກໍລະນີ ​ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ກໍລະນີ

3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ 222 ກໍລະນີ ​ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ກໍລະນີ

ສາທາລະນະສຸກ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດສຳລັບພະຍາດຊື່ມເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່

ສາທາລະນະສຸກ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດສຳລັບພະຍາດຊື່ມເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອະນາ​ໄມ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ້ອນຮັບ​ວັນ​ສ້າງຕັ້ງກອງທັບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອະນາ​ໄມ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ້ອນຮັບ​ວັນ​ສ້າງຕັ້ງກອງທັບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

“ແກ່ນຝ້າຍ” ທີ່ຈີນນຳຂຶ້ນໄປປູກເທິງດວງຈັນ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຕີບໃຫຍ່

“ແກ່ນຝ້າຍ” ທີ່ຈີນນຳຂຶ້ນໄປປູກເທິງດວງຈັນ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຕີບໃຫຍ່

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງໄຟໄໝ້ລາມປ່າໃນລະດູແລ້ງ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງໄຟໄໝ້ລາມປ່າໃນລະດູແລ້ງ

ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນເບວສາຂາເຄມີສາດປີ 2004 ເດີນທາງມາເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນແກ່ໄວໜຸ່ມລາວ

ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນເບວສາຂາເຄມີສາດປີ 2004 ເດີນທາງມາເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນແກ່ໄວໜຸ່ມລາວ

ອະລັງການອີກແລ້ວ! ຈີນປະກອບຮ່າງ "ເຮືອນແກ້ວ" ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊື່ອມຕໍ່ຕຶກສູງ 250 ແມັດ

ອະລັງການອີກແລ້ວ! ຈີນປະກອບຮ່າງ "ເຮືອນແກ້ວ" ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊື່ອມຕໍ່ຕຶກສູງ 250 ແມັດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ