ວັນອາທິດ ທີ 25 ສິງຫາ 2019

ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​

ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​

ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ກໍານົດ​ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ​ຕົວຈິງ​ ໂດຍນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​ທີ່​ຕ້ອງການ ​ໂດຍ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ, ນັກ​ສຶກສາຄູ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ໃໝ່ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ ຕາມ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຄູ​ເຫຼືອ, ຄູ​ບໍ່ພໍ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ ​​ລະບຸ​ວ່າ: ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2019 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ການ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕາມ​ຊັ້ນ-ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ​ທີ່​ຕ້ອງການ ​ໂດຍ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ, ນັກ​ສຶກສາຄູ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ໃໝ່ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ ຕາມ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍານົດຕາ​ດມາດຕະຖານ​ຂອງ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່​​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ​ຕົວຈິງ​, ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ ຕ້ອງ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຈັດ​ສັນ​ເຂດ​ບໍລິການ​ໆ​ສຶກສາ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຮອງ​ຮັບນັກຮຽນ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ຕ້ອງກາ​ນຄູ​ຕົວ​ຈິງ, ການ​ຂະຫຍາຍ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ຊັ້ນ​ຮຽນ, ​ໂຮງຮຽນ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ແຜນ​ທີ່​ການ​ສຶກສາ, ຕາມ​ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ (ສະບັບ​ປັບປຸງ ຄັ້ງ​ທີ 2) ​ແລະ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ແລະ ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຄູ​ທີ່​ເຫຼືອໄປ​ບໍາລຸງ ຫຼື ຍົກ​ລະດັບ​ໃນ​ວິຊາ​ທີ່​ໃກ້ຄຽງ ຫຼັງ​ຈາກ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ບໍາລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ແລ້ວຈຶ່ງ​ພິຈາລະນາ​ສັບ​ຊ້ອນ ​ເພື່ອ​ສອນ​ວິຊາ​ທີ່​ຂາດ​ຄູ​ພາຍ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ຫຼື ​ໄປ​ສອນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ, ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ​ໂຮງຮຽນ, ພາຍ​ໃນ​ເມືອງ ຫຼື ຢູ່​ເມືອງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຂາດ​ເຂີນ​ຄູ.

ສ່ວນ​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັນຈຸ ​ແລະ ມີ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ແມ່ນໃຫ້​ລະດົມ​ໄປ​ຍົກ​ລະດັບ ຫຼື ບໍາລຸງ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ອື່ນໆ​ໃຫ້​ພວກ​ກ່ຽວ ຫຼື ສົ່ງ​ໄປ​ເປັນ​ອາສາ​ສະໝັກ​ສອນ​ຢູ່​​ໂຮງຮຽນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຄູທີ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ສອນ​ບໍ່​ຖືກ​ຊັ້ນ​ຖືກ​ສາຍ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາ ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ສອນ​​ໂຮງຮຽນ​ເອກະ​ຊົນ ຫຼື ພາກສ່ວນ​ອື່ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ ​ແລະ ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ​ໃຫ້​ມີ​ໂຄງການ​ຄູ​ສອນ ຕາມ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ ​ແລະ ບ່ອນ​ທີ່​ຂາດ​ເຂີນ​ຄູ ​ໂດຍ​ລະດົມ​ເອົາ​ຄູ​ທີ່​ເຫຼືອ​ໄປ​ສອນ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ຊຶ່ງ​ກໍານົ​​ດ​ເວລາ 3-5 ປີ ​ໂດ​ຍສັບ​ປ່ຽນ​ໝູນວຽນ ພ້ອມ​ທັງ​ກໍານົດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ບາງ​ດ້ານ ຄື: ການ​ສະໜອງ​ຫໍ​ພັກ​ຄູ, ການ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ ​ເມື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ແລ້ວ ການຈັດ​ຕັ້ງຈະ​ໄດ້​ຄົ້ນຄວ້າ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຜູ້ກ່ຽວ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ ຕ້ອງ​ປັບປຸງ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຕົນ ​ແນ​ໃສ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ, ບັນຈຸ​ຄູ​ໃໝ່ ​ແລະ ສັບ​ຊ້ອນ​ຄູ, ທັງ​ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິ​ລາ ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ມາດຕະຖານການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ, ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ແທ້, ການ​ຮັບ​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ລະອຽດຕາມ​ແບບ​ຟອມທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້ ​ແລະ ປັບປຸງ​ແຜນ​ກໍ່ສ້າງ​ຄູ​ໄລຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຕົວ​ຈິງ.

ສໍາລັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຄູ​ເຫຼືອ, ຄູ​ບໍ່ພໍ ​ແລະ ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ໂດຍ​ມີ​ວິທີ​ການ ​ແລະ ມາດຕະຖານ ຄື: ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ​ແມ່​ນ​ໄດ້​ບັນຈຸ-ສັບ​ຊ້ອນ ຈໍານວນ​ຕົວ​ເລກ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່ ສົກ​ປີ 2017-2018 ຈໍານວນ 1.850 ຕົວ​ເລກ ທີ່​ລັດຖະບານ​ອະນຸມັດ​ໃຫ້ ​ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ຄູ​ອາສາ​ສະໝັກ​ທີ່​ສອນ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ, ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ ​ແລະ ຂາດ​ເຂີນ​ຄູ​ແທ້ ​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ປະ​ຈໍາປີ, ​ໄດ້​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ຄົ້ນຄວ້າ​ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກໍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັນຈຸ-ສັບ​ຊ້ອນ, ນໍາ​ໃຊ້ ​ແລະ ຈັດ​ສັນ​ຄູຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ສະບັບ​ເລກທີ 5341/ສສກ ລົງ​ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ 2018 ​ແລະ ​ໄດ້​ປັບປຸງນິຕິ​ກໍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູປະ​ຈໍາປີ. ສ່ວນ​ຊັ້ນ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ​ແລະ ປະຖົມ​ສຶກສາ ​ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ນັກຮຽນ​ຕໍ່​ຄູ​ເປັນ​ຫຼັກ. ສໍາລັບ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ສຶກສາ ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ນັກຮຽນ​ຕໍ່​ຫ້ອງ ​ແລະ ຈໍານວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ສອນ​ຕໍ່​ອາທິດ ​ໂດຍ​ແຍກ​ຕາມ​ລາຍ​ວິຊາ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

Gordon Ramsay ພໍ່ຄົວຊື່ດັງ ຖ່າຍລາຍການກ່ຽວກັບອາຫານຢູ່ສີພັນດອນ ໂຊທັກສະ "ຂົ້ວໄຂ່ໃສ່ໝາກເຜັດ"

Gordon Ramsay ພໍ່ຄົວຊື່ດັງ ຖ່າຍລາຍການກ່ຽວກັບອາຫານຢູ່ສີພັນດອນ ໂຊທັກສະ "ຂົ້ວໄຂ່ໃສ່ໝາກເຜັດ"

ຍ້ອນຫຍັງ "ປ່າແອມະຊອນ" ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ?

ຍ້ອນຫຍັງ "ປ່າແອມະຊອນ" ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ?

ພາບໃໝ່ໃນຮອບ 14 ປີ ຊາກເຮືອ “ໄທທານິກ” ພົບແບັກທີເຣຍຈັບໜາ-ສ່ຽງພັງລົງຈົນເຫຼືອພຽງຕຳນານ

ພາບໃໝ່ໃນຮອບ 14 ປີ ຊາກເຮືອ “ໄທທານິກ” ພົບແບັກທີເຣຍຈັບໜາ-ສ່ຽງພັງລົງຈົນເຫຼືອພຽງຕຳນານ

ລົດໄຟຊິງຄັງເຊັນຍີ່ປຸ່ນ ລືມປິດປະຕູ ກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 280 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ລົດໄຟຊິງຄັງເຊັນຍີ່ປຸ່ນ ລືມປິດປະຕູ ກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 280 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ເຈົ້າຊາຍວິລລຽມ-ເຄັທ ພາໂອລົດ ແລະ ທິດາ ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປສະກັອດແລນ ດ້ວຍສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ

ເຈົ້າຊາຍວິລລຽມ-ເຄັທ ພາໂອລົດ ແລະ ທິດາ ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປສະກັອດແລນ ດ້ວຍສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ

ຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດຢູ່ເມືອງນານ ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ

ຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດຢູ່ເມືອງນານ ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ

ໂຈມາ ເດັກຊາຍຜູ້ສູນເສຍດວງຕາສອງຂ້າງຈາກສົງຄາມຊີເຣຍ ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 3 ປີ

ໂຈມາ ເດັກຊາຍຜູ້ສູນເສຍດວງຕາສອງຂ້າງຈາກສົງຄາມຊີເຣຍ ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 3 ປີ

ອັງກິດຈັດສະແດງ "ໂຖສ້ວມເຮັດຈາກຄຳແທ້" ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເກືອບ 3 ແສນກີບຕໍ່ 3 ນາທີ

ອັງກິດຈັດສະແດງ "ໂຖສ້ວມເຮັດຈາກຄຳແທ້" ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເກືອບ 3 ແສນກີບຕໍ່ 3 ນາທີ

ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ຫຼັງຕ້ອງຍ່າງໄກ 15-25 ກິໂລແມັດ

ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ຫຼັງຕ້ອງຍ່າງໄກ 15-25 ກິໂລແມັດ

ຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາອາດກຳລັງກິນ "ພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ" ເຊິ່ງໜັກເທົ່າກັບບັດເຄຣດິດໃນແຕ່ລະອາທິດ

ຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາອາດກຳລັງກິນ "ພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ" ເຊິ່ງໜັກເທົ່າກັບບັດເຄຣດິດໃນແຕ່ລະອາທິດ

ພໍ່ແມ່ຊາວອອສເຕຣເລຍລອດຄຸກ ຫຼັງໃຫ້ລູກເກີດໃໝ່ກິນແຕ່ "ມັງສະວິລັດ" ຈົນປ່ວຍໜັກ

ພໍ່ແມ່ຊາວອອສເຕຣເລຍລອດຄຸກ ຫຼັງໃຫ້ລູກເກີດໃໝ່ກິນແຕ່ "ມັງສະວິລັດ" ຈົນປ່ວຍໜັກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແກ້ວກວດ-ຢຶດລົດກະບະສອງຄັນ ພົບຢາບ້າ 800,000 ເມັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແກ້ວກວດ-ຢຶດລົດກະບະສອງຄັນ ພົບຢາບ້າ 800,000 ເມັດ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ 6 ຄົນຈາກດິນເຈື່ອນໄດ້ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າຫວຽດນາມ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ 6 ຄົນຈາກດິນເຈື່ອນໄດ້ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າຫວຽດນາມ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໂຄສະນາຂາຍອຸປະກອນປະຢັດໄຟຟ້າທາງສື່ອອນລາຍ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໂຄສະນາຂາຍອຸປະກອນປະຢັດໄຟຟ້າທາງສື່ອອນລາຍ

UNDP ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍໂຄງການ

UNDP ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍໂຄງການ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນຳທີມງານແພດ-ມອບເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນຳທີມງານແພດ-ມອບເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງສານເຖິງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ເຫດການອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຢູ່ເມືອງນານ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງສານເຖິງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ເຫດການອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຢູ່ເມືອງນານ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ຫຼີກເວັ້ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຕັດ​ໃໝ່​ກາສີ-ເມືອງນານໃນລະ​ດູ​ຝົນນີ້

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ຫຼີກເວັ້ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຕັດ​ໃໝ່​ກາສີ-ເມືອງນານໃນລະ​ດູ​ຝົນນີ້

ຖະແຫຼງຂ່າວເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຂົວນໍ້າງ້າວ ຢູ່ເສັ້ນທາງເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ

ຖະແຫຼງຂ່າວເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຂົວນໍ້າງ້າວ ຢູ່ເສັ້ນທາງເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ

ແຮງງານລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ແຂວງສະແກ້ວ ປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໄວໆນີ້

ແຮງງານລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ແຂວງສະແກ້ວ ປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໄວໆນີ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ