ວັນອາທິດ ທີ 26 ກັນຍາ 2021

ການຄ້າຂອງລາວ ບັນລຸ 10,540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018

ການຄ້າຂອງລາວ ບັນລຸ 10,540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018

ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ( ກຂອ ) ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2018 ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 10,540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 105% ຂອງແຜນການປີ 2018 ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 8.9% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ສ່ວນຄາດຄະເນມູນຄ່າການຄ້າຂອງລາວ ໃນປີ 2019 ຈະບັນລຸ 11,292 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກໃນປີ 2018 ຈະບັນລຸ 5,115 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.6%, ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ໄຟຟ້າ, ແຮ່ທອງ ແລະ ທອງແດງ, ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ. ປະເທດທີ່ລາວເຮົາສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນ ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາປະມານ 87% ຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດ. ນອກນີ້, ຍັງສົ່ງອອກໄປປະເທດອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນການນໍາເຂົ້າໃນປີ 2018 ຈະບັນລຸ 5,424 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.2% ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ. ນໍາເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈາກປະເທດໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາປະມານ 88% ຂອງການນໍາເຂົ້າທັງໝົດ. ນອກນີ້, ຍັງນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄາດວ່າຈະຂາດດຸນການຄ້າໃນປີ 2018 ປະມານ 310 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນການຄາດຄະເນມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 11,292 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 7.1%. ໃນນີ້, ການສົ່ງອອກຄາດວ່າຈະບັນລຸ 5,156 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.8% ແລະ ການນໍາເຂົ້າບັນລຸ 5,775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.5% ສໍາລັບຂາດດຸນການຄ້າຄາດວ່າປະເທດເຮົາຈະສືບຕໍ່ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ສັງເກດການນໍາເຂົ້າໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ( 13.2% ) ເນື່ອງຈາກປະເທດເຮົາເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ, ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າສ່ວນຫຼາຍເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ( ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ) ຊົມໃຊ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອຸປະກອນເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ພາຫະນະ – ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫຼ່, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງຍ້ອນເປັນສິນຄ້າທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ.

ກົງກັນຂ້າມການສົ່ງອອກພັດເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍ 4.6% ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ, ບັນຫາສົງຄາມການຄ້າຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະພາບການພາຍໃນປະເທດກໍ່ເກີດມີບັນຫາໄພນໍ້າຖ້ວມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ເຊິ່ງສາເຫດດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ກັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງແຮ່ທາດ ( ແຮ່ທອງ, ຄໍາປະສົມ, ຄໍາແທ່ງ ), ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ       ( ໂຄງຮ່າງ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ນໍ້າຕານ, ຢາສູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ); ສິນຄ້າກາເຟ    ( ໝາກກ້ວຍ, ກາເຟບໍ່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ ) ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານກ່າວວ່າ: ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຫຼື ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າລະຫວ່າງຊາດແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະປະເທດມີທ່າແຮງແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນປະກົດການປົກກະຕິ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນ້ອຍ, ຂະໜາດຕະຫຼາດບໍ່ໃຫຍ່, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດຈະຜະລິດໄດ້ທຸກສິນຄ້າທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈາກຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ສປປ ລາວ ມີການພົວພັນການຄ້າກັບ 60 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ.

ໃນນັ້ນ, ປະເທດຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ແມ່ນ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. ໃນເມື່ອເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ, ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ຕົວຢ່າງ: ໃນປີ 2014 ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາປະມານ 0.9%, ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນປະມານ 1.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປີ 2017, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາປະມານ 3.5%, ການສົ່ງອອກຂອງລາວກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ສໍາລັບ     ສສ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຄ້າຍຄືກັນກັບຂອງໄທ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ