ວັນອາທິດ ທີ 5 ເມສາ 2020

ການຄ້າຂອງລາວ ບັນລຸ 10,540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018

ການຄ້າຂອງລາວ ບັນລຸ 10,540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018

ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ( ກຂອ ) ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2018 ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 10,540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 105% ຂອງແຜນການປີ 2018 ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 8.9% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ສ່ວນຄາດຄະເນມູນຄ່າການຄ້າຂອງລາວ ໃນປີ 2019 ຈະບັນລຸ 11,292 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກໃນປີ 2018 ຈະບັນລຸ 5,115 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.6%, ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ໄຟຟ້າ, ແຮ່ທອງ ແລະ ທອງແດງ, ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ. ປະເທດທີ່ລາວເຮົາສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນ ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາປະມານ 87% ຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດ. ນອກນີ້, ຍັງສົ່ງອອກໄປປະເທດອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນການນໍາເຂົ້າໃນປີ 2018 ຈະບັນລຸ 5,424 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.2% ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ. ນໍາເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈາກປະເທດໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາປະມານ 88% ຂອງການນໍາເຂົ້າທັງໝົດ. ນອກນີ້, ຍັງນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄາດວ່າຈະຂາດດຸນການຄ້າໃນປີ 2018 ປະມານ 310 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນການຄາດຄະເນມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 11,292 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 7.1%. ໃນນີ້, ການສົ່ງອອກຄາດວ່າຈະບັນລຸ 5,156 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.8% ແລະ ການນໍາເຂົ້າບັນລຸ 5,775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.5% ສໍາລັບຂາດດຸນການຄ້າຄາດວ່າປະເທດເຮົາຈະສືບຕໍ່ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ສັງເກດການນໍາເຂົ້າໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ( 13.2% ) ເນື່ອງຈາກປະເທດເຮົາເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ, ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າສ່ວນຫຼາຍເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ( ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ) ຊົມໃຊ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອຸປະກອນເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ພາຫະນະ – ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫຼ່, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງຍ້ອນເປັນສິນຄ້າທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ.

ກົງກັນຂ້າມການສົ່ງອອກພັດເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍ 4.6% ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ, ບັນຫາສົງຄາມການຄ້າຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະພາບການພາຍໃນປະເທດກໍ່ເກີດມີບັນຫາໄພນໍ້າຖ້ວມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ເຊິ່ງສາເຫດດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ກັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງແຮ່ທາດ ( ແຮ່ທອງ, ຄໍາປະສົມ, ຄໍາແທ່ງ ), ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ       ( ໂຄງຮ່າງ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ນໍ້າຕານ, ຢາສູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ); ສິນຄ້າກາເຟ    ( ໝາກກ້ວຍ, ກາເຟບໍ່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ ) ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານກ່າວວ່າ: ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຫຼື ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າລະຫວ່າງຊາດແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະປະເທດມີທ່າແຮງແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນປະກົດການປົກກະຕິ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນ້ອຍ, ຂະໜາດຕະຫຼາດບໍ່ໃຫຍ່, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດຈະຜະລິດໄດ້ທຸກສິນຄ້າທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈາກຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ສປປ ລາວ ມີການພົວພັນການຄ້າກັບ 60 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ.

ໃນນັ້ນ, ປະເທດຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ແມ່ນ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. ໃນເມື່ອເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ, ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ຕົວຢ່າງ: ໃນປີ 2014 ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາປະມານ 0.9%, ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນປະມານ 1.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປີ 2017, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາປະມານ 3.5%, ການສົ່ງອອກຂອງລາວກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ສໍາລັບ     ສສ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຄ້າຍຄືກັນກັບຂອງໄທ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ຍອດສະສົມຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ຍອດສະສົມຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ