ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ລະວັງ! ທະນະບັດປອມ ໃບ 50,000 ແລະ 100,000 ກີບກຳລັງລະບາດ ກວດເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນຮັບ-ຈ່າຍ

ລະວັງ! ທະນະບັດປອມ ໃບ 50,000 ແລະ 100,000 ກີບກຳລັງລະບາດ ກວດເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນຮັບ-ຈ່າຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 518/ຫກ ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2018 ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຕະຫຼອດເຖິງມວນຊົນທົ່ວໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ທະນະບັດປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ເຊິ່ງທາງຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ປະຈຸບັນໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ລັກລອບປອມແປງທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ອອກມາຈໍລະຈອນໃຊ້ຈ່າຍໃນສັງຄົມດ້ວຍຮູບແບບ ການນຳເອົາທະນາບັດແທ້ໄປອັດສຳເນົາສີ (Copy) ໃສ່ເຈ້ຍ A4 ທຳມະດາ, ມີສີສັນລວດລາຍຄ້າຍຄືທະນະບັດແທ້.

ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະຮັບ-ຈ່າຍທະນະບັດປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ທຸກໆຄັ້ງກະລຸນາກວດເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຮັບ-ຈ່າຍ ທະນະບັດປອມ ດ້ວຍວີທີສັງເກດຂັ້ນພື້ນຖານແບບງ່າຍໆ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍທ່ານເອງດັ່ງນີ້: ໃຊ້ວິທີສຳຜັດດ້ວຍມື ທະນະບັດປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ຖ້າແມ່ນທະນະບັດແທ້ ຕົວເລກມູນຄ່າ 50,000 ກີບ ເມື່ອເອົາມືສໍາຜັດ ຈະຮູ້ສຶກສະດຸດມື. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ເມື່ອເອົາມືສໍາຜັດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກສະດຸດມື. ວິທີຍົກສ່ອງ ທະນະບັດແທ້ ຈະມີຮູບລາຍນໍ້າປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງຈະເຫັນ, ສ່ວນທະນະບັດປອມ ແມ່ນຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ພິມດ້ວຍມຶກສີດຽວ ຈະບໍ່ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງ ຈະເຫັນເປັນລັກສະນະຄືຮູບແຕ້ມທຳມະດາ. ວິທີສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ທະນະບັດແທ້ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 50,000 ຮູບທາດຫຼວງ ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ຕົວໜັງສື ສປປ ລາວ, ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະເຮືອງແສງ. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງສີມ່ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 50,000 ກີບ ຮູບທາດຫຼວງ ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ຕົວໜັງສື ສປປ ລາວ, ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະບໍ່ເຮືອງແສງ.

ສຳລັບທະນະບັດປະເພດໃບ 100,000 ກີບ ຈະໃຊ້ວິທີສຳຜັດດ້ວຍມື ທະນະບັດແທ້ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເມື່ອເອົາມືໄປສຳຜັດຈະຮູ້ສຶກສະດຸດມື. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເມື່ອເອົາມືສຳຜັດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກສະດຸດມື. ໃຊ້ວິທີຍົກສ່ອງ ທະນະບັດແທ້ ຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ຕົວເລກ 100,000 ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທັງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ຕົວເລກ 100,000 ພິມດ້ວຍມຶກສີດຽວ ຈະບໍ່ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງຈະເຫັນເປັນລັກສະນະ. ໃຊ້ວິທີສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ທະນະບັດແທ້ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ເສັ້ນນິລະໄພ. ຮູບລາຍລາວ. ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະເຮືອງແສງ. ສ່ວນ ທະນະບັດປອມ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ້ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ເສັ້ນນິລະໄພ. ຮູບລາຍລາວ. ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະບໍ່ເຮືອງແສງ.

ຜູ້ປອມແປງທະນະບັດ ຜິດຕໍ່ມາດຕາ 63 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ ສະປັບປັງປຸງ ເລກທີ 12/ສພຊ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງພິມ ຫຼື ໃຊ້ວິທີການອື່ນປອມແປງເງິນທະນາຄານ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນຳເອົາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10,0000,00 ກີບ ຫາ 150,000,000 ກີບ. ໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດ ຫາກໄດ້ປອມແປງເງິນ ຫຼື ໄດ້ນໍາເອົາເງິນປອມເຂົ້າມາໂດຍມີການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 20,000,000 ກີບ 300,000,000 ກີບ ແລະ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທຳຄວາມຜິດກໍຈະຖືກລົງໂທດ ຫາກບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າແມ່ນເງິນປອມ ແຕ່ຍັງອອກມານຳໃຊ້ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 200,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ. ບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າຕົນເອງມີເງິນປອມຢູ່ໃນຄອງຄອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 100,000 ກີບ ຫາ 500,000 ກີບ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ