ວັນຈັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2020

ສະຫວັນນະເຂດ ສ້າງຮູບປັ້ນໂອ່ງ-ມັ່ງ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດ

ສະຫວັນນະເຂດ ສ້າງຮູບປັ້ນໂອ່ງ-ມັ່ງ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດ

ພິທີເປີດຮູບປັ້ນໂອ່ງ-ມັ່ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 20 ທັນວາ 2018 ທີ່ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີທ່ານ ທອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ບາລາຊູບຣາມານຽມ ມູຣາລີ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ ປ່າໂຄກພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມປ່າໄມ້ ຝ່າຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ມອບຮູບປັ້ນໂອ່ງ-ມັ່ງ ໃຫ້ແກ່ເທດສະບານແຂວງ ຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ວົງວຽນ ຈຸດທີ່ເປັນສູນກາງຂອງນະຄອນ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັດ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ເຊິ່ງໂອ່ງ-ມັ່ງ ເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ທີ່ຖືກພົບຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເຊິ່ງຄົນທ້ອງຖິ່ນຮູ້ຈັກດີ ໃນ ສປປ ລາວ ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ປ່າໂຄກຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທີ່ ຫຼາຍເກີນໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ການຕັດໄມ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລ່າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ເພີ່ມ ຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປະຊາກອນໂອ່ງ-ມັ່ງ ນອກຈາກໂອ່ງ-ມັ່ງແລ້ວ ກໍຍັງມີສັດ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຕະຫຼຸງ ແລະ ຊ້າງອາຊີ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດປ່າ ໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດສຳເລັດກ່ອນໜ້ານີ້ໃນປີນີ້ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ນີ້ ແມ່ນການເປີດສູນອະນຸລັກລະບົບນິເວດປ່າໂຄກ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ແລະ ທີ່ພັກສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ສູນນີ້ ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລະບົບ ນິເວດປ່າໂຄກ ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ.

ທ່ານ ບາລາຊູບຣາມານຽມ ມູຣາລີ ກ່າວວ່າ: “ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂອ່ງ-ມັ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງການອະນຸລັກປ່າໂຄກ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຮູບປັ້ນເຫຼົ່ານີ້ ຈະສືບຕໍ່ເປັນການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກໂອ່ງ-ມັ່ງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊັ່ນດຽວກັບ ປ່າໂຄກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍໆປີຕໍ່ໜ້າ.”

ທ່ານ ທອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂອ່ງ-ມັ່ງ ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນສັດນຳໂຊກ ສັດຄໍ້າຄູນສຳລັບຄົນລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການທີ່ ສຳຄັນນີ້ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຈຳນວນສັດເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂະຫຍາຍພັນແຜ່ລາມໄປສູ່ຂົງເຂດອື່ນ.”

ລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍາຍາມໃນການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ 70% ພາຍໃນປີ 2020 ເຊິ່ງໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມນີ້. ການອະນຸລັກປ່າໂຄກ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ ສຳລັບການອະນຸລັກສັດປ່າທີ່ອາໄສຢູ່ປ່າໂຄກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຊັ່ນ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ.

Advertisement Replay Ad
WHO ເຕືອນ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ

WHO ເຕືອນ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ

ເປີດ 6 ໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກທາງການ ໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ເປີດ 6 ໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກທາງການ ໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຂໍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນການປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຂໍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນການປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ

ຍັງພົບມີການລັກລອບລ່າສັດຫວງຫ້າມຢູ່ເຂດໂຄງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້

ຍັງພົບມີການລັກລອບລ່າສັດຫວງຫ້າມຢູ່ເຂດໂຄງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເຮັດວຽກໜ້ອຍມື້ຊ່ວຍເສດຖະກິດໄດ້? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນາຍົກນິວຊີແລນສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ເຮັດວຽກໜ້ອຍມື້ຊ່ວຍເສດຖະກິດໄດ້? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນາຍົກນິວຊີແລນສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ຫາກັນຈົນພົບ ພໍ່ແມ່ສຸດດີໃຈພົບລູກຊາຍທີ່ພັດພາກກັນມາ 32 ປີ

ຫາກັນຈົນພົບ ພໍ່ແມ່ສຸດດີໃຈພົບລູກຊາຍທີ່ພັດພາກກັນມາ 32 ປີ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ດີໃຈນຳຊາວນະຄອນຫຼວງ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງໄຟຂຽວ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າ 5% ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ

ດີໃຈນຳຊາວນະຄອນຫຼວງ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງໄຟຂຽວ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າ 5% ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ

ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ບໍ່ແກ່ເກີນຫຼິ້ນ! ນັກແຄສເກມທີ່ໂດ່ງດັງ "ແມ່ຕູ້ ໂມຣິ" ໄວ 90 ປີ ຖືກບັນທຶກມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ບໍ່ແກ່ເກີນຫຼິ້ນ! ນັກແຄສເກມທີ່ໂດ່ງດັງ "ແມ່ຕູ້ ໂມຣິ" ໄວ 90 ປີ ຖືກບັນທຶກມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຍີ່ປຸ່ນໄຟຂຽວແຈກເງິນນັກສຶກສາ ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຄົນ

ຍີ່ປຸ່ນໄຟຂຽວແຈກເງິນນັກສຶກສາ ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຄົນ

ທົ່ວໂລກຍິນດີ ການວິໄຈພົບ "ຢາສັກຄາໂບທິກຣາເວຍ" ປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ດີກວ່າຢາກິນ

ທົ່ວໂລກຍິນດີ ການວິໄຈພົບ "ຢາສັກຄາໂບທິກຣາເວຍ" ປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ດີກວ່າຢາກິນ

ກຽມຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ! ຫຼາຍປະເທດມີແຜນຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້

ກຽມຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ! ຫຼາຍປະເທດມີແຜນຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສີ່ແຍກຕານມີໄຊຫາສາມແຍກສີເກີດ ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສີ່ແຍກຕານມີໄຊຫາສາມແຍກສີເກີດ ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 925 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 925 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ມີທະນາຄານທຸລະກິດພຽງ 21 ແຫ່ງທີ່ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ມີທະນາຄານທຸລະກິດພຽງ 21 ແຫ່ງທີ່ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ແບກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ! ສາຍການບິນດັງ "ເອມິເຣດ" ກຽມປົດພະນັກງານທົ່ວໂລກປະມານ 30,000 ຄົນ

ແບກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ! ສາຍການບິນດັງ "ເອມິເຣດ" ກຽມປົດພະນັກງານທົ່ວໂລກປະມານ 30,000 ຄົນ

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19

ລັດຖະບານອັງກິດ-ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ລັດຖະບານອັງກິດ-ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ