ວັນອັງຄານ ທີ 19 ພະຈິກ 2019

ອົດສະຕຣາລີ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ອົດສະຕຣາລີ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນການປະຕິວຽກງານກວດກູ້ພື້ນທີ່ສຸກເສີນ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ທີ່ຫ້ອງການເກັບກູລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມລົງນານຂອງທ່ານ ຈີນ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂຊ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

ລັດຖະບານແຫ່ງອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (ອົງການຢູເອັນດີພີ) ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຍ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມເມືອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປະກອບສ່ວນ 200,000 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອດຳເນີນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປຶ ການປະກອບສ່ວນນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃນຈຳ ນວນ 3 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນການຕອບໂຕ້ກັບ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ພາຍຫຼັງເກີດການຮອຍແຕກແຫງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາຂອງປີນີ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໂດຍໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ການຈັດການ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນທັນທີ ຫຼັງຈາກເກີດຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ 94% ຂອງບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງ ປະລິມານນໍ້າມະຫາສານ ແລະ ຂີ້ຕົມ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມສຸ ອາດຈະພັດເອົາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄປ ສູ່ພື້ນທີ່ອື່ນ. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປຶ ທັນທີຫຼັງເກີດນໍ້າຖ້ວມສຸ, ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດທີມງາມເກັບກູ້ລະເບີດ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບເມືອງສະໜາມໄຊ.

ຈາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງອົດສະຕຣາລີ ໂຄງການເກັບກູ້ ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍໄວ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ໄດ້ນຳເອົາທີມງານເກັບກູ້ລະເບີດຂອງໂຄງການ ຈາກແຂວງໃກ້ຄຽງຄື ແຂວງຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄດ້ແບ່ງພວກເຂົາອອກເປັນ 5 ທີມ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ. ຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ເນື້ອທີ່ດິນ 44 ເຮັກຕາ ຂອງ 2 ບ້ານຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ຮັບການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງພົບລະເບີດລູກຫວ່ານ 16 ໜ່ວຍ ແລະ ລະເບີດປະເພດອື່ນອີກ 18 ປະເພດ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ. ທີມງານເກັບກູ້ 5 ທີມເຫຼົ່ານີ້ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະບັນລຸການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ໃຫ້ໄດ້ 57 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ແລ້ວ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຈັດໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ການສຳຫຼວດທັນທີ ແລະ ກິດຈະກຳປູກຈິດສຳນຶກເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ຊຸມຊົນ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ເວລາທີ່່ພວກເຂົາກັບມາບ້ານຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼັງຈາກນໍ້າຖ້ວມ ການສຳຫຼວດໃນທົ່ວແຂວງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເກີດນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງຍັງເຮັດໃຫ້ບໍ່ທັນສຳເລັດນັ້ນ ພົບວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 12,225 ເຮັກຕາ ເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລ້ວ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ອອກໃຫ້ໝົດ.

ທ່ານ ຈີນ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂຊ ກ່າວວ່າ: “ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄືນສະຖານະການລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຮັບ ປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນທີ່ປອດໄພສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ສຳຄັນ. ການສະໜັບສະໜຸນຂອງອົດສະຕຣາລີຕໍ່ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດຢູ່ແຂວງອັດຕະປຶ ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນຫຼາຍປີ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ”

ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຍັງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ກ່ຽວກັບການຮັກສາຊີວິດໃຫ້ປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແຜນງານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານ ການສຳຫຼວດ ການເກັບກູ້ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການປະສານງານ ພວກເຮົາມີ ຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງອື່ນໆໃນທົ່ວປະເທດ ໃນວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກເກີດ ເຫດການໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ.”

Advertisement Replay Ad
ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ