ວັນສຸກ ທີ 28 ກຸມພາ 2020

ອົດສະຕຣາລີ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ອົດສະຕຣາລີ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນການປະຕິວຽກງານກວດກູ້ພື້ນທີ່ສຸກເສີນ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ທີ່ຫ້ອງການເກັບກູລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມລົງນານຂອງທ່ານ ຈີນ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂຊ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

ລັດຖະບານແຫ່ງອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (ອົງການຢູເອັນດີພີ) ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຍ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມເມືອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປະກອບສ່ວນ 200,000 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອດຳເນີນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປຶ ການປະກອບສ່ວນນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃນຈຳ ນວນ 3 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນການຕອບໂຕ້ກັບ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ພາຍຫຼັງເກີດການຮອຍແຕກແຫງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາຂອງປີນີ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໂດຍໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ການຈັດການ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນທັນທີ ຫຼັງຈາກເກີດຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ 94% ຂອງບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງ ປະລິມານນໍ້າມະຫາສານ ແລະ ຂີ້ຕົມ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມສຸ ອາດຈະພັດເອົາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄປ ສູ່ພື້ນທີ່ອື່ນ. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປຶ ທັນທີຫຼັງເກີດນໍ້າຖ້ວມສຸ, ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດທີມງາມເກັບກູ້ລະເບີດ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບເມືອງສະໜາມໄຊ.

ຈາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງອົດສະຕຣາລີ ໂຄງການເກັບກູ້ ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍໄວ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ໄດ້ນຳເອົາທີມງານເກັບກູ້ລະເບີດຂອງໂຄງການ ຈາກແຂວງໃກ້ຄຽງຄື ແຂວງຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄດ້ແບ່ງພວກເຂົາອອກເປັນ 5 ທີມ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ. ຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ເນື້ອທີ່ດິນ 44 ເຮັກຕາ ຂອງ 2 ບ້ານຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ຮັບການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງພົບລະເບີດລູກຫວ່ານ 16 ໜ່ວຍ ແລະ ລະເບີດປະເພດອື່ນອີກ 18 ປະເພດ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ. ທີມງານເກັບກູ້ 5 ທີມເຫຼົ່ານີ້ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະບັນລຸການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ໃຫ້ໄດ້ 57 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ແລ້ວ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຈັດໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ການສຳຫຼວດທັນທີ ແລະ ກິດຈະກຳປູກຈິດສຳນຶກເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ຊຸມຊົນ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ເວລາທີ່່ພວກເຂົາກັບມາບ້ານຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼັງຈາກນໍ້າຖ້ວມ ການສຳຫຼວດໃນທົ່ວແຂວງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເກີດນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງຍັງເຮັດໃຫ້ບໍ່ທັນສຳເລັດນັ້ນ ພົບວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 12,225 ເຮັກຕາ ເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລ້ວ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ອອກໃຫ້ໝົດ.

ທ່ານ ຈີນ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂຊ ກ່າວວ່າ: “ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄືນສະຖານະການລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຮັບ ປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນທີ່ປອດໄພສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ສຳຄັນ. ການສະໜັບສະໜຸນຂອງອົດສະຕຣາລີຕໍ່ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດຢູ່ແຂວງອັດຕະປຶ ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນຫຼາຍປີ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ”

ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຍັງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ກ່ຽວກັບການຮັກສາຊີວິດໃຫ້ປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແຜນງານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານ ການສຳຫຼວດ ການເກັບກູ້ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການປະສານງານ ພວກເຮົາມີ ຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງອື່ນໆໃນທົ່ວປະເທດ ໃນວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກເກີດ ເຫດການໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ.”

Advertisement Replay Ad
ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ປະຈຳວັນ ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແຊງຈີນເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ປະຈຳວັນ ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແຊງຈີນເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ສາທາຊີ້ ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼັງສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສົງໄສໄປກວດຢູ່ອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ພົບໂຄວິດ-19

ສາທາຊີ້ ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼັງສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສົງໄສໄປກວດຢູ່ອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ພົບໂຄວິດ-19

ໜຸ່ມແບ່ງປັນປະສົບການ ສະພາບການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ໜຸ່ມແບ່ງປັນປະສົບການ ສະພາບການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ໄວໜຸ່ມປາກີສະຖານ ອາຍຸ 18 ປີ ຫາຍໂຕປິດສະໜາ 2 ມື້ ກ່ອນພົບສົບໃນໂຕ “ສິງ” ທີ່ອຸທິຍານສັດປ່າ

ໄວໜຸ່ມປາກີສະຖານ ອາຍຸ 18 ປີ ຫາຍໂຕປິດສະໜາ 2 ມື້ ກ່ອນພົບສົບໃນໂຕ “ສິງ” ທີ່ອຸທິຍານສັດປ່າ

ປະມວນພາບຄວາມເສຍຫາຍ ເຫດໄຟໄໝ້ປ່າຫຍ້າແຄມຂອງຢ່າງຮຸນແຮງ ເຂດບ້ານສີຖານເໜືອ

ປະມວນພາບຄວາມເສຍຫາຍ ເຫດໄຟໄໝ້ປ່າຫຍ້າແຄມຂອງຢ່າງຮຸນແຮງ ເຂດບ້ານສີຖານເໜືອ

3 ຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຽມໂຕ່ງນ້ຳນ້ຳໄວ້ໃຊ້ ເນື່ອງຈາກຈະມີການສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

3 ຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຽມໂຕ່ງນ້ຳນ້ຳໄວ້ໃຊ້ ເນື່ອງຈາກຈະມີການສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

“ກະຮູ້ຢູ່” ຜົນງານເພງການຮວມຮວມອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ຂອງໜຸ່ມ ໂຊນ່ານ ແຈັກເກັດ

“ກະຮູ້ຢູ່” ຜົນງານເພງການຮວມຮວມອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ຂອງໜຸ່ມ ໂຊນ່ານ ແຈັກເກັດ

ໄໝ້ອີກແລ້ວ! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ປ່າຫຍ້າແຄມຂອງຮຸນແຮງ ເຂດບ້ານສີຖານເໜືອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄໝ້ອີກແລ້ວ! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ປ່າຫຍ້າແຄມຂອງຮຸນແຮງ ເຂດບ້ານສີຖານເໜືອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ລາຍວັນຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ອາດຈະແຊງຈີນໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ລາຍວັນຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ອາດຈະແຊງຈີນໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້

ຈີນໃຊ້ “ເສັ້ນໃຍໂພລິເມີຊະນິດໃໝ່” ຜະລິດຜ້າອັດປາກ ເພີ່ມພະລັງໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ຈີນໃຊ້ “ເສັ້ນໃຍໂພລິເມີຊະນິດໃໝ່” ຜະລິດຜ້າອັດປາກ ເພີ່ມພະລັງໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ພາໄປຮູ້ຈັກ "ໂຮງງານໜ້າກາກອະນາໄມ" ຜະລິດໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ 1.2 ລ້ານອັນຕໍ່ມື້

ພາໄປຮູ້ຈັກ "ໂຮງງານໜ້າກາກອະນາໄມ" ຜະລິດໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ 1.2 ລ້ານອັນຕໍ່ມື້

ຄໍຫວຍພາສ່ອງຂັນນໍ້າມົນຄຳຊະໂນດ ຫຼັງຊາວລາວໄປຢາມ ພ້ອມເຈີເລກເດັດ 3 ໂຕ

ຄໍຫວຍພາສ່ອງຂັນນໍ້າມົນຄຳຊະໂນດ ຫຼັງຊາວລາວໄປຢາມ ພ້ອມເຈີເລກເດັດ 3 ໂຕ

ອອກມາຮັບຜິດແລ້ວ! ກຸ່ມໄວໜຸ່ມໂທກວນກູ້ໄພ 1628 ຖືກເອີ້ນໂຕເຮັດບົດບັນທຶກ-ປັບໃໝ 5 ແສນກີບ

ອອກມາຮັບຜິດແລ້ວ! ກຸ່ມໄວໜຸ່ມໂທກວນກູ້ໄພ 1628 ຖືກເອີ້ນໂຕເຮັດບົດບັນທຶກ-ປັບໃໝ 5 ແສນກີບ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 600-700 ຄົນ ເລີ່ມ 27 ກຸມພານີ້

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 600-700 ຄົນ ເລີ່ມ 27 ກຸມພານີ້

24 ປີຜ່ານມາ ຄົນລາວເສຍຊີວິດ 251 ຄົນຍ້ອນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

24 ປີຜ່ານມາ ຄົນລາວເສຍຊີວິດ 251 ຄົນຍ້ອນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ປະທານສີຈິ້ນຜິງ ກ່າວ ຈີນກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບບົດທົດສອບຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຈາກໂຄວິດ-19

ປະທານສີຈິ້ນຜິງ ກ່າວ ຈີນກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບບົດທົດສອບຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຈາກໂຄວິດ-19

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ການເຂົ້າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ປ້ອງກັນການລະບາດໂຄວິດ-19

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ການເຂົ້າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ປ້ອງກັນການລະບາດໂຄວິດ-19

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 100 ລ້ານກີບ ຕ້ານການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຈີນ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 100 ລ້ານກີບ ຕ້ານການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຈີນ

ອີຣານ ຢືນຢັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກຂອງຕົນ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ອີຣານ ຢືນຢັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກຂອງຕົນ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ