ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

4 ຄວາມທ້າທາຍໃນການຫັນເຂົ້າສູ່ ອີ-ຄອມເມີສ (e-commerce) ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນຂອງປະເທດລາວ

4 ຄວາມທ້າທາຍໃນການຫັນເຂົ້າສູ່ ອີ-ຄອມເມີສ (e-commerce) ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນຂອງປະເທດລາວ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼາຍປະເທດເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຫັນເຂົ້າສູ່ ອີ-ຄອມເມີສ (e-commerce) ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງປັດໄຈສຳຄັນຂອງການຂັບເຄື່ອນຂອງປະເທດ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ World Bank ຫຼື ທະນາຄານໂລກ ປະເທດລາວເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຍັງໃໝ່ຫຼາຍ ໃນການຫັນເຂົ້າສູ່ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ (digital).

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ World Bank ປະເທດລາວເຮົາຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການຫັນເຂົ້າສູ່ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ໂດຍອີງຕາມປັດໄຈພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ, ການເຂົ້າເຖິງທຸລະກຳການເງິນທາງດິຈິຕອນ (digital banking), ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານ, ແລະ ທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ.

1. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ

ປັດຈຸບັນວຽກງານສື່ສານທາງດ້ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນປະເທດລາວນັ້ນກຳລັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ອີງຕາມໂຕເລກຂອງທາງທະນາຄານໂລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຍັງຕໍ່າຫຼາຍໂດຍສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 18.2 ຄົນ ໃນທຸກໆ 100 ຄົນ ເຊິ່ງຢູ່ອັນດັບຕໍ່າສຸດໃນບັນດາ 10 ປະເທດອາຊຽນ ຂະນະທີ່ສິງກະໂປມີຜູ້ເຂົ້າອິນເຕີເນັດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ 82.1 ຄົນ ຕໍ່ 100 ຄົນ. ສ່ວນຄ່າສະເລ່ຍທົ່ວໂລກຢູ່ທີ່ 48.9 ຄົນຕໍ່ 100 ຄົນ.

2. ການເຂົ້າເຖິງທຸລະກຳການເງິນດິຈິຕອນ (digital banking)

ທຸລະກຳການເງິນທາງດິຈິຕອນ (digital banking ແລະ digital payment) ເປັນປັດໄຈສຳຄັນຫຼາຍໃນຫັນເຂົ້າສູ່ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ເພາະວ່າທຸລະກຳການເງິນທາງດິຈິຕອນເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການຊຳລະສະສາງຕ່າງໆຂອງ e-commerce ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ e-commerce ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ ປະເທດລາວເຮົາມີເກນສະເລ່ຍຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ທຸລະກຳການເງິນທາງດິຈິຕອນຕໍ່າກວ່າ 10% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງປະເທດທີ່ເຂົ້າເຖິງທຸລະກຳການເງິນດິຈິຕອນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ. ໃນຈຸດນີ້ຖືວ່າເປັນວຽກງານທີ່ທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄວນສຸມໃສ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປີດກວ້າງເລື່ອງການໃຫ້ບໍລິການ digital banking ຫຼື Fintech ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເພາະມັນເປັນກະແຈສຳຄັນທີ່ຈະມາຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ຂອງປະເທດ.

3. ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານ

ເຖິງວ່າປັດຈຸບັນປະເທດລາວເຮົາຈະມີຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທາງທະນາຄານໂລກໃຫ້ມາຄື ນັກທຸລະກິດ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຍັງຖືເບົາໃນເລື່ອງຂອງການໃຊ້ອີເມວ ເຊິ່ງເປັນເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານວຽກງານ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາມີພຽງ 24.3% ຂອງນັກທຸລະກິດລາວ ທີ່ໃຊ້ອີເມວໃນການໂຕ້ຕອບກັບລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດ. ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຄຽງຄວາມເປັນຈິງ ເມື່ອຍຸກປັດຈຸບັນ ຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ແອັບສົນທະນາ (Messaging Apps) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານແທນ ເຊິ່ງລາວຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນໃນເລື່ອງຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພື້ນຖານເຂົ້າໃນການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

4. ການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ

ວຽກງານດ້ານການຂົນສົ່ງ ປະເທດລາວເຮົາຖືວ່າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານຕິດພັນກັບໜ່ວຍງານໄປສະນີ, ພາສີອາກອນ, ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ທີ່ຍັງຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫາທາງອອກໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ e-commerce ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນເລືອງຂອງໄປສະນີ ລະດັບປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການໄປສະນີໃນປະເທດລາວ (ໂດຍລວມ) ການຈັດອັນດັບດັດສະນີປະສິດທິພາບໂລຈິສຕິກ (LPI) ຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ຄະແນນປະສິດທິພາບຂອງບໍລິການໄປສະນີ ໃນປະເທດລາວ ຢູ່ທີ່ 2.68 ເຕັມ 5 ໃນປີ 2016 ແລະ 2.84 ເຕັມ 5 ໃນປີ 2018 ຢູ່ອັນດັບ 82 ຈາກທັງໝົດ160 ປະເທດ.

ໃນ 4 ຈຸດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເພື່ອຫັນເຂົ້າສູ່ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າໄປນໍາ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼາຍໆປະເທດທີ່ຫັນເຂົ້າສູ່ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄຶກຄື້ນຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງອອກ ຫຼື ນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາກໍ່ເອົາໃຈຊ່ວຍ ແລະ ຈະເປັນອີກແຮງໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເພື່ອຫັນເຂົ້າສູ່ e-commerce ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນຂອງລາວເຮົາ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : mohammed_hassan on Pixabay

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ