ວັນເສົາ ທີ 25 ກັນຍາ 2021

8 ຂໍ້ອ້າງຕິດປາກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ລວຍຈັກເທື່ອ

8 ຂໍ້ອ້າງຕິດປາກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ລວຍຈັກເທື່ອ

ຄຳເວົ້າຕິດປາກ ມັກສະທ້ອນທັດສະນະຄະຕິຂອງບຸກຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຢ່າປະຕິເສດວ່າເງິນບໍ່ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນໃນຊີວິດ ມະນຸດຖືກຢູ່ເທິງໂລກນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫາເງິນຄືກັນທັງນັ້ນ ຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າເປີດໃຈ ແລະ ປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິເລື່ອງຂອງເງິນໆທອງໆ ເພາະຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ມາຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ສຸດທ້າຍກໍ່ເມື່ອຍຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທາງມ່ວນ ຈຶ່ງໄດ້ລວບລວມ 8 ຂໍ້ອ້າງທີ່ຄົນຢາກລວຍ ແຕ່ປາກບອກວ່າເງິນບໍ່ສຳຄັນ ລອງສຳຫຼວດໂຕເອງເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າກຳລັງອ້າງຂໍ້ໃດໃນນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງບໍ່ລວຍຈັກເທື່ອ ລອງເປີດໃຈອ່ານ ແລະ ທົບທວນເບິ່ງເນາະ.

  1. ຂ້ອຍເຮັດວຽກໜັກເພື່ອເງິນ

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກໜັກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນ ແລະ ມັກມີຄຳເວົ້າຕິດປາກເຫຼົ່ານີ້ສະເໝີ ຂອບເຂດຄວາມຄິດນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມຸ່ງການເຮັດວຽກແບບໃຊ້ແຮງກາຍແລກເງິນ ຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນແລກເງິນ ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອເງິນ ແຕ່ເຈົ້າຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ເງິນເຮັດວຽກຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ເຈົ້າ, ເງິນມັກມາຕາມແຮງດຶງດູດຕາມຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງນັ້ນ:

ວິທີແກ້ໄຂ: ຢ່າມົວແຕ່ຫາລາຍໄດ້ຈາກແຮງກາຍ ແຕ່ຄວນເນັ້ນລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາກຊັບສິນ ຫຼື ເງິນຂອງເຈົ້າ.

  1. ວຽກປະຈຳຢ່າງດຽວກໍ່ໝົດເວລາແລ້ວ

ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ເງິນຈາກແຫຼ່ງດຽວກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດພາດໃນການເຮັດວຽກໜັກໆ ປ່ຽນຄວາມຄິດຕອນນີ້ ຈົ່ງເຊື່ອວ່າ ຊ່ອງທາງຫາລາຍໄດ້ ຫຼື ທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ຍ່ອມດີກວ່າຊ່ອງທາງດຽວ ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງລາຍໄດ້ ລຳພັງແຮງກາຍເຮົາຄົງບໍ່ພໍ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຫາວິທີໃຫ້ເງິນເຮັດວຽກແທນເຈົ້າ ເຈົ້າຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນຳ, ດັ່ງນັ້ນ ຢຸດຄຳເວົ້າຕິດປາກ ປະໂຫຍກນີ້ໄປໄດ້ເລີຍ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ຢ່າປິດກັ້ນລາຍໄດ້ປະຈຳຊ່ອງທາງດຽວ ຄວນສ້າງຊ່ອງທາງລາຍໄດ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກທຸກທິດທຸກທາງ.

  1. ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ

ຫາກຕ້ອງຕັດສິນໃຈຊື້ຊັບສິນທີ່ມີລາຄາສູງເກີນເອື້ອມຈົນເຈົ້າຮູ້ສຶກຢ້ານ ເມື່ອວິເຄາະແລ້ວວ່າ ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນໄຮ້ສາລະ ແຕ່ເປັນຊັບສິນມີປະໂຫຍດ ກໍ່ມູນຄ່າ ແລະ ເພີ່ມລາຍໄດ້ ເຊັ່ນຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຄວາມຈິງແລ້ວ ລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ເຈົ້າຢ້ານ ຄືຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເອົາຊະນະໃຫ້ໄດ້ ຫາກເຈົ້າຢຸດທຸກຢ່າງຢູ່ທີ່ເງິນ ເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ກ້າໄປໃສ ແລະ ກໍ່ຕາຍຈາກໂລກໄປດ້ວຍການຢູ່ແບບນັ້ນ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ຢ່າຢ້ານການຕັດສິນໃຈຊື້ຊັບສິນລົງທຶນ ເມື່ອພິຈາລະນາໝັ້ນໃຈແລ້ວ ໃຫ້ຖືວ່ານັ້ນຄືບົດທົດສອບໜ້າໃໝ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້.

  1. ເງິນທ້ອນ ກໍ່ເອົາໄວ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງໄວ້ທ່ຽວ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຫາກສັງເກດຄົນຮອບຕົວ ມັກພົບວ່າການທ້ອນເງິນຂອງເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຈະເກີດເພື່ອເປົ້າໝາຍຄວາມສຸກຊົ່ວຄາວຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທ້ອນເງິນຈະໄປທ່ຽວໄລຍະຢຸດປີໃໝ່, ທ້ອນເງິນໄປຊື້ເຄື່ອງສຳອາງຊຸດໃໝ່ ຫຼື ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງງາມໆໃສ່ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ເມື່ອມີເຫດການບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນ ກັບກາຍເປັນວ່າບໍ່ເຄີຍມີເງິນສຳຮອງສ່ວນໃດຮອງຮັບໄວ້ເລີຍ ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທາງການເງິນ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດທີ່ປະໝາດຢ່າງທີ່ສຸດ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ສ້າງນິໄສການທ້ອນເງິນ ໃຫ້ເຄີຍຊິນ ແລະ ແບ່ງປະເພດເງິນທ້ອນຕາມເປົ້າໝາຍນຳ.

  1. ເງິນເປັນຕົ້ນເຫດຂອງກິເລດ

ຫຼາຍຄົນມີຄຳເວົ້າຕິດປາກປະໂຫຍກນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເບິ່ງເປັນຄົນດີ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຄົນລວຍເປັນຄົນບໍ່ດີ ເປັນຄົນເອົາປຽບ ແລະ ໂລກມາກ ເປັນປົມໃນຈິດໃຕ້ສຳນຶກວ່າເຮົາບໍ່ຄວນເປັນຄົນລວຍ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢ່າຕີລາຄາວ່າເງິນເປັນສິ່ງບໍ່ດີ ເງິນສາມາດສ້າງຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກສຸກສະບາຍໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງແຍກເງິນອອກຈາກພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມັນ ເລືອກປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າມັນດີ ແລະ ສ້າງເປັນເງິນໄດ້ດ້ວຍຈະດີກວ່າບໍ່.

ວິທີແກ້ໄຂ: ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເງິນໃໝ່ ເງິນສ້າງຄວາມສຸກສະບາຍໄດ້ ແຕ່ຢ່າຕິດກັບດັກເງິນ

  1. ຄູ່ສົມລົດ ເປັນໃຫຍ່ເລື່ອງເງິນ

ທຸກຢ່າງເປັນເຫດເປັນຜົນສະເໝີ ຫາກເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຢາກລວຍ ແຕ່ກໍ່ມັກມີຄຳເວົ້າຕິດປາກປະໂຫຍກນີ້ ສະທ້ອນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ເຈົ້າຍັງບໍ່ສາມາດສະແດງວິໄສທັດໃຫ້ຄູ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າເຊື່ອໃຈໄດ້ ແປວ່າ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນກະທຳຕໍ່ໄປຄື ການພັດທະນາຕົນເອງ ນັ້ນຄືການສ້າງເຫດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜົນກໍ່ຈະຕາມມາເອງຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ກັບມາເບິ່ງຕົນເອງເຖິງເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄູ່ຊີວິດຈຶ່ງເປັນໃຫຍ່ເລື່ອງການເງິນໃນຄອບຄົວເຈົ້າ.

  1. ເງິນບໍ່ແມ່ນຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍດອກ

ລອງສຳຫຼວດຕົນເອງງ່າຍໆ ສຳລັບໃຜທີ່ມີຄຳເວົ້າຕິດປາກຂໍ້ນີ້ວ່າ ເວລາທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນ ເຈົ້າຍິ້ມ ແລະ ຮູ້ສຶກດີຫຼືບໍ່? ເຖິງວ່າການມີເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອາດບໍ່ແມ່ນຄວາມສຸກສູງສຸດ ແຕ່ເງິນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ນັ້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກເປັນສອງຕໍ່ສາມຕໍ່ຢ່າງແນ່ນອນ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ຢ່າເບິ່ງແຕ່ຈຳນວນເງິນເປັນເປົ້າໝາຍ ແຕ່ຈົ່ງຂະຫຍາຍມັນດ້ວຍຄວາມສຸກຂອງຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກ.

  1. ເງິນບໍ່ສຳຄັນກັບຂ້ອຍຂະໜາດນັ້ນ

ຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ “ມັນກໍ່ເປັນພຽງແຕ່ເງິນ” ແລະ “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດເພື່ອເງິນ” ຖ້າມັນເປັນແບບນັ້ນແທ້ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ປະຕິເສດເວລາທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນເປັນຄ່າຕອບແທນ, ສະນັ້ນ ຢ່າກ່າວອ້າງຂໍ້ນີ້ເພື່ອປະຕິເສດເງິນ ເມື່ອມີໂອກາດຮັບມັນ ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ມະນຸດເກີດມາຍາກທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຊີວິດໂດຍປະສະຈາກເງິນ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ຢ່າດູຖູກເງິນ ແລະ ຢ່າໃຫ້ເງິນດູຖູກໂຕເຈົ້າເອງ

ໂດຍ: ຫຼ້າ. ລູກສາວກົກ

Advertisement Replay Ad
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ