ວັນຈັນ ທີ 19 ເມສາ 2021

ຜູ້ຍິງ 'ຖືພາ' ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ໃນລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນ?

ຜູ້ຍິງ 'ຖືພາ' ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ໃນລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນ?

ເປັນ​ຄວາມຈິງ​ກ່ຽວກັບ​ພາ​ວະ​ຈະເລີນ​ພັນ​ທີ່​ວ່າ​ ຜູ້ຍິງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຖືພາເມື່ອ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້​ ເມື່ອ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການຖືພາ​ຕ່ຳ​ໃນ​ວັນທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ ແຕ່​ໂອ​ກາດ​ບໍ່​ເປັນ​ສູນ​ ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສຳລັບ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ຈະ​ຖືພາໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ ໄດ້​.

ປະຈຳ​ເດືອນ​ແມ່ນຫຍັງ​?

ປະຈຳ​ເດືອນ​ ຄື​ ເວລາ​ທີ່​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ປົດ​ປ່ອຍ​ເນື້ອ​ເຍື່ອ​ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ອອກ​ມາ.​ ເນື້ອ​ເຍື່ອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມາ​ຈາກ​ມົດລູກ​ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ເດັກນ້ອຍ​ໃ​ນທ້ອງ​ມີ​ການ​ຈະເລີນ​ເຕີບໂຕ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ຖືພາ. ໃນ​ເວລາ​ທຸກ​ເດືອນ​ ຫຼື​ ປະມານ​ນີ້​ ຝາ​ມົດລູກ​ຈະ​ໜາ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ກຽມ​ພ້ອມ​ ສຳລັບ​ການ​ຝັງ​ຕົວ​ຂອງ​ໄຂ່​ທີ່​ປະສົມ​ແລ້ວ​ ຫາກ​ໄຂ່​ບໍ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ປະສົມ​ ຫຼື​ ບໍ່​ສາມາດ​ມາ​ເຖິງ​ມົດລູກ​ໄດ້​ ເນື້ອ​ເຍື່ອ​ຝາ​ມົດລູກ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ປ່ອຍ​ເປັນ​ເລືອດ​ອອກຈາກ​ຮ່າງກາຍ​ ຜ່ານ​ທາງ​ຊ່ອງຄອດ​. ຂະ​ບວນ​ການ​ນີ້​ຮຽກວ່າ​ ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ ຫຼື​ ຮອບ​ເດືອນ​. ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມັກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ເດືອນ​ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ ເມື່ອ​ເດັກ​ສາວ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ ຮ່າງກາຍ​ຈະ​ພຽງ​ປົດ​ປ່ອຍ​ເລືອດ​ປະລິມານ​ເລັກນ້ອຍ​ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ມາ​ ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ສຳລັບ​ຜູ້ຍິງ​ທຸກ​ຄົນ​ ເມື່ອ​ຮ່າງກາຍ​ຈະເລີນ​ເຕີບໂຕ​ເຕັມ​ໄວ.

ສາມາດ​ຖືພາໃນ​ຊ່ວງ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້​ ຫຼື​ ບໍ່​?

ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຄິດວ່າ​ ຫາກ​ຜູ້ຍິງ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ຖືພາໄດ້​. ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ​ຄື​ ຜູ້ຍິງ​ຍັງ​ຄົງ​ຖືພາໄດ້​ຢູ່ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ ໂດຍ​ສາມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ສອງ​ປະການ​ ດັ່ງ​ນີ້​:

– ເລືອດ​ທີ່​ໄຫຼ​ອອກ​ທາງ​ຊ່ອງຄອດ​ທັງ​ໝົດ​ ບໍ່​ແມ່ນ​ເລືອດ​ອອກຈາກ​ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ສະເໝີ​ໄປ.​ ໃນ​ບາງເທື່ອ​ ເດັກ​ສາວ​ຍັງມີ​ພາ​ວະ​ເລືອດ​ອອກ​ໄດ້​ ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຕົກ​ໄຂ່​ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ພາ​ວະ​ການ​ຈະເລີນ​ພັນ​ຫຼາຍ​ທີ່ສຸດ.​ ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕົກ​ໄຂ່​ ອາດ​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ທາງ​ຊ່ອງຄອດ​ ເຊິ່ງ​ອາດ​ເຂົ້າໃຈ​ຜິດ​ວ່າ​ ເປັນ​ເລືອດ​ອອກຈາກ​ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້​.

– ໃນ​ບາງເທື່ອ​ ການ​ຕົກ​ໄຂ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ສີ້ນສຸດ​ລົງ​ ຫຼື​ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ສິ້ນສຸດ​ລົງ.​ ຜູ້ຍິງ​ອາດ​ມີ​ການ​ຕົກ​ໄຂ່​ໄດ້​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ ໃນ​ຮອບ​ວົງ​ຈອນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ແຕ່​ລະ​ຮອບ​ ເຊິ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ບໍ່​ສາມາດ​ຮູ້​ໄດ້​ຊັດເຈນ​ ເຖິງ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ພາ​ວະ​ການ​ຈະເລີນ​ພັນ​ຫຼາຍ​ທີ່ສຸດ​ ເນື່ອງ​ຈາກ​ອະ​ສຸ​ຈິ​ສາມາດ​ຢູ່ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຜູ້ຍິງ​ ໄດ້​ເປັນ​ເວລາ​ 2 ມື້​, 3 ມື້​ ຫຼື​ໄດ້​ເຖິງ​ 5 ມື້​ ແລະ​ສາມາດ​ປະສົມ​ກັບ​ໄຂ່​ໄດ້​ພາຍ​ໃນ​ເວລາ​ 72 ຊົ່ວ​ໂມງ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຫຼັ່ງ​ອ​ະສຸ​ຈິ.​ ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ການ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ທີ່​ເດັກ​ສາວ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໃດ​ໆ​ ກໍ​ຕາມ​ ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການຖືພາ​ໄດ້​.

ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການຖືພາ​ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ​ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.​ ນອກ​ຈາກ​ນີ້​ ການ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ທີ່​ບໍ່​ປ້ອງ​ກັນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ໃດ​ໆ​ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການຖືພາ​ໄດ້.​ ນອກ​ຈາກ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການຖືພາ​ແລ້ວ​ ທ່ານຍັງ​ອາດ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເປັນ​ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ​ສຳພັນ​ໄດ້​ ເຊັ່ນ:​ ຄຼາ​ໄມ​ເດຍ,​ ຫູດ​ທີ່​ອະໄວຍະວະ​ເພດ​ ຫຼື​ ເອັດ​ໄອ​ວີ.​ ວິທີ​ການ​ດຽວ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການຖືພາ​ ແລະ ​ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ​ສຳພັນ​ ກໍ​ຄື​ການ​ບັງຄັບ​ໃຈ​ຕົນເອງ​. ຫາກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ ໃຫ້​ໃຊ້​ຖົງ​ຢາງ​ອະນາໄມ​ທຸກ​ເທື່ອ​ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນເອງ​ຈາກ​ການຖືພາ​ທີ່​ບໍ່​ພ້ອມ​ ຫຼື​ ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ​ສຳພັນ​.

ຫາກທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ພະຍາຍາມ​ຖືພາ ແລະ ​ຍັງ​ບໍ່​ຖືພາຫຼັງ​ຈາກ​ໜຶ່ງ​ປີ​ ຫຼື​ ຫຼາຍກວ່າ​ ໃຫ້​ໄປ​ພົບ​ໝໍ​ເຊິ່ງ​ອາດ​ແນະ​ນຳ​ວິທີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ຕົກ​ໄຂ່​ ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດ​ ແລະ ​ການ​ຮັກສາ​ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານມີ​ໂອ​ກາດ​ຖືພາໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : hellokhunmor.com

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ