ວັນເສົາ ທີ 13 ສິງຫາ 2022

ພະຍາດຂອງຄົນຢາກຈ່ອຍ

ພະຍາດຂອງຄົນຢາກຈ່ອຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

Assoc. Prof. Preyanuj Yamwong Department of Clinical Nutrition Department of Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital ກ່າວວ່າຄົນຢາກຈ່ອຍມີຫຼາຍປະເພດ  ກຸ່ມຫນຶ່ງຢາກຈ່ອຍເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນທາງອາຊີບເຊັ່ນ: ນັກສະແດງ ຫຼື ນາງແບບ ເພາະຕ້ອງການຮູບຮ່າງທີ່ຈ່ອຍບາງ ເພື່ອເວລາເຂົ້າກ້ອງຈະບໍ່ໄດ້ຕຸ້ຍຫລາຍເກີນໄປ, ກຸ່ມທີ່ 2 ເປັນພວກທີ່ຢາກມີຮູບຮ່າງຕາມແຟຊັນ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມຄືຕາມກຸ່ມທີ່ 1 ອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ, ຊາວຫນຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມທີ່ 3 ອາການຢາກຈ່ອຍຮຸນແຮງຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນໂລກ. ເພາະການຮັບຮຸ້ຮູບຮ່າງຂອງຕົນຜິດປົກກະຕິໄປ  ຈ່ອຍສຳໃດກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງອ້ວນຢູ່ ແລະ ຕ້ອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກລົງໄປອີກ. ກຸ່ມສຸດທ້າຍນີ້ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບການຂາດອາຫານຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ຄົນທີ່່ຢາກຈ່ອຍຈະພະຍາຍາມລະວັງການກິນອາຫານຂອງຕົນເອງຫຼາຍ, ນັບພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານທີ່ກິນເຂົ້າໄປຕະຫຼອດເວລາ ແລະ  ບາງຄົນຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະອອກກຳລັງກາຍໜັກ ເພື່ອການເຜົາຜານພະລັງງານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ. ບາງຄົນຈະພະຍາຍາມສະແຫວງຫາຢາຫຼຸດນ້ຳໜັກມາກິນ ເມື່ອເວລາໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍ ທ່ານຫມໍມັກຈະບໍ່ໃຫ້ຢາລຸດນ້ຳໜັກ ເພາະວ່າບໍ່ມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ວັດແທກທາງການແພດ. ຄົນກຸ່ມນີ້ຈິ່ງພະຍາຍາມໄປຊອກຫາຢາມາກິນເອງ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢາຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອຢຸດກິນຢາ ນ້ໍາຫນັກໂຕຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມກັງວົນ ແລະ ຕ້ອງກັບມານໍາໃຊ້ຢາອີກ.

ອັນຕະລາຍຈາກການນໍາໃຊ້ຢາລຸດນ້ຳໜັກ.

ຢາລຸດນ້ຳໜັກກຸ່ມທີ່ລຸດການດູດຊຶມຂອງໄຂມັນ ບໍ່ຄ່ອຍມີຜົນຕໍ່ການແຊກຊ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ຖ້າຫາກກິນອາຫານມັນຫຼາຍ ກໍ່ຈະເຈັບທ້ອງ, ກັ້ນອາຈົມບໍ່ຢູ່, ຜາຍລົມອອກມາເປັນນ້ຳມັນ ເຊິ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ອາດທໍາລາຍຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ.

ຢາລຸດນ້ຳໜັກກຸ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກອາຫານ. ມີຜົນເສຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ປາກແຫ້ງ, ຄໍແຫ້ງ, ງຸດງິດ, ນອນບໍ່ລັບ, ເຈັບຫົວ, ຄວາມດັນເລືອດ ສູງໄດ້. ມີຢາບາງຊະນິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແຮງດັນໃນປອດສູງຂຶ້ນ ແລະ ພະຍາດລິ້ນຫົວໃຈຮົ່ວ. ຢາລຸດນໍ້າໜັກອີກກຸ່ມ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກໃນສະຫມອງໄດ້, ຢາເຫຼົ່ານີ້ ເຖິງຈະບໍ່ມີຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນປະເທດແລ້ວ ແຕ່ຍັງສາມາດສັ່ງໂດຍກົງຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ມີການລາຍງານການສັ່ງຢາດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ ແລະ ເກີດເສຍຊີວິດໃນປະເທດສິງກະໂປແລ້ວ ການຫາຊື້ຢາລຸດນ້ຳໜັກມາກິນເອງຈິ່ງມີອັນຕະລາຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ.

ບັນຫາຈາກການໃຊ້ຢາລຸດນ້ຳໜັກອີກອັນໜຶ່ງຄຶ: ເມື່ອເຊົາໃຊ້ຢາ ຈະຫິວ ແລະ ຈະເລີນອາຫານຫຼາຍ ຈົນນ້ຳໜັກກັບມາເພິ່ມຢ່າງວ່ອງໄວ. ບາງ

ຄົນນ້ຳໜັກເພິ່ມຫຼາຍກ່ອນການໃຊ້ກ່ອນ ຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄປໃຊ້ຢາອີກ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພິ່ມໆ ລຸດໆ ທີ່ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບ Yo Yo ເຊິ່ງມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ພະຍາດຢາກຈ່ອຍ

ຄວາມຢາກຈ່ອຍ ຈົນເກີດພະຍາດທີ່ມີ 2 ແບບຄື "ອະໂນເຣັກເຊຍ ເນີໂວຊາ" (Anorexia Nervosa) ແລະ ພະຍາດ "ບູລີເມຍ" (Bulemia nervosa) ທັງສອງພະຍາດ ສ່ວນຫຼາຍພົບໃນເພດຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ສາເຫດຍັງບໍ່ຊາບແນ່ນອນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າໜ້າຈະມີປັດໃຈທາງຈິດທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບ ຮ່ວມກັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນຄ່ານິຍົມທີ່ມັກຄົນຈ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ອາການຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີ anorexia nervosa ມັກຈະປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມກິນອາຫານ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜັກເພື່ອໃຫ້ລຸດນ້ຳໜັກ ສ່ວນໃຫ່ຍນ້ຳໜັກຈະລຸດລົງມາເປັນ 25-30% ຂອງນ້ຳໜັກເດີມ ແຕ່ຍັງບໍ່ພໍໃຈ ຕ້ອງການທີ່ຈະລຸດນ້ຳໜັກລົງອີກ. ອາດຈະໃຊ້ຢາລຸດນ້ຳໜັກ ຢາລະບາຍ ຫຼື ຢາຂັບຖ່າຍປັດສະວະຮ່ວມດ້ວຍ ຖ້າຫາກວ່າອາການຮ້າຍແຮງ ກໍ່ຈະມີກ້າມເນື້ອແຂນຂາລີບ, ແກ້ມໂວບ, ຈ່ອຍຫຼາຍ, ປະຈໍາເດືອນຂາດຫາຍໄປ, ມຸມປາກອັກເສບ, ຜິວຫນັງແຫ້ງລອກ,ມີຂົນອ່ອນຂຶ້ນຕາມຕົວ, ເສັ້ນຜົມບາງ, ຂາດງ່າຍ, ຫຼົ່ນງ່າຍ, ເຫຼັບຫັກງ່າຍ, ທ້ອງຜູກ, ນອນບໍ່ລັບ, ລຸກນັ່ງແລ້ວໜ້າມືດ, ຂາດນ້ໍາ, ຂາບວມ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າ, ຫາຍໃຈຊ້າ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳກ່ວາປົກກະຕິ ຈົນເຖີງຫົວໃຈຍຸດເຕັ້ນກະທັນຫັນ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່ານ້ໍາໜັກລຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 35%.

ຜູ້ປ່ວຍ Bulemia nervosa ມັກຈະກິນຫຼາຍໂດຍຄວບຄຸມຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຮູ້ສຶກຜິດ ເພາະສະນັ້ນ, ຈິ່ງໄປຈົກຮູຄໍໃຫ້ອາຈຽນຫຼັງຈາກກິນອາຫານເຂົ້າໄປ ຈົນໄລຍະຫຼັງໆ ບໍ່ຕ້ອງຈົກຮູຄໍ ລວມທັງການໃຊ້ຢາຖ່າຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ປ່ວຍກຸ່ມທຳອິດ ມັກບໍ່ຈ່ອຍລົງເທົ່າກັບຜູ້ປ່ວຍ nervosa, ອາດຈະມີພຶດຕິກໍາຕໍ່ຕ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການສະໝັກພະໜັງຫຼອດອາຫານ ແລະ ກະເພາະອາຫານຈີກຂາດຈາກອາການອາຈຽນຫຼາຍ. ມີເລືອດອອກໃນທາງເດີນອາຫານ, ມີລົມຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຊວງເອິກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງອາດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກົດ-ດ່າງໄດ້ຄ້າຍຜູ້ປ່ວຍ anorexia nervosa ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ. 

ການປິ່ນປົວ
ໃນຄົນຜູ້ທີ່ມີອາການຮຸນແຮງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ ອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໃນໂຮງຫມໍເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທ່ຽງຂອງແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ໂພຊະນະບຳບັດຮ່ວມກັັບການເບິ່ງແຍງທາງດ້ານຈິດຕະສາດ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ກໍສາມາດໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນຜູ້ປ່ວຍເຂດນອກ. ການປິ່ນປົວມັກເຮັດໄດ້ຍາກເນື່ອງຈາກຜູ້ປ່ວຍມັກຈະບໍ່ຍອມຮັບວ່າຕົນເອງຜິດປົກກະຕິ ຈິ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຍອມຮັບບັນຫາກ່ອນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຜູ້ປ່ວຍ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ທີມແພດຜູ້ດູແລ ໂດຍການໃຫ້ໂພຊະນາບໍາບັດຮ່ວມກັບການຮັກສາທາງຈິດຕະສາດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປ່ວຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຕົວວ່າຜິດປົກກະຕິ ຈາກການທີ່ຕົນເອງພະຍາຍາມຈະລຸດນ້ໍາໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງໆທີ່ຈ່ອຍຫຼາຍຈົນຂາດສານອາຫານ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງມີຜູ້ປ່ວຍສ່ວນນ້ອຍທີ່ຈະມາພົບແພດ. ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຫມູ່ເພື່ອນ ຈິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຝົ້າເບິ່ງແຍງ ແລະ ຊັກຈູງຜູ້ທີ່ມີອາການຍ້ານຄວາມຕຸ້ຍທີ່ສຸດ. ກັງວົນກ່ຽວກັບນ້ໍາໜັກທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນພຽງເລັກນ້ອຍ, ຈົກຄໍໃຫ້ອາຈຽນຫຼັງຈາກກິນອາຫານ  ຫຼື ຢາລຸດນ້ຳໜັກ, ຢາລະບາຍ, ຢາຂັບຖ່າຍປັດສະວະໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ໃຫ້ມາຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາ.

ສັງຄົມອາດຕ້ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫານີ້ໃນໄວລຸ້ນ. ໂດຍສະເພາະສື່ຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍປ່ຽນຄ່ານິຍົມວ່າຄົນທີ່ຈະຫຼໍ່, ງາມ, ດູດີແມ່ນຈະຕ້ອງຈ່ອຍ ເປັນຄົນດູດີເພາະມີສຸຂະພາບທີ່ດີນ້ໍາຫນັກຕົວແມ່ນຢູ່ໃນເກນທີ່ເຫມາະສົມ 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ຄະນະແພດສາດສິຣິຣາດພະຍາບານ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 12 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 12 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 11 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 11 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 10 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 10 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 5 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 5 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 4 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 4 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 3 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 3 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 2 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 2 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 1 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 1 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 29 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 29 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 27 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 27 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 26 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 26 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 25 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 25 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 22 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 22 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 21 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 21 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 19 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 19 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 18 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 18 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 15 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 15 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ