ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ລັດຈະເປີດໃຊ້ລະບົບແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເວັບໄຊ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້

ລັດຈະເປີດໃຊ້ລະບົບແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເວັບໄຊ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້

ກະຊວງການເງິນ ສຳເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາ ( Tax Ris ) ໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ 100% ແລ້ວຄາດຈະເປີດນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້ ແລະ ຜູ້ເສຍອາກອນສາມາດແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເວັບໄຊ www.taxservice.mof.gov.la ໄດ້.

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜ່ານຜົນການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ກ່າວສະເໜີບົດໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ( Introduction for the Tax Revenue Information System Project “ Tax RIS ” ) ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ 21 ເດືອນ, ນັບແຕ່ເປີດໂຄງການຕົ້ນປີ 2017 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດ 100%, ໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນແບບຄົບຊຸດ ລວມທັງການພັດທະນາຊຸດຄຳສັ່ງການແຈ້ງມອບລາຍຮັບ, ການກວດສອບຫຼັງການແຈ້ງ, ການປະເມີນຄາດຄະເນແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ການກຳນົດເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເສຍອາກອນຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍຈະເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນສອງໄລຍະ ຄື: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2018 ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນ ເພື່ອອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍພາກສ່ວນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງວິສາຫະກິດໃໝ່ທີ່ຂໍດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຂໍຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໃນເວລາພາກສ່ວນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ ໂດຍທັງສອງພາກສ່ວນຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ເລີ່ມເປີດແຈ້ງມອບອາກອນປະເພດຕ່າງໆໃນລະບົບໃໝ່ຕາມຮູບແບບການແຈ້ງໃໝ່ ແລະ ຜູ້ເສຍອາກອນສາມາດແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານເວັບໄຊ ( www.taxservice.mof.gov.la ).

ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ( Data Center ) ເຊິ່ງເປັນຕຶກອາຄານ 6 ຊັ້ນ ໂດຍຈະນຳໃຊ້ສຳລັບເກັບຖານຂໍ້ມູນ, ການຝຶກອົບຮົບ, ການບໍລິການຜູ້ເສຍອາກອນ, ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ານຫຼັງກະຊວງການເງິນ ແມ່ນໃກ້ຈະສຳເລັດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນໄວໆນີ້. ທັງນີ້, ຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍການຫັນສູ່ທັນສະໄໝໃຫ້ທຽບເທົ່າສາກົນ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຖືເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການເງິນ ກ່ຽວກັບການຫັນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ທັນເວລາ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສ້າງຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຜ່ອນຜັນຂອງ Economic Development and Cooperation Funds ( EDCF ) ຂອງລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ມູນຄ່າເງິນກູ້ 28,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານລາວ 4 ລ້ານໂດລາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 32,5 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໄລຍະການພັດທະນາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ 2 ປີ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ