ວັນພະຫັດ ທີ 9 ເມສາ 2020

ລັດຈະເປີດໃຊ້ລະບົບແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເວັບໄຊ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້

ລັດຈະເປີດໃຊ້ລະບົບແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເວັບໄຊ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້

ກະຊວງການເງິນ ສຳເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາ ( Tax Ris ) ໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ 100% ແລ້ວຄາດຈະເປີດນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້ ແລະ ຜູ້ເສຍອາກອນສາມາດແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເວັບໄຊ www.taxservice.mof.gov.la ໄດ້.

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜ່ານຜົນການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ກ່າວສະເໜີບົດໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ( Introduction for the Tax Revenue Information System Project “ Tax RIS ” ) ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ 21 ເດືອນ, ນັບແຕ່ເປີດໂຄງການຕົ້ນປີ 2017 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດ 100%, ໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນແບບຄົບຊຸດ ລວມທັງການພັດທະນາຊຸດຄຳສັ່ງການແຈ້ງມອບລາຍຮັບ, ການກວດສອບຫຼັງການແຈ້ງ, ການປະເມີນຄາດຄະເນແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ການກຳນົດເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເສຍອາກອນຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍຈະເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນສອງໄລຍະ ຄື: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2018 ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນ ເພື່ອອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍພາກສ່ວນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງວິສາຫະກິດໃໝ່ທີ່ຂໍດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຂໍຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໃນເວລາພາກສ່ວນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ ໂດຍທັງສອງພາກສ່ວນຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ເລີ່ມເປີດແຈ້ງມອບອາກອນປະເພດຕ່າງໆໃນລະບົບໃໝ່ຕາມຮູບແບບການແຈ້ງໃໝ່ ແລະ ຜູ້ເສຍອາກອນສາມາດແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານເວັບໄຊ ( www.taxservice.mof.gov.la ).

ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ( Data Center ) ເຊິ່ງເປັນຕຶກອາຄານ 6 ຊັ້ນ ໂດຍຈະນຳໃຊ້ສຳລັບເກັບຖານຂໍ້ມູນ, ການຝຶກອົບຮົບ, ການບໍລິການຜູ້ເສຍອາກອນ, ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ານຫຼັງກະຊວງການເງິນ ແມ່ນໃກ້ຈະສຳເລັດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນໄວໆນີ້. ທັງນີ້, ຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍການຫັນສູ່ທັນສະໄໝໃຫ້ທຽບເທົ່າສາກົນ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຖືເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການເງິນ ກ່ຽວກັບການຫັນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ທັນເວລາ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສ້າງຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຜ່ອນຜັນຂອງ Economic Development and Cooperation Funds ( EDCF ) ຂອງລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ມູນຄ່າເງິນກູ້ 28,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານລາວ 4 ລ້ານໂດລາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 32,5 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໄລຍະການພັດທະນາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ 2 ປີ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ

ປີໃໝ່ລາວນີ້ ແຕ່ລະວັດຈະງົດຈັດການຮົດສົງພະພຸດທະຮູບ - ວັດຈັດຮົດສົງພາຍໃນເລັກນ້ອຍຕາມປະເພນີ

ປີໃໝ່ລາວນີ້ ແຕ່ລະວັດຈະງົດຈັດການຮົດສົງພະພຸດທະຮູບ - ວັດຈັດຮົດສົງພາຍໃນເລັກນ້ອຍຕາມປະເພນີ

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ກະຊວງສາທາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຖ້ຽວບິນ TG574 ຮີບຮ້ອນເຂົ້າກວດຫາເຊື້ອ COVID-19

ກະຊວງສາທາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຖ້ຽວບິນ TG574 ຮີບຮ້ອນເຂົ້າກວດຫາເຊື້ອ COVID-19

'ເບຍໂຄໂຣນາ' ຢຸດຜະລິດຊົ່ວຄາວ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ລະບາດໃນເມັກຊິໂກ

'ເບຍໂຄໂຣນາ' ຢຸດຜະລິດຊົ່ວຄາວ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ລະບາດໃນເມັກຊິໂກ

ຍີ່ປຸ່ນຈົກເງິນ 20% ຂອງຈີດີພີ ກຽມແຈກຈ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ຍີ່ປຸ່ນຈົກເງິນ 20% ຂອງຈີດີພີ ກຽມແຈກຈ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມ 1 ລາຍ ເປັນນັກສຶກສາມາຈາກອັງກິດ ຖ້ຽວບິນດຽວກັບກໍລະນີທີ 11 ແລະ 12

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມ 1 ລາຍ ເປັນນັກສຶກສາມາຈາກອັງກິດ ຖ້ຽວບິນດຽວກັບກໍລະນີທີ 11 ແລະ 12

ຈີນເລີ່ມກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ - ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ

ຈີນເລີ່ມກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ - ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ

ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ຊວນປະຊາຊົນບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກອອກເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19

ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ຊວນປະຊາຊົນບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກອອກເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19

ໂຄວິດ-19: ຝຣັ່ງເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 10,000 ລາຍ - ອິຕາລີຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນຮອບເກືອບເດືອນ

ໂຄວິດ-19: ຝຣັ່ງເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 10,000 ລາຍ - ອິຕາລີຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນຮອບເກືອບເດືອນ

ທະນາຄານໂລກ ອະນຸມັດເງິນກູ້ສຸກເສີນ 160 ຕື້ໃຫ້ແກ່ລາວ ເພື່ອຕອບໂຕ້ໂຄວິດ-19

ທະນາຄານໂລກ ອະນຸມັດເງິນກູ້ສຸກເສີນ 160 ຕື້ໃຫ້ແກ່ລາວ ເພື່ອຕອບໂຕ້ໂຄວິດ-19

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດ ແກ່ ສປປ ລາວ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດ ແກ່ ສປປ ລາວ

ມີພຽງ 2 ຕະຫຼາດຈາກ 8 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຂາຍຊີ້ນໝູຕາມລາຄາທີ່ລັດກໍານົດ

ມີພຽງ 2 ຕະຫຼາດຈາກ 8 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຂາຍຊີ້ນໝູຕາມລາຄາທີ່ລັດກໍານົດ

ການຄ້າ ນວ ປັບໃໝຊາວຄ້າຂາຍ ທີ່ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າເກີນລາຄາທີ່ກຳນົດ

ການຄ້າ ນວ ປັບໃໝຊາວຄ້າຂາຍ ທີ່ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າເກີນລາຄາທີ່ກຳນົດ

ທີມແພດ ສປ ຈີນ ລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫຼວງພະບາງ-ຈຳປາສັກ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຮັບມືໂຄວິດ-19

ທີມແພດ ສປ ຈີນ ລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫຼວງພະບາງ-ຈຳປາສັກ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຮັບມືໂຄວິດ-19

ປີນີ້ ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 3.6%

ປີນີ້ ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 3.6%

ນັກສຶກສາລາວ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ 80 ກວ່າຄົນ ເຂົ້າສູນກັກກັນ ຢູ່ອັດຕະປື ເພື່ອເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ-19

ນັກສຶກສາລາວ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ 80 ກວ່າຄົນ ເຂົ້າສູນກັກກັນ ຢູ່ອັດຕະປື ເພື່ອເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ-19

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ໃນລາວເພີ່ມ 2 ຄົນ ເປັນພະນັກງານພູເບ້ຍມາຍນິງ & ນັກສຶກສາລາວມາຈາກອັງກິດ

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ໃນລາວເພີ່ມ 2 ຄົນ ເປັນພະນັກງານພູເບ້ຍມາຍນິງ & ນັກສຶກສາລາວມາຈາກອັງກິດ

6-12 ເມສາ ອາກາດຍັງຮ້ອນຫາຮ້ອນເອົ້າຕື່ມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາຍຸລະດູຮ້ອນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງແຕ່ລະພາກ

6-12 ເມສາ ອາກາດຍັງຮ້ອນຫາຮ້ອນເອົ້າຕື່ມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາຍຸລະດູຮ້ອນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງແຕ່ລະພາກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປັບປ່ຽນນິຍາມໃໝ່ໃນການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປັບປ່ຽນນິຍາມໃໝ່ໃນການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19

ໄທຂະຫຍາຍເວລາ ຫ້າມພາຫະນະທາງອາກາດບິນເຂົ້າປະເທດເພີ່ມອີກ 12 ມື້ ຈົນຮອດວັນທີ 18 ເມສາ

ໄທຂະຫຍາຍເວລາ ຫ້າມພາຫະນະທາງອາກາດບິນເຂົ້າປະເທດເພີ່ມອີກ 12 ມື້ ຈົນຮອດວັນທີ 18 ເມສາ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ