ວັນອາທິດ ທີ 25 ສິງຫາ 2019

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງລາວ-ໄທ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງລາວ-ໄທ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 11-12 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມ ນິວໂຣດ, ກະຊວງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກໄທ ຂຶ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາກອານລະຫວ່າງນັກວິຊາການຂອງລາວ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບການສ້າງແບບຈຳລອງພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽຍວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານແຫ່ງຊາດ (LMIS) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພີ່ມທະວີ ການປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ທ່ານ ໄທ ແສງອາລຸນ ຮອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະນໍາກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສໍາເລັດບາງດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ “ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ" ເຊິ່ງເປັນປື້ມຄູ່ມືທີ່ສໍາຄັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດໜ້າ ທີ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ; ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ,ການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ, ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ;

"ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນການສ້າງເວັບໄຊ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ 18 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອ ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕໍາແໜ່ງງານວາງ, ຂື້ນທະບຽນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບໃຫມໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ,ຜູ້ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທີ່ວ່າງງານ ລົງໃນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານ; ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະຫັດສາລະບານອາຊີບ ຕາມລະຫັດ ສາລະບານອາຊີບ 6 ຕົວເລກຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Standard Classification Occupation - LSCO) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໝວດໝູ່, ໜ້າທີ່ ແລະ ໜ້າວຽກ ແລະ ສາຍກ່ຽວພັນຂອງແຕ່ລະອາຊີບ ໂດຍເປັນ ເຄື່ອງມືຫຼັກຂອງການຈັບຄູຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ", ທ່ານ ໄທ ກ່າວ.

ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມ ຕ້ອງການແຮງງານ ໃນຫົວຂໍ້ “ກອງປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອດັດສົມມະຫາພາກ ດ້ານແຮງງານ” ນໍາໃຊ້ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະທິການ ແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃນ ເດືອນ ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍໄດ້ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕະຫຼອດມາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ກິດຈໍາກໍາໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງການ ພັດທະນາເຄື່ອງມື ການ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະທິການ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກກອງປະຊຸມ ຄົ້ນຄວ້າແບບຈໍາລອງ ການພະຍາກອນ ຕະຫຼາດແຮງງານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທ່າລາດ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ກໍານົດເອົາ ສອງແບບ ຈໍາລອງຄື: ແບບຈໍາລອງການສະໜອງ ແລະ ແບບຈໍາລອງຄວາມຕ້ອງການ; ໃນນີ້: ແບບຈໍາລອງການສະໜອງ ແຮງງານ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2017 ເປັນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກ.

ສ່ວນແບບຈໍາລອງ ການສະໜອງ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ ຖານຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດວິສະຫະກິດ 2016-2017 ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເຊິ່ງຮູບແບບຈໍາລອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກການ ຂອງ ເສດຖະມິຕິ ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງ ເປັນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອພະຍາກອນ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການເຊີນອາຈານ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຮ່ວມກັນ ອາຈານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ສປປ ລາວ.

Advertisement Replay Ad
Gordon Ramsay ພໍ່ຄົວຊື່ດັງ ຖ່າຍລາຍການກ່ຽວກັບອາຫານຢູ່ສີພັນດອນ ໂຊທັກສະ "ຂົ້ວໄຂ່ໃສ່ໝາກເຜັດ"

Gordon Ramsay ພໍ່ຄົວຊື່ດັງ ຖ່າຍລາຍການກ່ຽວກັບອາຫານຢູ່ສີພັນດອນ ໂຊທັກສະ "ຂົ້ວໄຂ່ໃສ່ໝາກເຜັດ"

ຍ້ອນຫຍັງ "ປ່າແອມະຊອນ" ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ?

ຍ້ອນຫຍັງ "ປ່າແອມະຊອນ" ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ?

ພາບໃໝ່ໃນຮອບ 14 ປີ ຊາກເຮືອ “ໄທທານິກ” ພົບແບັກທີເຣຍຈັບໜາ-ສ່ຽງພັງລົງຈົນເຫຼືອພຽງຕຳນານ

ພາບໃໝ່ໃນຮອບ 14 ປີ ຊາກເຮືອ “ໄທທານິກ” ພົບແບັກທີເຣຍຈັບໜາ-ສ່ຽງພັງລົງຈົນເຫຼືອພຽງຕຳນານ

ລົດໄຟຊິງຄັງເຊັນຍີ່ປຸ່ນ ລືມປິດປະຕູ ກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 280 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ລົດໄຟຊິງຄັງເຊັນຍີ່ປຸ່ນ ລືມປິດປະຕູ ກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 280 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ເຈົ້າຊາຍວິລລຽມ-ເຄັທ ພາໂອລົດ ແລະ ທິດາ ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປສະກັອດແລນ ດ້ວຍສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ

ເຈົ້າຊາຍວິລລຽມ-ເຄັທ ພາໂອລົດ ແລະ ທິດາ ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປສະກັອດແລນ ດ້ວຍສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ

ຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດຢູ່ເມືອງນານ ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ

ຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດຢູ່ເມືອງນານ ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ

ໂຈມາ ເດັກຊາຍຜູ້ສູນເສຍດວງຕາສອງຂ້າງຈາກສົງຄາມຊີເຣຍ ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 3 ປີ

ໂຈມາ ເດັກຊາຍຜູ້ສູນເສຍດວງຕາສອງຂ້າງຈາກສົງຄາມຊີເຣຍ ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 3 ປີ

ອັງກິດຈັດສະແດງ "ໂຖສ້ວມເຮັດຈາກຄຳແທ້" ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເກືອບ 3 ແສນກີບຕໍ່ 3 ນາທີ

ອັງກິດຈັດສະແດງ "ໂຖສ້ວມເຮັດຈາກຄຳແທ້" ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເກືອບ 3 ແສນກີບຕໍ່ 3 ນາທີ

ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ຫຼັງຕ້ອງຍ່າງໄກ 15-25 ກິໂລແມັດ

ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ຫຼັງຕ້ອງຍ່າງໄກ 15-25 ກິໂລແມັດ

ຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາອາດກຳລັງກິນ "ພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ" ເຊິ່ງໜັກເທົ່າກັບບັດເຄຣດິດໃນແຕ່ລະອາທິດ

ຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາອາດກຳລັງກິນ "ພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ" ເຊິ່ງໜັກເທົ່າກັບບັດເຄຣດິດໃນແຕ່ລະອາທິດ

ພໍ່ແມ່ຊາວອອສເຕຣເລຍລອດຄຸກ ຫຼັງໃຫ້ລູກເກີດໃໝ່ກິນແຕ່ "ມັງສະວິລັດ" ຈົນປ່ວຍໜັກ

ພໍ່ແມ່ຊາວອອສເຕຣເລຍລອດຄຸກ ຫຼັງໃຫ້ລູກເກີດໃໝ່ກິນແຕ່ "ມັງສະວິລັດ" ຈົນປ່ວຍໜັກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແກ້ວກວດ-ຢຶດລົດກະບະສອງຄັນ ພົບຢາບ້າ 800,000 ເມັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ແກ້ວກວດ-ຢຶດລົດກະບະສອງຄັນ ພົບຢາບ້າ 800,000 ເມັດ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ 6 ຄົນຈາກດິນເຈື່ອນໄດ້ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າຫວຽດນາມ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ 6 ຄົນຈາກດິນເຈື່ອນໄດ້ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າຫວຽດນາມ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໂຄສະນາຂາຍອຸປະກອນປະຢັດໄຟຟ້າທາງສື່ອອນລາຍ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໂຄສະນາຂາຍອຸປະກອນປະຢັດໄຟຟ້າທາງສື່ອອນລາຍ

UNDP ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍໂຄງການ

UNDP ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍໂຄງການ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນຳທີມງານແພດ-ມອບເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນຳທີມງານແພດ-ມອບເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງສານເຖິງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ເຫດການອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຢູ່ເມືອງນານ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງສານເຖິງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ເຫດການອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຢູ່ເມືອງນານ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ຫຼີກເວັ້ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຕັດ​ໃໝ່​ກາສີ-ເມືອງນານໃນລະ​ດູ​ຝົນນີ້

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ຫຼີກເວັ້ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຕັດ​ໃໝ່​ກາສີ-ເມືອງນານໃນລະ​ດູ​ຝົນນີ້

ຖະແຫຼງຂ່າວເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຂົວນໍ້າງ້າວ ຢູ່ເສັ້ນທາງເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ

ຖະແຫຼງຂ່າວເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຂົວນໍ້າງ້າວ ຢູ່ເສັ້ນທາງເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ

ແຮງງານລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ແຂວງສະແກ້ວ ປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໄວໆນີ້

ແຮງງານລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ແຂວງສະແກ້ວ ປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໄວໆນີ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ