ວັນອັງຄານ ທີ 11 ທັນວາ 2018

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງລາວ-ໄທ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງລາວ-ໄທ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 11-12 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມ ນິວໂຣດ, ກະຊວງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກໄທ ຂຶ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາກອານລະຫວ່າງນັກວິຊາການຂອງລາວ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບການສ້າງແບບຈຳລອງພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽຍວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານແຫ່ງຊາດ (LMIS) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພີ່ມທະວີ ການປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ທ່ານ ໄທ ແສງອາລຸນ ຮອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະນໍາກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສໍາເລັດບາງດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ “ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ" ເຊິ່ງເປັນປື້ມຄູ່ມືທີ່ສໍາຄັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດໜ້າ ທີ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ; ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ,ການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ, ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ;

"ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນການສ້າງເວັບໄຊ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ 18 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອ ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕໍາແໜ່ງງານວາງ, ຂື້ນທະບຽນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບໃຫມໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ,ຜູ້ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທີ່ວ່າງງານ ລົງໃນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານ; ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະຫັດສາລະບານອາຊີບ ຕາມລະຫັດ ສາລະບານອາຊີບ 6 ຕົວເລກຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Standard Classification Occupation - LSCO) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໝວດໝູ່, ໜ້າທີ່ ແລະ ໜ້າວຽກ ແລະ ສາຍກ່ຽວພັນຂອງແຕ່ລະອາຊີບ ໂດຍເປັນ ເຄື່ອງມືຫຼັກຂອງການຈັບຄູຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ", ທ່ານ ໄທ ກ່າວ.

ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມ ຕ້ອງການແຮງງານ ໃນຫົວຂໍ້ “ກອງປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອດັດສົມມະຫາພາກ ດ້ານແຮງງານ” ນໍາໃຊ້ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະທິການ ແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃນ ເດືອນ ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍໄດ້ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕະຫຼອດມາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ກິດຈໍາກໍາໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງການ ພັດທະນາເຄື່ອງມື ການ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະທິການ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກກອງປະຊຸມ ຄົ້ນຄວ້າແບບຈໍາລອງ ການພະຍາກອນ ຕະຫຼາດແຮງງານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທ່າລາດ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ກໍານົດເອົາ ສອງແບບ ຈໍາລອງຄື: ແບບຈໍາລອງການສະໜອງ ແລະ ແບບຈໍາລອງຄວາມຕ້ອງການ; ໃນນີ້: ແບບຈໍາລອງການສະໜອງ ແຮງງານ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2017 ເປັນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກ.

ສ່ວນແບບຈໍາລອງ ການສະໜອງ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ ຖານຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດວິສະຫະກິດ 2016-2017 ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເຊິ່ງຮູບແບບຈໍາລອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກການ ຂອງ ເສດຖະມິຕິ ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງ ເປັນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອພະຍາກອນ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການເຊີນອາຈານ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຮ່ວມກັນ ອາຈານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ສປປ ລາວ.

Advertisement Replay Ad
ເຈົ້າຍິງມາຊາໂກະແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ ຍອມຮັບ ຫວັ່ນໄຫວກັບການຂຶ້ນເປັນຈັກກະພັດດິນີພະອົງໃໝ່

ເຈົ້າຍິງມາຊາໂກະແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ ຍອມຮັບ ຫວັ່ນໄຫວກັບການຂຶ້ນເປັນຈັກກະພັດດິນີພະອົງໃໝ່

ມອບ-ຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອທະຫານອາເມລິກາທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ຄັ້ງທຳອິດຂອງສົກປີ 2018-2019

ມອບ-ຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອທະຫານອາເມລິກາທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ຄັ້ງທຳອິດຂອງສົກປີ 2018-2019

ປທສ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານນາຍົກ ຈັດສຳມະນາຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດິຈິຕອນ ເພື່ອກ້າວສູ່ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0

ປທສ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານນາຍົກ ຈັດສຳມະນາຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດິຈິຕອນ ເພື່ອກ້າວສູ່ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0

ຮືຮາສະໜັ່ນວົງການແຟຊັນ! ຊຳຊຸງ ປະກາດຈັບມື Supreme(?) ຮ່ວມໂຄງການໃໝ່

ຮືຮາສະໜັ່ນວົງການແຟຊັນ! ຊຳຊຸງ ປະກາດຈັບມື Supreme(?) ຮ່ວມໂຄງການໃໝ່

ສະຫວັນນະເຂດ ຈະເລີ່ມໃຊ້ລະບົບເກັບອາກອນແບບທັນສະໄໝ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ

ສະຫວັນນະເຂດ ຈະເລີ່ມໃຊ້ລະບົບເກັບອາກອນແບບທັນສະໄໝ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ

ອຸຕຸນິຍົມເຜີຍ 13-16 ທັນວານີ້ ອາກາດຈະໜາວເຢັນລົງຕື່ມ 1-3 ອົງສາ

ອຸຕຸນິຍົມເຜີຍ 13-16 ທັນວານີ້ ອາກາດຈະໜາວເຢັນລົງຕື່ມ 1-3 ອົງສາ

ປີ 2018 ທົ່ວໂລກປ່ອຍກາສຄາບອນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດຕິການ

ປີ 2018 ທົ່ວໂລກປ່ອຍກາສຄາບອນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດຕິການ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດເລື່ອນການລົງມະຕິ "ຖອນຕົວຈາກສະຫະພາບຢຸໂຣບ" ໃນສະພາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດເລື່ອນການລົງມະຕິ "ຖອນຕົວຈາກສະຫະພາບຢຸໂຣບ" ໃນສະພາ

"ນາເດຍ ມູຣາດ" ຍິງຜູ້ຖືກຂົ່ມຂືນ-ທໍລະມານເປັນທາດກາມ ສູ່ເຈົ້າຂອງລາງວັນ ໂນເບລ ສາຂາ ສັນຕິພາບ 2018 vdo

"ນາເດຍ ມູຣາດ" ຍິງຜູ້ຖືກຂົ່ມຂືນ-ທໍລະມານເປັນທາດກາມ ສູ່ເຈົ້າຂອງລາງວັນ ໂນເບລ ສາຂາ ສັນຕິພາບ 2018

ນັກວິເຄາະເຕືອນ ປີໜ້າ 5 ຊາດອາຊຽນ "ສ່ຽງໄພເສດຖະກິດ"

ນັກວິເຄາະເຕືອນ ປີໜ້າ 5 ຊາດອາຊຽນ "ສ່ຽງໄພເສດຖະກິດ"

ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນ ທ່ານພົນໂທ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ລັດຖະມົນຕີ ປກຊ ຂຶ້ນເປັນ ພົນເອກຄົນທີ 3 ຂອງລາວ

ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນ ທ່ານພົນໂທ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ລັດຖະມົນຕີ ປກຊ ຂຶ້ນເປັນ ພົນເອກຄົນທີ 3 ຂອງລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງຊ່ວຍແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາໜີ້ສິນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງຊ່ວຍແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາໜີ້ສິນ

ອີຢິບ ກຽມດຳເນີນຄະດີໜຸ່ມເດນມາກ ທີ່ໂພສວິດີໂອຂອງຕົນເອງມີເພດສຳພັນຢູ່ເທິງຈອມປີຣາມິດ

ອີຢິບ ກຽມດຳເນີນຄະດີໜຸ່ມເດນມາກ ທີ່ໂພສວິດີໂອຂອງຕົນເອງມີເພດສຳພັນຢູ່ເທິງຈອມປີຣາມິດ

ເລີ່ມປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊົ້າມື້ນີ້

ເລີ່ມປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊົ້າມື້ນີ້

ເປີດໃຫ້ຈອງພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເປີດໃຫ້ຈອງພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແຂວງອັດຕະປື

ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແຂວງອັດຕະປື

ບານປາຍ! ຈີນຮຽກໂຕ "ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ" ເຂົ້າພົບດ່ວນ ປະທ້ວງເຫດຈັບກຸມ ລູກສາວຫົວເຫວີ່ຍ

ບານປາຍ! ຈີນຮຽກໂຕ "ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ" ເຂົ້າພົບດ່ວນ ປະທ້ວງເຫດຈັບກຸມ ລູກສາວຫົວເຫວີ່ຍ

ລັດຖະມົນຕີ ປກຊ ລາວ ຮັບປາກລັດຖະບານໄທ ຈະຈັດການກຸ່ມສະຫະພັນທະລັດເຖື່ອນຂອງໄທທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນລາວ

ລັດຖະມົນຕີ ປກຊ ລາວ ຮັບປາກລັດຖະບານໄທ ຈະຈັດການກຸ່ມສະຫະພັນທະລັດເຖື່ອນຂອງໄທທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນລາວ

ສະພາ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ສະພາ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ເຢຍລະມັນ ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານຄົນຍ່າງ “ເອວວິສ ເພຣສລີ”

ເຢຍລະມັນ ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານຄົນຍ່າງ “ເອວວິສ ເພຣສລີ”

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ