ວັນຈັນ ທີ 22 ຕຸລາ 2018

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງລາວ-ໄທ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງລາວ-ໄທ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 11-12 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມ ນິວໂຣດ, ກະຊວງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກໄທ ຂຶ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາກອານລະຫວ່າງນັກວິຊາການຂອງລາວ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບການສ້າງແບບຈຳລອງພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽຍວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານແຫ່ງຊາດ (LMIS) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພີ່ມທະວີ ການປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ທ່ານ ໄທ ແສງອາລຸນ ຮອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະນໍາກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສໍາເລັດບາງດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ “ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ" ເຊິ່ງເປັນປື້ມຄູ່ມືທີ່ສໍາຄັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດໜ້າ ທີ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ; ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ,ການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ, ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ;

"ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນການສ້າງເວັບໄຊ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ 18 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອ ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕໍາແໜ່ງງານວາງ, ຂື້ນທະບຽນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບໃຫມໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ,ຜູ້ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທີ່ວ່າງງານ ລົງໃນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານ; ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະຫັດສາລະບານອາຊີບ ຕາມລະຫັດ ສາລະບານອາຊີບ 6 ຕົວເລກຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Standard Classification Occupation - LSCO) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໝວດໝູ່, ໜ້າທີ່ ແລະ ໜ້າວຽກ ແລະ ສາຍກ່ຽວພັນຂອງແຕ່ລະອາຊີບ ໂດຍເປັນ ເຄື່ອງມືຫຼັກຂອງການຈັບຄູຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ", ທ່ານ ໄທ ກ່າວ.

ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມ ຕ້ອງການແຮງງານ ໃນຫົວຂໍ້ “ກອງປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອດັດສົມມະຫາພາກ ດ້ານແຮງງານ” ນໍາໃຊ້ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະທິການ ແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃນ ເດືອນ ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍໄດ້ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕະຫຼອດມາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ກິດຈໍາກໍາໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງການ ພັດທະນາເຄື່ອງມື ການ ພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະທິການ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກກອງປະຊຸມ ຄົ້ນຄວ້າແບບຈໍາລອງ ການພະຍາກອນ ຕະຫຼາດແຮງງານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທ່າລາດ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ກໍານົດເອົາ ສອງແບບ ຈໍາລອງຄື: ແບບຈໍາລອງການສະໜອງ ແລະ ແບບຈໍາລອງຄວາມຕ້ອງການ; ໃນນີ້: ແບບຈໍາລອງການສະໜອງ ແຮງງານ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2017 ເປັນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກ.

ສ່ວນແບບຈໍາລອງ ການສະໜອງ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ ຖານຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດວິສະຫະກິດ 2016-2017 ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເຊິ່ງຮູບແບບຈໍາລອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກການ ຂອງ ເສດຖະມິຕິ ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງ ເປັນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອພະຍາກອນ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການເຊີນອາຈານ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຮ່ວມກັນ ອາຈານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ສປປ ລາວ.

Advertisement Replay Ad
ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ເຂດ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ

ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ເຂດ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ

ທະນາຄານໂລກ ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ທະນາຄານໂລກ ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ທັງຟຣີ ທັງຫຼຸດ! ຕີເບດກຽມຈັດໜັກ "ຍົກເວັ້ນ-ຫຼຸດຄ່າເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ" ໄລຍະລະດູໜາວ ເລີ່ມ 1 ພະຈິກນີ້

ທັງຟຣີ ທັງຫຼຸດ! ຕີເບດກຽມຈັດໜັກ "ຍົກເວັ້ນ-ຫຼຸດຄ່າເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ" ໄລຍະລະດູໜາວ ເລີ່ມ 1 ພະຈິກນີ້

ທະນາຄານໂລກເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ລາວຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນ

ທະນາຄານໂລກເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ລາວຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນ

​​​ເວທີປະ​ກວດ​ນາງ​ສາວ​​​ເຜົ່າມົ້ງ 2019 ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ

​​​ເວທີປະ​ກວດ​ນາງ​ສາວ​​​ເຜົ່າມົ້ງ 2019 ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ

ປະສິດທິພາບ​ສໍາລັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​

ປະສິດທິພາບ​ສໍາລັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​

ຫົວພັນ ມີຄວາມພ້ອມເກືອບ​ທຸກ​ດ້ານ ກຽມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ -ຖານທີ່ໝັ້ນ ການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫົວພັນ ມີຄວາມພ້ອມເກືອບ​ທຸກ​ດ້ານ ກຽມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ -ຖານທີ່ໝັ້ນ ການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ປີ 2020 ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນເຂົ້າໃນການ ລົງທຶນ ເກືອບ 7 ພັນຕື້ກີບ

ປີ 2020 ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນເຂົ້າໃນການ ລົງທຶນ ເກືອບ 7 ພັນຕື້ກີບ

ເປີດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍໃໝ່ຮອງຮັບວຽກງານຂະແໜງການລົດໄຟຂອງລາວ

ເປີດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍໃໝ່ຮອງຮັບວຽກງານຂະແໜງການລົດໄຟຂອງລາວ

ລັດຖະບານສິງກະໂປມອບທຶນການສຶກສາອາຊຽນໃຫ້ນັກຮຽນລາວ

ລັດຖະບານສິງກະໂປມອບທຶນການສຶກສາອາຊຽນໃຫ້ນັກຮຽນລາວ

ລາວ-ສະຫະລັດ ລົງນາມຮ່ວມມື 5 ປີ ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ

ລາວ-ສະຫະລັດ ລົງນາມຮ່ວມມື 5 ປີ ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີມແລ່ນແຕ່ພາກໃຕ້-ພາກເໜືອ ຍອດບໍລິຈາກເກືອບ 300 ລ້ານແລ້ວ

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີມແລ່ນແຕ່ພາກໃຕ້-ພາກເໜືອ ຍອດບໍລິຈາກເກືອບ 300 ລ້ານແລ້ວ

ແມ່ຍິງລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ

ແມ່ຍິງລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ

ເຮືອບິນຮົບມຽນມາຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ຕົກ ນັກບິນດີດໂຕອອກແຕ່ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍ 2 ສົບ

ເຮືອບິນຮົບມຽນມາຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ຕົກ ນັກບິນດີດໂຕອອກແຕ່ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍ 2 ສົບ

ສື່ຕວກກີເຜີຍ 'ຄາຊັອກກີ' ນັກຂ່າວດັງຖືກຂ້າຫັ່ນສົບໃນສະຖານກົງສຸນຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ສື່ຕວກກີເຜີຍ 'ຄາຊັອກກີ' ນັກຂ່າວດັງຖືກຂ້າຫັ່ນສົບໃນສະຖານກົງສຸນຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ຕີ່​ງຄໍາ ອ່ອນ​ແສງ​ເພັດ 1 ໃນ 35 ຄົນຂອງໂຄງການ Young Make Up Artists Thailand 1

ຕີ່​ງຄໍາ ອ່ອນ​ແສງ​ເພັດ 1 ໃນ 35 ຄົນຂອງໂຄງການ Young Make Up Artists Thailand 1

ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດໃກ້ຈະໝົດຫວັງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດໃກ້ຈະໝົດຫວັງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ກຽມສະຫຼອງເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ-ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ການ​ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ກຽມສະຫຼອງເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ-ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ການ​ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທົ່ວລາວຍັງມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ພາກເໜືອເລີ່ມມີໝອກບາງ-ໃຕ້ຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມ

ທົ່ວລາວຍັງມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ພາກເໜືອເລີ່ມມີໝອກບາງ-ໃຕ້ຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມ

ແຄນາດາ ເປີດເສລີກັນຊາ ເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ

ແຄນາດາ ເປີດເສລີກັນຊາ ເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ