ວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021

Muan's Opinion: "ຄ່າອະນຸຍາດພັກເຊົາ" ທີ່ບ້ານເກັບຈາກຜູ້ເຊົ່າຫ້ອງຄວນປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ

Muan's Opinion: "ຄ່າອະນຸຍາດພັກເຊົາ" ທີ່ບ້ານເກັບຈາກຜູ້ເຊົ່າຫ້ອງຄວນປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເອງສົດໆຮ້ອນໆ ບໍ່ຄິດວ່າຈະມາເຫັນໃນໂຊຊຽວອີກກັບກໍລະນີ ເປັນຄົນລາວ ຢູ່ປະເທດລາວ ເຊົ່າຫ້ອງຢູ່ ແຕ່ໄດ້ເສຍຄ່າພັກເຊົາໃຫ້ບ້ານຕື່ມ ເຊິ່ງສ່ວນຕົວຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ຄວນເກັບ ຫຼື ຖ້າຈະເກັບກໍຄວນມີຮູບການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ແພງຈົນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ລົບກວນການເຄື່ອນໄຫວຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຜູ້ພັກເຊົາ.

ຫຼ້າສຸດມີກະແສເກີດຂຶ້ນມາເນື່ອງຈາກມີການເປີດເຜີຍກົດລະບຽບການເກັບຄ່າພັກເຊົາເປັນລາຍເດືອນຂອງບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເອີ້ນເກັບຄ່າພັກເຊົາຈາກຜູ້ເຊົ່າຫ້ອງຢູ່ ທັງທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍຄົນລາວຕ້ອງຈ່າຍ 20,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ຖ້າພັກເປັນຄອບຄົວຈະໄດ້ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ 3 ເດືອນ. ສ່ວນຄົນຕ່າງປະເທດແແມ່ນຈ່າຍແພງກວ່າ.

ບັນຫາຂອງເລື່ອງດັ່ງກ່າວຢູ່ບ່ອນວ່າ ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກຳນົດອັດຕາການເກັບຄ່າພັກເຊົາອອກມາໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍຂໍ້ໃດ? ເພາະໃນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂອງປະທານປະເທດ ປີ 2012 ກໍບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື ມີບາງບ້ານ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ ມີການເກັບເງິນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າປັບໃໝໂດຍບໍ່ມີການອອກໃບຮັບເງິນ ກໍເລີຍສົງໄສວ່າ ເງິນທີ່ເກັບໄປນັ້ນ ຈະເອົາໄປມອບໃຫ້ພາກສ່ວນໃດ ແລະ ຈະເອົາໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃດ?

ອີກຂໍ້ສັງເກດໜຶ່ງກໍຄື ການເກັບເງິນດ້ວຍຮູບການດັ່ງກ່າວເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຂົ້າຂ່າຍຂັດກັບຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງພາຍໃນກຳນົດໃຫ້ເຮັດໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍພົບມາກໍຄື ຄົນຈາກຫ້ອງການບ້ານ (ບໍ່ແມ່ນຕຳຫຼວດ) ລົງກວດກາໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາໃນຍາມວິການ ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ຜູ້ພັກເຊົາພັກຜ່ອນ ແລະ ມີການໃຊ້ສຽງດັງ, ພາຍປືນມານຳ ໂດຍບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງ ປກສ ເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ມານຳ. ອັນນີ້ຄິດວ່າຄວນໄດ້ເບິ່ງຄືນ.

ເຂົ້າໃຈວ່າ ການເກັບກຳສະຖິຕິຄົນຕ່າງຖິ່ນທີ່ມາພັກເຊົາພາຍໃນບ້ານ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາວ່າຜູ້ພັກເຊົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮ້າຍຫຼົບໜີມາຫຼົບລີ້ ແລະ ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ແກ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ພັກເຊົາຮັບຮູ້ໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ. ແຕ່ກໍໜ້າຈະມີວິທີການທີ່ດີກວ່ານີ້ໃນການກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄົນພັກເຊົາພາຍໃນບ້ານ.

ສິ່ງທີ່ຢາກສະເໜີໃຫ້ມີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຄື ຄວນມີການກຳນົດວິທີການກວດກາຄົນພັກເຊົາຄືນໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສກວ່ານີ້. ຖ້າຫາກມີການເອີ້ນເກັບເງິນ ກໍຄວນມີໃບຮັບເງິນຄັກແນ່. ພ້ອມນັ້ນ ການລົງກວດຄົນພັກເຊົາບໍ່ຄວນເປັນຍາມວິການ ເພາະລົບກວນການພັກຜ່ອນຂອງຜູ້ພັກເຊົາ. ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານຄວນອອກກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄົນຕ່າງຖິ່ນທີ່ມາພັກເຊົາໃນບ້ານໃຫ້ຊັດເຈນ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຫ້ອງເຊົ່າຮັບຊາບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແຈ້ງຕໍ່ກັບຜູ້ເຂົ້າພັກເຊົາໃໝ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາກ່ອນຈຶ່ງຍ້າຍເຂົ້າມາພັກໃນຫ້ອງເຊົ່າໄດ້.

ອາດຈະເບິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸມຫຍິມ ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ໃສ່ໃຈ ປະໄວ້ດົນ ອາດກາຍເປັນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ເກີດການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນທາງທີ່ບໍ່ຄວນເພື່ອກອບໂກຍເອົາຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າຕົວບຸກຄົນໄດ້.

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ