ວັນອາທິດ ທີ 24 ຕຸລາ 2021

"ຫາວຽກຍາກແທ້? ເຮັດວຽກບໍ່ເຫັນກົງກັບທີ່ຮຽນມາເລີຍ?" ຫາກເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາວຽກຢູ່ ຄວນອ່ານ

"ຫາວຽກຍາກແທ້? ເຮັດວຽກບໍ່ເຫັນກົງກັບທີ່ຮຽນມາເລີຍ?" ຫາກເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາວຽກຢູ່ ຄວນອ່ານ

ມີມາເລື້ອຍໆສຳລັບກະແສ ຮຽນຈົບແລ້ວບໍ່ມີວຽກເຮັດ, ມີວຽກເຮັດແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານສົມບູນ, ບາງບ່ອນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກ ລວມທັງຮຽນຈົບມາແລ້ວແຕ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ກົງສາຍ, ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງທຸກຄັ້ງທີ່ມີພິທີຮັບໃບປະກາດຈົບການສຶກສາ. ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນແບບນັ້ນແທ້ບໍ່?

ຮຽນຈົບແລ້ວບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຫຼື ເຮົາເລືອກວຽກຫຼາຍເກີນໄປ? ອາດຈະເປັນຄຳຖາມທີ່ແທງໃຈຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະຜູ້ຂຽນເອງກໍເຄີຍເລືອກວຽກຄືກັນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມທີ່ຫວັງ ກໍມານັ່ງເສຍໃຈ ແລະ ຈົ່ມວ່າ ຫາວຽກເຮັດຍາກ. ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງ ບໍ່ອີງນິຍາຍ ຄ່ານິຍົມບ້ານເຮົາຍັງສົ່ງເສີມລູກຫຼານຢາກໃຫ້ເຂົ້າເຮັດວຽກແຕ່ນຳລັດ ທັງທີ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນແຕ່ລະປີທາງລັດເອງມີໂກຕ້າຮັບພະນັກງານໃໝ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາມີຈຳນວນຫຼາຍ. ນີ້ກໍເປັນສັນຍານບອກຢູ່ແລ້ວວ່າ ທຸກຄົນຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດໄດ້ທັງໝົດ ສະນັ້ນ ຄວນແນມຫາວຽກອື່ນນຳ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄື ເຮົາຕ້ອງຮູ້ບ່ອນຫາ ໃຊ້ສື່ອອນລາຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ຖ້າຫາກບ້ານໂຕເອງບໍ່ມີບ່ອນເຮັດ ກໍຈຳປັນຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດຢູ່ຕ່າງຖິ່ນ ສະໄໝນີ້ການເຮັດວຽກໄກບ້ານເກີດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກແຕ່ຢ່າງໃດ.

ກ້າວມາສູ່ປະເດັນທີສອງ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກແລ້ວ ແຕ່ຍັງເປັນພະນັກງານຝຶກງານ, 3-4 ປີກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານສົມບູນ, ອັນນີ້ກໍຕ້ອງຖາມໂຕເອງວ່າ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮົາຈະທົນຢູ່ເພື່ອຫຍັງ ຖ້າຫາກຢາກມີລາຍໄດ້ ມີເງິນລ້ຽງຊີບ ກໍຄວນແນມຫາຊ່ອງທາງອື່ນໄດ້ແລ້ວ ຫຼື ຖ້າຍັງມີຄວາມຫວັງກໍຢູ່ຕໍ່ໄປ. ຕັດສິນໃຈແລ້ວກໍຕ້ອງຍອມຮັບກັບຜົນທີ່ຕາມມາ.

ຈ່າຍເງິນເຂົ້າເຮັດວຽກ ບໍ່ຈ່າຍບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ... ຢາກບອກວ່າ ບັນຫານີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາຂອງເຮົາ ແຕ່ເປັນຂອງອົງກອນທີ່ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມາຫາເອີ້ນເອົາເງິນຈາກຜູ້ສະໝັກ. ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ ຍັງມີຫຼາຍບ່ອນທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈັກກີບ. ແລ້ວເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນຫຍັງທີ່ຕ້ອງໄປຈ່າຍ ຫຼື ໃສ່ໃຈກັບວຽກນັ້ນຖ້າຫາກເປັນສິ່ງທີ່ຂັດກັບຄວາມຮຸ້ສຶກຂອງເຮົາ. ເຮົາບໍ່ມັກ ເຮົາກໍບໍ່ຈ່າຍ. ເຮົາຈ່າຍ ກໍເທົ່າກັບເຮົາເປັນເຊື້ອໄຟສຸມໃຫ້ວົງຈອນອຸບາດດັ່ງກ່າວຍັງເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປບໍ່ຈົບບໍ່ສິ້ນ ແລະ ເຮົາກໍຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນອຸບາດນັ້ນນຳ.

ພ້ອມນີ້ ການຮຽນຈົບອອກມາແລ້ວເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍ ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກຄົນລະທິດລະທາງກັບສາຍທີ່ຮຽນຈົບມາ ຍົກຕົວຢ່າງຄົນທີ່ຜູ້ຂຽນຮູ້ຈັກ ເກືອບວ່າທັງໝົດແມ່ນມີໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ກົງກັບສາຍທີ່ຮຽນມາເລີຍເຊັ່ນ: ຄົນໜຶ່ງຮຽນຈົບໄອທີ ແຕ່ມາເຮັດວຽກການຕະຫຼາດ, ຄົນໜຶ່ງຮຽນຈົບໄຟຟ້າ ແຕ່ມາເປັນນັກພັດທະນາແອັບ ແລະ ມີຄົນທີ່ຮຽນຈົບອັກສອນສາດພາສາອັງກິດ ແຕ່ມາເຮັດວຽກເປັນນັກອອກແບບກຣາຟິກ. ສະນັ້ນແລ້ວ ຢ່າເຄັ່ງຄັດກັບສິ່ງທີ່ຮຽນມາຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນປິດກັ້ນໂອກາດໃນການຫາວຽກຂອງຕົນເອງ.

ການເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍກໍມີຂໍ້ດີຂອງມັນ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄືເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆນອກຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍ ເປັນການເປີດໂລກໃໝ່ໆ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄົນໃນແວດວົງໃໝ່ໆ ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມາເລີຍ ຄືຜູ້ຂຽນເອງເຮັດວຽກມາສອງບ່ອນ ກໍບໍ່ກົງກັບສາຍທີ່ຮຽນມາຈັກບ່ອນ ແຕ່ມັນກໍມີບາງໂອກາດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເຮົາມີເຂົ້າໃນວຽກງານ.

ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຄວນຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຫາວຽກກໍຄື ຄວນກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອໃຫ້ໂຕເອງມີສັກກະຍະພາບພຽງພໍທີ່ຜູ້ຈ້າງງານຈະຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານພາສາ, ໄອທີ, ປະສົບການການຝຶກງານ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນ "ອາວຸດ" ທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນຈະມີໃນໂຕເອງ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍຄວນປັບທັດສະນະຂອງຕົນເອງທີ່ມີຕໍ່ການເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ແລ້ວເຮົາຈະຄົ້ນພົບພະລັງທີ່ມີຢູ່ໃນໂຕເຮົາ ດີກວ່າຈຳກັດມັນໄວ້ຈົນເປັນສິ່ງທີ່ປິດກັ້ນໂຕເອງຈາກໂອກາດທີ່ຄວນຈະມີ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີກັບການຊອກວຽກ :)

 

 

Advertisement Replay Ad
5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ