ວັນອາທິດ ທີ 20 ຕຸລາ 2019

8 ຄວາມຈິງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ #ຂາຍບ້ານ)

8 ຄວາມຈິງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ #ຂາຍບ້ານ)

ໃນຊີວິດຈິງ ບໍ່ມີໃຜສຸດສົມຫວັງຕະຫຼອດເວລາ ເພາະຢ່າງໃດກໍ່ຕ້ອງພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ ຟັງແລ້ວເບິ່ງຄືໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັັດ ພວກເຂົາກໍ່ຍັງພົບກັບບົດຮຽນທີ່ເຈັບປວດ ແລະ ອຸປະສັກມາບໍ່ໜ້ອຍ, ເຊິ່ງ 8 ເລື່ອງຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ກ້າວໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້.

1. ຄວາມຄິດລົບ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນຫາຜ່ອນຄາຍໄດ້.

ເມື່ອສະໝອງຂອງເຮົາຄິດແຕ່ເລື່ອງບໍ່ດີ, ເລື່ອງໜ້າຢ້ານ ຫຼື ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດຊັງ ເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຈັດການຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ, ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການກະທໍາອື່ນໆ ແຕ່ເຮົາກໍ່ປະຕິເສດຄວາມຄິດໃນທາງລົບບໍ່ໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ເວລານີ້ແຫຼະ ຄືເວລາທີ່ທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ການຕອບສະໜອງຕໍ່ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄວນຈັດການຄວາມຄິດໃນທາງບວກ ຈາກທິດສະດີຂອງ ບຣາບາຣາ ເຟເດີຣິກສັນ (Barbara Frederickson) ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ Broaden and Build Theory ເຜີຍວ່າ: ຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຄວາມຄິດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄິດໃນ່ແງ່ລົບ ຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທໍາແຄບລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຍິນເລື່ອງບໍ່ດີີ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງເລື່ອງນີ້ໃນແງ່ບວກ.

2. ເຖິງເວລາບອກລາ.

ການບອກລາໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງ ການບອກລາຄົນທີ່ບັ່ນທອນກໍາລັງໃຈ ຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ຫຼື ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບ, ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າ ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ມັກຫງຸດຫງິດຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື  ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບໃນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ຕົວທ່ານເອງ ຢ່າໃຫ້ວັນນັ້ນມາເຖິງ ໃຫ້ຟ້າວຖອຍຫ່າງຈາກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນດີກວ່າ ເຮົາຄວນຈະເຂົ້າຫາຄົນທີ່ພ້ອມຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ຊ່ວຍດຶງສັກກະຍະພາບຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ອອກມາ.

3. ຄວາມສໍາເລັດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດໄວ ສິ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຄື: ລົງມືເຮັດ ສິ່ງໃດຈະເກີດກໍ່ຕ້ອງເກີດ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ.

4. ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນມາບອກວ່າທ່ານບໍ່ສໍາເລັດ.

ທ່ານສາມາດກໍານົດຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົນເອງໄດ້ ເພາະທຸກຄົນກໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມພູມໃຈຂອງຕົນເອງ. ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມສໍາເລັດຕ້ອງມາຈາກພາຍໃນ ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນມາບອກວ່າທ່ານຫຼົ້ມເຫຼວ, ລອງຖານຕົນເອງວ່າອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ? ອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ? ເຊັ່ນສາມາດແລ່ນໄດ້ 5 ກິໂລແມັດ ກໍ່ຖືເປັນຄວາມສໍາເລັດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈຢ່າງໜຶ່ງ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື: ຢ່າປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນ.

5. ບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບ.

ບໍ່ມີໃຜ ແລະ ອັນໃດທີ່ສົມບູນແບບ ຕໍ່ໃຫ້ເຮັດດີເທົ່າໃດ ສຸດທ້າຍກໍ່ຍັງມີຈຸດທີ່ຢາກເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂຢູ່ດີ, ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເລື່ອງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອງວຽກ ແຕ່ຍັງລວມທັງເລື່ອງສ່ວນຕົວໄດ້. ຖ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຄື ຄວາມສົມບູນແບບ ທ່ານອາດຜິດຫວັງໃນອະນາຄົດ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທີ່ເຕັມກໍ່ພໍແລ້ວ.

6. ຖ້າໂຊກດີທ່ານອາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຄັ້ງທໍາອິດ.

ຖ້າໂຊກດີທ່ານອາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຄັ້ງທໍາອິດ ແນ່ນອນວ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ຈະໂຊກດີແບບນັ້ນ ທ່ານອາດຈະພະຍາຍາມເປັນຮ້ອຍໆຄັ້ງ ບາງຄັ້ງການທີ່ບໍ່ສໍາເລັດຕະຫຼອດ ອາດກໍາລັງບອກວ່າທ່ານບໍ່ເໝາະກັບເສັ້ນທາງນີ້ກໍ່ໄດ້.

7. ທ່ານຕ້ອງເປັນເຊຍລິດເດີ້ໃຫ້ຕົນເອງ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນອາດເປັນກໍາລັງໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ໃນເມື່ອພວກເຂົາກັງວົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ຫຼື ບາງຄົນອາດບອກວ່າທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດອັນນີ້ອັນນັ້ນ ແຕ່ໃຫ້ທ່ານຈື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານຄືຄົນຕັດສິນໃຈ, ພິຈາລະນາໃຫ້ດີກ່ອນ ເບິ່ງທຸກດ້ານ ແລ້ວລົງມືເຮັດ.

8. ຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ.

ຢ່າຢ້ານກົວທີ່ຈະລອງສິ່ງໃໝ່ໆ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານມາຂັດຂວາງເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າເຮັດແລ້ວ ສ່ວນຈະສໍາເລັດຫຼືບໍ່ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ທ່ານຈະເບິ່ງເຫັນ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook!

ຍິງຊາວຫວຽດນາມ ຖືກຫ້າມເຂົ້າປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງພົບຊີ້ນໝູສົດໃນກະເປົາເດີນທາງ

ຍິງຊາວຫວຽດນາມ ຖືກຫ້າມເຂົ້າປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງພົບຊີ້ນໝູສົດໃນກະເປົາເດີນທາງ

ໜຸ່ມສີລັງກາ ສ້າງສະຖິຕິໂລກ ໂຍນນໍ້າກ້ອນໃຫຍ່ໃສ່ໜ້າເອິກ ຕໍ່ເນື່ອງ 50 ກ້ອນ

ໜຸ່ມສີລັງກາ ສ້າງສະຖິຕິໂລກ ໂຍນນໍ້າກ້ອນໃຫຍ່ໃສ່ໜ້າເອິກ ຕໍ່ເນື່ອງ 50 ກ້ອນ

80% ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດເທິງທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນໄວໜຸ່ມ

80% ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດເທິງທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນໄວໜຸ່ມ

ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ໄດ້ວຽກ 1,500 ຄົນ ຈາກງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານຄັ້ງທີ 3

ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ໄດ້ວຽກ 1,500 ຄົນ ຈາກງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານຄັ້ງທີ 3

ໂຮງຮຽນປະຖົມແຊລະບຳ ຍັງຕ້ອງການອຸປະກອນການຮຽນ-ສອນ ຫຼັງເສຍຫາຍໜັກຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ໂຮງຮຽນປະຖົມແຊລະບຳ ຍັງຕ້ອງການອຸປະກອນການຮຽນ-ສອນ ຫຼັງເສຍຫາຍໜັກຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ພົບພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ລະບາດຢູ່ 2 ບ້ານ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ພົບພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ລະບາດຢູ່ 2 ບ້ານ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ນາຊາເຜີຍໂສມ "ຊຸດອະວະກາດຮຸ່ນໃໝ່" ພ້ອມພາມະນຸດເດີນທາງສູ່ດວງຈັນອີກຄັ້ງ

ນາຊາເຜີຍໂສມ "ຊຸດອະວະກາດຮຸ່ນໃໝ່" ພ້ອມພາມະນຸດເດີນທາງສູ່ດວງຈັນອີກຄັ້ງ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ 'ແຜ່ນດິນໄຫວແບບໃໝ່' ທີ່ເກີດຈາກພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ 'ແຜ່ນດິນໄຫວແບບໃໝ່' ທີ່ເກີດຈາກພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ

ລາວ-ໄທ ຮ່ວມມືແກ້ໄຂ ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຊາຍແດນ ເມືອງສັງທອງ-ສັງຄົມ

ລາວ-ໄທ ຮ່ວມມືແກ້ໄຂ ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຊາຍແດນ ເມືອງສັງທອງ-ສັງຄົມ

ກະຊວງພາຍໃນ ເປີດຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນ

ກະຊວງພາຍໃນ ເປີດຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນ

ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກສີມືແມ່ຍິງພິການ

ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກສີມືແມ່ຍິງພິການ

ປກສ ແຂວງຫົວພັນ ຈັບ 3 ໜຸ່ມ ພ້ອມຂອງກາງ ເຮໂຣອິນ 47 ແທ່ງ

ປກສ ແຂວງຫົວພັນ ຈັບ 3 ໜຸ່ມ ພ້ອມຂອງກາງ ເຮໂຣອິນ 47 ແທ່ງ

ທູດລາວຄົນໃໝ່ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ

ທູດລາວຄົນໃໝ່ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ

ເຜີຍໂສມ “Universal ປັກກິ່ງ” ກັບ 7 ອານາຈັກ ຈາກຮູບເງົາດັງ ກຽມເປີດໃຫ້ບໍລິການປີ 2021

ເຜີຍໂສມ “Universal ປັກກິ່ງ” ກັບ 7 ອານາຈັກ ຈາກຮູບເງົາດັງ ກຽມເປີດໃຫ້ບໍລິການປີ 2021

ເກົາຫຼີໃຕ້ ກຽມຫາລືຮ່າງ “ກົດໝາຍຊອລລີ” ຕໍ່ຕ້ານການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສຸພາບ ເທິງໂລກອອນລາຍ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ກຽມຫາລືຮ່າງ “ກົດໝາຍຊອລລີ” ຕໍ່ຕ້ານການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສຸພາບ ເທິງໂລກອອນລາຍ

ອະດີດນາງແບບເຊັກຊີ ປະກາດລົງຊີງໄຊ “ປະທານາທິບໍດີໂຄຣເອເຊຍ” ກັບນະໂຍບາຍປົດລັອກກັນຊາ

ອະດີດນາງແບບເຊັກຊີ ປະກາດລົງຊີງໄຊ “ປະທານາທິບໍດີໂຄຣເອເຊຍ” ກັບນະໂຍບາຍປົດລັອກກັນຊາ

ລາວ-ຈີນ ລົງນາມການຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາການປູກຝິ່ນ

ລາວ-ຈີນ ລົງນາມການຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາການປູກຝິ່ນ

ລັດຖະບານໄທ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາລາວ ລະດັບປະລິນຍາໂທ-ເອກ 30 ທຶນຕໍ່ປີ

ລັດຖະບານໄທ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາລາວ ລະດັບປະລິນຍາໂທ-ເອກ 30 ທຶນຕໍ່ປີ

ປະທານປະເທດຫວຽດນາມໝັ້ນໃຈ ເສດຖະກິດປີ 2019 ຂະຫຍາຍໂຕ 6.8 ເປີເຊັນ

ປະທານປະເທດຫວຽດນາມໝັ້ນໃຈ ເສດຖະກິດປີ 2019 ຂະຫຍາຍໂຕ 6.8 ເປີເຊັນ

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 4 ແຂວງ

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 4 ແຂວງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ