ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

8 ຄວາມຈິງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ #ຂາຍບ້ານ)

8 ຄວາມຈິງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ #ຂາຍບ້ານ)

ໃນຊີວິດຈິງ ບໍ່ມີໃຜສຸດສົມຫວັງຕະຫຼອດເວລາ ເພາະຢ່າງໃດກໍ່ຕ້ອງພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ ຟັງແລ້ວເບິ່ງຄືໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັັດ ພວກເຂົາກໍ່ຍັງພົບກັບບົດຮຽນທີ່ເຈັບປວດ ແລະ ອຸປະສັກມາບໍ່ໜ້ອຍ, ເຊິ່ງ 8 ເລື່ອງຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ກ້າວໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້.

1. ຄວາມຄິດລົບ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນຫາຜ່ອນຄາຍໄດ້.

ເມື່ອສະໝອງຂອງເຮົາຄິດແຕ່ເລື່ອງບໍ່ດີ, ເລື່ອງໜ້າຢ້ານ ຫຼື ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດຊັງ ເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຈັດການຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ, ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການກະທໍາອື່ນໆ ແຕ່ເຮົາກໍ່ປະຕິເສດຄວາມຄິດໃນທາງລົບບໍ່ໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ເວລານີ້ແຫຼະ ຄືເວລາທີ່ທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ການຕອບສະໜອງຕໍ່ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄວນຈັດການຄວາມຄິດໃນທາງບວກ ຈາກທິດສະດີຂອງ ບຣາບາຣາ ເຟເດີຣິກສັນ (Barbara Frederickson) ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ Broaden and Build Theory ເຜີຍວ່າ: ຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຄວາມຄິດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄິດໃນ່ແງ່ລົບ ຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທໍາແຄບລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຍິນເລື່ອງບໍ່ດີີ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງເລື່ອງນີ້ໃນແງ່ບວກ.

2. ເຖິງເວລາບອກລາ.

ການບອກລາໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງ ການບອກລາຄົນທີ່ບັ່ນທອນກໍາລັງໃຈ ຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ຫຼື ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບ, ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າ ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ມັກຫງຸດຫງິດຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື  ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບໃນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ຕົວທ່ານເອງ ຢ່າໃຫ້ວັນນັ້ນມາເຖິງ ໃຫ້ຟ້າວຖອຍຫ່າງຈາກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນດີກວ່າ ເຮົາຄວນຈະເຂົ້າຫາຄົນທີ່ພ້ອມຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ຊ່ວຍດຶງສັກກະຍະພາບຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ອອກມາ.

3. ຄວາມສໍາເລັດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດໄວ ສິ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຄື: ລົງມືເຮັດ ສິ່ງໃດຈະເກີດກໍ່ຕ້ອງເກີດ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ.

4. ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນມາບອກວ່າທ່ານບໍ່ສໍາເລັດ.

ທ່ານສາມາດກໍານົດຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົນເອງໄດ້ ເພາະທຸກຄົນກໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມພູມໃຈຂອງຕົນເອງ. ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມສໍາເລັດຕ້ອງມາຈາກພາຍໃນ ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນມາບອກວ່າທ່ານຫຼົ້ມເຫຼວ, ລອງຖານຕົນເອງວ່າອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ? ອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ? ເຊັ່ນສາມາດແລ່ນໄດ້ 5 ກິໂລແມັດ ກໍ່ຖືເປັນຄວາມສໍາເລັດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈຢ່າງໜຶ່ງ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື: ຢ່າປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນ.

5. ບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບ.

ບໍ່ມີໃຜ ແລະ ອັນໃດທີ່ສົມບູນແບບ ຕໍ່ໃຫ້ເຮັດດີເທົ່າໃດ ສຸດທ້າຍກໍ່ຍັງມີຈຸດທີ່ຢາກເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂຢູ່ດີ, ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເລື່ອງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອງວຽກ ແຕ່ຍັງລວມທັງເລື່ອງສ່ວນຕົວໄດ້. ຖ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຄື ຄວາມສົມບູນແບບ ທ່ານອາດຜິດຫວັງໃນອະນາຄົດ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທີ່ເຕັມກໍ່ພໍແລ້ວ.

6. ຖ້າໂຊກດີທ່ານອາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຄັ້ງທໍາອິດ.

ຖ້າໂຊກດີທ່ານອາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຄັ້ງທໍາອິດ ແນ່ນອນວ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ຈະໂຊກດີແບບນັ້ນ ທ່ານອາດຈະພະຍາຍາມເປັນຮ້ອຍໆຄັ້ງ ບາງຄັ້ງການທີ່ບໍ່ສໍາເລັດຕະຫຼອດ ອາດກໍາລັງບອກວ່າທ່ານບໍ່ເໝາະກັບເສັ້ນທາງນີ້ກໍ່ໄດ້.

7. ທ່ານຕ້ອງເປັນເຊຍລິດເດີ້ໃຫ້ຕົນເອງ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນອາດເປັນກໍາລັງໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ໃນເມື່ອພວກເຂົາກັງວົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ຫຼື ບາງຄົນອາດບອກວ່າທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດອັນນີ້ອັນນັ້ນ ແຕ່ໃຫ້ທ່ານຈື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານຄືຄົນຕັດສິນໃຈ, ພິຈາລະນາໃຫ້ດີກ່ອນ ເບິ່ງທຸກດ້ານ ແລ້ວລົງມືເຮັດ.

8. ຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ.

ຢ່າຢ້ານກົວທີ່ຈະລອງສິ່ງໃໝ່ໆ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານມາຂັດຂວາງເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າເຮັດແລ້ວ ສ່ວນຈະສໍາເລັດຫຼືບໍ່ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ທ່ານຈະເບິ່ງເຫັນ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook!

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ