ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ການຄ້າແຈ້ງເດັດຂາດຫ້າມຂຶ້ນລາຄາເຂົ້າ ຫາກພົບເຫັນຈະຢືດໄວ້ພ້ອມປັບໃໝ

ການຄ້າແຈ້ງເດັດຂາດຫ້າມຂຶ້ນລາຄາເຂົ້າ ຫາກພົບເຫັນຈະຢືດໄວ້ພ້ອມປັບໃໝ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເພື່ອຮັບປະກັນລາຄາເຂົ້າເປືອກ-ເຂົ້າສານໃນທ້ອງຕະຫຼາດບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກໃນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ)ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1265/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018 ເຖິງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບຊື້ເຂົ້າກິນ ແລະ ລາຄາຊື້ຂາຍເຂົ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ,

ເພື່ອຮັບປະກັນລາຄາເຂົ້າເປືອກ-ເຂົ້າສານໃນທ້ອງຕະຫຼາດບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກໃນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1265/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018 ເຖິງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບຊື້ເຂົ້າກິນ ແລະ ລາຄາຊື້ຂາຍເຂົ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ເພື່ອຮັບປະກັນລາຄາເຂົ້າເປືອກ-ເຂົ້າສານໃນທ້ອງຕະຫຼາດບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກໃນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ(ອຄ)ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1265/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018 ເຖິງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບຊື້ເຂົ້າກິນ ແລະ ລາຄາຊື້ຂາຍເຂົ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການປັ່ນປ່ວນລາຄາເຂົ້າຂອງຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເກັບຊື້ເຂົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນດຸ່ງດ່ຽງເຂົ້າກິນພາຍໃນປະເທດ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງ ນະຄອນຫຼວງປະຕິບັດຄື: ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເກັບຊື້ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ປັ່ນປ່ວນລາຄາເຂົ້າໂດຍບໍ່ມີທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຖ້າພົບເຫັນກໍລະນີມີການລະເມີດດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ຢຶດ ຫຼື ອາຍັດ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບກົດໝາຍວາງອອກ.

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາຊື້-ຂາຍ (ປະເພດເຂົ້າກິນທຸກຊະນິດ) ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ, ຫລີກລ້ຽງການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາໂດຍພາລະການ ກ່ອນຈະຂຶ້ນລາຄາຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້າປະເພດເຂົ້າແມ່ນນອນຢູ່ໃນລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາຕາມບັນຊີ (ກ) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາຊື້-ຂາຍ (ປະເພດເຂົ້າກິນທຸກຊະນິດ) ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ, ຫລີກລ້ຽງການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາໂດຍພາລະການ ກ່ອນຈະຂຶ້ນລາຄາຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້າປະເພດເຂົ້າແມ່ນນອນຢູ່ໃນລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາຕາມບັນຊີ (ກ) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຜູ້ມີສິດເກັບຊື້ເຂົ້າຈາກຊາວນາ ຫຼື ກຸ່ມຊາວນາໄດ້ ຕ້ອງແມ່ນສະມາຄົມ/ ກຸ່ມໂຮງສີ ຫຼື ທຸລະກິດຊື້-ຂາຍເຂົາທີ່ມີໃບທະບຽນໂດຍຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນ ຖ້າແຂວງໃດບໍ່ທັນມີກໍໃຫ້ເປັນເຈົ້າການຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ຫຼື ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ສ່ວນການເກັບຊື້ເຂົາຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການເກັບຊື້ເຂົ້າຂອງສອງກຳລັງ (ປກສ-ປກຊ) ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ທຸກຮູບແບບການເກັບຊື້ແມ່ນຕ້ອງພົວພັນຊື້ນຳກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າ ຫຼື ສະມາຄົມ ໂຮງສີເຂົ້າຂອງແຂວງໂດຍກົງ ບົນພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງການສາມາດເກັບກຳໄດ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງລາຄາ ແລະ ການຊື້-ຂາຍເຂົ້າຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ.

ໃຫ້ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊີ້ນຳຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງຕໍ່ເທດສະບານ ບົນພື້ນຖານປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງເຂົ້າກິນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

Advertisement Replay Ad
ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ