ວັນເສົາ ທີ 13 ສິງຫາ 2022

ຢາຫມົດອາຍຸ ເບິ່ງແນວໃດ? ກິນແລ້ວເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ່ ?

ຢາຫມົດອາຍຸ ເບິ່ງແນວໃດ? ກິນແລ້ວເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ່ ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ທ່ານ ໝໍ ວິທິດ ອັດເເວດສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ ເພສັດສາດ ແນະນຳວິທີການເບິ່ງວັນຫມົດອາຍຸວ່າ ເປັນວັນທີ່ຄາດວ່າຕົວຢາສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຂອງຢານັ້ນໆ ເຫຼືອປະລິມານນ້ອຍກວ່າຮ້ອຍລະ 90 ຂອງປະລິມານທີ່ກຳນົດໃນສູດຢານັ້ນໆ ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອປະສິດທິພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ຢາ ຄວນສັງເກດວ່າຢາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຫມົດອາຍຸ ຫຼື ຍັງ  ເນື່ອງຈາກວ່າຫາກໃຊ້ຢາທີ່ຫມົດອາຍຸ ຫລື ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ນອກຈາກບໍ່ມີຜົນໃນການຮັກສາ ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

ການສັງເກດເບິ່ງວັນຫມົດອາຍຸຂອງຢາເປັນຫຼັກການດຽວກັນກັບອາຫານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ. ໂດຍທົ່ວໄປ ການກຳນົດວັນທີຫມົດອາຍຸຈະຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງຢາເຊັ່ນ: ຢາເມັດຈະບໍ່ເກີນ 5 ປີ ແລະຢານ້ຳ 2-3 ປີ ນັບຈາກວັນທີຂອງການຜະລິດ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການກໍານົດອາຍຸຂອງຢາອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກນີ້ໄດ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ຜະລິດພິຈາລະນາຕາມສານເຄມີທີ່ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນການທົດສອບຄວາມຄົງຕົວ ຫລື ສ່ວນປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປສໍາລັບແຕ່ລະບໍລິສັດ. ເຊິ່ງຈະພົບວັນທີ່ຜະລິດ ຫຼື ປີທີ່ຜະລິດ ແລະ ວັນຫມົດອາຍຸ, ບາງຄັ້ງກໍອາດໃຊ້ຄຳວ່າຢາຫມົດອາຍຸ. ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ຈາກກ່ອງບັນຈຸ ຫລື ສະຫຼາກຢາ ຫຼື ແຜງຢາ. ຕໍາແຫນ່ງມັກເປັນບໍລິເວນດ້ານຢາ ຫຼື ເທິງ ແຜງຢາ. ຕຳແໜ່ງມັກເປັນບໍລິເວນດ້ານໄຕ້ກ໋ອງ ຫຼື ດ້ານລຸ່ມຂອງສະຫຼາກ.

ສຳລັບການອ່ານຢາຫມົດອາຍຸແບບລາວ ຈະເລີ່ມຈາກວັນ ເດືອນປີ ອາດຈະ ພ. ສ ຫຼື ຄ.ສ ກໍ່ໄດ້, ແຕ່ຖ້າມີສະເພາະເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ນັບມື້ສຸດທ້າຍຂອງເດືອນນັ້ນໆເປັນວັນຫມົດອາຍຸເຊັ່ນ:  exp. date 27/2/2555 ໝາຍເຖິງ ວັນທີ່ 27 ກຸມພາ, 2555 ຫຼື exp. date 17.2.13 ໝາຍເຖິງ ວັນທີ 17 ກຸມພາ ຄ.ສ 2013 ຫຼື exp.04 / 14 ຫມາຍເຖິງ ວັນທີ່ 30ເດືອນ ເມສາ ຄ.ສ 2014 ເປັນຕົ້ນ.

ສ່ວນຢາທີ່ແບ່ງບັນຈຸ ຫຼື ຢາທີ່ເປີດໃຊ້ແລ້ວ ຫາກມີການເປີດໃຊ້ແລ້ວ ຫຼື ນຳຢາມາແບ່ງຈາກຊະນະເດີມ ເຊັ່ນ: ຢາເມັດ ຫຼື ຄີມທີ່ແບ່ງຈາກກະປຸກໃຫ່ຍ. ຢານ້ໍາໃນຂວດຢາງ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ວັນຫມົດອາຍຸຂອງຢາປ່ຽນແປງໄປ ບໍ່ແມ່ນວັນຫມົດອາຍຸທີ່ກໍານົດໂດຍບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດໄດ້ ເຊິ່ງວັນຫມົດອາຍຸຂອງຢາເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງກຳນົດຫມົດອາຍຸຄືນໃຫມ່ ໂດຍນັບຈາກວັນທີ່ແບ່ງບັນຈຸ 1 ປີ, ເຊິ່ງຖ້າວ່າໄດ້ຮັບຈາກໂຮງໝໍ, ຄລີນິກ ຫຼື ສຸກສາລາ ກໍ່ແບ່ງບັນຈຸ 1 ປີ, ເຊິ່ງຖ້າວ່າໄດ້ຮັບຈາກໂຮງໝໍ, ຄລີນິກ ຫຼື ສຸກສາລາ ກໍ່ຈະມີການລະບຸໄວ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນຫາກເຫຼືອຢາເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ເຮືອນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຫມົດອາຍຸເມື່ອໄດ ບໍ່ມີການຂຽນໄວ້ ກໍ່ອາດຈະພິຈາລະນາເທິງສະຫຼາກຢາ ຫຼື ຊອງທີ່ລະບຸວັນທີ່ໄດ້ຮັບມາ. ຫາກຢາເມັດເກີນ 1 ປີ ຫຼື ຢານ້ຳເກີນ 6 ເດືອນ ກໍ່ໃຫ້ຖິ້ມໄປ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຕໍ່.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກພົບວ່າ ເຖິງຈະບໍ່ເຖິງ 1 ປີ ຫຼື ກ່ອນກຳນົດເວລາ ແຕ່ຢາເສື່ອມສະພາບ, ເມັດຢາເປື່ອຍ, ຢານ້ຳສີປ່ຽນ, ມີກິ່ນຜິດໄປ, ເໝັນ. ສັ່ນບໍ່ເຂົ້າເປັນເນື້ອດຽວກັນ ຫຼື ຄີມແຍກຊັ້ນຄວນຈະຖິ້ມແຍກໃສ່ຖັງຂີ້ເຍື້ອອັນຕະລາຍເທົ່ານັ້ນ.

ອີກກໍລະນີໜຶ່ງ ຄື ຢາເຫຼືອໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາທີ່ແພດຈ່າຍ ຫຼື ຢາທີ່ຊື້ຈາກຮ້ານຂາຍຢາແລ້ວ. ຢາທີ່ຜູ້ປ່ວຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕາມແພດສັ່ງ. ຢາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການປິ່ນປົວຕາມອາການ, ແຕ່ປະຈຸບັນບໍ່ມີອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ ເຊັ່ນ: ປວດຮາກ ຫຼື ເປັນຢາທີ່ໄດ້ມາຊ້ໍາຊ້ອນ. ບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອາການຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ເຮົາເຄີຍປ່ວຍ ແຕ່ອາການຂອງພະຍາດອາຍຸຂອງຜູ້ປ່ວ່ຍ, ການແພ້ຢາຂອງແຕ່ລະຄົນຈະຕ່າງກັນ, ອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍໃນການໃຊ້ຢາ. ດັ່ງນັ້ນຄວນປຶກສາຄົນຂາຍປະຈຳຮ້ານຂາຍຢາ ຫຼື ພົບແພດເພື່ອວິເຄາະພະຍາດ ຈະເກີດຜົນດີຕໍ່ການຮັກສາ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : istockphoto

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 12 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 12 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 11 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 11 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 10 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 10 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 5 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 5 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 4 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 4 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 3 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 3 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 2 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 2 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 1 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 1 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 29 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 29 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 27 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 27 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 26 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 26 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 25 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 25 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 22 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 22 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 21 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 21 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 19 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 19 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 18 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 18 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 15 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 15 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ