ວັນເສົາ ທີ 22 ກຸມພາ 2020

Sharing Economy ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ເສດຖະກິດຍຸກ Digital ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

Sharing Economy ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ເສດຖະກິດຍຸກ Digital ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

"ມີຫຍັງກໍ່ແບ່ງກັນໃຊ້ໃນຮູບແບບບໍລິການ ໄດ້ປະໂຫຍດກັນທຸກຄົນ"

ໃນຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ໂດຍສະເພາະອິນເຕີເນັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ຕິດມືຂອງຄົນເຮົາດົນກວ່າເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການນອນແຕ່ລະມື້ ອັນເນື່ອງມາຈາກອິນເຕີເນັດກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນການດໍາລັງຊີວິດຂອງເຮົາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ແຕ່ສິ່ງນຶ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາກໍ່ຄືເສດຖະກິດໃນຮູບແບບການແບ່ງປັນ ມີຫຍັງກໍ່ແບ່ງກັນໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບຊັບສິນທີຕົນເອງມີ.

ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Sharing Economy ຄືຮູບແບບເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ການແບ່ງປັນໃນບ່ອນນີ້ຫມາຍເຖິງການນໍາເອົາຊັບສິນຕ່າງໆຂອງຕົນເອງມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການ. ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື Sharing Economy ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວຄິດທີ່ໃຫມ່ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນທົ່ວໂລກໃນສະໄຫມກ່ອນໃຊ້ໃນການແບ່ງປັນ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັນຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າແລກກັບເງິນ ຫລື ສິນຄ້າແລກສິນຄ້າ ຫລື ສິນຄ້າແລກແຮງງານ ແລະ ການບໍລິການ.

ແຕ່ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ອຸປະກອນໂທລະສັບ (ຄອມພິວເຕີ) ແລະ ອິນເຕີເນັດເຂົ້າມາມີບົດບົດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ ການປະຍຸກໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຫລືເອີ້ນວ່າ Big Data ກໍ່ມາຜັນຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ການນໍາເອົາຊັບສິນຂອງຕົນເອງອອກມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບບໍລິການກໍ່ເລີ່ມມີນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຫລາຍຮູບແບບ. ເຊິ່ງໃນຫລາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ ຮູບແບບຂອງແບ່ງປັນຊັບສິນຂອງຕົນເອງກໍ່ມີຄື: ການແບ່ງປັນຫ້ອງນອນໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນເຊົ່າຊົ່ວຄາວ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຄົນກາງຢ່າງ airbnb.com, ການແບ່ງປັນລົດໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມໄປຂັບໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕົນເອງບໍ່ໃຊ້ ແລ້ວຮັບຄ່າບໍລິການເປັນລາຍໄດ້ເສີມ ດີກວ່າຈອດຖິ້ມໄວ້ລ້າໆບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຄົນກາງຢ່າງ TURO, ຫລື ມີເວລາວ່າງ ກໍ່ເອົາເວລາວ່າງມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງການໄປອອກຕະຫລາດ ຫລື ໄປຊື້ອາຫານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານບໍລິການຢ່າງ instacart ແລະ UBEReats,  ນອກຈາກນັ້ນໃນທົ່ວໂລກເຮົາຍັງມີໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແບບອື່ນໆອີກ.

ໃນອາຊ່ຽນເຮົາເດ ASEAN

ຖ້າເຮົາເຂົ້າມາເບິ່ງໃນຂອບເຂດຂອງອາຊ່ຽນຂອງພວກເຮົາ ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕໄວຫລາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການລົດແບ່ງປັນ ຫລື Ride Sharing. ບໍລິການລົດແບ່ງປັນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປະເພດທີ່ນອນຢູ່ໃນເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ທີ່ຄົນນໍາເອົາລົດສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງບວກກັບເວລາວ່າງເລາະຮັບສົ່ງຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ລົດຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຫາຈຸດນຶ່ງຕາມບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆ. ຖ້າເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນບໍລິການລົດແບ່ງປັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊ່ຽຂອງເຮົາກໍ່ຈະເປັນ UBER ແລະ GRAB. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຫລັງຈາກ GRAB ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການຂອງ UBER ໃນເຂດອາຊ່ຽນ ແລະເຮັດໃຫ້ GRAB ກາຍເປັນບໍລິການລົດແບ່ງປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນໂດຍບໍລິສັດມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 10ຕື້ ໂດລ່າສະຫະລັດ.

ປະເທດລາວເຮົາເດ?

ນອກຈາກຂອບເຂດອາຊ່ຽນແລ້ວ ໃນລາວເຮົາເອງເມື່ອໄວໆມານີ້ກໍ່ເລີ່ມມີບໍລິການລົດແບ່ງປັນ ຫລື Ride Sharing ເກີດຂຶ້ນແລ້ວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າບໍລິການ LOCA ເຊິ່ງເປັນບໍລິການເອີ້ນນໍາໃຊ້ລົດໃນຕົວເມືອງ ໂດຍມີຜູ້ຂັບເປັນຄົນທີ່ມີລົດ ແລະ ເວລາວ່າງແລ້ວຢາກມາແບ່ງປັນໂດຍການໄປຮັບສົ່ງຄົນຕາມຕົວຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ. ບໍລິການ LOCA ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິການລັກສະນະດຽວກັບ GRAB  ແລະ UBER, ທີ່ກໍາເນີດຂຶ້ນມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເອີ້ນໃຊ້ລົດຮັບສົ່ງຕາມຕົວເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນໃນໂທລະສັບມືຖືເປັນໂຕກາງໃນການຈັບຄູ່ຄົນຂັບທີ່ວ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຈຸດນຶ່ງ.

ນອກຈາກແອັບພລິເຄຊັນ LOCA ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໃນການເອີ້ນໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແອັບພລິເຄຊັ່ນດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍການໃຫ້ບໍລິການມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບຈະຈັດຫາ ຫລື ຈັບຄູ່ ຜູ້ຂັບທີ່ວ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບບໍ່ເສຍນໍ້າມັນໃນການເດີນທາງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຈຶ່ງກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າດົນ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂອງ GPS ໃນໂທລະສັບມືຖື ຜູ້ຂັບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍັງສາມາດຊອກຫາກັນໄດ້ງ່າຍອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກການອໍານວຍຄວາມສະດວກແລ້ວ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍກໍ່ຄືຄວາມປ່ອງໄສ ແລະ ເປັນທໍາຕໍ່ກັບເລື່ອງປັນຫາຄ່າບໍລິການອີກດ້ວຍ, ເນື່ອງຈາກແອັບຈະໃຊ້ GPS ເປັນໃນການຄໍານວນໄລຍະທາງ ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນການຕົວະໂກງ ຫລື ຂັບອອກນອກເສັ້ນທາງເພື່ອເພີ່ມຄ່າບໍລິການໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ລິການຫລາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າຂອງລົດມີລາຍໄດ້ເສີມ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດໄປໃສມາໃສໄດ້ສະບາຍ ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ.

ແນວໃດກໍ່ດີ ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື Sharing Economy ໃນຍຸກ 4.0 ນີ້ຍັງເປັນຫຍັງທີ່ໃຫມ່ຫລາຍສໍາລັບປະເທດລາວເຮົາ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໄກໂຕຂອງເຮົາເລີຍ ເພາະການທີ່ເຮົາປັບໂຕຮັບເອົາເສດຖະກິດຮູບແບບນີ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ໄປພ້ອມກັບການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນຮູບແບບທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ASEANBRIEFING , Techcrunch , WIKIPEDIA

ພາບ : Chiangmaitraveller.com

ວັງວຽງຈະມີເສັ້ນທາງຮ່ອມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນປີ 2023

ວັງວຽງຈະມີເສັ້ນທາງຮ່ອມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນປີ 2023

ສະເທືອນໃຈ ພັນລະຍາອະດີດຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍອູ່ຮັ້ນຮ້ອງໄຫ້ ພ້ອມຖ່ວງດຶງລົດຂົນສົບຂອງສາມີ

ສະເທືອນໃຈ ພັນລະຍາອະດີດຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍອູ່ຮັ້ນຮ້ອງໄຫ້ ພ້ອມຖ່ວງດຶງລົດຂົນສົບຂອງສາມີ

ອິນໂດເນເຊຍສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ "ຄົນຮັ່ງ" ແຕ່ງດອງກັບ "ຄົນທຸກ" ແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ

ອິນໂດເນເຊຍສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ "ຄົນຮັ່ງ" ແຕ່ງດອງກັບ "ຄົນທຸກ" ແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼາຍເມືອງໃນຈີນປະກາດຂໍຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກປະລິມານເລືອດທີ່ມີຢູ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ

ຫຼາຍເມືອງໃນຈີນປະກາດຂໍຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງຈາກປະລິມານເລືອດທີ່ມີຢູ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ

ລົດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີໃບເສຍຄ່າທາງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ

ລົດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີໃບເສຍຄ່າທາງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ

ສາວຊາວຈີນ ແຕ່ງຊຸດ “ຢີຣາຟ” ໄປຮັບຢາຢູ່ໂຮງໝໍ ໃຫ້ພໍ່ທີ່ປ່ວຍຢູ່ເຮືອນ

ສາວຊາວຈີນ ແຕ່ງຊຸດ “ຢີຣາຟ” ໄປຮັບຢາຢູ່ໂຮງໝໍ ໃຫ້ພໍ່ທີ່ປ່ວຍຢູ່ເຮືອນ

ເດັກຊາຍຊາວອາເມຣິກາ ອາຍຸ 5 ປີ ຊ່ວຍນ້ອງສາວ 2 ປີ ພ້ອມໝາ ໜີຕາຍໄຟໄໝ້ໃນຫ້ອງນອນ

ເດັກຊາຍຊາວອາເມຣິກາ ອາຍຸ 5 ປີ ຊ່ວຍນ້ອງສາວ 2 ປີ ພ້ອມໝາ ໜີຕາຍໄຟໄໝ້ໃນຫ້ອງນອນ

ສປປ ລາວ ກຽມພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເທິງໜ້ານໍ້າເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 1

ສປປ ລາວ ກຽມພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເທິງໜ້ານໍ້າເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 1

ຈີນຊີ້ "ໂຄວິດ-19" ສາມາດແພ່ກະຈາຍຜ່ານທາງ "ລະອອງລອຍໃນອາກາດ" ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນປິດ

ຈີນຊີ້ "ໂຄວິດ-19" ສາມາດແພ່ກະຈາຍຜ່ານທາງ "ລະອອງລອຍໃນອາກາດ" ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນປິດ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ອົງການອະນາໄມໂລກຊົມເຊີຍ "ສິງກະໂປ" ຮັບມືໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ດີ

ອົງການອະນາໄມໂລກຊົມເຊີຍ "ສິງກະໂປ" ຮັບມືໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ດີ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດພົບ ກະຊວງ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດພົບ ກະຊວງ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ

ຜົນວິໄຈຈາກຈີນພົບ ການສຳຜັດຝຸ່ນລະອອງ “PM 2.5” ເປັນເວລາດົນ ສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈຈາກຈີນພົບ ການສຳຜັດຝຸ່ນລະອອງ “PM 2.5” ເປັນເວລາດົນ ສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ລາວມີຄະແນນລະດັບຕໍ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ

ລາວມີຄະແນນລະດັບຕໍ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ

"ອະນຸວັດ ຈັດໃຫ້" ນັກຈັດລາຍການຊື່ດັງຈາກໄທ ລຸຍ The Rock Viewpoint ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

"ອະນຸວັດ ຈັດໃຫ້" ນັກຈັດລາຍການຊື່ດັງຈາກໄທ ລຸຍ The Rock Viewpoint ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຄູ່ຮັກໄວ 70 ກວ່າປີ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັນ ໃນວັນທີ່ຕ່າງລົ້ມປ່ວຍເພາະໄວຣັດໂຄວິດ-19

ຄູ່ຮັກໄວ 70 ກວ່າປີ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັນ ໃນວັນທີ່ຕ່າງລົ້ມປ່ວຍເພາະໄວຣັດໂຄວິດ-19

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຜີຍ “ແພດແຜນຈີນ-ແຜນປັດຈຸບັນ” ມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຜີຍ “ແພດແຜນຈີນ-ແຜນປັດຈຸບັນ” ມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19

ໄວຣັດໂຄໂຣນາບໍ່ກະທົບການຮຽນ ຄູ-ນັກຮຽນຢູ່ຈີນ ພາກັນເປີດພາກຮຽນທາງອອນລາຍ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາບໍ່ກະທົບການຮຽນ ຄູ-ນັກຮຽນຢູ່ຈີນ ພາກັນເປີດພາກຮຽນທາງອອນລາຍ

ຄືບໜ້າກວ່າ 50% ການກໍ່ສ້າງທາງ ຫີນເຫີບ – ຊະນະຄາມ

ຄືບໜ້າກວ່າ 50% ການກໍ່ສ້າງທາງ ຫີນເຫີບ – ຊະນະຄາມ

“ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເພື່ອກະສິກຳ” ຂອງນັກຮຽນລາວ ຄວ້າຫຼຽນຄຳ ການແຂ່ງຂັນສິ່ງປະດິດ ທີ່ປະເທດໄທ

“ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເພື່ອກະສິກຳ” ຂອງນັກຮຽນລາວ ຄວ້າຫຼຽນຄຳ ການແຂ່ງຂັນສິ່ງປະດິດ ທີ່ປະເທດໄທ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ