ວັນສຸກ ທີ 3 ເມສາ 2020

Sharing Economy ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ເສດຖະກິດຍຸກ Digital ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

Sharing Economy ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ເສດຖະກິດຍຸກ Digital ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

"ມີຫຍັງກໍ່ແບ່ງກັນໃຊ້ໃນຮູບແບບບໍລິການ ໄດ້ປະໂຫຍດກັນທຸກຄົນ"

ໃນຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ໂດຍສະເພາະອິນເຕີເນັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ຕິດມືຂອງຄົນເຮົາດົນກວ່າເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການນອນແຕ່ລະມື້ ອັນເນື່ອງມາຈາກອິນເຕີເນັດກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນການດໍາລັງຊີວິດຂອງເຮົາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ແຕ່ສິ່ງນຶ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາກໍ່ຄືເສດຖະກິດໃນຮູບແບບການແບ່ງປັນ ມີຫຍັງກໍ່ແບ່ງກັນໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບຊັບສິນທີຕົນເອງມີ.

ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Sharing Economy ຄືຮູບແບບເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ການແບ່ງປັນໃນບ່ອນນີ້ຫມາຍເຖິງການນໍາເອົາຊັບສິນຕ່າງໆຂອງຕົນເອງມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການ. ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື Sharing Economy ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວຄິດທີ່ໃຫມ່ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນທົ່ວໂລກໃນສະໄຫມກ່ອນໃຊ້ໃນການແບ່ງປັນ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັນຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າແລກກັບເງິນ ຫລື ສິນຄ້າແລກສິນຄ້າ ຫລື ສິນຄ້າແລກແຮງງານ ແລະ ການບໍລິການ.

ແຕ່ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ອຸປະກອນໂທລະສັບ (ຄອມພິວເຕີ) ແລະ ອິນເຕີເນັດເຂົ້າມາມີບົດບົດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ ການປະຍຸກໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຫລືເອີ້ນວ່າ Big Data ກໍ່ມາຜັນຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ການນໍາເອົາຊັບສິນຂອງຕົນເອງອອກມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບບໍລິການກໍ່ເລີ່ມມີນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຫລາຍຮູບແບບ. ເຊິ່ງໃນຫລາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ ຮູບແບບຂອງແບ່ງປັນຊັບສິນຂອງຕົນເອງກໍ່ມີຄື: ການແບ່ງປັນຫ້ອງນອນໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນເຊົ່າຊົ່ວຄາວ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຄົນກາງຢ່າງ airbnb.com, ການແບ່ງປັນລົດໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມໄປຂັບໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕົນເອງບໍ່ໃຊ້ ແລ້ວຮັບຄ່າບໍລິການເປັນລາຍໄດ້ເສີມ ດີກວ່າຈອດຖິ້ມໄວ້ລ້າໆບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຄົນກາງຢ່າງ TURO, ຫລື ມີເວລາວ່າງ ກໍ່ເອົາເວລາວ່າງມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງການໄປອອກຕະຫລາດ ຫລື ໄປຊື້ອາຫານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານບໍລິການຢ່າງ instacart ແລະ UBEReats,  ນອກຈາກນັ້ນໃນທົ່ວໂລກເຮົາຍັງມີໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແບບອື່ນໆອີກ.

ໃນອາຊ່ຽນເຮົາເດ ASEAN

ຖ້າເຮົາເຂົ້າມາເບິ່ງໃນຂອບເຂດຂອງອາຊ່ຽນຂອງພວກເຮົາ ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕໄວຫລາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການລົດແບ່ງປັນ ຫລື Ride Sharing. ບໍລິການລົດແບ່ງປັນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປະເພດທີ່ນອນຢູ່ໃນເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ທີ່ຄົນນໍາເອົາລົດສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງບວກກັບເວລາວ່າງເລາະຮັບສົ່ງຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ລົດຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຫາຈຸດນຶ່ງຕາມບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆ. ຖ້າເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນບໍລິການລົດແບ່ງປັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊ່ຽຂອງເຮົາກໍ່ຈະເປັນ UBER ແລະ GRAB. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຫລັງຈາກ GRAB ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການຂອງ UBER ໃນເຂດອາຊ່ຽນ ແລະເຮັດໃຫ້ GRAB ກາຍເປັນບໍລິການລົດແບ່ງປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນໂດຍບໍລິສັດມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 10ຕື້ ໂດລ່າສະຫະລັດ.

ປະເທດລາວເຮົາເດ?

ນອກຈາກຂອບເຂດອາຊ່ຽນແລ້ວ ໃນລາວເຮົາເອງເມື່ອໄວໆມານີ້ກໍ່ເລີ່ມມີບໍລິການລົດແບ່ງປັນ ຫລື Ride Sharing ເກີດຂຶ້ນແລ້ວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າບໍລິການ LOCA ເຊິ່ງເປັນບໍລິການເອີ້ນນໍາໃຊ້ລົດໃນຕົວເມືອງ ໂດຍມີຜູ້ຂັບເປັນຄົນທີ່ມີລົດ ແລະ ເວລາວ່າງແລ້ວຢາກມາແບ່ງປັນໂດຍການໄປຮັບສົ່ງຄົນຕາມຕົວຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ. ບໍລິການ LOCA ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິການລັກສະນະດຽວກັບ GRAB  ແລະ UBER, ທີ່ກໍາເນີດຂຶ້ນມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເອີ້ນໃຊ້ລົດຮັບສົ່ງຕາມຕົວເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນໃນໂທລະສັບມືຖືເປັນໂຕກາງໃນການຈັບຄູ່ຄົນຂັບທີ່ວ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຈຸດນຶ່ງ.

ນອກຈາກແອັບພລິເຄຊັນ LOCA ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໃນການເອີ້ນໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແອັບພລິເຄຊັ່ນດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍການໃຫ້ບໍລິການມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບຈະຈັດຫາ ຫລື ຈັບຄູ່ ຜູ້ຂັບທີ່ວ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບບໍ່ເສຍນໍ້າມັນໃນການເດີນທາງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຈຶ່ງກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າດົນ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂອງ GPS ໃນໂທລະສັບມືຖື ຜູ້ຂັບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍັງສາມາດຊອກຫາກັນໄດ້ງ່າຍອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກການອໍານວຍຄວາມສະດວກແລ້ວ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍກໍ່ຄືຄວາມປ່ອງໄສ ແລະ ເປັນທໍາຕໍ່ກັບເລື່ອງປັນຫາຄ່າບໍລິການອີກດ້ວຍ, ເນື່ອງຈາກແອັບຈະໃຊ້ GPS ເປັນໃນການຄໍານວນໄລຍະທາງ ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນການຕົວະໂກງ ຫລື ຂັບອອກນອກເສັ້ນທາງເພື່ອເພີ່ມຄ່າບໍລິການໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ລິການຫລາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າຂອງລົດມີລາຍໄດ້ເສີມ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດໄປໃສມາໃສໄດ້ສະບາຍ ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ.

ແນວໃດກໍ່ດີ ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື Sharing Economy ໃນຍຸກ 4.0 ນີ້ຍັງເປັນຫຍັງທີ່ໃຫມ່ຫລາຍສໍາລັບປະເທດລາວເຮົາ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໄກໂຕຂອງເຮົາເລີຍ ເພາະການທີ່ເຮົາປັບໂຕຮັບເອົາເສດຖະກິດຮູບແບບນີ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ໄປພ້ອມກັບການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນຮູບແບບທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ASEANBRIEFING , Techcrunch , WIKIPEDIA

ພາບ : Chiangmaitraveller.com

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ຍອດສະສົມຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ຍອດສະສົມຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ສື່ອອນລາຍ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ສື່ອອນລາຍ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຢ່າງລະອຽດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຢ່າງລະອຽດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ

ຊາວອັງກິດປອມໂຕເປັນພຸ່ມໄມ້ ໃຫ້ລູກແຕ່ງໂຕເປັນຖົງຂີ້ເຫຍື້ອ ລັກອອກເຮືອນໄປຊື້ເຄື່ອງໄລຍະປິດເມືອງ

ຊາວອັງກິດປອມໂຕເປັນພຸ່ມໄມ້ ໃຫ້ລູກແຕ່ງໂຕເປັນຖົງຂີ້ເຫຍື້ອ ລັກອອກເຮືອນໄປຊື້ເຄື່ອງໄລຍະປິດເມືອງ

ຄະນະສະເພາະກິດລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຕ້ານ COVID-19

ຄະນະສະເພາະກິດລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຕ້ານ COVID-19

ລັດຖະບານປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານລົງ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ

ລັດຖະບານປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານລົງ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ

ຄຸນນະພາບອາກາດວັນທີ 2 ເມສາ: 5 ສະຖານີວັດແທກຝຸ່ນ PM 2.5 ພົບວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຄຸນນະພາບອາກາດວັນທີ 2 ເມສາ: 5 ສະຖານີວັດແທກຝຸ່ນ PM 2.5 ພົບວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ

ເມື່ອໂຄວິດ-19 ໃນອາເມລິກາວິກິດໜັກ ຣັດເຊຍຈຶ່ງສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດໃຫ້ເຕັມທີ່

ເມື່ອໂຄວິດ-19 ໃນອາເມລິກາວິກິດໜັກ ຣັດເຊຍຈຶ່ງສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດໃຫ້ເຕັມທີ່

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນອິຕາລີເລີ່ມ "ຄົງທີ່" ຂະນະທີ່ທົ່ວໂລກໃກ້ແຕະ 1 ລ້ານລາຍ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນອິຕາລີເລີ່ມ "ຄົງທີ່" ຂະນະທີ່ທົ່ວໂລກໃກ້ແຕະ 1 ລ້ານລາຍ

ຄຳມ່ວນ ເນັ້ນກວດກາຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ຖ້າກວດເຫັນສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາກັກຕຸນສິນຄ້າ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ຄຳມ່ວນ ເນັ້ນກວດກາຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ຖ້າກວດເຫັນສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາກັກຕຸນສິນຄ້າ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂັ້ມງວດຕໍ່ແຮງງານທີ່ກັບຄືນຖິ່ນ

ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂັ້ມງວດຕໍ່ແຮງງານທີ່ກັບຄືນຖິ່ນ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ຢຸດໃຫ້ບໍລິການທຸກສາຍທາງ ຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ຢຸດໃຫ້ບໍລິການທຸກສາຍທາງ ຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງຊີ້ ຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ຮອງຮັບ ຖ້າຫາກມີຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາເພີ່ມ

ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງຊີ້ ຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ຮອງຮັບ ຖ້າຫາກມີຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາເພີ່ມ

1-19 ເມສາ 2020 ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ

1-19 ເມສາ 2020 ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ລັດປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດລົງ 300 ກີບຕໍ່ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດເຊົ້າວັນທີ 2 ເມສາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລັດປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດລົງ 300 ກີບຕໍ່ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດເຊົ້າວັນທີ 2 ເມສາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ