ວັນອັງຄານ ທີ 21 ສິງຫາ 2018

ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ

ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ

ພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ ສົກປີ 2017-2021 ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນກໍາມະບານ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມນີວໂຣດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າຮ່ວມລົງນາມໃຫ້ສະຫະພັນກໍາມະບານ ນວ ແຂວງຫຼວງພະບາງຂອງທ່ານ ຂັນທອງ ສຸດທິມາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ແລະ ທ່ານ ຂັນທອນ ພະເມືອງ ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ມີທ່ານ ວັນນາ ດວງພະຈັນ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ທ່ານ ໂພວັດ ໂມນິດ (provash MONID) ຄະນະບໍລິຫານງານ ອົງການ Oxfam ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະພະແນກການ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງແຮງງານນອກລະບົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ລະດັບຊາດ ລະດັບສາກົນໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຮງງານດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ແຮງງານນອກລະບົບປະມານ 1.728 ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ສາມາດປະຕິບັດການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ເພີ່ມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະໜອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ.

ກຸ່ມແຮງງານນອກລະບົບທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງທີ່ດີຂຶ້ນ ສະແດງອອກດ້ານການນຳພາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳສະເໜີບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ກວມເອົາຄວາມ ເລື່ອມລໍ້າດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການປັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສໍາລັບກິດຈະກໍາ ແມ່ນສືບ​ຕໍ່​ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ​ແຮງ​ງ​ງານນອ​ກ​ລະ​ບົບ ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ປືກ​ສາ​ຫາ​ລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ​ຮັບ​ຮອງ ແລະ ແນວທາງ​ການ​ພັດ​ທະນາ​​ໜ່ວຍກຳ​ມະ​ບານ​ຮາກຖານກຸ່ມ​ແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານກຸ່ມແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບ ສ້າງຜູ້​ນຳພາ​ກຸ່ມ ແລະ ​ໜ່ວຍກຳ​ມະ​ບານ​ຮາກ​ຖານໂດຍ​ການຍົກ​ສູງ​ດ້ານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ກຸ່ມ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ ຊຸກຍູ້ສົ່ງ​ເສີມ​ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລີກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ກັບ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສຳ​ມະ​ນາ ແລະ ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ຕ່າງໆ ເພີ່ມ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການເຈ​ລະ​ຈາ​ແບບ​ລວມ​ໝູ່ ເພື່ອ​​ປັບ​ປຸງນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ຊິ​ວິດການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ແຮງງານນອກລະບົບໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ເຊິ່ງ​ໂຄງ​ການນີ້​ຄາດ​ຄ​ະເນ ແລະ ສ້າງກຸ່ມ​ແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບຢ່າງ​ນ້ອຍ 25 ກຸ່ມ.

ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ ແລະ ຜູ້​ນຳ​​ກຸ່ມໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບມາດຖານການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ລວມ​ທັງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເພື່​ອ​ປັບ​ປຸງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງທັງ​ໃນ​ລະ​ດັບທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ​ສູນ​ກາງ ແລະ ສາ​ມາດ​ດຶ່ງ​ດູດ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຈາກຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຮ່ວມຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງອື່ນໆ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບອຳນາດການການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ​ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອກຳນົດກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ການສ້າງກອງທຶນ ແລະ ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າການທ້ອນເງິນເກັບສະສົມ ມີເງິນທືນໝູນວຽນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່າເພື່ອສົ່ງເສີມຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລະ​ບົບຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ທີ່​ດີ.

ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ ຜູ້​ນຳ​ກຸ່ມ ແລະ ເຄື​ອ​ຂ່າຍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ການນຳ​ສະ​ເໝີ ບັນ​ຫາຫຼື​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ ຕໍ່​​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ກ່ຽວ​ກັບການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ດີ​​ທັງ​ໃນລະ​ດັບທ້ອງ​ຖີ່ນ ແລະ ​ສູນ​ກາງ

ຈັດກອງປະຊຸມແລກ​ປ່ຽນ ແລະ ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງແຮງງານນອກລະບົບ​​ໃນ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ ສູນ​ກາງ ແລະ ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ການ ເຝິກອົບຮົມດ້ານກຄວາມປອດໄພ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງແຮງງານ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທິດທາງທີ່ເປັນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຜ່ານການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍແຮງງານນອກລະບົບ ກຸ່ມຮາກຖານຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງແທ້ຈິງ.

ອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ ກຳມະບານຂັ້ນຕ່າງໆ ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການຮ່ວມມືໃນບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ລວມທັງການບໍລິຫານວຽກຂອງໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍກຳມະກອນຮາກຖານໃນການສົ່ງເສີມການ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງແບບລວມໝູ່.

ສົ່ງເສີມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຳມະກອນ ການພັດທະນາການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ ປະສານງານຮ່ວມມືກັບເພື່ອນບ້ານ ສສ​ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານປົກປ້ອງກຳມະກອນ ພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອນຮ່ວມງານຂັ້ນທ້ອງຖີນໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງການກຳມະບານຮາກຖານ ແລະ ອົງການແຮງງານນອກລະບົບ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍົກລະດັບທາງດ້ານການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕໍ່ກັບວຽກງານກຳມະບານ ແລະ ທຶນຮອນຕ່າງໆ.

ສໍາລັບທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ເລີ່ມແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເຖິງວັນ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2021 ງົບ​ປະ​ມານ​ລວມ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ຈຳ​ນວນ 227,000 EUR ຫຼື ປະມານ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ໃຫ້​ທຶນ​ໂດຍ OXFAM in Laos.

Advertisement Replay Ad
3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຫາລືຫຼຸດຜ່ອນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນການປູກພືດຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ

3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຫາລືຫຼຸດຜ່ອນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນການປູກພືດຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ

ຈຳປາສັກມອບໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ 14 ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ

ຈຳປາສັກມອບໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ 14 ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ

ຫວນຄືນອະດີດ ເປີດພາບເກົ່າ "ນໍ້າຖ້ວມວຽງຈັນ" ຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປີ 1966 vdo

ຫວນຄືນອະດີດ ເປີດພາບເກົ່າ "ນໍ້າຖ້ວມວຽງຈັນ" ຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປີ 1966

ລັດຖະບານຈີນມອບລົດໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ມູນ​ຄ່າ 4 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ

ລັດຖະບານຈີນມອບລົດໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ມູນ​ຄ່າ 4 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ

ບ້ານແສນດິນ ແຈ້ງເລື່ອນຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອອອກໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

ບ້ານແສນດິນ ແຈ້ງເລື່ອນຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອອອກໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລົງຕິດຕາມສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລົງຕິດຕາມສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລວມພາບງານປະກວດລາວຊຸບເປີໂມເດວ ແລະ ເດັກນ້ອຍໜ້າຮັກ ປະຈຳປີ 2018

ລວມພາບງານປະກວດລາວຊຸບເປີໂມເດວ ແລະ ເດັກນ້ອຍໜ້າຮັກ ປະຈຳປີ 2018

ອັດ​ຕະປື ເລັ່ງໃສ່​ການກຽມ​ເປີດ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2018-2019 ໃນເຂດເກີດໄພພິບັດ

ອັດ​ຕະປື ເລັ່ງໃສ່​ການກຽມ​ເປີດ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2018-2019 ໃນເຂດເກີດໄພພິບັດ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທຳລາຍຊີ້ນສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ຢຶດໄດ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານກີບ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທຳລາຍຊີ້ນສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ຢຶດໄດ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານກີບ

ບໍລິສັດໃນແຄນາດາຄິດຄົ້ນເບຍໝັກຈາກ "ກັນຊາ" ສູດທຳອິດຂອງໂລກ

ບໍລິສັດໃນແຄນາດາຄິດຄົ້ນເບຍໝັກຈາກ "ກັນຊາ" ສູດທຳອິດຂອງໂລກ

ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ອຸຕຸເຕືອນ ນໍ້າຂອງໃນພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ອຸຕຸເຕືອນ ນໍ້າຂອງໃນພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ອະລັງການ ງານສົບຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນດັງ ການສະແດງງົດງາມປານບໍ່ແມ່ນງານສົບ

ອະລັງການ ງານສົບຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນດັງ ການສະແດງງົດງາມປານບໍ່ແມ່ນງານສົບ

ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ໄດ້ 3 ພັນຄົນໃນປີ 2018

ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ໄດ້ 3 ພັນຄົນໃນປີ 2018

"ບາບີ້ ປິຍະມາດ" ກັບບຸກຄະລິກໃໝ່ກາຍເປັນສາວເທ້ ໃນງານ L.O.G HIPHOP PARTY

"ບາບີ້ ປິຍະມາດ" ກັບບຸກຄະລິກໃໝ່ກາຍເປັນສາວເທ້ ໃນງານ L.O.G HIPHOP PARTY

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເບີບິນກາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເບີບິນກາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຈະເປີດການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກາງເດືອນຕຸລານີ້

ຈະເປີດການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກາງເດືອນຕຸລານີ້

ສາວຖືພາທ້ອງແກ່ຈ່ອງເຊືອກຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມອິນເດຍຍັງວິກິດ

ສາວຖືພາທ້ອງແກ່ຈ່ອງເຊືອກຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມອິນເດຍຍັງວິກິດ

ເມືອງສະໜາມໄຊຈະເປີດສອນສະເພາະ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ກ່ອນໃນສົກຮຽນໃໝ່ ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ

ເມືອງສະໜາມໄຊຈະເປີດສອນສະເພາະ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ກ່ອນໃນສົກຮຽນໃໝ່ ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນແຂວງອັດຕະປື ຮີບຮ້ອນແກ້ ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນແຂວງອັດຕະປື ຮີບຮ້ອນແກ້ ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ