ວັນຈັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2020

ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ

ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ

ພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ ສົກປີ 2017-2021 ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນກໍາມະບານ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມນີວໂຣດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າຮ່ວມລົງນາມໃຫ້ສະຫະພັນກໍາມະບານ ນວ ແຂວງຫຼວງພະບາງຂອງທ່ານ ຂັນທອງ ສຸດທິມາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ແລະ ທ່ານ ຂັນທອນ ພະເມືອງ ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ມີທ່ານ ວັນນາ ດວງພະຈັນ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ທ່ານ ໂພວັດ ໂມນິດ (provash MONID) ຄະນະບໍລິຫານງານ ອົງການ Oxfam ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະພະແນກການ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງແຮງງານນອກລະບົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ລະດັບຊາດ ລະດັບສາກົນໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຮງງານດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ແຮງງານນອກລະບົບປະມານ 1.728 ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ສາມາດປະຕິບັດການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ເພີ່ມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະໜອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ.

ກຸ່ມແຮງງານນອກລະບົບທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງທີ່ດີຂຶ້ນ ສະແດງອອກດ້ານການນຳພາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳສະເໜີບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ກວມເອົາຄວາມ ເລື່ອມລໍ້າດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການປັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສໍາລັບກິດຈະກໍາ ແມ່ນສືບ​ຕໍ່​ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ​ແຮງ​ງ​ງານນອ​ກ​ລະ​ບົບ ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບ ປືກ​ສາ​ຫາ​ລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ​ຮັບ​ຮອງ ແລະ ແນວທາງ​ການ​ພັດ​ທະນາ​​ໜ່ວຍກຳ​ມະ​ບານ​ຮາກຖານກຸ່ມ​ແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານກຸ່ມແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບ ສ້າງຜູ້​ນຳພາ​ກຸ່ມ ແລະ ​ໜ່ວຍກຳ​ມະ​ບານ​ຮາກ​ຖານໂດຍ​ການຍົກ​ສູງ​ດ້ານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ກຸ່ມ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ ຊຸກຍູ້ສົ່ງ​ເສີມ​ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລີກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ກັບ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສຳ​ມະ​ນາ ແລະ ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ຕ່າງໆ ເພີ່ມ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການເຈ​ລະ​ຈາ​ແບບ​ລວມ​ໝູ່ ເພື່ອ​​ປັບ​ປຸງນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ຊິ​ວິດການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ແຮງງານນອກລະບົບໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ເຊິ່ງ​ໂຄງ​ການນີ້​ຄາດ​ຄ​ະເນ ແລະ ສ້າງກຸ່ມ​ແຮງ​ງານນອກ​ລະ​ບົບຢ່າງ​ນ້ອຍ 25 ກຸ່ມ.

ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ ແລະ ຜູ້​ນຳ​​ກຸ່ມໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບມາດຖານການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ລວມ​ທັງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເພື່​ອ​ປັບ​ປຸງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງທັງ​ໃນ​ລະ​ດັບທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ​ສູນ​ກາງ ແລະ ສາ​ມາດ​ດຶ່ງ​ດູດ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຈາກຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຮ່ວມຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງອື່ນໆ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບອຳນາດການການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ​ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອກຳນົດກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ການສ້າງກອງທຶນ ແລະ ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າການທ້ອນເງິນເກັບສະສົມ ມີເງິນທືນໝູນວຽນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່າເພື່ອສົ່ງເສີມຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລະ​ບົບຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ທີ່​ດີ.

ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ ຜູ້​ນຳ​ກຸ່ມ ແລະ ເຄື​ອ​ຂ່າຍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ການນຳ​ສະ​ເໝີ ບັນ​ຫາຫຼື​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ ຕໍ່​​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ກ່ຽວ​ກັບການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ດີ​​ທັງ​ໃນລະ​ດັບທ້ອງ​ຖີ່ນ ແລະ ​ສູນ​ກາງ

ຈັດກອງປະຊຸມແລກ​ປ່ຽນ ແລະ ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງແຮງງານນອກລະບົບ​​ໃນ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ ສູນ​ກາງ ແລະ ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ການ ເຝິກອົບຮົມດ້ານກຄວາມປອດໄພ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງແຮງງານ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທິດທາງທີ່ເປັນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຜ່ານການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍແຮງງານນອກລະບົບ ກຸ່ມຮາກຖານຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງແທ້ຈິງ.

ອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ ກຳມະບານຂັ້ນຕ່າງໆ ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການຮ່ວມມືໃນບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ລວມທັງການບໍລິຫານວຽກຂອງໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍກຳມະກອນຮາກຖານໃນການສົ່ງເສີມການ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງແບບລວມໝູ່.

ສົ່ງເສີມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຳມະກອນ ການພັດທະນາການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ ປະສານງານຮ່ວມມືກັບເພື່ອນບ້ານ ສສ​ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານປົກປ້ອງກຳມະກອນ ພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອນຮ່ວມງານຂັ້ນທ້ອງຖີນໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງການກຳມະບານຮາກຖານ ແລະ ອົງການແຮງງານນອກລະບົບ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍົກລະດັບທາງດ້ານການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕໍ່ກັບວຽກງານກຳມະບານ ແລະ ທຶນຮອນຕ່າງໆ.

ສໍາລັບທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ເລີ່ມແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເຖິງວັນ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2021 ງົບ​ປະ​ມານ​ລວມ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ຈຳ​ນວນ 227,000 EUR ຫຼື ປະມານ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ໃຫ້​ທຶນ​ໂດຍ OXFAM in Laos.

Advertisement Replay Ad
WHO ເຕືອນ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ

WHO ເຕືອນ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ

ເປີດ 6 ໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກທາງການ ໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ເປີດ 6 ໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກທາງການ ໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຂໍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນການປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຂໍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນການປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ

ຍັງພົບມີການລັກລອບລ່າສັດຫວງຫ້າມຢູ່ເຂດໂຄງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້

ຍັງພົບມີການລັກລອບລ່າສັດຫວງຫ້າມຢູ່ເຂດໂຄງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເຮັດວຽກໜ້ອຍມື້ຊ່ວຍເສດຖະກິດໄດ້? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນາຍົກນິວຊີແລນສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ເຮັດວຽກໜ້ອຍມື້ຊ່ວຍເສດຖະກິດໄດ້? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນາຍົກນິວຊີແລນສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ຫາກັນຈົນພົບ ພໍ່ແມ່ສຸດດີໃຈພົບລູກຊາຍທີ່ພັດພາກກັນມາ 32 ປີ

ຫາກັນຈົນພົບ ພໍ່ແມ່ສຸດດີໃຈພົບລູກຊາຍທີ່ພັດພາກກັນມາ 32 ປີ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ດີໃຈນຳຊາວນະຄອນຫຼວງ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງໄຟຂຽວ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າ 5% ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ

ດີໃຈນຳຊາວນະຄອນຫຼວງ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງໄຟຂຽວ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າ 5% ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ

ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ບໍ່ແກ່ເກີນຫຼິ້ນ! ນັກແຄສເກມທີ່ໂດ່ງດັງ "ແມ່ຕູ້ ໂມຣິ" ໄວ 90 ປີ ຖືກບັນທຶກມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ບໍ່ແກ່ເກີນຫຼິ້ນ! ນັກແຄສເກມທີ່ໂດ່ງດັງ "ແມ່ຕູ້ ໂມຣິ" ໄວ 90 ປີ ຖືກບັນທຶກມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຍີ່ປຸ່ນໄຟຂຽວແຈກເງິນນັກສຶກສາ ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຄົນ

ຍີ່ປຸ່ນໄຟຂຽວແຈກເງິນນັກສຶກສາ ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຄົນ

ທົ່ວໂລກຍິນດີ ການວິໄຈພົບ "ຢາສັກຄາໂບທິກຣາເວຍ" ປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ດີກວ່າຢາກິນ

ທົ່ວໂລກຍິນດີ ການວິໄຈພົບ "ຢາສັກຄາໂບທິກຣາເວຍ" ປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ດີກວ່າຢາກິນ

ກຽມຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ! ຫຼາຍປະເທດມີແຜນຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້

ກຽມຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ! ຫຼາຍປະເທດມີແຜນຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສີ່ແຍກຕານມີໄຊຫາສາມແຍກສີເກີດ ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສີ່ແຍກຕານມີໄຊຫາສາມແຍກສີເກີດ ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 925 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 925 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ມີທະນາຄານທຸລະກິດພຽງ 21 ແຫ່ງທີ່ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ມີທະນາຄານທຸລະກິດພຽງ 21 ແຫ່ງທີ່ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ແບກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ! ສາຍການບິນດັງ "ເອມິເຣດ" ກຽມປົດພະນັກງານທົ່ວໂລກປະມານ 30,000 ຄົນ

ແບກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ! ສາຍການບິນດັງ "ເອມິເຣດ" ກຽມປົດພະນັກງານທົ່ວໂລກປະມານ 30,000 ຄົນ

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19

ລັດຖະບານອັງກິດ-ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ລັດຖະບານອັງກິດ-ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ