ວັນສຸກ ທີ 23 ສິງຫາ 2019

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງຮ່ວມກັນ ພ້ອມເປີດໂຄງການCLMVT Executive Program 2018 ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ນຳພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມມັງຄັ່ງຮ່ວມກັນ.

(ບາງກອກ) – ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການຄ້າຍຸກໃໝ່ ຫຼື NEA ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ສ້າງເວທີເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ລວມກຳລັງເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ມຸ່ງຂະຫຍາຍຕົວເລກເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຂອງອາຊຽນ ດ້ວຍໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018”ໂດຍຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທຣນໂລກດ້ານເສດຖະກິດສ້າງກູຣູລະດັບໂລກ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy”.

ທ່ານ ພອນວິດ ສິລາອ່ອນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ ພາຍໃຕ້ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ປະເທດໄທຕາງໜ້າໂດຍ NEA ໄດ້ກຽມຈັດໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018” ເນື່ອງຈາກເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອມໂຍງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (Value Chain) ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນໂດຍສະເພາະກຸ່ມ CLMVTທີ່ມີສັກກະຍະພາບສູງ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ບົດບາດສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງໂລກ (Global Value Chain)ໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມກັນສ້າງເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າໃນພາກພື້ນ (Collaboration Network) ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຜູ້ປະກອບການໃນພາກພື້ນ CLMVT ປະກອບດ້ວຍ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີສັກກະຍະພາບໄປພ້ອມກັນ, ນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍການຄ້າການລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ. ໂດຍແນວທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນແນວທາງທີ່ພາກທຸລະກິດໃນພາກພື້ນຕ້ອງຮວມຕົວກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT.

ໂຄງການ“CLMVT Executive Program ” ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ໂດຍໄດ້ລວບລວມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTຮ່ວມສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໂອ້ລົມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ກົນລະຍຸດໃນການບໍລິຫານເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ  ແລະ ການສ້າງພັນທະມິດທາງທຸລະກິດຮ່ວມກັນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ນັກທຸລະກິດໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT. ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີແນະເຊີງນະໂຍບາຍ ແນວຄິດຮູບແບບການເຮັດທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະສາມາດນຳຜົນລັບເກີດເປັນແນວຄິດທີ່ສາມາດນຳໄປພັດທະນາສັກກະຍະພາບດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເວທີສາກົນລະດັບໂລກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນເວທີດຽວເວທີທຳອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໜ່ວຍງານໃດຈັດມາກ່ອນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດຂອງກຸ່ມ CLMVແລະ ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ລວມທັງໜ່ວຍງານພາກລັດລະດັບສູງຂອງໄທ ໂດຍມີການແລກປ່ຽນມຸມມອງແນວຄິດຮ່ວມກັນ.

ທ່ານ ພອນວິດ ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ໃນປີ 2018 ນີ້ສະຖາບັນໄດ້ກຳນົດຈັດໂຄງການ “CLMV Executive Program on New Economy 2018” ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy” ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຜູ້ແທນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກດ້ານການສ້າງຜູ້ປະກອບການ ການຄ້າຍຸກໃໝ່ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອນຳໄປສູ່ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນເຊີງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງສັກກະຍະພາບການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງ ສັກກະຍະພາບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ນຳໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາບລວມ ຂັບເຄື່ອນໃນພາກພື້ນສູ່ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ (New Economy) ໂດຍກຳນົດຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ມື້ ລະຫວ່າງວັນທີ 25-28 ສິງຫາ ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມຊັ້ນນຳໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ.

ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ (NEA)ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ປະເທດໄທ +662 507 7999 ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.nea.ditp.go.th , facebook.com/nea.ditp ແລະ ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ.

Advertisement Replay Ad
ສະໜາມບິນຊານຟຣານຊິສໂກຫ້າມຂາຍ "ນໍ້າດື່ມບັນຈຸກະຕຸກປຼາສະຕິກ" ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີ

ສະໜາມບິນຊານຟຣານຊິສໂກຫ້າມຂາຍ "ນໍ້າດື່ມບັນຈຸກະຕຸກປຼາສະຕິກ" ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີ

ລາວ-ໄທ ວາງແຜນ ສ້າງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງວຽງຈັນ-ແຂວງເລີຍ

ລາວ-ໄທ ວາງແຜນ ສ້າງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງວຽງຈັນ-ແຂວງເລີຍ

ນະຄອນຫຼວງມີຊ່ອງຈອດເມປະຈຳສາຍທາງໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຫວັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຈອດ-ຮັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ນະຄອນຫຼວງມີຊ່ອງຈອດເມປະຈຳສາຍທາງໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຫວັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຈອດ-ຮັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າແອມະຊອນ ປະເທດບຣາຊິນ ຫຼາຍຈຸດ ສາມາດແນມເຫັນຄວັນໄຟໄດ້ຈາກນອກໂລກ

ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າແອມະຊອນ ປະເທດບຣາຊິນ ຫຼາຍຈຸດ ສາມາດແນມເຫັນຄວັນໄຟໄດ້ຈາກນອກໂລກ

ໜຸ່ມໄວ 25 ປີ ລະເມີດກົດຈະລາຈອນເຮັດຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ ສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ ພ້ອມປັບໃໝ

ໜຸ່ມໄວ 25 ປີ ລະເມີດກົດຈະລາຈອນເຮັດຄົນອື່ນເສຍຊີວິດ ສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ ພ້ອມປັບໃໝ

ສະຫະລັດອະນຸມັດແລ້ວ ຂາຍເຮືອບິນຮົບ F-16 ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ 8,000 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດອະນຸມັດແລ້ວ ຂາຍເຮືອບິນຮົບ F-16 ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ 8,000 ລ້ານໂດລາ

ກຽມພົບກັບງານຄອນເສີດ ແລະ ງານວັດທະນະທຳສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14 ກັນຍາ 2019 ນີ້

ກຽມພົບກັບງານຄອນເສີດ ແລະ ງານວັດທະນະທຳສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14 ກັນຍາ 2019 ນີ້

ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພົບເຫັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 379 ກໍລະນີ

ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພົບເຫັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 379 ກໍລະນີ

ມ​ຊ ເຕືອນ ​ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາ ຢ່າ​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ການຫຼອກລວງແລ່ນເຂົ້າຮຽນ

ມ​ຊ ເຕືອນ ​ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາ ຢ່າ​ຫຼົງ​ເຊື່ອ​ການຫຼອກລວງແລ່ນເຂົ້າຮຽນ

​ທ່າ​ນ ອິນທີ ​ເດືອນ​ສະຫວັນ ​ນັກທຸລະກິດ​ຊື່ດັງ ນໍາ​ທີ​ມປັບປຸງ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

​ທ່າ​ນ ອິນທີ ​ເດືອນ​ສະຫວັນ ​ນັກທຸລະກິດ​ຊື່ດັງ ນໍາ​ທີ​ມປັບປຸງ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

"ເພື່ອນແທ້" ຜ່ານມາດົນປານໃດກໍຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຄວາມປະທັບໃຈຈາກເຈົ້າຂອງເພຈ ຢາກແຕ້ມ & ຢາກເວົ້າ

"ເພື່ອນແທ້" ຜ່ານມາດົນປານໃດກໍຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຄວາມປະທັບໃຈຈາກເຈົ້າຂອງເພຈ ຢາກແຕ້ມ & ຢາກເວົ້າ

ຄະນະນໍາ ຖວທ ຢ້ຽມຢາມໃຫ້ກໍາລັງໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດເມຕົກເຫວຢູ່ເມືອງນານ

ຄະນະນໍາ ຖວທ ຢ້ຽມຢາມໃຫ້ກໍາລັງໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດເມຕົກເຫວຢູ່ເມືອງນານ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ແພດອັງກິດຄາດ ພາຍໃນ 3 ປີອາດປູກຖ່າຍຫົວໃຈໝູສູ່ຄົນໄດ້

ແພດອັງກິດຄາດ ພາຍໃນ 3 ປີອາດປູກຖ່າຍຫົວໃຈໝູສູ່ຄົນໄດ້

ຍັງບໍ່ເຖິງຄາດ! ໜຸ່ມສະຫະລັດດວງດີ ລອດຕາຍຢ່າງຫວຸດຫວິດ ຫຼັງຟ້າຜ່າລົງມາດາດທາງຂ້າງ

ຍັງບໍ່ເຖິງຄາດ! ໜຸ່ມສະຫະລັດດວງດີ ລອດຕາຍຢ່າງຫວຸດຫວິດ ຫຼັງຟ້າຜ່າລົງມາດາດທາງຂ້າງ

ແຂ້ສະຫະລັດ ສະແດງທັກສະການປີນຂ້າມຮົ້ວສຸດຄ່ອງແຄ້ວ

ແຂ້ສະຫະລັດ ສະແດງທັກສະການປີນຂ້າມຮົ້ວສຸດຄ່ອງແຄ້ວ

ນາຍົກບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຫັນສະໜາມກີລາແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ເອກະຊົນພັດທະນາເປັນສູນການຄ້າ

ນາຍົກບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຫັນສະໜາມກີລາແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ເອກະຊົນພັດທະນາເປັນສູນການຄ້າ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 20 ທຶນ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 20 ທຶນ

ທີມແພດກອງທັບຈີນ ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫຼືອອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຕົກຂົວ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ທີມແພດກອງທັບຈີນ ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫຼືອອຸບັດເຫດລົດເມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຕົກຂົວ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຳລາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຳລາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ