ວັນອັງຄານ ທີ 21 ສິງຫາ 2018

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງຮ່ວມກັນ ພ້ອມເປີດໂຄງການCLMVT Executive Program 2018 ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ນຳພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມມັງຄັ່ງຮ່ວມກັນ.

(ບາງກອກ) – ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການຄ້າຍຸກໃໝ່ ຫຼື NEA ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ສ້າງເວທີເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ລວມກຳລັງເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ມຸ່ງຂະຫຍາຍຕົວເລກເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຂອງອາຊຽນ ດ້ວຍໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018”ໂດຍຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທຣນໂລກດ້ານເສດຖະກິດສ້າງກູຣູລະດັບໂລກ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy”.

ທ່ານ ພອນວິດ ສິລາອ່ອນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ ພາຍໃຕ້ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ປະເທດໄທຕາງໜ້າໂດຍ NEA ໄດ້ກຽມຈັດໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018” ເນື່ອງຈາກເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອມໂຍງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (Value Chain) ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນໂດຍສະເພາະກຸ່ມ CLMVTທີ່ມີສັກກະຍະພາບສູງ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ບົດບາດສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງໂລກ (Global Value Chain)ໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມກັນສ້າງເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າໃນພາກພື້ນ (Collaboration Network) ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຜູ້ປະກອບການໃນພາກພື້ນ CLMVT ປະກອບດ້ວຍ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີສັກກະຍະພາບໄປພ້ອມກັນ, ນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍການຄ້າການລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ. ໂດຍແນວທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນແນວທາງທີ່ພາກທຸລະກິດໃນພາກພື້ນຕ້ອງຮວມຕົວກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT.

ໂຄງການ“CLMVT Executive Program ” ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ໂດຍໄດ້ລວບລວມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTຮ່ວມສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໂອ້ລົມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ກົນລະຍຸດໃນການບໍລິຫານເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ  ແລະ ການສ້າງພັນທະມິດທາງທຸລະກິດຮ່ວມກັນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ນັກທຸລະກິດໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT. ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີແນະເຊີງນະໂຍບາຍ ແນວຄິດຮູບແບບການເຮັດທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະສາມາດນຳຜົນລັບເກີດເປັນແນວຄິດທີ່ສາມາດນຳໄປພັດທະນາສັກກະຍະພາບດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເວທີສາກົນລະດັບໂລກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນເວທີດຽວເວທີທຳອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໜ່ວຍງານໃດຈັດມາກ່ອນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດຂອງກຸ່ມ CLMVແລະ ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ລວມທັງໜ່ວຍງານພາກລັດລະດັບສູງຂອງໄທ ໂດຍມີການແລກປ່ຽນມຸມມອງແນວຄິດຮ່ວມກັນ.

ທ່ານ ພອນວິດ ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ໃນປີ 2018 ນີ້ສະຖາບັນໄດ້ກຳນົດຈັດໂຄງການ “CLMV Executive Program on New Economy 2018” ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy” ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຜູ້ແທນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກດ້ານການສ້າງຜູ້ປະກອບການ ການຄ້າຍຸກໃໝ່ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອນຳໄປສູ່ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນເຊີງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງສັກກະຍະພາບການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງ ສັກກະຍະພາບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ນຳໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາບລວມ ຂັບເຄື່ອນໃນພາກພື້ນສູ່ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ (New Economy) ໂດຍກຳນົດຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ມື້ ລະຫວ່າງວັນທີ 25-28 ສິງຫາ ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມຊັ້ນນຳໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ.

ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ (NEA)ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ປະເທດໄທ +662 507 7999 ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.nea.ditp.go.th , facebook.com/nea.ditp ແລະ ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ.

Advertisement Replay Ad
3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຫາລືຫຼຸດຜ່ອນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນການປູກພືດຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ

3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຫາລືຫຼຸດຜ່ອນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນການປູກພືດຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ

ຈຳປາສັກມອບໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ 14 ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ

ຈຳປາສັກມອບໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ 14 ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ

ຫວນຄືນອະດີດ ເປີດພາບເກົ່າ "ນໍ້າຖ້ວມວຽງຈັນ" ຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປີ 1966 vdo

ຫວນຄືນອະດີດ ເປີດພາບເກົ່າ "ນໍ້າຖ້ວມວຽງຈັນ" ຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປີ 1966

ລັດຖະບານຈີນມອບລົດໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ມູນ​ຄ່າ 4 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ

ລັດຖະບານຈີນມອບລົດໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ມູນ​ຄ່າ 4 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ

ບ້ານແສນດິນ ແຈ້ງເລື່ອນຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອອອກໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

ບ້ານແສນດິນ ແຈ້ງເລື່ອນຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອອອກໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລົງຕິດຕາມສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລົງຕິດຕາມສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລວມພາບງານປະກວດລາວຊຸບເປີໂມເດວ ແລະ ເດັກນ້ອຍໜ້າຮັກ ປະຈຳປີ 2018

ລວມພາບງານປະກວດລາວຊຸບເປີໂມເດວ ແລະ ເດັກນ້ອຍໜ້າຮັກ ປະຈຳປີ 2018

ອັດ​ຕະປື ເລັ່ງໃສ່​ການກຽມ​ເປີດ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2018-2019 ໃນເຂດເກີດໄພພິບັດ

ອັດ​ຕະປື ເລັ່ງໃສ່​ການກຽມ​ເປີດ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2018-2019 ໃນເຂດເກີດໄພພິບັດ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທຳລາຍຊີ້ນສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ຢຶດໄດ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານກີບ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທຳລາຍຊີ້ນສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ຢຶດໄດ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານກີບ

ບໍລິສັດໃນແຄນາດາຄິດຄົ້ນເບຍໝັກຈາກ "ກັນຊາ" ສູດທຳອິດຂອງໂລກ

ບໍລິສັດໃນແຄນາດາຄິດຄົ້ນເບຍໝັກຈາກ "ກັນຊາ" ສູດທຳອິດຂອງໂລກ

ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ອຸຕຸເຕືອນ ນໍ້າຂອງໃນພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ອຸຕຸເຕືອນ ນໍ້າຂອງໃນພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ອະລັງການ ງານສົບຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນດັງ ການສະແດງງົດງາມປານບໍ່ແມ່ນງານສົບ

ອະລັງການ ງານສົບຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນດັງ ການສະແດງງົດງາມປານບໍ່ແມ່ນງານສົບ

ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ໄດ້ 3 ພັນຄົນໃນປີ 2018

ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ໄດ້ 3 ພັນຄົນໃນປີ 2018

"ບາບີ້ ປິຍະມາດ" ກັບບຸກຄະລິກໃໝ່ກາຍເປັນສາວເທ້ ໃນງານ L.O.G HIPHOP PARTY

"ບາບີ້ ປິຍະມາດ" ກັບບຸກຄະລິກໃໝ່ກາຍເປັນສາວເທ້ ໃນງານ L.O.G HIPHOP PARTY

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເບີບິນກາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເບີບິນກາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຈະເປີດການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກາງເດືອນຕຸລານີ້

ຈະເປີດການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກາງເດືອນຕຸລານີ້

ສາວຖືພາທ້ອງແກ່ຈ່ອງເຊືອກຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມອິນເດຍຍັງວິກິດ

ສາວຖືພາທ້ອງແກ່ຈ່ອງເຊືອກຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມອິນເດຍຍັງວິກິດ

ເມືອງສະໜາມໄຊຈະເປີດສອນສະເພາະ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ກ່ອນໃນສົກຮຽນໃໝ່ ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ

ເມືອງສະໜາມໄຊຈະເປີດສອນສະເພາະ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ກ່ອນໃນສົກຮຽນໃໝ່ ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນແຂວງອັດຕະປື ຮີບຮ້ອນແກ້ ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນແຂວງອັດຕະປື ຮີບຮ້ອນແກ້ ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ