ວັນພະຫັດ ທີ 24 ມັງກອນ 2019

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງຮ່ວມກັນ ພ້ອມເປີດໂຄງການCLMVT Executive Program 2018 ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ນຳພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມມັງຄັ່ງຮ່ວມກັນ.

(ບາງກອກ) – ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການຄ້າຍຸກໃໝ່ ຫຼື NEA ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ສ້າງເວທີເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ລວມກຳລັງເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ມຸ່ງຂະຫຍາຍຕົວເລກເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຂອງອາຊຽນ ດ້ວຍໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018”ໂດຍຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທຣນໂລກດ້ານເສດຖະກິດສ້າງກູຣູລະດັບໂລກ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy”.

ທ່ານ ພອນວິດ ສິລາອ່ອນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ ພາຍໃຕ້ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ປະເທດໄທຕາງໜ້າໂດຍ NEA ໄດ້ກຽມຈັດໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018” ເນື່ອງຈາກເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອມໂຍງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (Value Chain) ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນໂດຍສະເພາະກຸ່ມ CLMVTທີ່ມີສັກກະຍະພາບສູງ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ບົດບາດສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງໂລກ (Global Value Chain)ໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມກັນສ້າງເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າໃນພາກພື້ນ (Collaboration Network) ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຜູ້ປະກອບການໃນພາກພື້ນ CLMVT ປະກອບດ້ວຍ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີສັກກະຍະພາບໄປພ້ອມກັນ, ນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍການຄ້າການລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ. ໂດຍແນວທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນແນວທາງທີ່ພາກທຸລະກິດໃນພາກພື້ນຕ້ອງຮວມຕົວກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT.

ໂຄງການ“CLMVT Executive Program ” ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ໂດຍໄດ້ລວບລວມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTຮ່ວມສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໂອ້ລົມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ກົນລະຍຸດໃນການບໍລິຫານເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ  ແລະ ການສ້າງພັນທະມິດທາງທຸລະກິດຮ່ວມກັນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ນັກທຸລະກິດໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT. ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີແນະເຊີງນະໂຍບາຍ ແນວຄິດຮູບແບບການເຮັດທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະສາມາດນຳຜົນລັບເກີດເປັນແນວຄິດທີ່ສາມາດນຳໄປພັດທະນາສັກກະຍະພາບດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເວທີສາກົນລະດັບໂລກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນເວທີດຽວເວທີທຳອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໜ່ວຍງານໃດຈັດມາກ່ອນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດຂອງກຸ່ມ CLMVແລະ ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ລວມທັງໜ່ວຍງານພາກລັດລະດັບສູງຂອງໄທ ໂດຍມີການແລກປ່ຽນມຸມມອງແນວຄິດຮ່ວມກັນ.

ທ່ານ ພອນວິດ ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ໃນປີ 2018 ນີ້ສະຖາບັນໄດ້ກຳນົດຈັດໂຄງການ “CLMV Executive Program on New Economy 2018” ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy” ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຜູ້ແທນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກດ້ານການສ້າງຜູ້ປະກອບການ ການຄ້າຍຸກໃໝ່ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອນຳໄປສູ່ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນເຊີງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງສັກກະຍະພາບການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງ ສັກກະຍະພາບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ນຳໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາບລວມ ຂັບເຄື່ອນໃນພາກພື້ນສູ່ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ (New Economy) ໂດຍກຳນົດຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ມື້ ລະຫວ່າງວັນທີ 25-28 ສິງຫາ ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມຊັ້ນນຳໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ.

ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ (NEA)ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ປະເທດໄທ +662 507 7999 ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.nea.ditp.go.th , facebook.com/nea.ditp ແລະ ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ.

Advertisement Replay Ad
ສຄອຊ ເຊີນສະມາຄົມ ກຸ່ມ ບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ຮ່ວມຟັງແຜນກຽມຈັດບຸນປີໃໝ່ພູໄທ

ສຄອຊ ເຊີນສະມາຄົມ ກຸ່ມ ບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ຮ່ວມຟັງແຜນກຽມຈັດບຸນປີໃໝ່ພູໄທ

ເວເນຊູເອລາ ປະກາດຕັດຄວາມສຳພັນທາງການທູດກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ເວເນຊູເອລາ ປະກາດຕັດຄວາມສຳພັນທາງການທູດກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຮອດເວລາລົງຈາກຄານແລ້ວ! ບໍລິສັດຈີນ ເພີ່ມມື້ພັກ15 ມື້ ໃຫ້ພະນັກງານສາວໂສດໄປຊອກຫາຮັກແທ້

ຮອດເວລາລົງຈາກຄານແລ້ວ! ບໍລິສັດຈີນ ເພີ່ມມື້ພັກ15 ມື້ ໃຫ້ພະນັກງານສາວໂສດໄປຊອກຫາຮັກແທ້

ຮອງເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ ຢືນຢັນ ຈະໂຈະທຸກໂຄງການທີ່ "ແຕະຕ້ອງຜົນປະໂຫຍດ" ຂອງຊາວເມືອງວັງວຽງ

ຮອງເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ ຢືນຢັນ ຈະໂຈະທຸກໂຄງການທີ່ "ແຕະຕ້ອງຜົນປະໂຫຍດ" ຂອງຊາວເມືອງວັງວຽງ

ລັດໃຊ້ງົບສຸກເສີນ 35 ຕື້ກີບ ແປງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພຈາກໄພພິບັດທົ່ວປະເທດ ຄາດສຳເລັດເດືອນນີ້

ລັດໃຊ້ງົບສຸກເສີນ 35 ຕື້ກີບ ແປງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພຈາກໄພພິບັດທົ່ວປະເທດ ຄາດສຳເລັດເດືອນນີ້

ເລີ່ມແລ້ວ! ງານເທດສະການ ອາຫານລາວ 2019 ທີ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງ

ເລີ່ມແລ້ວ! ງານເທດສະການ ອາຫານລາວ 2019 ທີ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງ

ອົງການກາແດງລາວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

ອົງການກາແດງລາວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

ທູດຝຣັ່ງຄົນໃໝ່ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ລມຕ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມສືບຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ

ທູດຝຣັ່ງຄົນໃໝ່ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ລມຕ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມສືບຕໍ່ພົວພັນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ

ວາງສິລາລຶກ ສ້າງ​ໂຮງໝໍ​ເຊ​ດ​​ຖາ​ທິຣາດຫຼັງໃໝ່ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການແພດແກ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

ວາງສິລາລຶກ ສ້າງ​ໂຮງໝໍ​ເຊ​ດ​​ຖາ​ທິຣາດຫຼັງໃໝ່ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການແພດແກ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

ສະຫຼົດ! ນັກ​ປີນ​ພູ​ບິກິ​ນີສາວຊາວໄຕ້ຫວັນຊື່​ດັງຕົກ​ເຫວເສຍຊີວິດ ທີ່​ອຸ​ທະຍານ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ

ສະຫຼົດ! ນັກ​ປີນ​ພູ​ບິກິ​ນີສາວຊາວໄຕ້ຫວັນຊື່​ດັງຕົກ​ເຫວເສຍຊີວິດ ທີ່​ອຸ​ທະຍານ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ

ສະມາຄົມກາເຟລາວເຜີຍ ຍັງຂາດທຶນໝູນວຽນໃນການຜະລິດກາເຟເພື່ອສົ່ງອອກ

ສະມາຄົມກາເຟລາວເຜີຍ ຍັງຂາດທຶນໝູນວຽນໃນການຜະລິດກາເຟເພື່ອສົ່ງອອກ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ບໍລິສັດ BIZGITAL ສະຕາດອັບໄວໜຸ່ມລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນ ຄົບຮອບ 30 ປີ ສຄອຊ

ບໍລິສັດ BIZGITAL ສະຕາດອັບໄວໜຸ່ມລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນ ຄົບຮອບ 30 ປີ ສຄອຊ

ລາຍຮັບດີກວ່າພະນັກງານບໍລິສັດ! “ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ” ຢູ່ຈີນ ມີເງິນເດືອນສະເລ່ຍ 10 ລ້ານກວ່າກີບ

ລາຍຮັບດີກວ່າພະນັກງານບໍລິສັດ! “ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ” ຢູ່ຈີນ ມີເງິນເດືອນສະເລ່ຍ 10 ລ້ານກວ່າກີບ

​24-27 ມັງກອນ​ ທົ່ວປະເທດອາກາດຈະເຢັນຕື່ມ - ອຸນຫະ​ພູມ​ຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ

​24-27 ມັງກອນ​ ທົ່ວປະເທດອາກາດຈະເຢັນຕື່ມ - ອຸນຫະ​ພູມ​ຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ

ຊາວບ້ານຄໍ້ ເມືອງຈຳພອນ 61 ລາຍຖອກທ້ອງ-ຮາກຮຸນແຮງ ຄາດບໍລິໂພກຊີ້ນງົວທີ່ປຸງແຕ່ງບໍ່ສະອາດ

ຊາວບ້ານຄໍ້ ເມືອງຈຳພອນ 61 ລາຍຖອກທ້ອງ-ຮາກຮຸນແຮງ ຄາດບໍລິໂພກຊີ້ນງົວທີ່ປຸງແຕ່ງບໍ່ສະອາດ

ອາຊຽນ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ "ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກ້າວໄກຍືນຍົງ"

ອາຊຽນ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ "ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກ້າວໄກຍືນຍົງ"

ບັນຫາລະດັບໂລກ! ໂຕ X ຂຽນແນວໃດ? ຊາວເນັດອອກຄວາມເຫັນສະໜັ່ນ ຂີດເສັ້ນໃດກ່ອນ ຂີດຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ?

ບັນຫາລະດັບໂລກ! ໂຕ X ຂຽນແນວໃດ? ຊາວເນັດອອກຄວາມເຫັນສະໜັ່ນ ຂີດເສັ້ນໃດກ່ອນ ຂີດຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ?

ອິນເດຍ ກຽມເປີດປະມູນ “ຂອງຂວັນທີ່ ນາຍົກ ເຄີຍໄດ້ຮັບ” ເພື່ອລະດົມທຶນ ອະນະໄມ ແມ່ນໍ້າຄົງຄາ

ອິນເດຍ ກຽມເປີດປະມູນ “ຂອງຂວັນທີ່ ນາຍົກ ເຄີຍໄດ້ຮັບ” ເພື່ອລະດົມທຶນ ອະນະໄມ ແມ່ນໍ້າຄົງຄາ

ຢາກລອງກິນບໍ່? “ຈືນນໍ້າກ້ອນຊຸບແປ້ງ” ຂອງແປກແຫ່ງຕົງເປີ່ຍ ສປ ຈີນ

ຢາກລອງກິນບໍ່? “ຈືນນໍ້າກ້ອນຊຸບແປ້ງ” ຂອງແປກແຫ່ງຕົງເປີ່ຍ ສປ ຈີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ