ວັນຈັນ ທີ 22 ຕຸລາ 2018

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດ ເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຮ່ວມກັນ

ເອັນອີເອ ປະເທດໄທ ສ້າງໂອກາດເຊີນຊວນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະເທດ CLMVT ເຊື່ອມໂຍງຮ່ວມກັນ ພ້ອມເປີດໂຄງການCLMVT Executive Program 2018 ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ນຳພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມມັງຄັ່ງຮ່ວມກັນ.

(ບາງກອກ) – ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການຄ້າຍຸກໃໝ່ ຫຼື NEA ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ສ້າງເວທີເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ລວມກຳລັງເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ມຸ່ງຂະຫຍາຍຕົວເລກເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຂອງອາຊຽນ ດ້ວຍໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018”ໂດຍຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທຣນໂລກດ້ານເສດຖະກິດສ້າງກູຣູລະດັບໂລກ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy”.

ທ່ານ ພອນວິດ ສິລາອ່ອນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ ພາຍໃຕ້ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ປະເທດໄທຕາງໜ້າໂດຍ NEA ໄດ້ກຽມຈັດໂຄງການ “CLMVT Executive Program on New Economy 2018” ເນື່ອງຈາກເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອມໂຍງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (Value Chain) ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນໂດຍສະເພາະກຸ່ມ CLMVTທີ່ມີສັກກະຍະພາບສູງ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ບົດບາດສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງໂລກ (Global Value Chain)ໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມກັນສ້າງເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າໃນພາກພື້ນ (Collaboration Network) ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຜູ້ປະກອບການໃນພາກພື້ນ CLMVT ປະກອບດ້ວຍ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີສັກກະຍະພາບໄປພ້ອມກັນ, ນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍການຄ້າການລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ. ໂດຍແນວທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນແນວທາງທີ່ພາກທຸລະກິດໃນພາກພື້ນຕ້ອງຮວມຕົວກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT.

ໂຄງການ“CLMVT Executive Program ” ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ໂດຍໄດ້ລວບລວມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTຮ່ວມສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໂອ້ລົມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ກົນລະຍຸດໃນການບໍລິຫານເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ  ແລະ ການສ້າງພັນທະມິດທາງທຸລະກິດຮ່ວມກັນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ນັກທຸລະກິດໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT. ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີແນະເຊີງນະໂຍບາຍ ແນວຄິດຮູບແບບການເຮັດທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະສາມາດນຳຜົນລັບເກີດເປັນແນວຄິດທີ່ສາມາດນຳໄປພັດທະນາສັກກະຍະພາບດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVTໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເວທີສາກົນລະດັບໂລກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນເວທີດຽວເວທີທຳອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໜ່ວຍງານໃດຈັດມາກ່ອນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດຂອງກຸ່ມ CLMVແລະ ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ລວມທັງໜ່ວຍງານພາກລັດລະດັບສູງຂອງໄທ ໂດຍມີການແລກປ່ຽນມຸມມອງແນວຄິດຮ່ວມກັນ.

ທ່ານ ພອນວິດ ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ໃນປີ 2018 ນີ້ສະຖາບັນໄດ້ກຳນົດຈັດໂຄງການ “CLMV Executive Program on New Economy 2018” ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “New Mega Trends for the Future of New Economy” ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຜູ້ແທນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກດ້ານການສ້າງຜູ້ປະກອບການ ການຄ້າຍຸກໃໝ່ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອນຳໄປສູ່ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນເຊີງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງສັກກະຍະພາບການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງ ສັກກະຍະພາບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນກຸ່ມປະເທດ CLMVT ນຳໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາບລວມ ຂັບເຄື່ອນໃນພາກພື້ນສູ່ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ (New Economy) ໂດຍກຳນົດຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ມື້ ລະຫວ່າງວັນທີ 25-28 ສິງຫາ ປີ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມຊັ້ນນຳໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ.

ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການການຄ້າຍຸກໃໝ່ (NEA)ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ປະເທດໄທ +662 507 7999 ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.nea.ditp.go.th , facebook.com/nea.ditp ແລະ ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ.

Advertisement Replay Ad
ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ເຂດ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ

ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ເຂດ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ

ທະນາຄານໂລກ ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ທະນາຄານໂລກ ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ທັງຟຣີ ທັງຫຼຸດ! ຕີເບດກຽມຈັດໜັກ "ຍົກເວັ້ນ-ຫຼຸດຄ່າເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ" ໄລຍະລະດູໜາວ ເລີ່ມ 1 ພະຈິກນີ້

ທັງຟຣີ ທັງຫຼຸດ! ຕີເບດກຽມຈັດໜັກ "ຍົກເວັ້ນ-ຫຼຸດຄ່າເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ" ໄລຍະລະດູໜາວ ເລີ່ມ 1 ພະຈິກນີ້

ທະນາຄານໂລກເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ລາວຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນ

ທະນາຄານໂລກເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ລາວຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນ

​​​ເວທີປະ​ກວດ​ນາງ​ສາວ​​​ເຜົ່າມົ້ງ 2019 ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ

​​​ເວທີປະ​ກວດ​ນາງ​ສາວ​​​ເຜົ່າມົ້ງ 2019 ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ

ປະສິດທິພາບ​ສໍາລັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​

ປະສິດທິພາບ​ສໍາລັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​

ຫົວພັນ ມີຄວາມພ້ອມເກືອບ​ທຸກ​ດ້ານ ກຽມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ -ຖານທີ່ໝັ້ນ ການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫົວພັນ ມີຄວາມພ້ອມເກືອບ​ທຸກ​ດ້ານ ກຽມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ -ຖານທີ່ໝັ້ນ ການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ປີ 2020 ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນເຂົ້າໃນການ ລົງທຶນ ເກືອບ 7 ພັນຕື້ກີບ

ປີ 2020 ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນເຂົ້າໃນການ ລົງທຶນ ເກືອບ 7 ພັນຕື້ກີບ

ເປີດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍໃໝ່ຮອງຮັບວຽກງານຂະແໜງການລົດໄຟຂອງລາວ

ເປີດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍໃໝ່ຮອງຮັບວຽກງານຂະແໜງການລົດໄຟຂອງລາວ

ລັດຖະບານສິງກະໂປມອບທຶນການສຶກສາອາຊຽນໃຫ້ນັກຮຽນລາວ

ລັດຖະບານສິງກະໂປມອບທຶນການສຶກສາອາຊຽນໃຫ້ນັກຮຽນລາວ

ລາວ-ສະຫະລັດ ລົງນາມຮ່ວມມື 5 ປີ ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ

ລາວ-ສະຫະລັດ ລົງນາມຮ່ວມມື 5 ປີ ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີມແລ່ນແຕ່ພາກໃຕ້-ພາກເໜືອ ຍອດບໍລິຈາກເກືອບ 300 ລ້ານແລ້ວ

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີມແລ່ນແຕ່ພາກໃຕ້-ພາກເໜືອ ຍອດບໍລິຈາກເກືອບ 300 ລ້ານແລ້ວ

ແມ່ຍິງລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ

ແມ່ຍິງລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ

ເຮືອບິນຮົບມຽນມາຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ຕົກ ນັກບິນດີດໂຕອອກແຕ່ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍ 2 ສົບ

ເຮືອບິນຮົບມຽນມາຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ຕົກ ນັກບິນດີດໂຕອອກແຕ່ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍ 2 ສົບ

ສື່ຕວກກີເຜີຍ 'ຄາຊັອກກີ' ນັກຂ່າວດັງຖືກຂ້າຫັ່ນສົບໃນສະຖານກົງສຸນຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ສື່ຕວກກີເຜີຍ 'ຄາຊັອກກີ' ນັກຂ່າວດັງຖືກຂ້າຫັ່ນສົບໃນສະຖານກົງສຸນຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ຕີ່​ງຄໍາ ອ່ອນ​ແສງ​ເພັດ 1 ໃນ 35 ຄົນຂອງໂຄງການ Young Make Up Artists Thailand 1

ຕີ່​ງຄໍາ ອ່ອນ​ແສງ​ເພັດ 1 ໃນ 35 ຄົນຂອງໂຄງການ Young Make Up Artists Thailand 1

ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດໃກ້ຈະໝົດຫວັງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດໃກ້ຈະໝົດຫວັງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ກຽມສະຫຼອງເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ-ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ການ​ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ກຽມສະຫຼອງເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ-ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ການ​ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທົ່ວລາວຍັງມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ພາກເໜືອເລີ່ມມີໝອກບາງ-ໃຕ້ຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມ

ທົ່ວລາວຍັງມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ພາກເໜືອເລີ່ມມີໝອກບາງ-ໃຕ້ຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມ

ແຄນາດາ ເປີດເສລີກັນຊາ ເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ

ແຄນາດາ ເປີດເສລີກັນຊາ ເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ