ວັນອາທິດ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2021

ການສົ່ງເສີມມວນຊົນຫັນມາອອກກຳລັງກາຍ ໃຫ້ໄດ້ 30% ປີ 2020 ອາດບໍ່ບັນລຸຜົນ ຫາກບໍ່ແກ້ 3 ຂອດ

ການສົ່ງເສີມມວນຊົນຫັນມາອອກກຳລັງກາຍ ໃຫ້ໄດ້ 30% ປີ 2020 ອາດບໍ່ບັນລຸຜົນ ຫາກບໍ່ແກ້ 3 ຂອດ

ທ່ານ ສົມພູ ພົງສາ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ທັງເປັນຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ລາຍງານຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2018 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018 ເມື່ອວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບຂະແໜງການຍ່ອຍກີລາ-ກາຍະກຳ ປະກອບມີ 4 ກົມວິຊາການຄື: ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກົມກີລາມວນຊົນ, ກົມກີລາລະດັບສູງ ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ (ລວມມີຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ບັນດາສະຫະພັນກີລາແຫ່ງຊາດ). ເຊິ່ງວຽກກີລາມວນຊົນ ກໍ່ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ນອນໃນຂະແໜງການຍ່ອຍກີລາ-ກາຍະກຳ, ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ ເຊັ່ນ: ໃນຖັນແຖວມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫັດກາຍ, ການຍ່າງ, ການແລ່ນ, ຖີບລົດ ແລະ ການສ້າງກິດຈະກຳລວມໝູ່ ສະເລ່ຍ 22 ເປີເຊັນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເປີເຊັນ) ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຢູ່ທີ່ 20 ເປີເຊັນ;

ການເຄື່ອນໄຫວຫຼິ້ນກີລາໃນຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ, ມີຫຼາຍສະໂມສອນກີລາຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມືອງ ສະເລ່ຍ 18 ເປີເຊັນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ເປີເຊັນ) ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຢູ່ທີ່ 12 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ; ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ຫຼິ້ນກີລາອອກກຳລັງກາຍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລຳດັບ. ສ່ວນກີລາຄົນພິການ ກໍ່ເປັນກີລາໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດຂອງກີລາມວນຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວກວ້າງ ຂວາງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຂະບວນການກີລາ ຍັງໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບຸຄະລາກອນກີລາມວນຊົນ ດ້ວຍການຈັດເຝິກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງໄປເຝິກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2018 ມີຈຳນວນ 61 ຄົນ ໃນ 3 ປະເພດກີລາ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີການສ້າງກິດຈະກຳມວນຊົນໃນແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບແຂວງໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ວຍກຳລັງແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສ້າງຂະບວນການໃນວັນບຸນສຳຄັນຕ່າງໆ; ໄດ້ສົ່ງນັກກີລາເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຕາມການ ເຊື້ອເຊີນໃນລະດັບຕ່າງໆ ທັງກີລາມວນຊົນຄົນປົກກະຕິ ແລະ ກີລາຄົນພິການ; ສາມາດຍາດແຍ່ງເອົາ ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງກີລາສາກົນ ແລະ ຈາກກີລາຄົນພິການ ທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ຍັງມີບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໃນສັງຄົມໃຫ້ຫັນມາອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼິ້ນກີລາປົກກະຕິ ໃຫ້ໄດ້ 30 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2020 ແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານນິຕິກຳ, ບຸຄະລາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາທາງອອກ ຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ; ປັບປຸງແກ້ໄຂການໂຄສະນາວຽກງານກີລາມວນຊົນທີ່ຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ສາມາດເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນສົ່ງເສີມໃຫ້ປວງຊົນເຂົ້າໃຈໄດ້ທັງໝົດເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກີລາມວນຊົນ; ການຫັນເອົາກີລາມວນຊົນລົງເລິກໄປເຖິງເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ, ບໍ່ທັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດບໍ່ທັນໄດ້; ການລົງເລິກຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນກີລາມວນຊົນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ໝົດທຸກບ່ອນ.

ສຳລັບແຜນວຽກຈຸດສຸມກີລາມວນຊົນ ໃນປີ 2019 ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ການພັດທະນາບຸຄະລາກອນ ໃນວຽກນີ້ໃຫ້ໄປຕາມແຜນ; ສົ່ງເສີມການອອກກຳລັງກາຍ, ການຫຼິ້ນກີລາມວນຊົນໃຫ້ໄປຕາມແຜນ ໃນໝູ່ມະຫາຊົນ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດການແຂ່ງຂັນ ການສ້າງຂະບວນການກີລາມວນຊົນໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ; ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກີລາຄົນພິການຕາມແຜນການປີ 2019; ຍາດແຍ່ງເອົາການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອກີລາມວນ ຊົນ ແລະ ກີລາຄົນພິການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດການແຂ່ງຂັນກີລາຄົນພິການ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 3 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຈົ້າພາບ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

ທີພລັດ (TPLUS) ແລະ Borussia Dortmund ຈັບມືກັນມອບສິ່ງດີໆແກ່ແຟນໆທີມເຫຼືອງ-ດໍາໃນລາວ

ທີພລັດ (TPLUS) ແລະ Borussia Dortmund ຈັບມືກັນມອບສິ່ງດີໆແກ່ແຟນໆທີມເຫຼືອງ-ດໍາໃນລາວ

Lao Toyota F.C. ດຶງ “ຊານະ ມະນີຜົນ” ຮ່ວມທີມ ລຸ້ນແຊ້ມລີກສູງສຸດຂອງປະເທດ

Lao Toyota F.C. ດຶງ “ຊານະ ມະນີຜົນ” ຮ່ວມທີມ ລຸ້ນແຊ້ມລີກສູງສຸດຂອງປະເທດ

ບົດສຳພາດສຸດພິເສດ: ຮູ້ຈັກ "ຊານະ ມະນີຜົນ" ນັກເຕະຈາກຫຼວງພະບາງທີ່ມາແຮງ ໃນ 24 ຂໍ້ນີ້

ບົດສຳພາດສຸດພິເສດ: ຮູ້ຈັກ "ຊານະ ມະນີຜົນ" ນັກເຕະຈາກຫຼວງພະບາງທີ່ມາແຮງ ໃນ 24 ຂໍ້ນີ້

ຈັດເຕັມ! ເປີດແຂ່ງອີສະປອດຊີງແຊ້ມປະເທດລາວ 2020 ຊຸກຍູ້ນັກກີລາລາວກຽມຊີງໄຊໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ

ຈັດເຕັມ! ເປີດແຂ່ງອີສະປອດຊີງແຊ້ມປະເທດລາວ 2020 ຊຸກຍູ້ນັກກີລາລາວກຽມຊີງໄຊໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ

ຕິດເຊື້ອແບບບໍ່ມີອາການ! ດາວເຕະມ້າລາຍ "ໂຣນັນໂດ້" ຕິດໂຄວິດ-19

ຕິດເຊື້ອແບບບໍ່ມີອາການ! ດາວເຕະມ້າລາຍ "ໂຣນັນໂດ້" ຕິດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮົາຄວນມາ #ແລ່ນເພື່ອນ້ອງ2020 ຫຼາຍກວ່າໄປແລ່ນຕາມຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ມີໃຈໃຫ້ເຮົາ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮົາຄວນມາ #ແລ່ນເພື່ອນ້ອງ2020 ຫຼາຍກວ່າໄປແລ່ນຕາມຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ມີໃຈໃຫ້ເຮົາ

ແນວຄົນມັນຮັກ! ໂຣນັນໂດ້ ສາຍເປຊື້ແຫວນເພັດໃຫ້ແຟນສາວ ຂໍບອກລາຄາແພງສຸດໃນໝູ່ນັກເຕະ

ແນວຄົນມັນຮັກ! ໂຣນັນໂດ້ ສາຍເປຊື້ແຫວນເພັດໃຫ້ແຟນສາວ ຂໍບອກລາຄາແພງສຸດໃນໝູ່ນັກເຕະ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ເມື່ອ "ລີໂອເນລ ເມດຊີ" ແຈ້ງບາຊາຂໍຍ້າຍທີມ ຊັອກແຟນບານທົ່ວໂລກ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ເມື່ອ "ລີໂອເນລ ເມດຊີ" ແຈ້ງບາຊາຂໍຍ້າຍທີມ ຊັອກແຟນບານທົ່ວໂລກ

ສ່ອງຄວາມລວຍອາພາດເມັນຫຼູໃນດູໄບຂອງ "ໂຣເຈີ ເຟເດິເຣີ" ນັກກີລາລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກປີ 2020

ສ່ອງຄວາມລວຍອາພາດເມັນຫຼູໃນດູໄບຂອງ "ໂຣເຈີ ເຟເດິເຣີ" ນັກກີລາລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກປີ 2020

ເປັນຫຍັງແຟນຄລັບຂອງ “ລິເວີພູ (Liverpool) ແລະ ແມນຢູ (Man U)” ຄືບໍ່ຖືກກັນ?

ເປັນຫຍັງແຟນຄລັບຂອງ “ລິເວີພູ (Liverpool) ແລະ ແມນຢູ (Man U)” ຄືບໍ່ຖືກກັນ?

ນັກໄຕຣກີລາສາວຖືກ 'ຂົ່ມເຫງ' ຈົນນຳໄປສູ່ການຈົບຊີວິດຂອງໂຕເອງ ສະເທືອນວົງການກີລາເກົາຫຼີໃຕ້

ນັກໄຕຣກີລາສາວຖືກ 'ຂົ່ມເຫງ' ຈົນນຳໄປສູ່ການຈົບຊີວິດຂອງໂຕເອງ ສະເທືອນວົງການກີລາເກົາຫຼີໃຕ້

ລໍຄອຍມາເຖິງ 30 ປີ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ "LIVERPOOL" ກໍຄວ້າໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່!

ລໍຄອຍມາເຖິງ 30 ປີ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ "LIVERPOOL" ກໍຄວ້າໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່!

ເສິກໃຫຍ່ໃນລາລີກາ: ບາເຊໂລນາ ກຽມພົບ ເຊບິຢາ ທ້າຍອາທິດນີ້

ເສິກໃຫຍ່ໃນລາລີກາ: ບາເຊໂລນາ ກຽມພົບ ເຊບິຢາ ທ້າຍອາທິດນີ້

ລວມ 10 ນັກເຕະທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນ LaLiga ສະເປນ ໃນລະດູການ 2019/20

ລວມ 10 ນັກເຕະທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນ LaLiga ສະເປນ ໃນລະດູການ 2019/20

ແຟນບານກຽມໂຕ ພຣີເມຍລີກ ກັບມາແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງ

ແຟນບານກຽມໂຕ ພຣີເມຍລີກ ກັບມາແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງ

ລາວອີ-ສະປອດ ເປີດຮັບສະໝັກບຸກຄະລາກອນ ກຽມສ້າງເປັນຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນອາຊີບ

ລາວອີ-ສະປອດ ເປີດຮັບສະໝັກບຸກຄະລາກອນ ກຽມສ້າງເປັນຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນອາຊີບ

"ຊຽງຂວາງ ເກມ" ຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່? ຮູ້ຜົນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້

"ຊຽງຂວາງ ເກມ" ຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່? ຮູ້ຜົນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້

ບໍ່ລອດ "ເອຟຊີ ໂຊລ" ຖືກໃໝ 730 ລ້ານກີບ ຍ້ອນໃຊ້ "ຕຸກກະຕາຢາງ" ແທນຜູ້ຊົມ ຊີ້ດູໝິ່ນກຽດແຟນບານເພດຍິງ

ບໍ່ລອດ "ເອຟຊີ ໂຊລ" ຖືກໃໝ 730 ລ້ານກີບ ຍ້ອນໃຊ້ "ຕຸກກະຕາຢາງ" ແທນຜູ້ຊົມ ຊີ້ດູໝິ່ນກຽດແຟນບານເພດຍິງ

ສຕລ ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະໜາມກີລາຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FIFA

ສຕລ ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະໜາມກີລາຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FIFA

ວົງການບານເຕະຮູ້ ຫຼື ຍັງ? ພຣີເມຍລີກແຈ້ງຜົນກວດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມີ 6 ຄົນ ຈາກ 748 ຄົນ!

ວົງການບານເຕະຮູ້ ຫຼື ຍັງ? ພຣີເມຍລີກແຈ້ງຜົນກວດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມີ 6 ຄົນ ຈາກ 748 ຄົນ!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ