ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

"ຄີມກັນແດດໃຊ້ຢ່າງໃດໃຫ້ຖືກວິທີ ປ້ອງກັນມະເຮັງຜິວຫນັງ"

"ຄີມກັນແດດໃຊ້ຢ່າງໃດໃຫ້ຖືກວິທີ ປ້ອງກັນມະເຮັງຜິວຫນັງ"
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ອຢ, ແນະນໍາວິທີການເລືອກຄີມກັນແດດຍ່າງຖືກຕ້ອງ ປ້ອງກັນໄພຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກແສງແດດ ເຊິ່ງເປັນ ສາເຫດຂອງມະເຮັງຜິວຫນັງ  ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຄີມກັນແດດມາຄວນໃຊ້ຄວນອ່ານສະຫລາກ  ເລືອກໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃຫ້ເຂັ້ມງວດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

ດຣ. ໄພສານ ຄັນຄຸ້ມ ຮອງເລຂາທິການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ໃນຖານະໂຄສົກຂອງ ອຢ ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ ປະເທດໄທຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນຈັດເກືອບຕະຫຼອດປີ, ສະນັ້ນມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການຕາກແດດໄດ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງແສງແດດມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ. ໄດ້ຮັບແສງແດດ ມື້ລະ 10-15 ນາທີຂອງ sunshine ເໝາະກັບການສ້າງວິຕາມິນດີທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ກະດູກ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບແສງແດດຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງທີ່ແສງແດດຈັດ (10:00 to 16:00 ນາທີ.), ລັງສີອາວຕ້າໄວໂອເລດ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຫນັງຄ້ຳ ຫຼື ຜິວຫນັງຍ່ອນຍານກ່ອນໄວ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຜິວຫນັງໄດ້

ຄີມກັນແດດຈິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນໄພຮ້າຍທີ່ອາດເກີດຈາກແສງແດດໄດ້. ສາມາດລົດປະລິມານຂອງລັງສີ UV ທີ່ຈະມາເຖີງຜິວ ເຊິ່ງສານກັນແດດ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ໄດ້ແກ່ ກຸ່ມທີມີຄຸນສົມບັດສະທ້ອນແສງ ເຊັ່ນ: ສັງກະສີ, ໄທທານຽມໄອດອກຊີດ, ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະເຄືອບເທິງຜິວບໍ່ດູດຊຶມເຂົ້າຜິວຫນັງ. ສ່ວນອີກກຸ່ມໜຶ່ງເປັນສານທີ່ມີຄຸນສົມບັດດູດຊັບລັງສີຍູວີ ເຊັ່ນ: ແອນທານີເທຣດ, ເບນໂຊຟີໂນນ,  ຫຼື ຊິນນາເມດ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວຫນັງຫນ້ອຍລົງ ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ ຫຼື ອາການຄັນຄາຍໃດ້ຫຼາຍກ່ວາສານກຸ່ມທໍາອິດ.

ຄ່າ SPF (Sun Protection Factor) ຈະເປັນຕົວສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າເມື່ອໃຊ້ຄີມກັນແດດນັ້ນແລ້ວ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງລັງສີ UV-B ຈາກແສງແດດໄດ້ດົນປານໃດຜິວຫນັງຈິ່ງຈະໄຫມ້ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຫນາເຂັ້ມຂອງແສງແດດ. ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດນໍາໃຊ້ຄີມກັນແດດທີ່ມີຄ່າ SPF 15 ແລະ ເມື່ອກາງແຈ້ງ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນກິລາອາດຈະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄ່າ SPF 30 ເຊິ່ງຄີມກັນແດດທີ່ມີ SPF ສູງ ຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານປ້ອງກັນແສງແດດສູງເຊັ່ນດຽວກັນກັບແດດທີ່ສູງຕາມໄປດ້ວຍ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍຕໍ່ຜິວຫນັງໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄີມກັນແດດທີ່ມີ SPF ຕ່ໍາ, ສະນັ້ນຈິ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນກັນ.

ສໍາລັບຄ່າ SPF ສູງກ່ວາ 50 (ໃນສະຫລາກເປັນ SPF 50+) ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງໃປຈາກ SPF 30, ແຕ່ວ່າລາຄາຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ຜູ້ບໍລິໂພກຄວນພິຈາລະນາຊື້ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເຫມາະສົມກັບ (ລະດັບຂອງການປົກປ້ອງ UV-A) PA ຫຼື PFA (ຕົວບົ່ງບອກການປົກປ້ອງສໍາລັບ UV-A)ນັ້ນ  ເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນລັງສີ UV-A ທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຮ່ອງຮອຍ ແລະ ມະເຮັງຜິວຫນັງ. ໂດຍສາມາດເບິ່ງຄ່າກ່ຽວຢູ່ສະຫຼາກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບເປັນ  PA + PA ++ ຫຼື PA +++ ຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມສາມາດຈາກໜ້ອຍໄປຫາຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນລັງສີ UV-A.

ທັງນີ້ ວິທີການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກແສງແດດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄວນຈະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມ ໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ປົກປິດ ໃສ່ໝວກປີກກວ້າງລວມທັງໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດ ເພາະລັງສີ UV ທີ່ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຜິວຫນັງ ແລ້ວຍັງເປັນສາເຫດຂອງການເກີດຕໍ້ໃນຕາໄດ້ອີກດ້ວຍ, ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຊື້ຄີມກັນແດດທຸກຄັ້ງຄວນຈະເລືອກໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຕາມສະຫຼາກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ທາກ່ອນອອກໄປກາງແຈ້ງຢ່າງຫນ້ອຍ 15-30 ນາທີ, ຍົກເວັ້ນຂອບດວງຕາ ແລະ ຮີບສົບ. ຖ້າຫາກວ່າເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ 6 ເດືອນບໍ່ຄວນໃຊ້ຄີມກັນແດດ ແຕ່ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງແສງແດດແທນ.

ທັງນີ້ ຖ້າຫາກໃຊ້ຄີມກັນແດດແລ້ວມີອາການຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ. ໃຫ້ຢຸດເຊົາໃຊ້ໃນທັນທີ ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ ຖ້າຫາກວ່າອາການຍັງບໍ່ທັນດີຂຶ້ນ ໃຫ້ຮີບໃປຫາໝໍທັນທີ ແລະ ໃຫ້ນຳເອົາມຜະລິດຕະພັນນັ້ນໄປປຶກສາກັບທ່ານຫມໍດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ຮ່ວມໂຫວດເພື່ອຄົ້ນຫານິຍາຍ #ຢອກຊື່ໆຜິດຫວາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ Popular Social Media

ຮ່ວມໂຫວດເພື່ອຄົ້ນຫານິຍາຍ #ຢອກຊື່ໆຜິດຫວາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ Popular Social Media

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ພ້ອມເດີນຕາມຝັນ! ເຊຍເລີຍ ບ່າວກົດໝາຍ "ໂບ່ລິ້ງ" ຜູ້ຫຼົງຮັກສຽງດົນຕີເປັນຊີວິດຈິດໃຈ

ພ້ອມເດີນຕາມຝັນ! ເຊຍເລີຍ ບ່າວກົດໝາຍ "ໂບ່ລິ້ງ" ຜູ້ຫຼົງຮັກສຽງດົນຕີເປັນຊີວິດຈິດໃຈ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງ ເພາະບໍ່ມີພອນສະຫວັນແມ່ນແທ້ບໍ? ສໍາພາດ "ໂຢ" ຄູຜູ້ສ້າງຄົນ ເຈົ້າຂອງປຶ້ມສູດເຄມີ

ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງ ເພາະບໍ່ມີພອນສະຫວັນແມ່ນແທ້ບໍ? ສໍາພາດ "ໂຢ" ຄູຜູ້ສ້າງຄົນ ເຈົ້າຂອງປຶ້ມສູດເຄມີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບໍ່ທໍາມະດາ! "ຈີ່ມມີ້" ໂຊບົດຟ້ອນສິນໄຊຍິງຊອນ ຜູ້ພິຊິດໃຈກໍາມະການ ໝາຍເລກ ​20

ບໍ່ທໍາມະດາ! "ຈີ່ມມີ້" ໂຊບົດຟ້ອນສິນໄຊຍິງຊອນ ຜູ້ພິຊິດໃຈກໍາມະການ ໝາຍເລກ ​20

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

"ເພງຂອງເຮົາ" ຟັງແລ້ວອົບອຸ່ນໄປທັງຫົວໃຈ ຜົນງານເພງຄວາມໝາຍດີໆ ຈາກ ຕານຸ ວັນນະສິນ

"ເພງຂອງເຮົາ" ຟັງແລ້ວອົບອຸ່ນໄປທັງຫົວໃຈ ຜົນງານເພງຄວາມໝາຍດີໆ ຈາກ ຕານຸ ວັນນະສິນ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ