ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 4.21%

ສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 4.21%

ວຽກງານຂະແໜງສ່ວຍສາ  ເປັນຖານລາຍລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນ  ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.  ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ  ບັນລຸຕາມແຜນ ການທີ່ວາງໄວ້,  ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ)  ໄດ້ມີການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂະບວນການຕ່າງໆ,  ຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,  ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການມອບພັນທະອາກອນ  ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ນວ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ  2018 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 573 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 50,02% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີເທົ່າກັບ 104,21%  ລື່ນແຜນການ 4,21%,   ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບ ເກີນແຜນໄດ້ມາຈາກຄ່າທຳນຽມທາງ,  ການໂອນ 125 ບໍລິສັດ ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ສ່ວຍອາກອນ ນວ ຄຸ້ມຄອງ,  ການສັບຊ້ອນພະນັກງານ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝ  ແລະ ການຍົກຖານອາກອນມອບເໝົາ  ໂດຍຫັນເອົາໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ 400 ລ້ານກີບ ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ທ່ານ ສີລິລາດທົງສິນ ທອງເພັງ  ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກ່າວວ່າ: ສ່ວຍສາອາກອນ ນວ ປະກອບມີ 1 ຫົວໜ້າ,  ຮອງ 3 ທ່ານ, ມີ 4 ຂະແໜງການ,  ມີສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ 9 ເມືອງ,  ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 526 ຄົນ,  ຍິງ 187 ຄົນ,​ ພະນັກງານສົມບູນ 397 ຄົນ,  ຍິງ 127 ຄົນ, ຕາມສັນຍາ 3 ຄົນ,  ອາສາສະໝັກ 126 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ.

ປັດຈຸບັນທົ່ວ ນວ ມີພື້ນຖານທຸລະກິດທັງໝົດ 42.487 ພື້ນຖານ.  ໃນນີ້, ຂັ້ນ ນວ ຄຸ້ມຄອງ 12.047 ຫົວໜ່ວຍ,  ຂັ້ນເມືອງ 17.373 ຫົວໜ່ວຍ,  ຂັ້ນບ້ານ 13.067 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ສາມາດອອກທະບຽນ  ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ ນວ ໄດ້ພຽງ 19.657 ພື້ນຖານ,  ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 22.830 ຫົວໜ່ວຍ  ແມ່ນເປັນຫົວໜ່ວຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດອອກທະບຽນໄດ້  ແລະ ເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ,  ​ປະກອບສ່ວນອາກອນຕໍ່າ. ສຳລັບປີ 2018  ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  ໄດ້ຮັບແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກກກະຊວງການເງິນ  1.146 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2017  ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,86%  ເປັນເງິນ 93,4  ຕື້ກີບ.  ໃນນັ້ນ, ຂັ້ນນະຄອນຫລວງຄຸ້ມຄອງເກັບ  806 ຕື້ກີບ ກວມ 70,34%  ແລະ ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງເກັບ 340 ຕື້ກີບ  ກວມ 29,65%.

ຜ່ານການຈັດປະຕິບັດວຽກງານ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ,  ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018-ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018  ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 573 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 50.02% ຂອງແຜນການປີ  ທຽບໃສ່ແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ເທົ່າກັບ  104.21% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ  ເທົ່າກັບ 145.65% ເປັນເງິນ 179 ຕື້ກີບ.

ໃນນັ້ນ, ອາກອນປົກກະຕິປະຕິບັດໄດ້ 456 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 47.09% ຂອງແຜນການປີ,  ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນ ເທົ່າກັບ  98.10%, ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນປະຕິບັດໄດ້  37 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 48.50% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນ  ເທົ່າກັບ 101.04%, ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ  ແລະ ບໍລິການ 68 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 136.81%  ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນ  ເທົ່າກັບ 285.02%, ລາຍຮັບວິຊາການ  ແລະ ກອງທຶນ (ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ)  10 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 21.72%  ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ  6 ເດືອນ ເທົ່າກັບ 45.25%.

ທ່ານ ສີລິລາດທົງສິນ ທອງເພັງ ເນັ້ນຕື່ມວ່າ:  ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ  ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ  ນວ ໃນເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 4.21%  ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການປະຕິບັດ ຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ ຄິດເປັນເງິນເກືອບ 50 ຕື້ກີບ,  ໄດ້ຈາກ 125 ບໍລິສັດ ທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນໂອນ ໃຫ້ນະຄອນຫລວງຄຸ້ມຄອງເປັນເງິນ 15 ຕື້ກວ່າກີບ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ,  ຊັບຊ້ອນພະນັກງານຂັ້ນວິຊາການ,​  ໜ່ວຍງານຂອງບັນດາເມືອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງອ້ອມຂ້າງ ສ່ວຍສາອາກອນ ນວ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ (POS),  ລະບົບ Easy TAX ແລະ ຊໍາລະຜ່ານປ່ອງບໍລິການແບບວ່ອງໄວ  ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສະດວກສະບາຍ,  ກໍານົດແຜນວຽກໃຫ້ມີ ຄວາມ ຈະແຈ້ງ,  ມີລັກສະນະກະທັດຫັດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ  ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ  ໃນການດໍາເນີນເອກະສານ,  ຂັ້ນຕອນກໍານົດການຄົ້ນຄວ້າ ເອກະສານ  ລວມເຖິງຄ່າທໍານຽມແບບພິມ,  ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການມອບພັນອາກອນປະຈຳປີ  ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ,  ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການເດີນສຳຫລວດ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ,  ເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນໍາ,  ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ,  ຊຸກຍູ້ວຽກງານເປີດຂະບວນການເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ 6 ເປົ້າໝາຍ,  ຍົກຖານອາກອນມອບເໝົາ ນັບທັງ  ນວ ແລະ ບັນດາເມືອງຄຸ້ມຄອງ,  ໂດຍການຫັນເອົາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ມີລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານກີບ  ເຂົ້າມາໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 15%  ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ຈ່າຍອາກອນ ແບບມອບ ເໝົາທັງໝົດ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສີລິລາດທົງສິນ ທອງເພັງ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນ  ຫລວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃຫ້ຫັນມາຊໍາລະດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ໂດຍການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ,  ຊຶ່ງການຫັນໄປຈ່າຍແບບທັນສະໄໝ  ຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນເວລາ,  ບໍ່ຕ້ອງນັ່ງລໍຖ້າຄິວ, ຫລຸດຜ່ອນການຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ.  ທັງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ.  ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຂອງລາຍຮັບທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຕ່າງໆ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ ຂະໜາດໃຫ່ຍ  ຂໍໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາກອນ,  ປະຕິບັດຕາມສິດພາລະບົດບາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການເງິນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ