ວັນຈັນ ທີ 6 ເມສາ 2020

ສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 4.21%

ສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 4.21%

ວຽກງານຂະແໜງສ່ວຍສາ  ເປັນຖານລາຍລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນ  ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.  ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ  ບັນລຸຕາມແຜນ ການທີ່ວາງໄວ້,  ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ)  ໄດ້ມີການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂະບວນການຕ່າງໆ,  ຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,  ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການມອບພັນທະອາກອນ  ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ນວ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ  2018 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 573 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 50,02% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີເທົ່າກັບ 104,21%  ລື່ນແຜນການ 4,21%,   ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບ ເກີນແຜນໄດ້ມາຈາກຄ່າທຳນຽມທາງ,  ການໂອນ 125 ບໍລິສັດ ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ສ່ວຍອາກອນ ນວ ຄຸ້ມຄອງ,  ການສັບຊ້ອນພະນັກງານ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝ  ແລະ ການຍົກຖານອາກອນມອບເໝົາ  ໂດຍຫັນເອົາໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ 400 ລ້ານກີບ ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ທ່ານ ສີລິລາດທົງສິນ ທອງເພັງ  ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກ່າວວ່າ: ສ່ວຍສາອາກອນ ນວ ປະກອບມີ 1 ຫົວໜ້າ,  ຮອງ 3 ທ່ານ, ມີ 4 ຂະແໜງການ,  ມີສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ 9 ເມືອງ,  ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 526 ຄົນ,  ຍິງ 187 ຄົນ,​ ພະນັກງານສົມບູນ 397 ຄົນ,  ຍິງ 127 ຄົນ, ຕາມສັນຍາ 3 ຄົນ,  ອາສາສະໝັກ 126 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ.

ປັດຈຸບັນທົ່ວ ນວ ມີພື້ນຖານທຸລະກິດທັງໝົດ 42.487 ພື້ນຖານ.  ໃນນີ້, ຂັ້ນ ນວ ຄຸ້ມຄອງ 12.047 ຫົວໜ່ວຍ,  ຂັ້ນເມືອງ 17.373 ຫົວໜ່ວຍ,  ຂັ້ນບ້ານ 13.067 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ສາມາດອອກທະບຽນ  ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ ນວ ໄດ້ພຽງ 19.657 ພື້ນຖານ,  ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 22.830 ຫົວໜ່ວຍ  ແມ່ນເປັນຫົວໜ່ວຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດອອກທະບຽນໄດ້  ແລະ ເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ,  ​ປະກອບສ່ວນອາກອນຕໍ່າ. ສຳລັບປີ 2018  ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  ໄດ້ຮັບແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກກກະຊວງການເງິນ  1.146 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2017  ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,86%  ເປັນເງິນ 93,4  ຕື້ກີບ.  ໃນນັ້ນ, ຂັ້ນນະຄອນຫລວງຄຸ້ມຄອງເກັບ  806 ຕື້ກີບ ກວມ 70,34%  ແລະ ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງເກັບ 340 ຕື້ກີບ  ກວມ 29,65%.

ຜ່ານການຈັດປະຕິບັດວຽກງານ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ,  ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018-ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018  ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 573 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 50.02% ຂອງແຜນການປີ  ທຽບໃສ່ແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ເທົ່າກັບ  104.21% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ  ເທົ່າກັບ 145.65% ເປັນເງິນ 179 ຕື້ກີບ.

ໃນນັ້ນ, ອາກອນປົກກະຕິປະຕິບັດໄດ້ 456 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 47.09% ຂອງແຜນການປີ,  ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນ ເທົ່າກັບ  98.10%, ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນປະຕິບັດໄດ້  37 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 48.50% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນ  ເທົ່າກັບ 101.04%, ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ  ແລະ ບໍລິການ 68 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 136.81%  ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນ  ເທົ່າກັບ 285.02%, ລາຍຮັບວິຊາການ  ແລະ ກອງທຶນ (ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ)  10 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 21.72%  ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ  6 ເດືອນ ເທົ່າກັບ 45.25%.

ທ່ານ ສີລິລາດທົງສິນ ທອງເພັງ ເນັ້ນຕື່ມວ່າ:  ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ  ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ  ນວ ໃນເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 4.21%  ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການປະຕິບັດ ຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ ຄິດເປັນເງິນເກືອບ 50 ຕື້ກີບ,  ໄດ້ຈາກ 125 ບໍລິສັດ ທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນໂອນ ໃຫ້ນະຄອນຫລວງຄຸ້ມຄອງເປັນເງິນ 15 ຕື້ກວ່າກີບ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ,  ຊັບຊ້ອນພະນັກງານຂັ້ນວິຊາການ,​  ໜ່ວຍງານຂອງບັນດາເມືອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງອ້ອມຂ້າງ ສ່ວຍສາອາກອນ ນວ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ (POS),  ລະບົບ Easy TAX ແລະ ຊໍາລະຜ່ານປ່ອງບໍລິການແບບວ່ອງໄວ  ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສະດວກສະບາຍ,  ກໍານົດແຜນວຽກໃຫ້ມີ ຄວາມ ຈະແຈ້ງ,  ມີລັກສະນະກະທັດຫັດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ  ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ  ໃນການດໍາເນີນເອກະສານ,  ຂັ້ນຕອນກໍານົດການຄົ້ນຄວ້າ ເອກະສານ  ລວມເຖິງຄ່າທໍານຽມແບບພິມ,  ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການມອບພັນອາກອນປະຈຳປີ  ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ,  ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການເດີນສຳຫລວດ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ,  ເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນໍາ,  ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ,  ຊຸກຍູ້ວຽກງານເປີດຂະບວນການເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ 6 ເປົ້າໝາຍ,  ຍົກຖານອາກອນມອບເໝົາ ນັບທັງ  ນວ ແລະ ບັນດາເມືອງຄຸ້ມຄອງ,  ໂດຍການຫັນເອົາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ມີລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານກີບ  ເຂົ້າມາໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 15%  ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ຈ່າຍອາກອນ ແບບມອບ ເໝົາທັງໝົດ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສີລິລາດທົງສິນ ທອງເພັງ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນ  ຫລວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃຫ້ຫັນມາຊໍາລະດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ໂດຍການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ,  ຊຶ່ງການຫັນໄປຈ່າຍແບບທັນສະໄໝ  ຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນເວລາ,  ບໍ່ຕ້ອງນັ່ງລໍຖ້າຄິວ, ຫລຸດຜ່ອນການຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ.  ທັງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ.  ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຂອງລາຍຮັບທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຕ່າງໆ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ ຂະໜາດໃຫ່ຍ  ຂໍໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາກອນ,  ປະຕິບັດຕາມສິດພາລະບົດບາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການເງິນ

ຈີນຈັດພິທີ 'ໄວ້ອາໄລ' ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

ຈີນຈັດພິທີ 'ໄວ້ອາໄລ' ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສແຈ້ງຂ່າວດີ ໝໍບອກອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກໍໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສແຈ້ງຂ່າວດີ ໝໍບອກອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກໍໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ